“Dağlar dağımdır benim/gam ortağımdır benim” (türkü)

Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Tanrıları sahiplenmenin en kestirme yolu ise adlarını değiştirmekten, onlara yeni bir isim vermekten geçiyordu. Kendisine yeni isim verilen tanrı yeni dilin evinde varlık bulurken, bir isimle başlıyordu her şey ve bir ismin unutulmasıyla bitiyordu. Olup bitiyordu böylece. Tanrının manası ve putu çok uzak iklimlere taşınırken ismi anayurdunda bırakılsa da ne gam! Nasılsa geriye onu ve ismini hatırlayacak kimse kalmıyordu.

Cam Irmağı Taş Gemi, Nazan BekiroğluCam Irmağı Taş Gemi, Nazan Bekiroğlu
Selim, bir alıntı ekledi.
4 saat önce

"Ne gam, uğratsa da birgün beni ifnâya zaman,
Men gidersem de meramım yine dünyada durar!"

Hophopname, Mirze Elekber Sabir (Sayfa 316 - Turan yayınevi)Hophopname, Mirze Elekber Sabir (Sayfa 316 - Turan yayınevi)

Bâr-ı gam-ı mahabbeti yüklenme ey gönül
Âhir tahammül etmeyesin ihtimâldür

Bâkî

Aşkın gam yükünü yüklenme ey gönül!
Sonra ihtimaldir ki tahammül edemezsin.

Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
Vâr ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş
Gam çekme hakîkatde eğer ârif isen
Farz eyle ki el'ân yine âlem yoğ imiş

Batu Han, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

-Selimî-
Bülbül gibi gülistan bostandan ayrı düştüm
İstemem altın kafes vatandan ayrı düştüm

Ey gam öldürme beni bu hicran gecesinde
Zira bir güneş yüzlü handandan ayrı düştüm

Selim'i kınayanlar bilmez ıstırabımı
Şu canıma can katan canandan ayrı düştüm

Ulak : Tuna'nın Sırrı, Okay Tiryakioğlu (Sayfa 24 - Timaş)Ulak : Tuna'nın Sırrı, Okay Tiryakioğlu (Sayfa 24 - Timaş)

Mihmân-hâne-i dilden kim ider istiskal
Gam-ı ‘aşk ise gelen hoş safâ geldi bana

Lâedrî

Gönül misafirhanesine gelene kim soğuk davranır ki?
Aşk gamı ise gelen, hoş gelmiş sefa gelmiş bana.

Ezgisel..*, bir alıntı ekledi.
25 May 17:10 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândır
Aşk âfet-i cân olduğu meşhûr-ı cihandır

Leyla ile Mecnun, İskender PalaLeyla ile Mecnun, İskender Pala

Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândır
Aşk âfet-i cân olduğı meşhûr-ı cihândır

Üstâd Fuzûli

(Aşk gamını almak için sakın canını verme. Çünkü aşk canın âfetidir. Aşkın can için bir âfet olduğu herkes tarafından bilinir)