Eğil Dağlar

8,0/10  (2 Oy) · 
19 okunma  · 
0 beğeni  · 
631 gösterim
Eğil Dağlar’daki yazılar gün gün İstiklâl Harbi’nin nabzını tutmaktadır. Bazen batılı devletlerin tutumu, bazen Yunanlıların ve Yunan ordusunun durumu, bazen Ankara hükûmeti, bazen kamuoyunun konuya bakışı bu yazılarda ele alınmaktadır. Yahya Kemal’in İstiklâl Harbi yıllarında ne kadar isabetli düşüncelere sahip olduğunu gösteren bu yazıların, Millî Mücadele’nin lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından kesilip saklandığı ve daha sonra Yahya Kemal’e gösterildiği artık bilinmektedir.
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2015
 • Sayfa Sayısı:
  335
 • ISBN:
  9757618519
 • Yayınevi:
  İstanbul Fetih Cemiteyeti
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 16 Alıntı

''Kör bedbinlik bir milleti nasıl öldürürse sağır nikbinlik de bir zaaftır. Kavi olan, yenilmeyen yalnız azimdir.''

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 106 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 106 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

"İnlemek, ağlamak, yalvarmak hepsi zillettir. Kaderinin seni sevk ettiği yolda uzun ve ağır vazifeni dişini sıkarak ifa et!"

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 100 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 100 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

''Bugünlerde etrafımıza bakmak, istikbalde daha neler göreceğimizi anlamaya kafi.''

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 16 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 16 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

"Uyanmış bir milletin tabiidir ki daima bir gaye-i hayali olur; lakin bir gaye-i hayal ne kadar uzak olsa yine insanidir. Bir milletin gayesi yine sulhdür, sükundur, istirahattir, sa'ydır, temeddündür."

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 102 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 102 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

"Medeniyete bütün idrakler ihtirasla mümkündür. Bugünkü garp medeniyetini, kendiliğimizden tiksinecek kadar, ateşli bir bihtirasla sevmeseydik idrak edemezdik."

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 64 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 64 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

"Gönül kerestesiyle bir
Yeni şehir ve bazar yap!"

"Çobanlık devrini hatırlatan bu sade, bu güzel istiare, bu manidar türkü bugün en doğru siyaset rehberidir."

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 68 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 68 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

''Anadolu bir peynir topu değildir. Bir peynir topunu dörde böler, sekize bölerseniz, yine her parçası peynir olur. Halbuki Anadolu bir insandır, ikiye böldüğünüz gibi iki parçası da birer laşe olur.''

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 22 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 22 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

''Daima üzüntülü bir devrin geçmesini bekleye bekleye bekleme illetine tutulduk. Bütün bir millet faaliyetini belirsiz bir ferdaya talik etmiş.''

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 24 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 24 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

''Fena bir kanun en fena bir idareden bin defa daha muzırdır derler. Bütün bir milletin kafasına yerleşmiş fena bir mefhum da en fena bir kanundan bin defa daha muzır oluyor.''

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 19 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 19 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)

''Her inkırazın tabiatı iktizasındadır, her ne zaman ki devlet kaza ve kaderin cilvesine uğrar, yıkılır, parçalanır, dağılır, hemen kendi bünyesinde iftirak, fesat, fitne belirir. Bir devlet dağılırken, doğduğu günlerdeki yekpare bir demir kütlesi olamaz. Hiçbir inkıraz olsun da o inkırazın bu saydığımız alametleri olmasın olur mu?''

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 32 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı (Sayfa 32 - Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı)
2 /