Fütuhu'l Gayb Gizliden Sesler

9,4/10  (17 Oy) · 
45 okunma  · 
18 beğeni  · 
1.521 gösterim
Bu eser; yine -yıldızlara daha yakın ve ufku daha engin- bir dağ misali, yukarıları gözleyebilmek adına hususi bir rasathanedir ve bu yönüyle has daireye hitab etmektedir. Fakat bu rasathane; yukarıdan nasıl görüldüğümüzün müşahedesini yapabilmemiz adına, yine o dağ misali alemimize nazır ve ahvalimize hakim bir makam olması sebebiyle umumidir ve bu yönüyle de her birimize hitab etmektedir. Buna havi bir eser ise ancak bir şaheserdir. Şaheser olduğunun bir diğer isbatı da, müellifinin "şah" olduğuna hiç kimsenin bir itirazda bulunmayışıdır.
talha hatipoğlu 
04 Nis 11:16 · Kitabı okudu · 26 günde · Beğendi · 10/10 puan

Bu eser; yine -yıldızlara daha yakın ve ufku daha engin- bir dağ misali, yukarıları gözleyebilmek adına hususi bir rasathanedir ve bu yönüyle has daireye hitab etmektedir. Fakat bu rasathane; yukarıdan nasıl görüldüğümüzün müşahedesini yapabilmemiz adına, yine o dağ misali alemimize nazır ve ahvalimize hakim bir makam olması sebebiyle umumidir ve bu yönüyle de her birimize hitab etmektedir. Buna havi bir eser ise ancak bir şaheserdir. Şaheser olduğunun bir diğer isbatı da, müellifinin "şah" olduğuna hiç kimsenin bir itirazda bulunmayışıdır.

Timur Torun 
05 Oca 2016 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Abdulkadir Akçiçek çevirisi en iyi çeviri. Kesinlikle bunu okumak gerek. Fakat Alperen Yayınları artık basmıyor.

Kitaptan 36 Alıntı

O, kişi ile kalbi arasına girer. Bahsettiğin şeyi senden zail eder. Sabit ve baki olduğunu hayal ettiğin şeyden seni değiştirir.

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 26)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 26)
Rojhilat 
22 Tem 04:22 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Allah’a (CC) tam kul olmak için seveceksin. Ayrıca bir insanı sevmek için, yine şeriata arzet, eğer sevmeye layık bir insansa sev… Aksi halde kaç. Ta ki, şeytan karışmasın…

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 59 - PDF)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 59 - PDF)

Şehvete Dair

Eğer sana fakirlik halinde evlenme şehveti (arzusu) ilka edilir ve sen bunun temininden aciz kalır, yine de Bari Tealadan bir çıkış yolu bekleyerek sabredersen, ya sana ilka ettiği ve sende var ettiği bu kuvvetli arzuyu senden alıp izale etmek suretiyle külfetini taşıma hususunda sana yardım ederek, ya seni ve hayatını koruyarak, ya da dünyada bir ağırlık ve ahirette de bir meşakkat duymaksızın yeterli ve tatmin edici bir mevhibe olarak o arzuyu sana ulaştırmak suretiyle yardım eder. Buna sabrettiğin ve kısmetini razı olduğun için, Allah seni sabreden ve şükreden diye isimlendirir, senin ismet ve kuvvetini arttırır. Eğer bu arzu senin kısmetinse kafi bir mütemmim olarak onu sana sevk eder. Ve böylece sabrın şükre dönüşür. Allah Teala şükredenlere daha çok vereceğini vaad etmiştir. Eğer senin kısmetin değilse; nefs istese ve dirense de, o arzuyu kalbinden alarak seni ondan müstağni kılar. İşte o zaman; sabra devam et, hevaya muhalefet et, emri omuzla, kazaya razı ol, bununla lütuf ve ihsanı gözle. Çünkü "Sabredenlere mükafatları hesapsız verilir."

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 35)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 35)
Rojhilat 
22 Tem 04:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Zaman olur, hikmet icabı bir imtihan belirince derhal sızlanmağa başlar, ağlar, feryad ederse bu hal onun tam bir iman sahibi olmadığını gösterir. O kimse bilmez ki, kader-i ilâhi ağlamakla, sızlamakla şekil değiştirmez. O zavallının bu acıklı hali Peygamber (SAV) Efendimizin:
- “ Fakirlik zaman olur ki küfre yaklaşır.”
Hadis-i şerifinin manasına girer.

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 55 - PDF)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 55 - PDF)
Rojhilat 
29 Tem 17:11 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Peygambere (SAV) uyması gerekir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor:
- “Resûl’ün (SAV) yararınız için getirdiği şeyi alın. Yasak ettiği şeyleri yapmayın.”
- “Söyle, eğer Allah’ı (CC) seviyorsanız bana uyun; bunu yaparsanız Allah (CC) da sizi sever.”

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (PDF)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (PDF)

Rabbin'den razı olmaman, O'na itiraz etmen, zulmü O'na isnat etmen, musibeti ve darlığı daima hazır, aksine rızkı ve genişliği daima gecikmiş görmen ne kadar da ağır bir itham!

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 85)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 85)
Rojhilat 
29 Tem 21:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Eğer birini kötüleyeceksen nefsin yeter. Çünkü bütün şerrin yuvası odur.

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (PDF)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (PDF)
Rojhilat 
19 Tem 20:44 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Cennet, Allah’ın (CC) sevdiği kullarına bir ihsanıdır, fazlıdır. Oraya bu ihsan ve fazılla girilir. Ayrıca dereceleri, dünyade yapılan iyi amellerle verilir. Peygamber (SAV) Efendimiz, bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor:
- “Hiç kimse ameli ile cenneti kazanamaz.”
Buna karşılık Sahabe (RA):
- “Sen de mi ya Rasulallah (SAV)?” Diye sorunca, cevaben:
- “Evet, ben de; ne var ki Allah (CC) beni rahmetine garketmiştir.”

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 50 - PDF)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 50 - PDF)
Rojhilat 
22 Tem 03:32 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Dünya belası cehennem ateşi yanında hiçtir. O azim azap ateşini söndüren iman nuru dünya belasını nasıl yenmez? Kuvvetli bir iman sahibine bela yanaşmaz. Şu var ki; o belalı insan ilâhi cezbeye kapılan büyük bir veli ola… Elbette o aziz kulun başından bela eksik olmaz. Çünkü bu hal, onu dünyada kötülüklerden saklar.

Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 50 - PDF)Fütuhu'l Gayb, Abdülkadir Geylani (Sayfa 50 - PDF)
4 /