...Time muhabiri Lee Griggs şunları yazıyor: "Sosyalist rejimlerin ekonomik büyümeye bazı katkıları oldu. Somali'de limanlar inşa edildi ve Irak'ın Baas'çıları yaygın sulama tesisleri yapıyor. Fakat istihsalin hükümet tarafından yönetimi iyi netice vermediği gibi, bir çok hallerde de dejenereleşti, materyal mükâfat olmadığından istihsal dikine azaldı. Nüfus patlaması, hemen hemen bütün Afrika ülkelerinde geçim standardında net bir düşüşe sebep olurken, yaşama standardının gerilemesi bilhassa sosyalizmi yaymaya çalışan ülkelerde kendini gösterdi."
kamera
Sayfa 204 - Avcıol Basım Yayım - Çeviren; Nejat Muallimoğlu - Genişletilmiş II. Baskı,1992
“Okyanusya’daki egemen felsefenin adı İngsos’tur; Avrasya’da buna Neo-Bolşevizm denir; Doğusya’da ise bunun Ölüme Tapınma diye çevirebileceğimiz, ama belki Özünden Geçmek de diyebileceğimiz Çince bir adı vardır. Bir Okyanusya yurttaşının öteki iki felsefenin ilkelerini öğrenmesine izin verilmez, tam tersine o ilkeleri ahlak ve sağduyuya yöneltilmiş barbarca saldırılar olarak lanetlemesi istenir.”
10bin öğeden 46 ile 60 arasındakiler gösteriliyor.
;