Adı:
Annem
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
310
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755394282
Kitabın türü:
Çeviri:
Yaşar Avunç
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ayrıntı Yayınları
"Kötülüğün metafizikçisi" olarak bilinen romancı, denemeci, felsefeci Georges Bataille´ın her biri bir başyapıt olan iki romanı ile üç öyküsünü bir arada sunuyoruz. Bataille´ın erotizmi yücelttiği; şiddet, iktidar ve ölümü dehşet verici bir bütünlük içinde sunduğu; cinsellikle ruhaniliği harmanladığı beş büyük yapıt: Madam Edwarda, Göğün Mavisi, Annem, Ölü Adam ve Gözün Öyküsü. M. Foucault , P. Sollers ve J. Derrida´yı derinden etkilyen yapıtları Foucault tarafından "yüzyılın en önemli yapıtları arasında" sayılan Bataille, bu roman ve öykülerinde düşünce alemini aşıp kendinden geçme arzusuyla, fanilikle sınırlı olmayan yüce bir hayatı gözler önüne serme hedefinin peşine düşüyor. Bataille´ı cinsellik, ölüm ve müstehcenliğin gizilgücü ilgilendiriyor. O, geleneksel edebiyatı reddetmiş; entelektüel, sanatsal ve dinsel etkinliğin nihai hedefinin, mantıklı bireyin şiddet dolu, aşkın bir paylaşım eyleminde yok edilmesi olduğuna kanaat getirmiştir. Karakterlerinin libertaryen yaşam tarzları, cinselliklerini açıkça yaşamaları, yoğun deneyimler aracılığıyla aşkınlık arayışından başka bir şey değildir. Pornografi onun gözünde, kendi sürrealist dneyleri için bir araçtır. Burjuva ahlâkına karşı erotizmi, mantıklıya karşı mantıksızı, kapitalizmin sınırlamalarına karşı aşırılığı, konformizme karşı itaatsizliği savunan Bataille´ın yapıtları okuru cesaret isteyen bir okuma serüvenine davet ediyor. 20. Yüzyılın bu yüzyıla aktığı en önemli isimlerden Bataille´ın cinselliğe getirdiği büyük açılımın boyutları henüz aşılabilmiş değil; hatta, kimi düşünürlere göre yeterince anlaşılmış da değil. Aslına bakılırsa Bataille, bu yapıtlarında cinselliği değil, erotizmi ele alıyor. Kuramsal sayılacak çalışmalarında iki kavram arasındaki farkı belirtmişti: Erotizm, zihinsel bir şeydi ve bu yanıyla cinsellikten ayrılıyordu. Ama Bataille´ın üstünde durduğu temel sorunsal arzuydu. Daima iğrenç olanla Hegelci diyalektik içinde bir arada duran arzu. Kaldı ki, Bataille´de her kavram karşıtıyla birlikteydi: Yaşam ölümle, özgürlük yasakla, uygarlık ilkellikle iç içeydi ve erotizm tüm bunların kesişim noktasıydı. Bugün bütün bu olgular, beden politikaları ve o da iktidar bağlamında tartışılıyorsa hepsinin altında Bataille´ın yapıtlarının bulunduğunu söylemek ne yanlış ne de fazla... - Hasan Bülent Kahraman-
310 syf.
·Puan vermedi
GEORGES BATAILLE- ANNEM

ayrıntı yayınları,310 sayfa,yer altı edebiyatı
çeviri:hasan bülent kahraman

hayat, birbirine zıt-birbirini reddeden iki ayrı akışın sürekli birleşimiyle oluşuyor. kişiliğimiz, kimliğimiz, eğilimlerimiz, davranışlarımız ve dolayısıyla gündelik hayatımız bu ikiliğin yansımalarından oluşuyor. en cesurumuz bile kendi içindeki gerçek 'ben' ile yarım saat karşı karşıya kalmayı beceremez. bu 'ben', dışarıdaki 'ben ' tarafından sürekli reddiyeyle, inkarla bastırılır. bütün toplumsal, psikolojik baskı mekanizmalarından arındırılmış bireyin nasıl davranacağıyla ilgili en ufak bir bilgimiz yok. bazı romanlar bu temayı işlese de bu görüşler,birer faraziye olmaktan ileri gitmezler.

yer altı edebiyatının, normal insanın iki yüzlülüğünü yüzüne bir şamar gibi vuruşunu bilirim. orada alışılagelen hiçbir ahlaki, toplumsal, dini, insani sınırlama veya nezaket kuralı yoktur. içimizde bize rağmen varlığını kaybetmeyen hayvaniliğimizin dışavurumudur bu edebiyat türü. bir yönüyle de anti-edebiyattır. edebiliğin her tür gösterişe ve zarafete dayalı biçimine hoyratça, kabaca karşı koyuş, bazen de onunla dalga geçmektir.

insanın alet işleyerek (homo-faber) insan oluşu, sosyal evrimcilerin anlatageldiği bir savdır. bataille, buna itiraz etmemekle birlikte, şu yüklemeyi de yapmaktadır: insan, bu evrilmenin içinde hayvaniliğini unutarak gerçek insan olmaktan da vazgeçmiştir,der. insanın bu düzenli çalışma biçimine karşı koyuşuyla da yeniden insan olmaya çalıştığını anlatır.


bataille'ın eserlerinde(bu kitapta da) en baskın, en güçlü, en lirik tema kuşkusuz ölüm-yaşam-erotizm birliğidir. diyor ki, “erotizm, hayatın ölüm derecesinde onaylanmasıdır”. ona göre, baştan, erotizmde saklı olan yaşamsallık vaadi ile ölümün verdiği acı arasında ilişki kurmak zordur. çünkü, yaşamın ancak ölüm sayesinde yenilendiğini unuturuz. oysa, ölüm ve erotizm özdeştir. İkisi de yaşamın sınırsızca harcanmasıdır. İkisi de akıllı, bilgili, amaçlı, işlevli, üretken –dolayısıyla süreksiz– insanın varlığına son verir.

''kötülüğün metafizikçisi'' olarak bilinen romancı,denemeci,felsefeci georges bataılle'ın her biri bir başyapıt olan iki romanı ile üç öyküsünü içeriyor kitap. bataılle'in erotizmi yücelttiği; şiddet,iktidar ve ölümü dehşet verici bir bütünlük içinde sunduğu; cinsellikle ruhaniliğin harmanlandığı beş büyük yapıt: madam edwarda, göğün mavisi, annem, ölü adam ve güzün öyküsü.

bataille'ın düşüncesi düalist sarmallarla örgülenmiş. birbirine zıt sarmallardan oluşmuştur. : süreklilik/süreksizlik, oyun/iş, erotizm/üreme, şiddet/çalışma, ihlal/tabu, ölüm/yaşam, kutsallık/dünyevilik, bolluk/kıtlık, ifrat/ekonomi, akıl/mit, arzu/ıstırap, deney/bilgi... bataille'da bu zıt kategoriler ancak birbirleri tarafından anlamlandırılabilir, birbirleriyle çatıştıkça birleşirler: kötülük iyiliktir, bilgi bilgisizliktir, ölüm yaşamdır, hakikat yalandır, "şiir bir bakıma daima şiirin karşıtıdır", "azami haz, azami acıdır".

sollers, bu düşünce mekaniğine "georges bataille'ın düalistik materyalizmi" diyor. "Bu düalizm, dünya içinde iki ilke önermek yerine, iki ayrı dünya önerir ...böylece 'gerçek' düşüncenin sınırlarını zorlar, kasten yapılmış bir 'hata' gibidir.” bataille "düşüncesinin tek bir amacı olduğunu" söyler: oyun. "düşüncemin kendi kendini imha ettiği bir oyun".bataille'ın "oyun felsefesi", insanlığın başlangıcının aslında onun sonu olduğuna ilişkin tezle başlar. İnsan özündeki hayvansılığı inkâr ede ede evrilirken insanlığından olur...

sonuç : görüşleri, yaklaşımı, üslubu, anlatma biçimiyle beni en çok etkileyen romanlardan birini okudum. ancak bataılle'in felsefi görüşleri kısmen de olsa bilinmeden okunursa anlamlandırmak ve romandan tat almak pek mümkün olmayabilir.

iyi okumalar...
310 syf.
·Beğendi·6/10 puan
Arzularının önündeki duvarı yıkan insanların ahlaksızlık girdabında kayboluşları.
Dibin de dibi varsa işte orası. Aşırı müstehcenlik.
"Kötülüğün metafizikçisi" olarak bilinen bir yazarın, yeraltı edabiyatı etiketli kitabı ilgimi çekti. Yorumlara da göz atınca okuma isteği duydum. Lakin tahminlerimin çok ötesinde bir çirkef bataklığıydı.
''Eğer her şeyden korkuyorsan, bu kitabı oku, ama önce beni dinle: Eğer gülüyorsan, korkuyorsun da ondandır. Kitap sana cansız bir şey gibi gelir. Olabilir. Ama yine de eğer, olur ya, okumayı bilmiyorsan... Korkman mı gerekirdi?... Yalnız mısın? Üşüyor musun? İnsanın ne kadar 'sen', budala ve çıplak olduğunu bilmiyor musun?''
İçine düştüğüm yalnızlıkta, bu dünyanın ölçüleri, eğer hala var iseler, içimizde baş döndürücü bir ölçüsüzlük duygusunu sürdürmek için vardırlar: Bu yalnızlık, TANRI'dır.
“Anlıyor musunuz, insan tiksindirici oluyor ve o an kendimi bir trenin altına atmaktan başka bir şey düşünmüyorum.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Annem
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
310
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755394282
Kitabın türü:
Çeviri:
Yaşar Avunç
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ayrıntı Yayınları
"Kötülüğün metafizikçisi" olarak bilinen romancı, denemeci, felsefeci Georges Bataille´ın her biri bir başyapıt olan iki romanı ile üç öyküsünü bir arada sunuyoruz. Bataille´ın erotizmi yücelttiği; şiddet, iktidar ve ölümü dehşet verici bir bütünlük içinde sunduğu; cinsellikle ruhaniliği harmanladığı beş büyük yapıt: Madam Edwarda, Göğün Mavisi, Annem, Ölü Adam ve Gözün Öyküsü. M. Foucault , P. Sollers ve J. Derrida´yı derinden etkilyen yapıtları Foucault tarafından "yüzyılın en önemli yapıtları arasında" sayılan Bataille, bu roman ve öykülerinde düşünce alemini aşıp kendinden geçme arzusuyla, fanilikle sınırlı olmayan yüce bir hayatı gözler önüne serme hedefinin peşine düşüyor. Bataille´ı cinsellik, ölüm ve müstehcenliğin gizilgücü ilgilendiriyor. O, geleneksel edebiyatı reddetmiş; entelektüel, sanatsal ve dinsel etkinliğin nihai hedefinin, mantıklı bireyin şiddet dolu, aşkın bir paylaşım eyleminde yok edilmesi olduğuna kanaat getirmiştir. Karakterlerinin libertaryen yaşam tarzları, cinselliklerini açıkça yaşamaları, yoğun deneyimler aracılığıyla aşkınlık arayışından başka bir şey değildir. Pornografi onun gözünde, kendi sürrealist dneyleri için bir araçtır. Burjuva ahlâkına karşı erotizmi, mantıklıya karşı mantıksızı, kapitalizmin sınırlamalarına karşı aşırılığı, konformizme karşı itaatsizliği savunan Bataille´ın yapıtları okuru cesaret isteyen bir okuma serüvenine davet ediyor. 20. Yüzyılın bu yüzyıla aktığı en önemli isimlerden Bataille´ın cinselliğe getirdiği büyük açılımın boyutları henüz aşılabilmiş değil; hatta, kimi düşünürlere göre yeterince anlaşılmış da değil. Aslına bakılırsa Bataille, bu yapıtlarında cinselliği değil, erotizmi ele alıyor. Kuramsal sayılacak çalışmalarında iki kavram arasındaki farkı belirtmişti: Erotizm, zihinsel bir şeydi ve bu yanıyla cinsellikten ayrılıyordu. Ama Bataille´ın üstünde durduğu temel sorunsal arzuydu. Daima iğrenç olanla Hegelci diyalektik içinde bir arada duran arzu. Kaldı ki, Bataille´de her kavram karşıtıyla birlikteydi: Yaşam ölümle, özgürlük yasakla, uygarlık ilkellikle iç içeydi ve erotizm tüm bunların kesişim noktasıydı. Bugün bütün bu olgular, beden politikaları ve o da iktidar bağlamında tartışılıyorsa hepsinin altında Bataille´ın yapıtlarının bulunduğunu söylemek ne yanlış ne de fazla... - Hasan Bülent Kahraman-

Kitabı okuyanlar 39 okur

  • Özgür Genç
  • Dosto'nun Müridi
  • Sevcan
  • Melâl
  • İlayda Çona
  • Tülay Şahin
  • Tuğba
  • Hasan Esen
  • "Kendimle söz arasında…"
  • Cafer Kösedağı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%10 (1)
9
%10 (1)
8
%10 (1)
7
%10 (1)
6
%20 (2)
5
%10 (1)
4
%10 (1)
3
%0
2
%0
1
%20 (2)