Abide Şahsiyetler

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
474 gösterim
"Şu bir tarihi hakikattir ki; XII. Asır Anadolusu'nun kanlı ve buhranlı coğrfyası üstünde Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Yunus Emre gibi rehber ve önden gidici insanlar olmasaydı belki de dünyaya parmak ısırtan bir Osmanlı medeniyet ve hakimiyeti de olmazdı. Şuna da inanmak yerinde olur ki, Fatih Sultan Mehmed'e gemilerini karadan yürüttüren, Yavuz Sultan Selim'e ordusunu geçit vermez dağlardan, kervan geçmez çöllerden aşırtan, Varna'ları, Kosova'ları, Mohaç'ları meydana getiren ve halkı fütuhat kadar medeniyet ufuklarında da seferber eden, hep o büyük velilerden sızıp kütlelerin kanına canına karışmış olan bu müşterek iman ve idealdir."
 • Baskı Tarihi:
  2005
 • Sayfa Sayısı:
  287
 • ISBN:
  9789757663225
 • Yayınevi:
  Kubbealtı Neşriyatı
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 5 Alıntı

İsmail Dede Efendi
İşte Dede de, hayat çilelerini kendinden ziyâde başkaları hesâbına çeken her büyük insan gibi, kanlı kılıçla hizaya gelmeyen kütleleri, ruhunun kemâl ve cemâlinden sızan bir anlaşılmaz şevk ve heyecanın sıcaklığı ile yumuşatan lâhuti bir ses ve nefesin tâ kendisi idi.

Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 146)Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 146)

Gerçekten de Şark için bir mânevî kontrol ve disiplin verici mürebbî arayıp bulmak ve önünde diz çökmek, deve yükü kitap okumaktan daha faydalı ve lüzumludur.

Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 170)Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 170)

İsmail Dede Efendi
Yoksa Dede'nin duyup duyurdukları, bir yıprannmış medeniyet bakiyesi değil de, sadece kendi iç ikliminin, derviş gönlünün düzenli, vecdli ve hikmetli sesi miydi?

Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 145)Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 145)

İsmail Dede Efendi
Ama Galip Dede ile şiir, İsmail Dede ile mûsikî, ecdâd ve san'at mirasının son mirasını ilân ededursun, Üçüncü Selim devrinde inhitat, bir gerçekti. Memleket siyâsi, idâri, askerî bozgunlar ve buhranlar içinde başının derdine düşmüş bulunurken, bünyece de, ruhça da delik deşik olmuş bir cemiyet, İsmail Dede gibi bir ganimeti nasıl ele geçirmişti? Acaba bu mûcize, bir ölüm hastasının son hayat hamlesi, sönmek üzere olan meş'alenin ânî parlayışı gibi bir şey miydi?

Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 145)Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 145)

İsmail Dede Efendi
Âşikar ki derviş kişi, bir iç saltanâtın üslûp ve nizamını cemiyete nakletmekle vazifeli insandı. Kâh hâl, kâh kâl, kâh vecd, kâh îmân, kâh hikmet ve irfan yoluyla olan bu intikal, çoğu defa san'at tarîkini ihtiyar ederdi.

Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 146)Abide Şahsiyetler, Samiha Ayverdi (Sayfa 146)