Adı:
Abidler Yolu
Baskı tarihi:
Kasım 2012
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056240164
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Uyanış Yayınevi
İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur'ân'dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar. Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar. İşte, elinizdeki kitap Âbidler Yolu da, büyük İslâm âlimi Gazâlî'nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım...
352 syf.
·Beğendi·10/10
Kitabı bu yılın başlarında okumuştum ama sistemde ismi yok diye inceleme yapamamıştım. Eser kesinlikle çok faydalı, ufku aydınlatıcı.. Her kitaplikta, her evde olması gerekli diye düşünüyorum.
Kitap, İmam-ı Gazali'nin Mincahül-Abidin isimli eserinin dilimize tercümesidir. Kitapta sorular, cevaplar ve kıssalar ile abidlerin hangi yollardan gittiği, Allah'ın rızasına nasıl nail olduğu anlatılmaktadır.
Allah'ı tanıma öyle muazzam bir nimettir ki, bütün esrarıyla dünyayı tanıma, onun yanında bir hiçtir.
Yaman Arıkan
Sayfa 183 - Dede Korkut Yayınları
Ömrün vefâ ederse öyle bir zaman göreceksin ki vâizleri,hatipleri çok,âlimleri az; dilenenleri çok,verenleri azdır.İlim nefsin esiridir.Fetvâlar ilme değil,nefsin arzusuna uygundur.
Islam aleminin büyük alimlerinden olan Gazali, ( Hicri 450, Miladi 1058 ) yılında Horasan bölgesinin Tus şehrinde dünyaya geldi. Ebû Hamid künyesiyle anılan Gazali'nin adı Muhammed ( Mehmed ) dir. Babasının mesleği ipçilik idi. Bunun için Ebû Hamid, babasının mesleğine nisbetle " Gazzali " diye anılır oldu. Daha sonraları telaffuzu hafifleyen bu kelime, " Gazali " şeklini aldı...
Kainatın mutlak sahibi Allah'a hamdolsun. O, her şeyi yerli yerinde yapar. Cömertliğinin hududu yoktur. İkramı boldur. Kudreti her şeye yeter. Sonsuz merhamet sahibidir.

O, yaratıkları içinde insana en güzel sureti verdi. Gökleri ve yeri kudretiyle yoktan var etti. Cinleri ve insanları ancak kendisini tanımları ve kendisine ibadet etmeleri için yarattı. Dünya ve ahirette olmuş-olacak bütün hadiseleri, sonunu bilerek hikmetle vücuda getirdi ve idare etti.

Arayanlar için O'na giden yollar gayet açık; görebilenler için varlığını ispatlayan deliller seçiktir. Fakat O, dilediğini doğru yoldan çıkarır, dilediğini doğru yola ulaştırır. Doğru yola gidenleri ise en iyi şekilde O bilir...

#AbidlerYolu
#İmamGazali
#TercümeYamanArıkan
#UyanışYayınevi
#KitaptanAlıntı
#HümeyranınKütüphanesi
Erenlerden birisine, Allah tarafından hitap edikerek,(dilediğin ne ise iste, verilecek) denilir. Fakat o şöyle cevap verir:
-Her şeyi her bakımdan bilen birisi, hiç bir şeyi hiç bir bakımdan bilmiyen birisine, (iste verilecek!) diyor. Ben hangi şey'in bana faydalı olduğunu bilmiyorum ki isteyeyim. Eşyaya künhiyle vâkif olan Rabbim, benim için hayırlı olanı seçsin.
Yaman Arıkan
Sayfa 177 - Dede Korkut Yayınları
Bak bazı olgun kişiler şöyle söyler: Olacak ve olmayacak şeyler üzerinde Allah'ın takdir ve hükmü ezelde tayin edilmiştir."İhtimal olur, eğer olursa" gibi şeylerle zihnini boşa yorma.
Yaman Arıkan
Sayfa 217 - Uyanış Yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Abidler Yolu
Baskı tarihi:
Kasım 2012
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056240164
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Uyanış Yayınevi
İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur'ân'dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar. Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar. İşte, elinizdeki kitap Âbidler Yolu da, büyük İslâm âlimi Gazâlî'nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım...

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Züleyha Yardımcı
  • aynbinayn
  • Sema Sönmez
  • Meltem Parlak Aydın

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%83.3 (5)
9
%16.7 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0