Giriş Yap

İmam Şafii

Yazar
9.5
116 Kişi
Tam adı
Muhammed bin İdris bin Abbas
Unvan
İslam Hukuku Bilgini, Yazar
Doğum
Gazze, MS 767
Ölüm
Fustat, Mısır, MS 20 Ocak 820
Yaşamı
Hicrî 150/Miladî 767 yılında Filistin'in Gazze şehrinde doğdu. Babası İdris bir iş için Gazze'ye gitmiş, orada iken vefat etmişti. Dedelerinden biri olan Şafiî İbn es-Sâib'e nisbeten Şafiî olarak bilinir. Soyu Kureyş kabilesinden Abd-i Menâf'ta Hz. Peygamber'in soyuyla birleşir. Henüz küçük yaşta iken babasını kaybeder. Fakir bir şekilde yaşayan annesi, oğlunu alıp Mekke'ye gitmeğe karar verir. Mekke'de, daha küçük yaşta kendisini ilme veren İmam Şafiî, yedi yaşında Kur'ân-ı Kerim'i; on yaşında da İmam Mâlik'in el-Muvatta' adlı hadis kitabını ezberlemiş ve on beş yaşına geldiğinde, fetva verebilecek bir seviyeye ulaşmıştı. Bundan sonra yirmi yıla yakın bir süre çölde, Huzeyl kabilesi içinde yaşayarak fasih Arapça'yı ve câhiliye şiirlerini öğrendi. Hatta Asmaî, onun hakkında; "Huzayl'in şiirlerini Kureyş'ten Muhammed b. İdris denen bir genç ile düzelttim" demiştir. Böylece edip ve Arapçada söz sahibi olmuştur. Akabinde birçok alimden hadis okudu. Mekke valisinin bir tavsiye mektubu ile Medine'ye gitti. Burada İmam Mâlik'e el-Muvatta adlı eserinin tamamını arzetti. Daha sonra tamamen fıkha yönelerek İmam Mâlik'ten Hicaz fıkhını öğrendi. Şafiî'nin eşsiz kavrayış ve üstün zekâsını müşahede eden İmam Mâlik, ona şu anlamlı tavsiyede bulundu: "Muhammed! Allah'tan kork, günahtan sakın; çünkü ben senin büyük bir şahsiyet olacağını ümid ediyorum. Gönlüne Allah'ın koymuş olduğu bu nuru günahla söndürme." Medine'de İmam Mâlik'ten fıkıh ve hadis ilmi aldı. Süfyan b. Uyeyne'den, Fudayl b. İyâz ve amcası Muhammed b. Şâfi' ve diğerlerinden hadis rivayet etti. İmam Şâfiî, bu arada çalışmak zorunda olduğu için bir süre Yemen'e gitti. Yemen kâdısı Mus'ab b. Abdillah el-Kureşî orada kendisine resmî bir iş bulmuştu. Bu arada, Halîfe Hârun er-Raşîd Hz. Ali taraftarlarının bir harekâtından korkuyordu. Yemen tarafından yakalanıp getirilen Şiîler arasında -Şiî olmadığı halde- Şâfiî de Medîne'de Halîfe'nin huzuruna çıkarıldı. Suçsuzluğu anlaşılınca Halife onu serbest bıraktırdı ve maddî yardımda bulundu. Sonra H.183 ve 195'te Bağdat'a gitti. Orada Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî'den Irak fakihlerinin kitaplarını okudu. Onunla fikir alış verişinde bulundu. İmam Şâfiî bundan sonra H. 187'de Mekke'de ve 195'te Bağdat'ta İmam Ahmed b. Hanbel (Ö. 241/855) ile buluştu. Ondan Hanbelî fıkhını ve usulünü, Kur'an'ın nâsih ve mensuhunu öğrendi. Bağdad'ta onun eski mezhebinin esaslarını ihtiva eden "el-Hucce" adlı eserini yazdı. Sonra H. 200'de görüşlerinin en çok yaygınlaşacağı Mısır'a gitti. 204/819'da Receb'in son cuma günü Mısır'da vefat etti ve orada defnedildi.

İncelemeler

Tümünü Gör
279 syf.
Kitap incelemesi + Notlar+ 1Şiir
inceleme: Kitap ilk 15-20 sayfada İmam Şafii ve Divanı hakkında genel bilgiler veriyor. Geri Kalan kısımlar ise İmam Şafii’nin tüm şiirleri (yani Divanı) yer alıyor.Yazarımız bu şiirlerin gerekli yerlerine bilgiler eklemiş ve dipnot kelimeler koymuş.Bu Faydalı eseri, emek vererek türkçeye çevirdiği için Allah razı olsun. ┈┉┅━●●━┅┉┈ ┈┉┅━●●━┅┉┈ NOTLAR: ••İmam Şafii’nin tam adı: İmam Ebu Abdullah Muhammed bin İdris Eş-Şafii (ra) ••Gazzede (Filistin) 767 yılında doğmuş ; 2-3 yaşlarında iken Mekkeye götürülmüş ve orada yaşamaya devam etmiştir.820 yılında Mısır’da vefat etmiştir. •• İmam Şafiinin doğduğu yıl İmam-ı Azam Ebu Hanife Vefat etmiştir. ••••* İmam Şafii 7 yaşında iken Kuran-ı Kerim’i ezberlemiştir •••* İmam Şafii, 10 yaşında iken Muvatta (İmam Malikin kitabı) kitabını ezberlemiştir. •••* İmam Şafii’nin hocası İmam Malik’tir ••••* İmam Şafii ,13 yaşında Kuran’ı tefsir etmeye ,20 yaşında fetva vermeye başlamıştır. ••• *İmam Şafii , Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmed b. Hanbel’in hocasıdır. ••• İmam Şafii , Hanefi mezhebini öğrenmek için Irak’ a gitmiş ve Ebu Hanife’nin öğrencilerinden ders almıştır ve Hanefi fıkhını öğrenmiştir. 1 Adet sevdiğim alıntı: Sustun ama aleyhinde bulunuldu,dediler Cevap kötülük kapısının anahtarıdır,dedim. Şereftir ,cahile,ahmağa karşı susmak, Üstelik namusunu haysiyetini korumak. Görmez misin susan aslandan nasıl korkulur Köpek ömrünce havlar ama taşa tutulur. sayfa :133
Divan
9.3/10 · 195 okunma
Reklam
279 syf.
·
7/10 puan
İmam Şâfii'nin Şiirleri
İmam Şafii nin şiirleri, yazar Ali Ural ın henüz üniversite yıllarındayken kanına girmiş beni tercüme et, diye ve 20 sene sonra yazar ürününü vermiş. Benim belagatım yok denecek kadar az olduğu için hevesle aldığım Divan ın orijinal şiir kitabını yarım bırakmam, beraberinde bu kitapla okumamı tamamlamama vesile oldu. Yazara, yarım bıraktığım okumayı tamamlamamda eseriyle yardımcı olduğu için tşk.lerimi sunarım. Ee tabi İmam Şafi’nin bilmediğim özelliklerini de şiir dışındaki açıklamalarına istinaden de öğrenmiş oldum. Âlimler hep marifet ehli. Kendisi ilmini de ahlaki değerleriyle bütünleştirdiğinden örnek alınacak değerli insanlar kategorisine giriyor. Erdemli görünen hayatında kalbini herkese açmış. Fırkaları birbirinden ayırmamış. Tabi İmam Şafii nin de örnek aldığı şahıslar ve âlimler, onun verdiği değer katınca çift taraflı bir değer katlanması oluşturuyor. Araplar şiire düşkün ve edebiyatçıları İmam Şafii nin şiirlerinden müstakil el yazmasına sahip değillermiş. Onun şiirleri eski kaynaklardan derlenerek toparlanmış ve şiirlerinde insan, hayat, siyaset, erdem, ilim, ahlak, din gibi konular ve sadelik mevcut. Şiirleri, değerler üzerinden nasihatlar kokuyor. Şiirlerinin çoğunlukla ahlaki oluşu, diğer şairlerin şiirleriyle karışma olasılığını da ortaya çıkarmış. Bu eser, mutlak doğrular teşkil etmese de şiirlerin başkalarının şiirleriyle karıştırılmasını engelleyecek farkları da dile getirmiş. Bazı yerlerinde de ortak konular olması hasebiyle sanırım, birkaç şiirin tekrarı da rahatsız etmeyecek derecede mevcut. Ayrıca önemine binaen şiirlerin derlendiği kaynakları da yazar bilhassa belirtmiş. Eğer siz de Divan’ın orijinalinden okurken anlamakta zorlanıyorsanız, İmam Şafii’nin dil becerisine ve zekasına hayran olan Ali Ural’ın bu tercümesini sizlere önerebilirim.
Divan
9.3/10 · 195 okunma
392 syf.
·
Beğendi
BU BiR "BAŞ İÇİ" KİTABIDIR !
Hârikulâde bir eser... Kitabın sadece fıkıh usulu dair olduğunu söylemek cahillik olur. Kitap fıkıh usulunun yanı sıra hadis, ahlak, cihad, münazara ve muâmelât konularında da engin bilgiler ihtiva etmektedir. İki kapağın arasına bu kadar bilgiyi sığdırmak büyük maharet ve ondan da büyük bir akıl gerektirir. Bir kez daha görmüş olduk ki: İmam Şafiî rahimehullah' ın namı boşuna değil, günümüze kadar saygı duyulan ve hâlâ sözü edilen bir otorite olması da tesadüf değildir. İmam rahimehullah hayâ etmese bütün ilmi bu kitaba sığdıracaktı herhalde... İslami olarak bir ilim iddia eden veya meseleler hakkında muteber fikirler beyan etmek isteyen kişinin mutlaka bu kitabı okuması gerekir aksi takdirde ilim iddiası nâkıs kalır. Günümüzün ilahıyat profesörü, tarikat şeyhi, bilmem ne hocası gibi beş para etmez şarlatanları bırakıp asıllara, Şafiî gibi gerçek adamlara dönmenin vakti geldi de geçiyor dostlar. Ne varsa onlarda var. İlmin lezzeti, tadı bu kitaplarda, bu adamlarda... Gafil kalan kendi nefsini kınasın...
·
Reklam
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42