• Oğuz Atay yaşarken beklediği değeri çevresi ve okurları tarafından göremediğini bildiğim, anlaşılamayan, kitaplığımızda popüler kültürce Olric sayıklamalarından etkilenilerek alınmış Tutunamayanlar kitabıyla tanıdığım bir yazardı. Birçok okur gibi Tutunamayanlar kitabıyla başlayıp, yarıda bırakmış tekrar başlamış, tekrar bırakmış hüsrana uğrayanlardan biriydim. Ta ki üç gün öncesine kadar. İstanbul okur buluşması kapsamında seçilmiş olan Oyunlarla Yaşayanlar benim için ilklerin kitabı, ilk Oğuz Atay ve ilk tiyatro eseri kitabım.

  Tür olarak yabancı olduğum ve bilgimin izlemek dışında kısıtlı olduğu tiyatro, kitap olarak bana biraz uzak olsa da Oğuz Atay ‘ı tanımada güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bana göre; diğer kitaplarının ana teması insanların hayata tutunma çabalarını konu edinmek ve eserlerinin tamamında bir bütünlük var ise bu kitapla kendinizi çok yormadan Atay ‘ın dünyasına adım atabilirsiniz.

  Oyunlarla Yaşayanlar adıyla birebir bütünlük oluşturacak bir konuya sahip. Kitapta oyunlarla(tiyatro) yaşayan bir aileyi; en ufak bir diyaloğu piyese çeviren, tiyatro ile nefes aldığını hissedebilen emekli öğretmen Çoşkun Ermiş ‘in varoluş çabalarıyla kötü bir sona vardığı trajikomik dünyasını ele almakta.

  Kitap Çoşkun Ermiş ‘in evini betimleyerek başlıyor ve tüm anlatı hemen hemen bu evde geçiyor. Ara ara bu sahne karartılarak diğer mekanlara geçişler olsa da bu geçişlerin amacı da yine Çoşkun Ermiş ‘in ruh halini okura tam anlamıyla hissettirmek. Kitaba başladıktan birkaç sayfa sonra tüm karakterlerin analizini yapabilecek bilgiyi edinmenize rağmen Çoşkun karakteri için aynısını söylemek zor. Zaten kitabın oturtulduğu ana zeminde bu varoluş sancılarını, hayatı anlamlandırma çabasını, sorgulama ve hayata tutunma çırpınışlarını Çoşkun karakteri üzerinden okuyucuya yaşatmak. Bu yüzden kitap boyunca adeta deli mi bu adam diyebileceğiniz gerçek yaşam ile yazmakta olduğu tiyatro eseri arasında sıkışıp kalmış bir karakterin sizleri de bu oyuna dahil etmeye ve sorgulamaya sevk ettiğini görüyorsunuz. Çoşkun Ermiş ‘in ruhunun anlam bulduğu bu oyuna neredeyse tüm karakterler; Çoşkun ‘un oğlu Ümit, kaynanası Saadet Nine, arkadaşı Saffet, tiyatro eseri yazmasını destekleyen Emel ve tiyatro sahibi Servet de dahil olsa da neyin gerçek neyin oyun olduğunu anlayamayacak okuyucuyu oyundan uzaklaştıran biri var kitapta. Hayatın gerçek misyonunu üstlenmiş konuşmaları ve realitesiyle Çoşkun ‘un zoraki evlendiği karısı Cemile.

  ‘’-Oyun oyun. Biraz da gerçek oyunlarla ilgilensen iyi olur. Mesela benim para kazanmak, evi için sahneye koyduğum şu dikiş dikme oyunlarımla, Ümit ‘in her sınıfı iki yılda geçme oyununu düzeltsen biraz. Ya da paralarını içkiye yatırma oyununu adam etsen. Erken emekli olma oyununun bize neye mal olduğunu bir düşünsen… Ne dersin? ‘’

  Kitabın ana teması dışında; Oğuz Atay ‘ın yaşadığı dönemde kendisinin de içinde bulunduğu aydın kesimin, batıya dönük yaşam biçimini benimsemeye başladığı yıllarda yaşadıkları abartıları, avam bir şekilde yabancılaşmalarını, toplumun alt kesimlerine duymuş oldukları küçümseme ve aşağılanmaları, okumuş kesimin ben oldum havalarını ince ince ironi yaparak eleştirmekte olduğunu görüyorsunuz.

  ‘’-çizgi çizmesini bilmeyenler hemen meşhur oluyorlar. Sanatı öldürdüler! ‘’
  ‘’-Ey milletim dinle! (Durur. ) Şu anda, hepimiz burada seni kurtarmak için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü ey milletim, senin hakkında, az gelişmiştir, geri kalmıştır gibi söylentiler dolaşıyor. Ey sevgili milletim! Neden böyle yapıyorsun? Neden az gelişiyorsun? Niçin bizden geri kalıyorsun? Bizler bu kadar çok gelişirken geri kaldığın için hiç utanmıyor musun? Hiç düşünmüyor musun ki, sen neden geri kalıyorsun diye durmadan düşünmek yüzünden, biz de istediğimiz kadar ilerleyemiyoruz. Bu milletin hali ne olacak diye hayatı kendimize zehir ediyoruz. Fakir fukaranın hayatını anlatan zengin yazarlarımıza gece kulüplerinde içtikleri viskileri zehir oluyor. Zengin takımının hayatını gözlerimizin önüne sermeye çalışan meteliksiz yazarlarımız da aslında şu fakir milleti düşündükleri için, küçük meyhanelerinde ağız tadıyla içemiyorlar…’’
  ‘’-Olsun. Önce film artisti olursunuz o zaman, sesiniz hemen güzelleşir. ‘’
  ‘’-Yabancı ülkelerden getirilen Bunalım Tanrılarının ülkemize bir oyunudur bu. Ülkede kötü günlerin habercisi rüzgarlar esiyordu. Aslında büyük dalgalanmaların başlangıcıydı bu. Ülkenin insanları daha insan olduklarını yeni anlıyorlardı. Millet olmanın heyecanından duydukları bir sarsıntıydı bu. Bu heyecanın içinde ithal malı bir bunalımın yeri yoktu. İşte ne yazık ülkenin aydınları, ülkenin göz bebekleri, binbir sıkıntıyla yetiştirilen, adam başına düşen yıllık gelirden oldukça yüksek pay alan okumuş takımı Ecnebi Bunalım Tanrısının büyüsüne kapıldı: Dünya Nimetlerinden usandığını haykırmaya başladı; dünya nimetlerini yaşamadan, onlardan usandığı kuruntusuna kapıldı. Meyhaneleri ithal malı bunalımlarla doldurdu. Daha biz doyasıya yaşmamıştık ki; büyük ve güzel şeylerin özlemini çekiyorduk henüz. Biz daha feraha çıkmamıştık ki, dünya nimetlerinden bıkalım, bunalımlar geçirelim…’’


  Bu kitabı; yaşadığı dönemde çevresine küskün, günlüğüne ‘’Benden haberleri bile yok’’ diye yazan Atay’ın kırgın ruhuyla sadece burjuva kesimi eleştirmek, iğnelemek amacıyla yazdığını iddia etmek diğer eserlerini ve Atay ‘ın edebi kimliğini bilmemek olur. Oğuz Atay ‘ın birkaç kitabını ya da sadece Tutunamayanları okuyan herkes yazarın amacının bu olmadığını Çoşkun Ermiş gibi gerçek hayatın ona sunmadığı huzuru, çoğu zaman ön plana çıkardığı çirkin yüzünü görmek istemeyip; aslında hobi olarak edinebileceği tiyatro eseri yazma uğraşını hayatının merkezine alarak fazlaca kendini kaptırması ve bu yanılsamada kötü bir sona varmasını, hayata tutunamayan bütün insanların bir örneği olarak ele aldığını anlayacaktır. Zaman zaman hemen her insanın içine düştüğü bu durum bazen konunun kitaplar, bazen spor, bazen iş, bazen aşk, bazen alışveriş vs gibi hayatta araç olacak birçok unsurun amaç olarak sahiplenilip hedef alındığı her hayatta görülebilir.


  Hayatın hep bir tek düzeliğe çoğu zaman kalıplara oturma çabasından alıkoyup renklendirmeye, değiştirmeye çalıştığımız dünyamızda Çoşkun Ermiş ‘in dediği gibi ‘’belki de insanlar aynı oyunları oynuyorlar, hayatlarını birbirine benzer oyunlarla geçiriyorlar. ‘’ Bu yüzden çoğu zaman düştüğümüz boşluklardan çıkma çabamız da kendimizi kandırıp inandığımız başka bir oyuna adım atışımızı getiriyor.
  ‘’-insanların hayatı zaten daha önceden yazılmış oyunlarla geçiyormuş. Belki biz yani siz demek istiyorum, bizim için yazılmış oyunları değiştirmek, yani kaderimizi değiştirmek yani oyunlarımıza anlam vermek için, onları yeni baştan kendimize göre yazmak için…’’

  Bir an Çoşkun Ermiş ‘cesine;
  Hayat bir oyunsa ve her büyük tiyatro oyuncusu gibi sahnede öleceksek; büyük meseleler yüzünden harcamış olalım hayatımızı, küçük meseleler yüzünden yıpranıp ölerek değil.
 • Hayatın hiçbir amacı olmadığını söylemek istiyordunuz kuşkusuz. Kötümserlik denilen şey budur, değil mi?
  ...
  Anlam verilmek istenirse, hayatın bir anlamı vardır. Önce hareket etmek, bir işe girişmek gerekiyor.
  Jean-Paul Sartre
  Sayfa 168 - Canyayınları
 • Bu çağda rahatlık, hayatın amacı olarak gösteriliyor.İşte kitaplar arasında kapalı kalmış bir ruh! İşte fazla bilginin zehrini tatmamış bir zeka!
  Dostoyevski
  Sayfa 494 - elips kitap
 • Hayatın amacı, kişisel gelişimdir. İnsanın kendi doğasını kusursuz bir şekilde geliştirmesi... işte hepimizin burada olma nedeni budur.
 • SÜMERLER HAKKINDA ŞUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

  1- Temmuz ayının, Sümer çoban tanrısı Dumuzi' nin adından geldiğini...

  2- Havva adının, Eski bir mezopotamya dilinde ''yaşatan kadın'' anlamına geldiğini ve bununda kökeninin, Sümer mitolojisinde, hastalık geçiren bilgelik tanrısı Enkiyi tedavi eden 7 tanrıçadan biri olan , tanrının kaburgalarını iyileştiren tanrıça Ninti olduğunu(ninti:kaburga kadını, nin aynı zamanda hayat anlamına geliyor, ninti aynı zamanda Hayatın kadını, Can veren Kadın anlamına geliyor)

  3- Adem kelimesinin, Aramice Adamo, başka bir mezopotamya dilinde Ha-Adamo olarak geçtiğini ve Sümerce de ''Kırmızı toprak'' anlamına geldiğini...

  4- Eski Sümer de çok yaygın bir inanış olan ve İbrani dinlerinin de kökeni olan Ay tanrı kültünün, İngilizcede şu an kullanılan haftanın isimlerine etkidiğini..(Monday:Aya tapılan gün, Saturday:Saturn gezegenine tapılan gün, Sunday:Güneşe tapılan gün..)

  5- Arap yarımadasında lakabı Allah olan Ay tanrısı Sİn'in adının ''Bilgelik Kralı'' anlamına geldiğini...

  6- İslamda , Kuranın Lehv-i Mahvuz da saklandığı masalının kökeninin Sümer mitolojisi olduğunu...

  7- Kuranda geçen Adn cenneti kavramının kökeninin İran Veda inancı olduğunu....

  8- Mahşerde insanların üzerinden geçeceği anlatılan Sırat köprüsünün kökeninin İran afsaneleri olduğunu...

  9- Arkeoloji ve Tarih bilimlerinin elde ettiği günümüze kadar ki verilere göre, dünya medeniyetinin kökeninin Eski Yunan değil, Eski Yunan'ı da etkileyen Sümer kültürü olduğunu...

  10- Sümerlerdeki, tanrılar hiyerarşisinin zamanla, ilahi olduğu söylenen İslam ve Musevilikte cinlere ve meleklere dönüştüğünü....

  11- Nuh tufanının kökeninin de yine Sümer mitolojisi olduğunu...( efsaneye göre, tanrılar, insanların çoğalmasından o kadar rahatsız olurlar ki, 4 tanrı karar alıp insanları bir tufan ile öldürmeye karar verirler..Bilgelik tanrısı Enki, bunu duyunca, Şuruppak şehrinde yaşayan Utnapiştim'e duvar arkasından tufan olacağını, bir gemi yapıp içine ailesini, akrabalarını, sanatçıları, çeşitli hayvanları ve otları almasını söylüyor..Utnapiştim, gemiyi 7 günde yapar.Sonra tufan başlatılıyor, tufan o kadar güçlü oluyor ki tanrılar bile yüksek yerlere çıkıyor, sonunda 6gün 6 gece süren tufan biter ve gemi Nisir dağına oturur, Utnapiştim üç kuş gönderir.güvercin geri döner, sonra kırlangıç salar, o da geri döner, saldığı kuzgun gelmeyince inip, tanrılara adaklar adarlar...)(tarihi kayıtlara göre mezopotamya da Fırat, Dicle ve bunların birleştiği Şattu'l Arap, sayısız kere taşmış ve yerleşim yerlerini ortadan kaldırmıştır..)

  12- Yüksek yüksek Babil kulelerini BAbilliler'in , yıldızlardaki tanrılara ulaşmak için yaptıklarını...

  13- Sümer tapınaklarında, tarı namına seks yapan rahibelerin, diğerlerinden ayırılabilmeleri için başlarını örttüklerini, İ:Ö:1500 lerde bir Asur kralının,yaptığı bir kanunun 40. maddesi ile evli kadınların ve dulların da başlarını örtmelerini zorunlu kıldığını, fakat diğerlerinin örtmesi durumunda ceza alacağını...

  14- Mekkenin ilk olarak Ay tanrısı Sin'e tapınmak amacı ile yapıldığını...

  15- Kabe'nin, Tanrı Sin'e adanmış en büyük mabet olduğunu...

  16- Hilal'in Ay tanrısının simgesi olduğunu ve Hilal'in halen İslam ülkelerinin birçoğunun bayrağında yer aldığını...

  17- Ay tanrısına tapmak için Sümerlilerin, büyük Zigguratlar yaptırdıklarını, ibadet günlerini belirlemek için gök yüzünü incelerken 1 yılın 365 gün olduğunu, yılı ayın çevrimine göre aylara böldüklerini, ayın çevrimine göre aya bağlı yılın her yıl 10 gün beriye geldiğini ve bunu telafi etmek için hesaplamalar yaparken 13 sayısını uğursuz, istenmeyen olarak bulduklarını ve bu düşüncenin halen devam ettiğini....(hatta bu çağda bazı havayolu şirketlerinin 13 numaralı koltuğa yer vermediğini..)
  .....
  Kısaca Tarihin Sümerlerle başladığını ve monoteizmin kaynağının Sümer efsaneleri olduğunu.....

  biliyor muydunuz???
 • *Yunanistan/İngiltere'de geçen, usta bir polisiye akıcılığında, tarih, mitoloji ve felsefe ile bezenmiş, hayatın kıyılarda seyrettiğine dair, elden bırakılamayan 677 sayfalık enfes bir roman*

  -İngilizler hayata bakışlarında, duygusal derinliği ve incelikleri anlayamaz. O hainse biz de haindik, İngilizdik: Yani İngiliz kokuşmuşluğunun lanet olası topraklarında, doğuştan maskeli ve yalan söylemek için yetiştirilmiştik.

  -Adalarında hırsız barındırmayan, dünyanın en güzel (yalnızca ve çaba harcamaksızın güzel) memleketinin sahibi, kendileriyle dalga geçebilen, acı verse de insana ayna gibi gerçeğini gösteren, her taraflarından hayat, insancıllık, cinsellik fışkıran, toplumsal sorumluluğu sevmeyen, takıntılı düzeyde meraklı, kendi ile yaşam enerjisi arasında kalan her şeyi bir kenara koyan, güzellik ve erdemi birlikte düşünen, tensel ve örtüsüz bir dil konuşan Yunanlar.
  Ele avuca sığmaz, en cesur oluşundan dolayı en açık, ezeli ve ebedi Yunanistan.
  Müthiş tahrik edici cinselliği ve vakur aristokratlığı birlikte taşıyan bir kadın gibi olan Yunanistan'da, manzara ve ışık öyle güzel, öyle yoğun, öyle güçlü ve vahşi ki, kurduğunuz ilişki de anında tutku dolu bir aşk-nefret haline dönüyor.

  -Yaptığı işi gerçek anlamda omuzlayamayan tüm insanlar gibi o da görünüş ve ufak tefek işler konusunda çok titizdi.

  -Kinizmin, yaşamla başka çıkamamayı, kısaca bir güçsüzlüğü maskelediğini ve bütün çabaları küçümsemenin de hepsinden fazla çaba gerektirdiğini bilemeyecek kadar toydum.
  Ümitsizlik bir hastalıktır.

  -Herhangi bir gerçeği, ciddi bir durumu ya da aniden ilgisini cezbeden bir şeyi pat diye söyleyebilmek gibi İngilizlikten çok uzak bir yeteneği vardı.

  -Keşfetmenin peşini bırakmamalıyız
  Ki tüm bu keşiflerimizin sonunda
  Başladığımız yere varmış
  Ve o yeri ilk defa anlamış olacağız
  (TS Elliot)

  -Burada, sınırda, yapraklar düşüyor. Komşularımızın hepsi barbar olsa da ve sen, binlerce mil uzakta olsan da, masamın üzerinde her zaman iki fincan durur (Çin).

  -Kibarlık daima, başka türlü gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayı barındırır içinde.

  -Yarılmış narın içi yıldız doludur (Seferis).

  -Cehennem, hiçbir şeyin mantık çerçevesinde olamayacağı yerdir.

  -Savaş ne politik ne de sosyal bir olaydır; savaşa giren ülkeler değil erkeklerdir. Takınacakları ciddiyetle kadınların kendilerine gülmesini önleyecek tek şeyin bu olduğunu sanırlar; kadınları nesne durumuna indirgeyebilirler. İki cins arasındaki büyük fark da buradadır: Erkekler nesneleri, kadınlar ise nesneler arasındaki ilişkiyi görür; nesnelerin birbirine ihtiyaç duyup duymadığını, uygun olup olmadığını, sevip sevmediğini anlar.

  -Almanlar kendilerine ihanet ettiler, esas trajedi buydu; bir adamın kötü olmaya cesaret etmesi değil, milyonlarca insanın iyi olmaya cesaret edememesiydi.

  -Papaz halkın aynasıdır.

  -İnsanların mantıklı bir şekilde yaşamasını beklemek, onların sakinleştiricilerle yaşamasını istemek gibi bir şeydir.
  İnsanoğlunun genel psikolojik sağlığı, gizemlerin varlığına ihtiyaç duyar, çözümlerine değil.

  -Bütün koleksiyonlar (biriktirmeler) için geçerlidir: Nihayetinde nesne, sahip olana sahip olur.

  -Hangisini içiyorsun? Suyu mu, dalgayı mı ?

  -Soğuk aklı başındalıktan da, sıcak arsızlıktan da, aşırı beyinselden de, aşırı pislikten de aynı ölçüde usanmıştık artık.

  -Birbirimize öyle yakındık ki birbirimize adımızla seslenmezdik.

  -Para kazanmak erkekliğin şekil değiştirmiş halidir.
  Suçum Âdem'inkiydi, bütün o erkek bencilliğinin en eski ve en kötü hali yani.

  -Neden erkekler somut olarak duymak isterler?
  Yalnızca tınıya bak (Sofokles).

  -Çağın geri çekilişi: İçerikten biçime, anlamdan görünüşe, etikten estetiğe, sudan dalgaya.
  Normları oral dönemde saplanmış adamların oluşturacağı, ahlâkdışı, kişisel hazzın yüksek maaş ve tüketim mallarıyla sağlandığı, insanların çevrelerindeki kötüleşen koşulları ve insanları görmezden geleceği, oto-erotik ve klinik deyimiyle otopsikotik olacağı, homo solitarius (yalnız insan) çağına giriyoruz.

  -Bilim insanının inşa ettiği ne kadar büyük bir labirent olsa da, gerçek amacı her hareketi izleme olanağı yaratmaktır.

  -Benimkinde hayatın bir bedeli yoktu, paha biçilemezdi. Onunkiyse (Almanlara direnen Yunan) yalnızca bir tek şey paha biçilemez değerdeydi. Bu da ELEUTHERIA (özgürlük) idi. Bu adam aklın, mantığın, medeniyetin ve tarihin ötesinde, değiştirilemez bir varlık, insanlığın özüydü.

  -Özgürlüğü ne kadar iyi anlarsan o kadar az sahipsindir ona.

  -Ekmek için çalan masum, altın için çalan suçludur (Yunan halk ezgisi).

  -ASLA SEVMEYEN YARIN SEVECEK
  SEVEN DE YARIN SEVECEK
 • “Ruby’nin yanma sokulup, özür dilercesine gülümsedim. “Amy kitaplardan pek hoşlanmıyor.”

  Ruby yüzünde ciddi bir ifadeyle kitabı yeniden açtı. “Zamanla sevecektir,” dedi. “Sevmek zorunda. Kitapsız bir hayatın amacı nedir ki?”