Hak Yolcusuna Öğütler (Ey Oğul Eyyühe'l - Veled)

·
Okunma
·
Beğeni
·
7205
Gösterim
Adı:
Hak Yolcusuna Öğütler
Alt başlık:
Ey Oğul Eyyühe'l - Veled
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055166991
Çeviri:
A. Cüneyd Köksal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyüyenay Yayınları
Elinizdeki eserde İslami ilimler ve İslam düşüncesi tarihinde bir dönüm noktası olan Gazali'nin iki metni bir arada yer alıyor. Risalelerden ilki olan Eyyühe'l-Veled - Hak Yolcusuna Öğütler, Gazali'nin talebelerinden birinin sorduğu bazı sorulara cevap olarak kaleme alınmıştır. Soruları soran kişi, yıllar boyunca öğrendiği ilimlerden hangilerinin kendisine ahirette faydalı olacağını merak etmekte ve bununla ilgili meseleleri hocasının küçük bir risalede özlü ve derli-toplu bir biçimde kaleme almasını rica etmektedir. Bu metin ahiret yolunda yürüyen bir mü'mine kılavuzluk etmek üzere gerekli ilkeleri içeren ve yüzyıllar boyunca çok okunmuş olan bir risaledir.

İkinci metin, tasavvuf ehlinin keşif ve ilham yoluyla elde ettikleri ledünni ilmin imkanını ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. İlimlerin ancak çalışılıp öğrenilerek elde edileceğini savunan, ledünni ilmi kabul etmeyen birine cevaben kaleme alınan risale, bilgi teorisi ve psikolojiyle alakalı bir klasik haline gelmiştir. Bu risale, her asırda benzer iddiaları savunanlara karşı güncel bir cevap olma niteliğini de korumaktadır.
140 syf.
·10/10
İlk önce farklı tür kitap okuma etkinliğini #28167510 oluşturan Necip G./Duvar/ abim ve bu kitabı ısrarla okumamı isteyip, ayrıca kitabı hediye eden kardeşim Mustafa Diyar/Duvar/ a teşekkürler. Etkinlik henüz başlamadı ama kitap erken gelince beklemek istemedim.

Evet İmam Gazali denilince korktuğum doğrudur. İmam Gazali isminin ağırlığındandı belki de korkum. Ve de sufizm’e uzak oluşum. İmam Gazali den bahsedecek olursak hayatını ilme adayan bir düşünür. Öğrenme merakı onun çok sayıda dini ve fikri akımları araştırmasına neden olur. Yaşadığı dönemde hakikati bulmak isteyen insanların dört kısma ayrıldığını ve her birinin hakikati kendi yolunda aradığını gördüğünü söyler. Kendiside doğru gördüğü tasavvuf yolunda ilerleyerek hakikati aramıştır.

Kitap konusunda ilkin çok tereddüt ettim. Her kadar Mustafa Diyar çok seveceksin dili hafif dese de kendisi bir ilahiyat fakültesi öğrencisi olduğundan kitabının dilinin ona hafif geldiğini beni zorlayacağını düşündüm. Ama yanılmışım su gibi aktı geçti sayfalar.

Kitap İmam Gazali tarafından öğrencisine verilen cevaplardan oluşan bir kitap. Bir nasihat kitabı. Öğrencisine oğul diye sesleniyor. İmam Gazali'nin öğrencisi mektuplarla hocasına sorular soruyor. İşte eser bu mektuplardan oluşuyor. Kesinlikle kafa karıştırmıyor. İnsanın kendi kendisiyle ahlaki yönden kendini sorgulamasını ve vicdanen bir muhasebe yapmasını sağlıyor.

Kitabın ismimden yola çıkarak şunları söylemek istiyorum; Birine oğul diyebilmemiz için ya kan bağı olması gerekiyor ya da çok samimi olduğumuz birini oğlumuz gibi özümsememiz gerekiyor. İşte buradan hareketle İmam Gazali öğrencisine bu mektuplarda oğul diye seslenerek bu ilim davasında ne kadar samimi bir profil çizdiğini bu satırlar arasında gözler önüne seriyor. Cevap verirken İslam'ın edebini özümsemiş biri olarak cevap veriyor ve cevapları bir nasihat halini alıyor.

Dili inanılmaz bir derece yalın. Her satırının altı çizilmesi gereken bir başucu kitabı. Bu kitabı okuyup bitirdikten sonra İmam Gazali gibi ilmin güzelliklerini özünde eritmiş biriyle tanışmış oluyorsunuz. Normalde bir saatte bitirilebilecek bir kitap ama ben kendimi sorgulayarak ağır ağır okumak istedim. Tekrar okunacaklar rafıma ekledim.

Son olarak imam gazalinin bazı öğütleriyle yazımı sonlandırıyorum.
1- Boş sözden uzak dur
2- Ağırbaşlı ol
3- Herkese hoşnut davran
4- Fırsatları kaçırma
5- Az kelime ile çok şey anlat
6- İnsanları iyi tanı
7- Kendini herkesten aşağı gör
8- Fazla konuşma
9- Kendinden fazla söz etme
10- Tamahkar olma
11- Dargınları barıştır
12- Merhametli ol
140 syf.
·4 günde·9/10
"Bazı şeylerin cevabını kitaplarda bulamazsın. Bildiklerinle hareket et bilmediklerin sana açıklansın. " ne güzel demiş Gazali. Her nefis ölmez, her insanla tartışmaya girilmez. Ömrün boyunca çalış çabala bu seni cennete götürmez. Rabbim razı olmadıktan sonra. Ne mutlu Allah ın rızasını alacak kullara.
Kitabı nasihatten hoşlanmayan kişiler sevmeyebilir. Baştan sona nasihat içeriyor. Eğer gerçekten hak yolcusu olan, olmak isteyen varsa tabi olması gereken bir çok konu anlatılmış eserde. Ama bu eser yetmez Gazali yi anlamak için. Daha bir çok eseri var onlara da bakmak gerekir. Zaten kendisi de diyor Ey Oğul kitabının içinde sürekli şununla ilgili bilgileri şu kitapta verdik diye bir kaç yerde. Beğendim. Hak yolcusu olmak isteyenlerin de okumasını tavsiye ederim.
109 syf.
·24 günde·Beğendi·10/10
Bir çırpıda okunabilecek ancak her cümlesini sindire sindire okuyup hayatımızda tatbik etmemiz gereken bir başucu kitabı.
İmam Gazali'nin kendisinden bir çok ilim tahsil etmiş olan bir talebesi Hz.Muhammed'in (sav)
" Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım." hadisi üzerine İmama bir mektup yazarak ondan faydalı ve faydasız ilimleri bir kaç sayfada birleştirip ona yazmasını ister. Bunun üzerine İmam Gazali yazdığı bu mektupla derin bilgisinin bir özetini çıkararak adeta Cennete gitmenin en kısa yolunu sadece talebesine değil aynı zamanda tüm Müslümanlara göstermiş oluyor.
Tüm Müslümanların okuması, öğüt alması ve içindekileri uygulaması gereken bir kitap.
Allah İmam Gazali'den razı olsun.
140 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Son derece kolay anlaşılabilen, su gibi akıp giden bir kitap.. Okudukça insan kendindeki eksiklerini görüyor. Herşeyi çok net bir şekilde ayeti kerimlerle ve hadisi şeriflerle destekleyerek açıklamış. Dinimizin gereklerini ve ne yapmamız gerektiği hakkında çok güzel öğütler içeriyor.Herkesin okuması gereken bir kitap. Kitabı yazan İmam Gazalî Hazretlerinden Allah razı olsun. Allahın rahmeti onun üstüne olsun. Herkese tavsiye ederim. Keyifli okumalar..:)
140 syf.
·10/10
İmam Gazali Horasan’ın Tus şehrinin Taberan köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının da isteği doğrultusunda dönemin önemli alimlerinden dersler almış ve büyük başarılar göstermiştir. Büyük Selçuklu'nun en önemli veziri Nizamülmülk huzurunda ilmi bir tartışma sırasında diğer alimlerden üstünlüğünü ispat etmiş ve böylece devrin en gözde eğitim kurumlarından olan Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisliğine atanmıştır. Genç yaşında böyle büyük bir görevi üstlenmiş olması o dönem içerisinde sık rastlanan bir durum değildi nitekim çalışmaya başlayınca kısa sürede büyük bir ün elde etti. O günlerde de tıpkı günümüzde olduğu gibi zararlı birçok fikir akımı mevcuttu. Bir yandan Yunan felsefeleriyle dini yeniden şekillendirme gayretine düşenlerin çalışmaları bir yandan ise Şii ve Batıni faaliyetler hızla yayılmaktaydı. Gazali bu akımlara karşı mücadele etmiş ve bunları reddeden bir çok kitap kaleme almıştır. Bu yönüyle cihad etmenin yalnızca kılıç sallayarak yapılmadığını bizlere göstermiştir. Bir süre sonra ise bulunduğu en üst makamdan kendi rızasıyla vazgeçmiştir. Bu şekilde bulunduğu konumdan vazgeçerek saadeti aramaya garipleri anlamaya adamış başka bir ilim adamı var mıdır bilemiyorum. Yaklaşık on sene tabiri caizse maddi ve manevi bir yolculuğa çıkmıştır. Nizamülmülk'ün oğlunun isteği üzerine tekrar eğitim vermeye başlamış kısa bir süre sonra da tekrar doğduğu şehre dönmüş ve burada da vefat etmiştir. Geriye birbirinden kıymetli eserler bırakmıştır. İşte bu eser de bir öğrencisinin sorularına yanıt niteliğinde yazılmıştır. Dini kitapların genelde kalın ve anlaşılması zor olduğu yönünde birçok insanın ciddi endişesi olduğunu biliyorum. Tam da böyle düşünenlerin başlangıç olarak okuyabileceği bir kitap. Kısa öz ve anlaşılır bir şekilde sorulara cevap verilmeye çalışmış. Öğrencisine oğul diye hitap etmesi zaten ne kadar içten olduğunun da bir göstergesi. Kitabın içerisine baktığınızda zaten bir çok hadis ve ayetle verilen düşüncenin desteklendiğini göreceksiniz. Gazali için boşuna ''Hüccetü'l-İslam'' yani İslam'ın İspatlayıcısı denilmemiş yani. Bazı dini kavramların açıklamasını da bu kitap içerisinde bulabilirsiniz. Genel olarak rızık, ibadet, tevekkül, öğrencilerin nasıl olması gerektiği ve güzel ahlak gibi konular işlenmiş. Kişiyi yanlışa sürükleyen riya, gösteriş gibi konular ele alınmış. İnsanın yalnızca bilmesinin yeterli olmadığını bildiği şeyleri uygulaması gerektiğini, üstünlüğün takva ile olduğunu vurgulamış. Psikoloji, Sosyoloji gibi bölümleri okuyan öğrencilerin özellikle İmam Gazali'yi okumasını tavsiye ederim çünkü kitaplarında ele aldığı konular halen güncelliğini koruyor. Birçok konuda adeta reçete hazırlamış. Uygulayıp uygulamamak bize kalmış tabi. Kitabın sonunda bir de kendi duası yer almaktadır. Son olarak ''Bir de bana hayırla dua etmeyi unutmayasın.'' demiş öğrencisi için. Kendimi öğrencisinin seviyesinde elbette görmesemde şöyle yazarak kısa bir cevap verdim:
İslam'a yapmış olduğun hizmetler asırlar sonra bile insanların senin için hayırla dua etmesine vesile olmuştur. Rahat uyu Hiccetül İslam, vesselam.
109 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
-Kitabı okumak isteyenler için kısa ve öz anlatım yapmaya gayret edeceğim okuyanlar için teşekkür ederim.

-Öncelikle İmam Gazali'nin hayatı : İmam Gazali
-Kitap Önsözü ve diğer okurların yorumları : Ey Oğul

İçeriği;

-İmam Gazali'ye bir öğrencisi kurtuluşa ermek için ne yapması gerektiğine dair bazı suallerde bulunmuştur. Soruları kısa ve öz şekilde cevaplayan İmam Gazali bazı soruların ayrıntılarını ve cevaplarını"İhya ulumud-din" adlı eserine sallamıştır. Cevaplar Öğrencisi ile mektuplarının birikimi bu kitabı oluşturmuş.

Kitap Hakkımda düşüncem; İmam gazali ile ilk tanışmam , Allah ondan razı olsun.

Benim Kitapdan kendime pay çıkardıklarım;

-Boş işlerle uğraşma ,
-Ne yaparsan yap Allah'ın rızası için yap,
-Kullanılmayan ilim seni kurtarmayacak,
-Necm Suresi 53/58 "İnsana ancak çalıştığı vardır." ,
-Tüm ilim kitapları bir kitabı anlatır."Kuran-ı Kerim"
-Tüm ilimler bir kimseyi akla getirmelidir. "Allah"
-Geceleri çok uyursan , Ahiret günü fakir kalırsın.
-Seher vaktinde uyuyan biri kendini horozdan akıllı sanmasın.
-Bazı ilimler acı ve tatlı gibidir. Tadmadan bilinmez , yazılamaz , anlatılamaz.
-Cehennem Ateşine dayanabileceğin kadar günah işle.
-Gerçek dost seni kabirde bile yanlız bırakmayacak Hayırlı işlerindir.
-Kimsenin malını kıskanma zira senin rızkını Allah evvelden biçmiştir.
-kötü insanlarla arkadaşlık kurma ki cin ve insan şeytanların sana musallat olmalarından kurtulabilirsin.
-kulluk 3 şeyden ibaret; 1.islamı korumak 2.Allahın verdiği kadere boyun eğmek. 3.Nefsi değil , Allahı memnun etmek.
-İhlas ,insanların övgülerini sevinmemeyi , yergilerinede umursamamayı gerektirir.
-sen bildiğin şeyleri hayatına uygularsan bilmediğin birçok şey senin için bilinir hale gelir.
-İslama Muhalefet olmadıkça kimseyle tartışma.
-insanlara öğüt ve vaaz vermekten kaçın sadece örnek ol.

-----
Buraya kadar okuduysanız eğer hakkınızı helal edin :)) İnşallah faydalı olmuşumdur. "Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım"
86 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Kısa olmasına rağmen dopdolu bir eser. Kesinlikle her Müslüman gencin okuması gerektiğini düşünüyorum. Hatta tekrar tekrar okumalıyız. Zira insanın bu dünya ve ahiret arasında nasıl bir denge kurması gerektiğini, Rabbine yakınlaşmak için hangi yolları izleyeceğini bu kadar yalın ve anlaşılır ifade edecek kitap az bulunur. İmam Gazali' nin aradan geçen bin yıla rağmen verdiği örnekler, bahsettiği sorunlar, insanların içinde bulunduğu sıkıntılar esasında bizlere insanın hiç değişmediğini her yüzyılda aynı olduğunu dolayısıyla da geçmiş asırlara bakarak kendi halimizi ve bu halin akıbetini anlamanın zor olmayacağını gösteriyor.
140 syf.
·12 günde·Beğendi·Puan vermedi
Öyle çok inceleme yapabilen bir insan değilim.. Sadece şunu söyleyeceğim böylesine yolumuzu kaybettiğimiz bir çağda ey oğul kitabı bir dede nasihati gibi oluyor, size kısa ve öz yol gösteriyor.. Rabbim bizleri onun yolundan ayırmasın..
109 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Çağımızın kanayan yarası dini, müthiş örnekler, hadisler ve ayetlerle destekleyerek özümseten, yediden yetmişe herkesin idrak edebileceği açıklıkta ve akıcılıkta olan bu kitap Gazali'yle tanışmamı sağladı. Sayfa sayısıyla ters orantılı olan bu kitap, Türkçe çevirisinin yanında, Arapça aslıyla da dikkat çekiyor. Bir çırpıda okunan ve okudukça aydınlatan, son günlerde okuduğum en iyi eserlerden biri.
Bu güzel tanışmadan sonra Gazali''nin daha derinlikli ve kapsamı daha geniş diğer yapıtlarını da okuma listeme mutlaka eklenem gerektiği kanısı oluştu. Sizlerin de mutlaka okumanızı tavsiye eder, din konusunda daha da bilinçlenmenizi temenni ederim.
140 syf.
·Beğendi·8/10
İmam Gazali bu kitabında ,İlmihal bilgilerinin yanısıra tasavvufi ve Adab konularına da değinmiş.Ebatı küçük fakat içeriği zengin bir kitap.Bir solukta okuyup,bilginize yeni bilgiler katacağınız bir eser.Tavsiye eder,iyi okumalar dilerim.
140 syf.
Amelsiz ilim insanı kurtarmaz.

Binlerce litre ilaç yapsan,
Faidesi olmaz içmedikçe.
Bir insan ne kadar kitap okusa, ilim edinse, bildiklerini yapmadıkça faydası olmaz.
Ey oğul! Bu hikaye sana gösteriyor ki, lüzumlu bilgileri okumak lazımdır. Fazla şeyler öğrenmeye lüzum yoktur.-
Allah’ım! Senden nimetinin tamamını, günahlardan korumanın devamını, her şeyi kuşatan rahmetini, beden ve din afiyeti, güzel ve hoş bir yaşantı, ömrün saadetlisini, ihsanın tamamını, nimetlerin bütününü, en güzel ihsanlarını, lütfunun en yakın olanını istiyorum.

Allah’ım! Bizimle beraber ol; bizi terk ve helak etme! Ömrümüzü saadetle sona erdir; umduklarımız gerçekleştir; sabah akşam bizleri afiyetten ayırma; rahmetini ulaşacağımız yer kıl; affını günahlarımızın üzerine dök; bize ayıp ve kusurlarımızı düzeltmeyi ihsan eyle; takvayı bize azık et, bütün gayretimizi dinin için yap; sana dayandık, sana güvendik.

Allah’ım! Bizleri doğruluk yolunda sabit kıl; kıyamet günü bize pişmanlık verecek şeylerden dünyada bizleri koru; günahlarımızın ağırlığını bizlerden hafiflet; bizleri iyilerin yaşantısı ile rızıklandır.

Kötü insanların kötülüklerini bizlerden uzaklaştır.
Bizi, anne ve babamızı, kardeşlerimizi ve dostlarımızı rahmetinle cehennem ateşinden koru.

Yâ Azîz, yâ Gaffar, yâ Kerîm yâ Settâr, yâ Alîm yâ Cebbar, yâ Allah yâ Allah yâ Allah.

Rahmetinle dileklerimizi kabul et, ey merhamet edicilerin en merhametlisi, ey evvellerin evveli ve âhirlerin âhiri ve ey hakiki kuvvet sahibi.

Ey yoksullara merhamet eden; ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
İbadet edilmeye lâyık senden başka hiçbir ilâh yoktur.
Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Hiç şüphesiz ben kendi nefsime kötülük edenlerden oldum.
Allah’ın salât ve selâm,, Efendimiz Hz.Muhammed’e (s.a.v), onun âline ve ashabının tümüne olsun.
Hamdolsun âlemlerin sahibi yüce Allah’a…

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hak Yolcusuna Öğütler
Alt başlık:
Ey Oğul Eyyühe'l - Veled
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055166991
Çeviri:
A. Cüneyd Köksal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyüyenay Yayınları
Elinizdeki eserde İslami ilimler ve İslam düşüncesi tarihinde bir dönüm noktası olan Gazali'nin iki metni bir arada yer alıyor. Risalelerden ilki olan Eyyühe'l-Veled - Hak Yolcusuna Öğütler, Gazali'nin talebelerinden birinin sorduğu bazı sorulara cevap olarak kaleme alınmıştır. Soruları soran kişi, yıllar boyunca öğrendiği ilimlerden hangilerinin kendisine ahirette faydalı olacağını merak etmekte ve bununla ilgili meseleleri hocasının küçük bir risalede özlü ve derli-toplu bir biçimde kaleme almasını rica etmektedir. Bu metin ahiret yolunda yürüyen bir mü'mine kılavuzluk etmek üzere gerekli ilkeleri içeren ve yüzyıllar boyunca çok okunmuş olan bir risaledir.

İkinci metin, tasavvuf ehlinin keşif ve ilham yoluyla elde ettikleri ledünni ilmin imkanını ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. İlimlerin ancak çalışılıp öğrenilerek elde edileceğini savunan, ledünni ilmi kabul etmeyen birine cevaben kaleme alınan risale, bilgi teorisi ve psikolojiyle alakalı bir klasik haline gelmiştir. Bu risale, her asırda benzer iddiaları savunanlara karşı güncel bir cevap olma niteliğini de korumaktadır.

Kitabı okuyanlar 816 okur

  • Ayşenur
  • BANU SADIÇ
  • Furkan Gürel
  • Okur Yazar
  • neâkilnedîvâne
  • Abdulsamet AĞDAŞ
  • Can Maras
  • Firdevs Atay
  • Kübra Kaçmaz
  • Şeydanur Aydın

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%1.8 (5)
9
%0.7 (2)
8
%1.4 (4)
7
%0
6
%0
5
%0.4 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0