Adı:
Fususu'l Hikem
Baskı tarihi:
Nisan 2013
Sayfa sayısı:
536
ISBN:
9786055272326
Kitabın türü:
Çeviri:
Ekrem Demirli
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Klasik anlamıyla bir tasavvuf kitabı olmayan Fusûsu’l-Hikem, Batılıların teozofi, İslam filozoflarının ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir disiplini temellendirmeyi hedefleyen orijinal bir yapıttır. Fusûsu’l-Hikem’in Arabî’nin öğrencisi Sadreddin Konevî’nin kullandığı anlamda bir metafizik kitabı olduğunu, Tanrı’nın varlığını, O’nun âlemle ilişkisini konu edindiğini söyleyebiliriz.Fusûsu’l-Hikem düşünce tarihimizde en çok şerh edilmiş eserlerden birisidir. Onun tarih içindeki etkinliği öncelikle bu şerhler sayesinde mümkün olmuştur. Farklı fikrî coğrafyalara mensup kişilerce şerh edilmiş, dahası Fusûsu’l-Hikem şerhi yazmak bir düşünsel ustalık ölçüsü olmuştur.Fusûsu’l-Hikem çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Kimi zaman fakih ve kelamcılar tarafından eleştirilmiş, bu eleştirilere sûfilerce çeşitli cevaplar verilmiş ve böylece farklı bir literatür oluşmuştur.İslam düşünce tarihinin en önemli entelektüel geleneklerinden birisinin kurucusu olan İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı Fusûsu’l-Hikem, şimdi yepyeni bir çeviri ve şerhle okurun karşısında. Bu yeni çeviride Arabî’nin çetrefil metninin çok daha kolay nüfuz edilebilir olduğunu göreceksiniz. Gerek bölüm sonlarındaki notlar, gerekse kitabın ikinci kısmını oluşturan şerhin rehberliğinde Arabî’nin karmaşık gibi görünen düşünsel sisteminin düğüm noktaları çözülüyor. Ekrem Demirli yalnızca metni şerh etmekle kalmıyor, belli başlı Fusûs yorumcularının görüşlerine de yer vererek, geçmişte bu metnin nasıl algılandığını aktarıyor.
Ilahiyat Fakultesindeki degerli bir hocanın okumamı caiz bulmadığı kitap..Tasavvuf,ışığı maddeye bağlanmış gönüllere ulaşmayan bir ilimdir.Görmek isterseniz görebilirsiniz ancak.İbadetin sevgiliyle hemhal olma halinin tadına eremeyenler,nereme ne girerse oruc bozulur 17saat bosa gider hesabiyla tasavvufun sırrına eremezler.Okuyun alacaklarınız varsa o size ulaşır zaten..
"Allah Resulü Hazret-i Muhammed efendimizi gerçek bir rüyada elinde bu kitabı tutarken gördüm.Bana "bu" dedi "hikmetlerin özü kitabıdır. Al bunu ve insanlara duyur. Herkes yararlansın."Allah ve elçisinin buyruğuna uymak,emir sahibi olanların emrine itaat etmek gerekir diye düşündüm. Ulu peygamberin bana işaret ettiği gibi ne eksik ne fazla olmaksızın Füsûsul Hikem adlı bu kitabın insanlara açıklanması konusundaki umudumu gerçekleştirdim."
Simgesel bir dille çok temel ve derin konulara değinen bu eserin Türkçe çevirisi de oldukça başarılı olmuş. Özellikle bilimsel altyapısı olanların, yazarın kullandığı sembolik dile (üzerinde düşünerek ve bağlamı kavrayarak) ilişkin fikir yürütebileceklerini düşünüyorum. Geri kalan okurlar için kolay değil, ama denemeye değer.
Batının, batınının, batını. Zahir olan hakikatin batıni yorumu. Kimsenin göremediği, herkesin kendince fikir beyan ettiği, hakkında binlerce reddiye yazılmış, fetvalara konu olmuş kitap. Son hakikat. Anlamak için kabuğu bırakıp içe yönelmek lazım. Hakikat görünmeyendir, görünen değildir. Hakikat gözünün önünde olduğu halde görünmeyendir. Fususül hikem gözünüzün önündedir ama halen görülmedi.
Öyleyse Hakk,
Bir yönüyle halktır,ibretle bak.
Bir yönüyle halk değildir,düşünerek bak.
Kalb gözü aldanmaz söylediklerimden,
Bakışları sağlam,görüşleri tam,
İster ayır,ister birleştir fark etmez,
Çünkü aslı tam.
O çokluktur varlığından
Ancak birliği ile belirince,
Eser kalmaz çoķluğundan..
“Herkes nefsinden yarattığı ilaha tapar, İnançlardaki ilah yaratılmış ilahtır. Herkes kendi nefsiyle yarattığını görür. Ey insan belirli inançla sınırlı kalıp diğerlerini inkar etme. Bütün itikatlarin heyulası ol. Allah bir inancın sınırılayamayacağı kadar büyük ve yücedir.”
Ey kavmim! Benim kulağım bir canlıya âşık
Kulak bâzen gözden önce aşka düşer
Emrin bütünü O'ndan başladığı gibi [yine] O'na döner. [3:109, 2:210].
Muhiddin-i Arabi
Sayfa 25 - Alfa Yayınları
Öte yandan ilahi isimler mümkün varlıkların varlık ilkeleridir ve her varlık bir ilahi isme dayanır.
Muhiddin-i Arabi
Sayfa 13 - Alfa Yayınları
Yüce Allah, insanın aslı ve ilk kaynağıdır. Bundan ötürü insanın kendi benliğini bilmesi Rabbini bilmesine bir başlangıçtır.
Çünkü rahmet, hükmünde babadan çok annede toplanmıştır.Şayet annede bu merhamet ve şefkat olmasaydı, çocuğu büyütüp yetiştirmeye sabredemezdi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Fususu'l Hikem
Baskı tarihi:
Nisan 2013
Sayfa sayısı:
536
ISBN:
9786055272326
Kitabın türü:
Çeviri:
Ekrem Demirli
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Klasik anlamıyla bir tasavvuf kitabı olmayan Fusûsu’l-Hikem, Batılıların teozofi, İslam filozoflarının ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir disiplini temellendirmeyi hedefleyen orijinal bir yapıttır. Fusûsu’l-Hikem’in Arabî’nin öğrencisi Sadreddin Konevî’nin kullandığı anlamda bir metafizik kitabı olduğunu, Tanrı’nın varlığını, O’nun âlemle ilişkisini konu edindiğini söyleyebiliriz.Fusûsu’l-Hikem düşünce tarihimizde en çok şerh edilmiş eserlerden birisidir. Onun tarih içindeki etkinliği öncelikle bu şerhler sayesinde mümkün olmuştur. Farklı fikrî coğrafyalara mensup kişilerce şerh edilmiş, dahası Fusûsu’l-Hikem şerhi yazmak bir düşünsel ustalık ölçüsü olmuştur.Fusûsu’l-Hikem çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Kimi zaman fakih ve kelamcılar tarafından eleştirilmiş, bu eleştirilere sûfilerce çeşitli cevaplar verilmiş ve böylece farklı bir literatür oluşmuştur.İslam düşünce tarihinin en önemli entelektüel geleneklerinden birisinin kurucusu olan İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı Fusûsu’l-Hikem, şimdi yepyeni bir çeviri ve şerhle okurun karşısında. Bu yeni çeviride Arabî’nin çetrefil metninin çok daha kolay nüfuz edilebilir olduğunu göreceksiniz. Gerek bölüm sonlarındaki notlar, gerekse kitabın ikinci kısmını oluşturan şerhin rehberliğinde Arabî’nin karmaşık gibi görünen düşünsel sisteminin düğüm noktaları çözülüyor. Ekrem Demirli yalnızca metni şerh etmekle kalmıyor, belli başlı Fusûs yorumcularının görüşlerine de yer vererek, geçmişte bu metnin nasıl algılandığını aktarıyor.

Kitabı okuyanlar 12 okur

 • Okuyucu2521
 • Mehmet Ali
 • Jah
 • Esra ksck
 • 《Mizgine_İslâm /  بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم
 • Selim
 • Velat Cansever
 • Faruk TUZCU
 • Koyusiyahli
 • Sonbahar Yaprağı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%75 (3)
9
%25 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0