Adı:
Fususu'l Hikem
Baskı tarihi:
Nisan 2013
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055272326
Kitabın türü:
Çeviri:
Ekrem Demirli
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Klasik anlamıyla bir tasavvuf kitabı olmayan Fusûsu’l-Hikem, Batılıların teozofi, İslam filozoflarının ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir disiplini temellendirmeyi hedefleyen orijinal bir yapıttır. Fusûsu’l-Hikem’in Arabî’nin öğrencisi Sadreddin Konevî’nin kullandığı anlamda bir metafizik kitabı olduğunu, Tanrı’nın varlığını, O’nun âlemle ilişkisini konu edindiğini söyleyebiliriz.Fusûsu’l-Hikem düşünce tarihimizde en çok şerh edilmiş eserlerden birisidir. Onun tarih içindeki etkinliği öncelikle bu şerhler sayesinde mümkün olmuştur. Farklı fikrî coğrafyalara mensup kişilerce şerh edilmiş, dahası Fusûsu’l-Hikem şerhi yazmak bir düşünsel ustalık ölçüsü olmuştur.Fusûsu’l-Hikem çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Kimi zaman fakih ve kelamcılar tarafından eleştirilmiş, bu eleştirilere sûfilerce çeşitli cevaplar verilmiş ve böylece farklı bir literatür oluşmuştur.İslam düşünce tarihinin en önemli entelektüel geleneklerinden birisinin kurucusu olan İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı Fusûsu’l-Hikem, şimdi yepyeni bir çeviri ve şerhle okurun karşısında. Bu yeni çeviride Arabî’nin çetrefil metninin çok daha kolay nüfuz edilebilir olduğunu göreceksiniz. Gerek bölüm sonlarındaki notlar, gerekse kitabın ikinci kısmını oluşturan şerhin rehberliğinde Arabî’nin karmaşık gibi görünen düşünsel sisteminin düğüm noktaları çözülüyor. Ekrem Demirli yalnızca metni şerh etmekle kalmıyor, belli başlı Fusûs yorumcularının görüşlerine de yer vererek, geçmişte bu metnin nasıl algılandığını aktarıyor.
536 syf.
·Puan vermedi
Ilahiyat Fakultesindeki degerli bir hocanın okumamı caiz bulmadığı kitap..Tasavvuf,ışığı maddeye bağlanmış gönüllere ulaşmayan bir ilimdir.Görmek isterseniz görebilirsiniz ancak.İbadetin sevgiliyle hemhal olma halinin tadına eremeyenler,nereme ne girerse oruc bozulur 17saat bosa gider hesabiyla tasavvufun sırrına eremezler.Okuyun alacaklarınız varsa o size ulaşır zaten..
240 syf.
Vahdeti Vücud düşüncesinde olan İbn Arabi'nin, tasavvufi okumalara yeni başlayanlar için tehlikeli olduğunu düşündüğüm kitabıdır -ki İbn Arabi kendi düşünce sistemi yüzünden bir kesim tarafından tekfir de edilmiştir-. Kitapta 25 peygamberin her birinin hikmetleri, tecelliler bakımından neye tekabül ettiği, bugüne kadar alışık olmadığımız biçimde ele alınmıştır. Şerhi yapılmış bir eserdir, içeriği ağır olduğundan ben bu şerhlerin okunması taraftarıyım.
240 syf.
·4 günde
Varlıkların tümü kuşkusuz ki hayaldir.
Ama gerçekte olanlar da Hakk'tir. Bunu anlayıp çözen kişi gerçeğin sırrına ermiştir.. ..özü ve benliği gereği en yüce olan varlık ancak O' dur.
240 syf.
·Beğendi·10/10
Sûfîlerin bilgi ve varlık görüşünün zirvesidir. Bu eser, bir şerh geleneğinin merkezini oluşturur ve tasavvufun seyrini kendisinden sonra büyük oranda etkilemiştir.
272 syf.
·Puan vermedi
Tasavvuf bilmek isterseniz ilk tanışmanız gereken kişi kuşkusuz Muhyiddin-i Arabî..karşılaşacağınız türlü sırlarla dolu bu kitabı okurken birçok yeri de anlamak için üzerine düşünmeniz gerekiyor
240 syf.
·Beğendi·10/10
Tasavvuf konularına meraklı olanlar bu kitabı dikkatli okumalıdırlar. Yazar çok derin bilgiler verdiği için kitabin anlaşılması zor. Buna rağmen içeriğindeki bilgiler çok değerli. Bu kitabı şerhleri ile birlikte okumak daha isabetli olabilir.
536 syf.
·Beğendi·10/10
hikem, hikmetler, peygamberlerin varoluş hikmetleridir.
biraz, peygamberler geldikçe insanlığımızın tamamlandığının tarihi gibidir.
tasavvuf edebiyatının başyapıtlarından biridir, giriş için bazı temel kavramları tüketmek adına bir iki kitap devirdikten sonra okunması daha uygundur.
330 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10
Kuran'ı bi yorumu olan bu eser Peygamber isimlerinde ki hikmetlerin Kuran ayetleri ile desteklenerek açıklamaların sunulduğu bir eser.. Hamza Kılıç'ın hazırladığı ve okuması fazla güç olmayan bu çalışma diğer yayınevlerine göre daha hafif.. İlim İbn-i Arabi terminolojisinde Tanrı ilmiyle insan ilmi arasındaki ilişkidir.. Bilgi bilinene bağlıdır. Hakikatin kendisi zatı bakımından bilinemez olsa da aynaya yansıyan şey ile aynada yansıyan şey aynı mıdır? Arabi mertebe farklılığından söz eder ve Tanrısal bütünlüğü ifade eder. Onun ayan ı sabite kavramı Tanrı'nın sıfatlarıdır. Ve Tanrı da varolan mevcut formlardır. Varolan şeylerdir.. Aynı Platon un idealar öğretisi gibidirler.. Bu ayan ı sabiteler tikel halde bireysel varlıklardır.. Her şey Tanrı dır.. Ve her şey bizi ona götürür.. Tanrı nın zatı bilinemezdir Arabi ye göre.. Onun Tanrı ve Tanrısal evreni doğaldır.. Aynı Spinoza gibi.. Spinoza da Tanrı doğa, doğa da Tanrı iken Arabi de doğa Yaratıcının dışavurumunun çokluğudur... Ben bu kitabı böyle inceledim.. Okumayı düşünenler için kendi anladıklarımı böyle çözümledim.. Ancak ara ara okumak daha faydalı.. Günde 80-90 sayfa gibi.. Diğer türlü kopukluk lar olabiliyor..
295 syf.
·15 günde·Puan vermedi
Düzeltme: Bendeki Kırkambar Yayınları'nın basımı. Kitabın o basımını bulamadığım için kayda bunu geçiyorum. Tercüme Tahir Meriç'e ait ve çeviriler hakkında pek bilgim yok. Umuyorum ki çevirisi de kapak tasarımı, iç düzeni gibi kalitelidir.
240 syf.
·Puan vermedi
Bu tür bir kitabı daha önceden okumamış biri olarak bambaşka bakış açısı sağladığını ufkumu bir milyon kat açtığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kitaptan neyi almak, öğrenmek istiyorsanız onu alır ve öğrenirsiniz. İlaçla zehir arasındaki tek fark dozu denir ya o hesaptan :)
536 syf.
·10/10
"Allah Resulü Hazret-i Muhammed efendimizi gerçek bir rüyada elinde bu kitabı tutarken gördüm.Bana "bu" dedi "hikmetlerin özü kitabıdır. Al bunu ve insanlara duyur. Herkes yararlansın."Allah ve elçisinin buyruğuna uymak,emir sahibi olanların emrine itaat etmek gerekir diye düşündüm. Ulu peygamberin bana işaret ettiği gibi ne eksik ne fazla olmaksızın Füsûsul Hikem adlı bu kitabın insanlara açıklanması konusundaki umudumu gerçekleştirdim."
536 syf.
·Beğendi·10/10
Vahded i vücut kavrami başlatan filozof.
Benim kitabimi ermisler haricinde kimse okumasin diyerek insan aklinin kolayidrak edemeyecegi tezlere varan islam alimi.
Namazda Rabb’i ile beraber olmayan kimse asla namaz kılmış olmaz. O kimse Hakk’ı gören ve ona kulak veren sınıftan sayılmaz.
Kulun musibetlerden duyduğu elemi, sebeplerle izale eden eşsiz yaratıcıya dönmesi onun çok kere Allah bilgisinde sabit olan şeye uygun düşmeyen hususi sebebe dönmesinden hayırlıdır. Kul, Allah benim duamı kabul etmedi der. Halbuki [hakikatte] o tek ve eşsiz olan sebepler halikına dua etmemiş ancak ne zamanın ve ne de vaktin icaplarına uymayan hususî sebebe baş vurmuştur.
Nasıl ki ariflerden biri aç kalınca ağladı. Bu irfandan zevk ve nasibi olmayan kimseler ona itirazla sabır tavsiye ettiler. Arif onlara şu cevabı verdi: Allah beni ağlamaklığım için acıktırdı. Gûya bu açlığı benden gidermesi için kendisine yalvarmaklığımı dileyerek beni bu belâya uğrattı. Bu ağlayış benim sabırlı bir kul olmama zarar vermez.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Fususu'l Hikem
Baskı tarihi:
Nisan 2013
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055272326
Kitabın türü:
Çeviri:
Ekrem Demirli
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Klasik anlamıyla bir tasavvuf kitabı olmayan Fusûsu’l-Hikem, Batılıların teozofi, İslam filozoflarının ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir disiplini temellendirmeyi hedefleyen orijinal bir yapıttır. Fusûsu’l-Hikem’in Arabî’nin öğrencisi Sadreddin Konevî’nin kullandığı anlamda bir metafizik kitabı olduğunu, Tanrı’nın varlığını, O’nun âlemle ilişkisini konu edindiğini söyleyebiliriz.Fusûsu’l-Hikem düşünce tarihimizde en çok şerh edilmiş eserlerden birisidir. Onun tarih içindeki etkinliği öncelikle bu şerhler sayesinde mümkün olmuştur. Farklı fikrî coğrafyalara mensup kişilerce şerh edilmiş, dahası Fusûsu’l-Hikem şerhi yazmak bir düşünsel ustalık ölçüsü olmuştur.Fusûsu’l-Hikem çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Kimi zaman fakih ve kelamcılar tarafından eleştirilmiş, bu eleştirilere sûfilerce çeşitli cevaplar verilmiş ve böylece farklı bir literatür oluşmuştur.İslam düşünce tarihinin en önemli entelektüel geleneklerinden birisinin kurucusu olan İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı Fusûsu’l-Hikem, şimdi yepyeni bir çeviri ve şerhle okurun karşısında. Bu yeni çeviride Arabî’nin çetrefil metninin çok daha kolay nüfuz edilebilir olduğunu göreceksiniz. Gerek bölüm sonlarındaki notlar, gerekse kitabın ikinci kısmını oluşturan şerhin rehberliğinde Arabî’nin karmaşık gibi görünen düşünsel sisteminin düğüm noktaları çözülüyor. Ekrem Demirli yalnızca metni şerh etmekle kalmıyor, belli başlı Fusûs yorumcularının görüşlerine de yer vererek, geçmişte bu metnin nasıl algılandığını aktarıyor.

Kitabı okuyanlar 278 okur

  • Bilgisiz Baykuş
  • Umut Can Baylan
  • Doo
  • Resul Öner
  • İsmail Hakan Karasu
  • Adnan Mete Darboğaz
  • Cem Gençler
  • Yasin B.
  • Deniz sağlam
  • Yıldıray Koçak

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (19)
9
%2.6 (2)
8
%2.6 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0