1000Kitap Logosu
Din İle Bilim
Din İle Bilim
Din İle Bilim

Din İle Bilim

OKUYACAKLARIMA EKLE
8.4
100 Kişi
296
Okunma
93
Beğeni
4.912
Gösterim
176 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 4 sa. 59 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Cem Yayınları · Ocak 1999 · Karton kapak · 9789754064148
Diğer baskılar
Din ile Bilim
Din ile Bilim
Din İle Bilim
Din ile Bilim
Bilim ve Din
5 mağazanın 5 ürününün ortalama fiyatı: ₺14,47
8.4
10 üzerinden
100 Puan · 20 İnceleme
Furkan dolgun
Din ile Bilim'i inceledi.
154 syf.
·
1 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Bilimsel düşünce ölçülüdür, deneycidir; parçalara dayanır; bütün gerçeği bildiğinizi tasarlamaz, en iyi bildiği şeyin bile bütünüyle gerçek olduğunu ileri sürmez. Her öğretinin er geç düzeltilmeyi gerektireceğini, bu gerekli düzeltmenin de bir düzeltilmeyi gerektireceğini, bu gerekli düzeltmenin de bir araştırma, tartışma özgürlüğü istediğini bilir. Yeni gerçeklerin çoğu rahat,kaçırıcıdır, özellikle gücü ellerinde tutanlar için. Din ve bilimin ayrıldığı değil dinin bilimden ne kadar uzak bir ilişki yarattığını anlamak için okunması gereken kitaplardan biri. Din karşıtı bir kitap değil din açısından dine bakan algıya bir karşıtlığı olan bir kitap. Yakın çağımızın en büyük filozoflarından Bertrand Russell dan dini öğretinin aslında bilime olan bakışına göz atarken orta çağ felsefesini bölüm bölüm ele alıyor.
Din ile Bilim
8.4/10
· 296 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
20
Pisinoza
Din ile Bilim'i inceledi.
150 syf.
·
Puan vermedi
Russell, eserini din ile bilim arasındaki üç farklı yaklaşımdan bir tanesi olan çatışmacı yaklaşım üzerine bina etmiştir. Ona göre, iki disiplin arasındaki ilişki bir savaştan ibarettir. Hatta bu savaşım ilkesi, din ile bilim arasında değil; din ile bilim adamları arasındadır. Fakat, eserin bina edildiği on bölümlük iskelet genel itibarıyla din adamları ile bilim adamları arasındaki çatışmadan beslenmektedir. Dinin, üç ana ögesi olan kurum (kilise), kişi ve kişisel töreler ilkelerini tarihi anekdotlarla destekler ve psikolojik ve epistemolojik yaklaşımlarla beslemektedir de. Ana hatlarıyla oldukça başarılı bir eser ortaya koyduğunu kabul etmemek haksızlık olmakla birlikte yarattığı genel kabullerden de ayrılmayışı bazı mantık hatalarını doğurmaktadır. Eserin felsefesinde Russell mutlak surette Hume’un bilgi felsefesinden ziyadesiyle etkilenmiştir. Nitekim Hume, dinin kognitif (bilişsel) bir temelinin olmaması halinde kabulünü dile getirmiştir. Benzer bir ifadeyi Russell’da da görmekteyiz. O da dinin bir dizi değil; bir duygu bütünlüğü olması halinde bilim tarafından tanıtlanamayan ve çürütülemeyen bir yapıya evrilebileceğini eserinde beyan etmiştir. Ezcümle: Russell, Gödel’den habersiz bir Hilbert gibi oldukça katı çizgilerle kaliteli bir eser nakşetmiştir insanlığa ve çağlara...
Din ile Bilim
8.4/10
· 296 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
9
Doğanay Yılmaz
Din ile Bilim'i inceledi.
150 syf.
·
2 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Bertrand Russell'ın yaşadığı dönem ve zihniyeti düşündüğümde gerçekten çok ilerici ve dönemine göre radikal düşüncelerine saygı duymak geliyor içimden. Din ile Bilim kitabında da din ile bilimin asırlardır süren savaşı ve her türlü baskıya rağmen galip gelen bilimi ele alıyor. En başta bu çatışmanın köklerinden söz ediliyor, ve Copernicus Devrimi ile bu çatışma ve sonuçları kitapta çeşitli bölümler halinde açıklanıyor. Her ne kadar bilimin çoğu zaman dine rağmen ilerlemeye çalışmasından bahsedilse de, zaman zaman dinin getirdiği kolektif baskının bilimi sindirdiği anlar da olmuyor değil. Dinin ise ilk başlarda insanın doğal vahşiliğini törpülemedeki rolüne dikkat çekiliyor. Son bölümde ise günümüzde, özellikle düşünce özgürlüğüne karşı olan bu baskının gittikçe zayıflayan kilise eliyle değil de anarşi ve karmaşıklık korkusuyla yanıp tutuşan ve kutsal görülen iktidarlar eliyle sürdürüldüğü belirtiliyor. Özetle Russell, özgürlükçü bir düşünceyle bilime ve insanlığın ilerleyişinin her türlü engellere rağmen bilimin ilerleyişiyle mümkün olacağına olan inancını bu kitapta bir kez daha gösteriyor.
Din ile Bilim
8.4/10
· 296 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
3
Uğur De Molinari
Din ile Bilim'i inceledi.
154 syf.
·
8/10 puan
Din ile Bilimi tüm hatlarıyla birbirinden ayırıp, din konusunda oldukça kesin bir karşı çıkış koyarak yazılmış olan Russell eseri. Din konusunda Russell, iki sebepten ötürü kesin karşı çıkış sergilemektedir. Bundan ilki bahsetmiş olduğu psikolojik nedenler, ikincisi ise epistemolojik nedenlerdir. Psikolojik nedenler olarak dinin (hristiyanlığın) doyurucu, tutarlı bir duruşa sahip olmadığı, dolayısıyla önemsediği ahlaksal gelişimin en büyük düşmanı olduğu ortaya koymaktadır. Cehennem olgusunun ise dini emirleri yerine getirmeyenlere duyulan kini ifade ettiği için psikolojik açıdan bir baskı aracından başka bir şey olmadığını açıklamaktadır. İkinci nedende ise dini bilgi ve referansların geçerliliği, gerçekliği sorgulanarak, insanın kişiliğini ve bilgi birikimini artırmada engelleyici bir rol alması nedeniyle karşı çıkmaktadır. Bu iki temel üzerinden karşı çıkışlarını örneklendirerek anlatmış Russell. Ancak çeliştiği notalar da yok değil. Öncelikle inanç ve din arasında kesin bir ayrım yapmadan topyekün genelleyerek karşı çıkmış olması, yani dini eleştirirken inanç olgusunu eleştirmesi konudan biraz sapmasına neden olmuş. Keza inanç, dinden çok daha öncesinde insanın varlığını bildiği bir kavramdır. Bu karşı çıkışının temelini tesadüf-rastlantı mantığına büründürmektedir. Bu da yine kendisiyle çeliştiği ikinci konudur. Çünkü matematiksel olarak da mümkün olamayacak bir tesadüf silsilesi gerekir ki bu görüş haklılık payı kazanabilsin. Russell'ın savunduğu matematiksel mantık ve özgür bilinç bu noktada ortaya çelişki çıkarmaktadır. Tesadüfler silsilesinin bir araya gelerek oluşturduğu canlılık dünyası ve evren sistemindeki detay, bugün bile insanlığı şaşkına düşüren oluşlar sadece bir tesadüfle açıklanamazdı. Özgür düşüncenin de şüpheyle yaklaştığı bu durum Russell tarafından savunularak bir diğer çelişkiye, yani agnostik olduğunu söylemiş bir insanın ateist duruşunu ortaya çıkarmıştır. Bu eleştiriler dışında Russell'ın din (özelde hristiyanlık) üstüne söyledikleri dikkate değer ve hakkında düşünülesi değerdedir. Konu özelinde tek yönlü düşünen okur için oldukça farklı bakış açıları kazandıracak kitaplardandır. Keyifli okumalar dilerim.
Din ile Bilim
8.4/10
· 296 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
35