Devlet ve DevrimVladimir İlyiç Lenin

·
Okunma
·
Beğeni
·
549
Gösterim
Adı:
Devlet ve Devrim
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051721064
Çeviri:
M. Halim Spatar, Celal Üster
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Baskılar:
Devlet ve Devrim
Devlet ve İhtilal
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Sınıf mücadelelerini önemsemek ve bu mücadeleleri temel almak, Marksist olmaya yeter mi? İşçi sınıfı, siyasal iktidarı ele geçirme hedefiyle yetinebilir mi? "Burjuva devlet mekanizmasının parçalanması" ne anlama gelir ve neden gereklidir? "Zora dayalı bir devrim" olmadan olmaz mı? Demokrasi, aşılamaz bir hedef midir? "Proletarya diktatörlüğü", tam olarak nedir? Ve başka pek çok soru ve cevapları...

Lenin, Rusya'daki çarlık rejimine son veren 1917 Şubat Devrimi ile 1917 Ekim Devrimi arasındaki Ağustos-Eylül aylarında kaleme aldığı bu eserinde, Marx'ın ve Engels'in çalışmalarından hareketle, kapitalizm ile sınıfsız toplum (komünizmin üst evresi) arasındaki geçiş sürecini ve komünizmin "sosyalizm" diye anılan "alt evresi"nin ayırt edici özelliklerini ele alıyor. Marksizmin devlet ve devrim konularındaki temel tezlerini çarpıtma ve örtbas etme girişimlerini amansızca eleştirerek!
Marksist-Leninistlerin devlet olgusu üzerine düşüncelerini berrak biçimde ortaya koyan makale derlemesidir. Hem liberal, hem de anarşist anlayış arasındaki kırmızı çizgiler bu kitapta ortaya koyulmuştur.
Bu kitap sosyalistlerin devlet üzerine nasıl bir tutum sergileyeceklerini anlatmaktadır.Ayrıca farkedildiği üzere Lenin,birçok kitabında olduğu gibi bu kitabında da sadece tek konuya değil birçok konuya değinmiştir.Devrimin nasıl,hangi şartlarda gerçekleşeceğini bize anlatmıştır.Ayrıca bu kitapta Marx ve Engels'ten birçok alıntı vardır.
Devlet Ve Devrim Lenin'in sosyal demokratlar, anarşistlere karşı devlet sorununu Karl Mark ve f. Engels den alıntılar yaparak tartıştığı teorik anlamda çok kesin bir kitap.
Lenin bu eseri Şubat Devrimi ile çarlığın yıkılıp oportünist sol ile burjuvazinin koalisyon yapıp devrimin ateşini boğma çabalarının zamanında yazmıştır. Marks ve Engels Paris Komününden çıkarttıkları sonuçları ele alan Lenin kendi ülkesindeki Devrimci duruma uyarlıyor .Büyük devrimciler geçmişi diyalektik materyalizm ışığında değerlendirip bugün için dersler cıkartırlar. Lenin ve partisi koalisyona son darbeyi vuracaktır. Devleti sönümleyecek formüller bu kitaptadır. Proleteryanın devlet karsısındaki tutumu ne olmalıdır sorusunun cevabını buradan okuyabilirsiniz
Çok küçük bir azınlık için demokrasi; zenginler için demokrasi: kapitalist toplumun demokratizmi işte budur.
Biz,kapitalist düzende,proletarya için en iyi devlet biçimi olarak demokratik bir cumhuriyetten yanayız;ama en demokratik burjuva cumhuriyetinde bile halkın payına ücretli köleliğin düştüğünü unutma hakkına sahip değiliz.Dahası,her devlet,ezilen sınıfı bastırmaya yönelik bir ''özel güç'' tür.Dolayısıyla,herhangi bir devlet,ne özgürdür ne de halk devletidir.
Vladimir İlyiç Lenin
Sayfa 34 - Yordam yayınları
Geçmişte birçok devrimci, düşünürlerin ve ezilen sınıfların kurtuluş mücadelesi liderlerinin doktorinlerinin defalarca başına gelen şey, bugün Marks ın doktorini başına geliyor. Egemen sınıflar sağlıklarında büyük devrimcileri ardı arkası gelmez amansız cezalarla mükafatlandırırlar; doktorinlerini en vahşi düşmanlık, en koyu kin, en namussuz yalan ve iftira kampanyalarıyla karşılaşırlar. Ölümlerinden sonra büyük devrimcileri zararsız azizler haline getirmeye,söz uygun düşerse evliyalaştırmaya ezilen sınıfları <<teselli etmek>> ve onları aldatmak için isimlerini bir hale ile süslemeye çalışırlar. Böylece onlarin devrimci doktorinlerini gerçek özü unutturulur, basitleştirilir ve devrimci keskinlikleri törpülenir
Devlet,sınıf karşıtlıklarının giderilemezliğinin bir ürünü ve bir ifadesidir.Devlet,sınıf karşıtlığının giderilmesinin nesnel olarak mümkün olmadığı yerde,anda ve ölçüde ortaya çıkar.Tersinden söylersek,devletin varlığı,sınıf karşıtlıklarının giderilemez olduğunu kanıtlar.
Vladimir İlyiç Lenin
Sayfa 19 - Yordam yayınları
Demokratik bir cumhuriyet,kapitalizmin mümkün olan en iyi siyasi kabuğudur ve bu yüzden de,sermaye,bu en iyi kabuğa bir kez sahip olduğunda,iktidarını öylesine güvenlikli,öylesine sağlam kurar ki,burjuva-demokratik cumhuriyetteki kişiler,kurumlar ya da partiler düzeyinde kalan hiçbir değişiklik onu sarsamaz
Vladimir İlyiç Lenin
Sayfa 27 - Yordam yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Devlet ve Devrim
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051721064
Çeviri:
M. Halim Spatar, Celal Üster
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Baskılar:
Devlet ve Devrim
Devlet ve İhtilal
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Devlet ve Devrim
Sınıf mücadelelerini önemsemek ve bu mücadeleleri temel almak, Marksist olmaya yeter mi? İşçi sınıfı, siyasal iktidarı ele geçirme hedefiyle yetinebilir mi? "Burjuva devlet mekanizmasının parçalanması" ne anlama gelir ve neden gereklidir? "Zora dayalı bir devrim" olmadan olmaz mı? Demokrasi, aşılamaz bir hedef midir? "Proletarya diktatörlüğü", tam olarak nedir? Ve başka pek çok soru ve cevapları...

Lenin, Rusya'daki çarlık rejimine son veren 1917 Şubat Devrimi ile 1917 Ekim Devrimi arasındaki Ağustos-Eylül aylarında kaleme aldığı bu eserinde, Marx'ın ve Engels'in çalışmalarından hareketle, kapitalizm ile sınıfsız toplum (komünizmin üst evresi) arasındaki geçiş sürecini ve komünizmin "sosyalizm" diye anılan "alt evresi"nin ayırt edici özelliklerini ele alıyor. Marksizmin devlet ve devrim konularındaki temel tezlerini çarpıtma ve örtbas etme girişimlerini amansızca eleştirerek!

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

  • 2 defa gösterildi.

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0