salih, bir alıntı ekledi.
17 dk. · Kitabı okuyor

Borges için epik tema, yaşamsal bir açlıktır, aşka, mutluluğa ya da kötü talihe duyulan türden bir açlık. "Bütün edebiyatlar epikle başlar," derdi epiği savunmak için, "mahrem ya da duygusal şiirle değil." Bunu açıklamak için de Odysseia'dan alıntı yapardı: "Tanrılar insanlar arasına düşmanlıklar sokar ki sonraki kuşakların, şarkısını söyleyebilecekleri bir şeyleri olsun." Epik şiir Borges'in gözlerini yaşartırdı.

Borges'in Evinde, Alberto ManguelBorges'in Evinde, Alberto Manguel

Vehb bin Münebbih -rahmetullâhi aleyh- der ki:

İnsanlar ne kadar da tuhaf!
Bedeni ölenlere ağlıyorlar da gönlü ölenlere ağlamıyorlar.
Oysa asıl felaket, gönlün ölmesidir..!

Seda, bir alıntı ekledi.
2 saat önce

İnsan anımsar. O nedenle, salt bu anımsama belası yüzünden -n'olurdu anımsamasak, belki, en azından bedenimiz daha mutlu olurdu şu dünyada- onun yaşamı bir hikâyedir ve böylece insanoğlu hikâyelere bağımlıdır. Çok sevdiğim bir Karadeniz türküsü vardır: Ey kemençe kemençe / nerdeydin dün gece / atar kırarım seni de / eğlencesin eğlence... Yani, kemençe çok konuşuyor, durmadan bir şeyler çalıp duruyor. Ama adam ona kıyamıyor; atar kırardım seni de (gel gör ki) eğlendiriyorsun beni... Yazarlardan rahatsızlık duyabiliriz, ama onların anlattığı hikâyelere de mecburuz. Çünkü anımsama var oldukça bu anımsamanın aktarılması gerekecektir. Deyim yerindeyse, anımsanmaların aktarılmadığı gün mutlak ölümün günü olacaktır. Hepimizin bildiği gibi, insan Midas'ın gördüğünü ve Midas'ın kulaklarının eşek kulaklarına eşek kulaklarına benzediğini bir şekilde, birilerine söylemek zorundadır. Bir roman yazmak ya da bir öykü anlatmak işte tam olarak böyle bir şeydir. Güldüğümüz, ağladığımız ya da bir haksızlık karşısında öfkelendiğimiz zaman işte bu nedenle sorumluluk duygumuzun kabardığını hissederiz. İnsan pek çok şey karşısında, elinden bir şey gelmeyeceğini hemen hisseder. Birileri birilerini aç bırakıyorsa ya da öldürüyorsa sözgelimi. İnsanların çoğu korkuya kapılır hemen. Neyin korkusudur bu? Çaresizliğin. Korku, çaresizlik ve sessizlik. Ölümcül olan budur, belki en sonuncusudur. Çünkü, onun elinden bir şey gelmez. Ve bu bir kere olunca, insan celladına hayranlık beslemeye başlar. Besleyince de, gerçekte olması gerektiği gibi haksızı işaret edeceğine ezileni ve hor görüleni eleştirir. Ama ne kadar sürer bu? İnsanlar bir gün bir bir ayağa kalkıp Midas'in kulaklarının eşek kulakları olduğunu söyleyeceklerdir. Neden, çünkü insan anımsar ve hikâye anlatmadan duramaz.

Yazmalı Defter, Faruk Duman (Sayfa 85 - Alakarga Yayınları)Yazmalı Defter, Faruk Duman (Sayfa 85 - Alakarga Yayınları)

Leviathan Nedir?
Leviathan; Tevrat ve İncil'de kötülüğü temsil eden bir su canavarının adı olarak geçmektedir. Bu kavram 1651 yılında Thomas Hobbes'un ünlü "Leviathan" adlı eseri ile mutlak güç ve yetkilere sahip egemen bir devleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Thomas Hobbes bu kavramı "Leviathan: Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti" isimli kitabında şöyle açıklar: "Onları (vatandaşları) yabancıların istilasından koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermekten engellemenin, kendi sanayilerini ve yeryüzünün meyvelerini güvence altına almanın yolu bütün gücü ve kudreti bir tek insan ya da insanların meclisine vermektir... (Toplumda yaşayan) İnsanlar birbirlerine ‘Ben haklarımdan vazgeçiyorum ve tüm haklarımı bu insana ya da insanların meclisine veriyorum’ demelidirler. Böylece bütün güç ve kudret tek bir insanda toplanır. bu devlet ya da latince civitas olarak adlandırılır. bu büyük leviathan'ın doğması demektir."

Leviathan'ın Doğuşu: Hak ve Özgürlüklerin Koruyucusu Olarak Devlet

Devletsiz bir toplum olabilir mi? Ya da devlet olmaksızın birey ve toplum var olabilir mi? Daha doğrusu devletsiz bir toplumda "kaos" olmaksızın "düzen" içinde yaşamak mümkün olabilir mi? Tabi ki hayır!.. Devlet, en başta insanların mal ve can varlıklarını korunması için gereklidir ve rasyonel bireyler, devleti kendi hak ve özgürlüklerini korumak için oluşturmuşlardır.

"Onları (vatandaşları) yabancıların istilasından koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermekten engellemenin,kendi sanayilerini ve yeryüzünün meyvelerini güvence altına almanın yolu bütün gücü ve kudreti bir tek insan ya da insanların meclisine vermektir... (Toplumda yaşayan) insanlar birbirlerine ‘ben haklarımdan vazgeçiyorum ve tüm haklarımı bu insana ya da insanların meclisine veriyorum’ demelidirler. Böylece bütün güç ve kudret tek bir insanda toplanır. Bu DEVLET ya da Latince CIVITAS olarak adlandırılır. Bu büyük LEVIATHAN‘ın doğması demektir."Thomas Hobbes

Leviathan'ın Büyümesi: Hak ve Özgürlükleri İhlal Eden Bir Kurum Olarak Devlet

Önceleri biz insanların hak ve özgürlüklerini korumak için oluşturulan devlet, zamanla büyüdü... Bireyi korumak için oluşturulmuş olan devlet, birey üzerinde tiranlık kurmaya başladı. Güya "iyiliksever devleti" temsil eden krallar, imparatorlar, sultanların baskı ve zulmü altında insanlar ezildi... Yaşam hakkı, özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı hiçe sayıldı... Asırlar "despot devlet"in izlerini taşıdı... Ekonominin gelişmesine paralel olarak devlet faaliyetleri de genişledi... Faaliyetleri genişledikçe harcamaları arttı. Harcamaları arttıkça daha fazla vergilemek zorunda kaldı. Bu da yetmedi, sınırsızca ve sorumsuzca borçlandı... Para basma yetkisini kötüye kullandı... Sonuçta ekonomide hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. İsraf ve savurganlıklar çoğaldı. Devlet, asıl varlık nedenini unuttu. Ve devlet, sosyal faydasından çok sosyal maliyeti olan bir kurum olmaya başladı.

"Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür." Jean Jacques Rousseau

Leviathan'a Gem Vurmak: Özgür Bir Toplum İçin Sınırlı Bir Devlete Doğru

"Devlet gerekli midir? sorusu ütopik libertarianların ya da anarko-kapitalistlerin "entellektüel fantezi"lerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla "devlet gerekli midir?" sorusu değil, "devlet, ne kadar gereklidir." sorusu realiteye uygundur. Bugün için sorulması gereken soru da budur.

"Devletin toplumun güvenliğini sağlama ve muhafaza etme niyetine rağmen, onun sahip olduğu gücü kötüye kullanmaya eğilimli bir kurum olduğuna tarihin hemen her sayfasında şahit olunabilir." John C. Calhoun

Yusuf, Bozkırkurdu'yu inceledi.
 3 saat önce · Kitabı okudu · 8/10 puan

Herman Hesse'nin bu romanında insan benliği denen çok parçalı yapının hayat denen tiyatro oyununda girdiği binlerce rolle şekillenişi anlatılıyor. Yüzlerce farklı sahneye açılan odalardan oluşmuş sihirli bir tiyatro binası olan bu dünyada bir komedi oyununda oynayan bir oyuncunun kayıtsızlığıyla oyunun absürtlügüne ve mantıksızlığına takılmadan rolümüzü oynamalıyız. Ceşitli rolleri oynarken kendi rolümüzün ötesine geçebilirsek oyuna metninin yazarının gözleriyle bakabilir ve tüm rolleri aslında kendimizin oynadığını fark edebiliriz. Bunun da ötesinde kendimiz dediğimiz tekilligin aslında yüzlerce farklı benden oluştuğunun farkına varırız. Bu farkına varış aslında şizofrenik bir durum ortaya çıkarır. Bu romanda da işte böyle bir bakış açısına sahip olan ve şizofrenik bir kişilik gösteren Harry'nin öyküsü anlatılıyor.

Harry bir türlü içinde yaşadığı topluma adapte olamamış, insanlarla ilişkilerinde sorunlar yaşayan bir kişidir. Bir gazetecidir. Savaş karşıtı makaleler yazar. Bu yüzden birçok düşmanı vardır. Harry içten içe diğer insanlardan farklı olduğunu düşünür. Sanki içinde ikinci bir kişilik, bir kurt varmış gibi hisseder. Üstüne üstlük içindeki kurt ve insan sürekli bir mücadele halindedir ve birbirlerini kıyasıya eleştirirler. Bu durum da Harry'nin ruhunda parçalanmalara yol açar. İnsanlar samimiyetsiz, iki yüzlü gelir ona. Ne zaman onların arasına girse, onlarla dostluk kurmaya çalışsa içindeki kurt yüzünden onlara küçümseyerek bakar, onların riyakarlıkları, gösteriş merakları, sığlıkları sinirlerine dokunur. Hayatı bir zindan kendisini bir mahkum gibi hisseder. Çoğu zaman intiharı düşünür. Ama yine de ölümden korkar ve intihara cesaret edemez. Bir gün karşısına neşeli, zeki ve kendine son derece özgüvenli Hermine çıkar. Sanki onun ruhunu okur bu genç ve güzel kız. Zihnindeki tüm gizleri ortaya serer. Harry ondan çok etkilenir. O ne derse yapacaktır artık. Hayattaki tek gayesi Hermine'in kölesi olmaktır. Hermine de bunu kabul eder. Onu kendisine aşık edecektir. Ama Harry'den bir isteği vardır. Bir gün geldiğinde Harry onu öldürmelidir ve olaylar trajik sona doğru ilerler.

Romanda gercek ile hayal çoğu zaman iç içe giriyor. Harry'nin şizofrenik denebilecek zihin yapısı ilk başlarda olay örgüsünü az çok bir mantık akışı içinde takip edebilmemize izin verirken bir yerden sonra bu mantık akışı tamamen ortadan kalkıp hikaye tamamen fantastik bir yönde gelişiyor. Neyin neden oldugunu ve olayların nasıl gelistigini kavramakta zorlanıyorsunuz. Hikayeye tam bir karmaşa hakim oluyor ve siz de bu karmaşadan bir anlam çıkarmaya çalışıyorsunuz ve en sonunda hikayenin kendisi bile gerçekligini kaybediyor. Bu da kitabı okumayı yorucu kılıyor. Yine de okumanızı tavsiye ederim.

Zeynep Erdemir, Fareler ve İnsanlar'ı inceledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · 10/10 puan

Bu kitap Herkesin orta okul cağında -ya da lise- almis oldugu Turkce dersinde ; okuyup özet çıkarması gereken 'MEB 100 TEMEL ESER' listesinde yer alan kitaplardan sadece bir tanesi. Kendisi ilk orjinal, sahici, gerçekçi kitaplarımdan biriydi. bu kitapla beraber Ankara Dost Kitabevinden temin ettiğim bir kac kitap disinda, Olgunlar sokakta boylu boyunca uzanan korsan basımlara meyletmişlığim vardi. öğrenciydik parasiz-pulsuz dönemlerimizi oralarda atlattık -neyseki-. Türk parasindaki milyonların atılıp YTL ye geçiş donemimizde almisiz ki, kitabin arkasinda 7.500.000 TL / 7,50 YTL tutarını gorunce bi hüzün kapladı içimi

Kitaba gelecek olursak; yeniden okusam iyi olur diye dusundum
Buraya yine bir arka kapak bırakıyorum. Kitaplari okuduktan sonra özet çıkarma zorunluluğunu atlattigim icin de ayrica mutluyum.

George ve iriyarı saf arkadaşı Lennie, yersiz yurtsuz kişilerdir. Dünyada tek sahip olduklari sey, aralarındaki dosluk ve  gunun birinde yerleşip huzur icinde yasayabilecekleri, kendilerine ait bir araziye sahip olma hayalidir... Kaliforniya, Salinas Vadisi'ndeki bir çiftlikte is bulan iki arkadas, bu arazi icin gereken parayı biriktirmeyi duslemektedir. Ama bir çocuğun zekasina, ayni anda korkunç bir güce sahip olan Lenni'nin başı sürekli derde girmektedir. Ve bu kez yine belaya bulastiginda, George'un çabaları arkadaşını kurtarmaya yetmeyecektir.

Zeynep Erdemir, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

İnsanlar genellikle "tatlım" kelimesini bir tür şevkat göstergesi olarak kullanırlar. Vida ise tam tersine, karşısı dakine kendisini fındık kadar bir beyni olan minicik bir köpek gibi hissettirmek için kullanırdı.

Buz Kapanı, Alexandra Bracken (Sayfa 50 - PARODI YAYINLARI)Buz Kapanı, Alexandra Bracken (Sayfa 50 - PARODI YAYINLARI)

Mesela o zamanlar
Mutsuz olduğunda insanlar,
Yok olurmuş bazı dakikalar...

Didem Madak