Vallahi billahi tallahi bu resimdeki sözünde yalan var. Dostoyevski
Kalplere sevgiyi yerleştirecek olan şey davranışlardır. Dolayısıyla sevginin teşvik edilmesinde temel gaye aslında kâmil imanı elde edebilmektir. Zira insan, sevgi sayesinde olgun bir imana sahip olur, imanın lezzetini alır. Resûlullah, insanın hakiki sevgilere gönlünde yer vererek imanın tadına varabileceğini şu şekilde ifade eder: “Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resûlü'nü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmekten, ateşe atılmaktan çekindiği gibi çekinmek.” (Buhârî, Edeb, 96) Sahih hadis. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  “Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhârî, Edeb 96;  Müslim, Birr 165. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 50; Daavât 98) Bir başka rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e : Bir kişi bir topluluğu sevdiği halde onların seviyesine erişemezse, böyle biri hakkında ne buyurursunuz? diye sorulduğu, onun da: “Kişi, sevdiği ile beraberdir” buyurduğu nakledilmiştir. Enes radıyallahu anh’den şöyle dediği rivayet olunmuştur: Bir bedevi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Kıyamet ne zaman kopacak? diye sordu. Efendimiz: – “Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu. - Allah ve Resûlünün sevgisini, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: – “O halde sen, sevdiğin ile berabersin” buyurdu.  Buhârî, Edeb 96; Müslim, Birr 161,163
Pişmanlık Nefsin İlacıdır
Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'den [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle rivayet edilmiştir: "İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. "
Sayfa 83 - SemerkandKitabı okuyor
88 syf.
10/10 puan verdi
İmam Muhammed Gazâlinin kaleminden 40 tane Kudsi hadisler. Bu Hadis-i Şerifler çok isabetli ve önemli yerlere vurgu yapıyor. Tavsiye ediyorum. Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Siz nasıl oluyor da Allah'a isyan ediyorsunuz? Halbuki siz daha güneşin verdiği hararete feryat ediyorsunuz, cehennemin ateşine nasıl dayanacaksınız? O cehennemin yedi tabakası vardır. İçindeki ateşin harareti birbirini yer.
Kudsi Hadisler
Kudsi Hadislerİmam Gazali · Semerkand · 2011168 okunma
Mevlevi Rahim ise şöyle demişti: «Uçakları görüp, yanlarında da kuşların uçtuğunda hemen mücahidlere: — Müjdeler olsun size, işte Allah’ın, yardımı geldi derdim.» Bu kerametlerin anlatılması bidat ve hurafelerin yaygınlaşmasına yardımcı olur. Bu iddiaya karşılık derim ki; hiç şüphesiz bazı hurafeciler bu tip olayların ticaretini yapar, fikirlerini böylece isbat etmeye, görüşlerini bunlarla desteklemeye çalışırlar. Fakat sahabeler hayat larının sonuna kadar Bedir’de müslümanların yardımına koşan meleklerden bahsetmeye devam ettiler. Fakat akidelerinde hiç bir bozukluk veya sapma olmadı. İbni Kesir ve İbni Esir gibi tarihçiler, hatta hadisçiler ve diğerleri kitaplarında kerametlerden bahsettiler. Hadis kitaplarında sahabelerin faziletleri, kerametleri ve meziyetlerine dair özel bablar ayrıldı. Acaba bütün bunların nesillerin akide leri üzerinde hiç bir bozucu tesiri oldu mu? Biz de aynı şekilde, selefimizin yaptıklarına uyduk. Bu sahada yeni bir şey uydurmadık.
Sayfa 41 - Ravza Yayınları
Ümmete zulmedenlere beddua etmek hakkında;
Resulullah ﷺ Efendimiz kendisine yapılanlara beddua etmedi ama ümmetine yapılanlara aylarca böyle arkadaşlar kunutlarda beddua etti ve ümmetine yapılan bu pisliklere ve problemlere lanet ettiği hadis kitaplarında varittir.
Sadece şu Hadis-i Şerif'i içselleştirebilseydik...
"Nasıl istersen öyle yaşa, fakat bil ki, bir gün mutlaka öleceksin. Kimi seversen sev ama unutma ki, bir gün ondan ayrılacaksın. Dilediğin gibi davran, lakin şu da her zaman hatırında olsun ki, her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin." Häkim, Müstedrek, 4/360; Taberani, Mu'cemul-Evsad, 4/306; Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid, 2/252.
Nefsin ölmesi ya da yok olması mümkün değildir. Fakat nefsin dizgine alınması mümkündür. "Ölmeden önce ölünüz" hadis-i şerifi bu demek değil. Tekrar edelim nefsin çoğulu nüfus, yani fertlerin de adı nefs. Bu manada nefsin isteği tenesire varıncaya kadar bitmez. En azından nefes alacak, su içecek, birkaç lokma bir şeyler yemek isteyecek. Hasılı nefsin istekleri son nefese değin kesilmez. Nefs var oldukça, istekler de devam eder.
Ebu Hureyre'den
Eğer ümmetime ya da insanlara zorluk verecek olmasaydım, onlara her namaz başında misvak kullanmalarını mutlaka emrederdim.
195 syf.
10/10 puan verdi
Eser
Muhyiddin İbn Arabi
Muhyiddin İbn Arabi
hazretlerinin peygamber efendimizden nakledilen 101 Hadis-i Şeriflerini içeriyor.
Muhyiddin İbn Arabi
Muhyiddin İbn Arabi
bu hadisleri kendi ilmî ile tefsir etmekte, zahirî ve batıni neleri bizlere anlatmak istediğini anlattığı güzel bir eser.
Nurlar Hazinesi
Nurlar HazinesiMuhyiddin İbn Arabi · İz Yayıncılık · 2015144 okunma
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.