Adı:
Devlet ve Devrim
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051721064
Orijinal adı:
Государство и революция
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Baskılar:
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve İhtilal
Devlet ve Devrim
Sınıf mücadelelerini önemsemek ve bu mücadeleleri temel almak, Marksist olmaya yeter mi? İşçi sınıfı, siyasal iktidarı ele geçirme hedefiyle yetinebilir mi? "Burjuva devlet mekanizmasının parçalanması" ne anlama gelir ve neden gereklidir? "Zora dayalı bir devrim" olmadan olmaz mı? Demokrasi, aşılamaz bir hedef midir? "Proletarya diktatörlüğü", tam olarak nedir? Ve başka pek çok soru ve cevapları...

Lenin, Rusya'daki çarlık rejimine son veren 1917 Şubat Devrimi ile 1917 Ekim Devrimi arasındaki Ağustos-Eylül aylarında kaleme aldığı bu eserinde, Marx'ın ve Engels'in çalışmalarından hareketle, kapitalizm ile sınıfsız toplum (komünizmin üst evresi) arasındaki geçiş sürecini ve komünizmin "sosyalizm" diye anılan "alt evresi"nin ayırt edici özelliklerini ele alıyor. Marksizmin devlet ve devrim konularındaki temel tezlerini çarpıtma ve örtbas etme girişimlerini amansızca eleştirerek!
160 syf.
·8/10
Lenin bu kitabında Marx ve Engels'in çalışmalarından yola çıkarak kapitalizm ve sınıfsız toplum arasındaki geçiş sürecini ele alıyor. Proletaryanın devrimdeki görevi nedir, Proletarya Diktatörlüğü tam olarak nedir, devletin sınıflandırmada karşılığı, yok olup gitmesi, zora dayalı devrim, komünizmin alt evresi yani sosyalizm, üst evresi yani sınıfsız toplum, anarşizm ve marksizmin arasındaki farklar gibi birçok konuya değiniyor Lenin. Marksizmin temel tezlerine karşı yapılan girişimleri eleştiriyor. Demokrasi, sınıflı toplumda ne anlama gelir, aslında nedir gibi birçok soruya cevap veriyor. Önemli olan konuları birkaç defa bölüm bölüm hatırlatarak ilerliyor ki bu konuyu daha iyi anlama açısından oldukça güzel bir anlatım şekli. Özellikle Engels'ten çok çok fazla alıntı yapmış buna dikkat çekmek isterim. Onun dışında hafif ağır lakin anlaşılır bir dille yazılmış kitap. Herkese keyifli okumalar dilerim 🤗
138 syf.
·Beğendi·10/10
Marksist-Leninistlerin devlet olgusu üzerine düşüncelerini berrak biçimde ortaya koyan makale derlemesidir. Hem liberal, hem de anarşist anlayış arasındaki kırmızı çizgiler bu kitapta ortaya koyulmuştur.
138 syf.
·Beğendi·10/10
Bu kitap sosyalistlerin devlet üzerine nasıl bir tutum sergileyeceklerini anlatmaktadır.Ayrıca farkedildiği üzere Lenin,birçok kitabında olduğu gibi bu kitabında da sadece tek konuya değil birçok konuya değinmiştir.Devrimin nasıl,hangi şartlarda gerçekleşeceğini bize anlatmıştır.Ayrıca bu kitapta Marx ve Engels'ten birçok alıntı vardır.
138 syf.
·8 günde·10/10
Devlet Ve Devrim Lenin'in sosyal demokratlar, anarşistlere karşı devlet sorununu Karl Mark ve f. Engels den alıntılar yaparak tartıştığı teorik anlamda çok kesin bir kitap.
138 syf.
·10/10
Lenin bu eseri Şubat Devrimi ile çarlığın yıkılıp oportünist sol ile burjuvazinin koalisyon yapıp devrimin ateşini boğma çabalarının zamanında yazmıştır. Marks ve Engels Paris Komününden çıkarttıkları sonuçları ele alan Lenin kendi ülkesindeki Devrimci duruma uyarlıyor .Büyük devrimciler geçmişi diyalektik materyalizm ışığında değerlendirip bugün için dersler cıkartırlar. Lenin ve partisi koalisyona son darbeyi vuracaktır. Devleti sönümleyecek formüller bu kitaptadır. Proleteryanın devlet karsısındaki tutumu ne olmalıdır sorusunun cevabını buradan okuyabilirsiniz
" Devletin ortadan kaldırılmasına ilişkin anarşist düşünce, bulanık ve devrimci olmayan bir düşüncedir. "
" Devlet, artık hiçbir kapitalist, hiçbir sınıf kalmadığında, dolayısıyla da baskı altına alınabilecek hiçbir sınıf kalmadığında, yok olup gider. "
Vladimir İlyiç Lenin
Sayfa 121 - Yordam Kitap
Her devlet, ezilen sınıfa karşı yöneltilmiş “özel bir baskı gücü”dür. O halde, hiçbir devlet, ne özgürdür, ne de halk devleti.
" İşçiler, kapitalistlerin boyunduruğunu fırlatıp attıktan sonra, 'silahları bırakma' yoluna mı gitmeli, yoksa kapitalistlerin direnişini kırmak için bu silahları onlara karşı mı kullanmalı? "

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Devlet ve Devrim
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051721064
Orijinal adı:
Государство и революция
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Baskılar:
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve İhtilal
Devlet ve Devrim
Sınıf mücadelelerini önemsemek ve bu mücadeleleri temel almak, Marksist olmaya yeter mi? İşçi sınıfı, siyasal iktidarı ele geçirme hedefiyle yetinebilir mi? "Burjuva devlet mekanizmasının parçalanması" ne anlama gelir ve neden gereklidir? "Zora dayalı bir devrim" olmadan olmaz mı? Demokrasi, aşılamaz bir hedef midir? "Proletarya diktatörlüğü", tam olarak nedir? Ve başka pek çok soru ve cevapları...

Lenin, Rusya'daki çarlık rejimine son veren 1917 Şubat Devrimi ile 1917 Ekim Devrimi arasındaki Ağustos-Eylül aylarında kaleme aldığı bu eserinde, Marx'ın ve Engels'in çalışmalarından hareketle, kapitalizm ile sınıfsız toplum (komünizmin üst evresi) arasındaki geçiş sürecini ve komünizmin "sosyalizm" diye anılan "alt evresi"nin ayırt edici özelliklerini ele alıyor. Marksizmin devlet ve devrim konularındaki temel tezlerini çarpıtma ve örtbas etme girişimlerini amansızca eleştirerek!

Kitabı okuyanlar 65 okur

  • Cansu Karuk
  • Ayşenur KARTAL
  • Gürbüz Deniz
  • ismail
  • seher fidan

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%4.5 (1)
9
%0
8
%9.1 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0