·
Okunma
·
Beğeni
·
3.632
Gösterim
Adı:
İtiraflar
Baskı tarihi:
Kasım 1999
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756963622
Kitabın türü:
Çeviri:
Dominik Pamir
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaknüs Yayınları
Baskılar:
İtiraflar
İtiraflar
İtiraflar
İtiraflar
İlkçağ Hıristiyanlığının en büyük düşünürü sayılan Saint-Augustinus (354-430), Yunan felsefesinin Platoncu geleneği ile Hıristiyanlık öğretisini kaynaştırmaya çalışmıştır. Spekülatif ve mistik eğilimlerin ağır bastığı eserlerinde işlediği en temel sorun Tanrı ve mutluluk sorunudur. Katolik öğretiyle ilgili kuşkularından bir türlü arınamayan Augustinus, bir içe bakış anında, hem içkin hem de aşkın “değişmez ışık” olan Tanrı’yı keşfeder. Ve “anlayayım diye inanıyorum” önermesini benimser.

Düşünce -ve dolayısıyla edebiyat- tarihinin 4 büyük itirafından- diğerleri J.J Rousseau, Gazali ve Tolstoy’a ait- birisi olan bu eser, bir filozofun ruh ve düşünce dünyasının bir anatomisini sunmaktadır bizlere. Felsefi ve tanrıbilimsel düşünüş biçiminin yer aldığı, otobiyografik nitelikli bu kitapta okuyucu, Augustinus’un dehasını görecek ve yüreğinin atışlarını içinde hissedecektir.
1032 syf.
Ortaçağ genel yapısından ayrılmayan; din ve felsefenin iç içe olduğu bu dönemde öne çıkan Aziz ünvanını almıştır.Aziz Augustinus olarak anılan Ortaçağın önemli ismi gerek Zaman kavramıyla gerekse Yeryüzü-Gökyüzü devleti konularıyla ön plana çıkmıştır.Yeryüzü devleti kötülüğün bulunduğu yer olarak anılsada Gökyüzü devleti tam aksine iyiliğin devleti olup diğer bir ifadeyle Tanrı devleti adıylada anılır.Bu kitabında Filozof kendi yaşam hayatını ele almış, Tanrıyla arasında bulunan bağın derinliğini her satır, her cümlesinde belirtmekten geri kalmamıştır.Yaşamını anlatarak Tanrıya olan bağlılığını, sevgisini, ona olan bitmek tükenmek bilmeyen arzusunu belirtmiştir.Çok sevdiği annesinin hayatındaki rolünü onun dine bakışında annesinin etkisini ve ölümünü barındıran satırlar bulunuyor.Dönemin özelliğine bakacak olursak Kilisenin baskısından ötürü ters düşmemek adına ne kadar karanlık olarak anılsada çok geniş bir dönemi kapsayan felsefenin dinin yanında kullanılarak akıl ve imanın bir arada olduğu bu dönemde bu tür özellikler baskınken Augustinus'un bu tarz Tanrı merkezli havaya girmesi normal olup önemli düşüncelerin temelini atan Filozoflardan.
384 syf.
·11 günde
İlkçağ felsefesinin aziz filozoflarından Aziz Augustinus. Babası bir putperes annesi de dinine bağlı olan bir Hristiyandır. Çapkın bir gençlik sürecinden geçmiştir ve katolik klisinenin felsefen uzak olduğunu düşünerek Maniciliğe yönelmiştir. Tanrının varlığı, kötülüğün kaynağı ve niteliği gibi sorunlarla bir çatışma içinde olmuştur hayatı boyunca. Tanrıya ulaşmak yolunda ancak bedenden uzaklaşarak dönebileceği ilkesini geliştirmiştir. İtiraflar kitabını da hiçbir çıkar gözetmeksizin yazmıştır. Tanrıyı arayışının en açık göstergesi olan bu kitap bir insanın tüm günahlarıyla nasıl tanrıya sığınıp ondan af dilediğini ve ona ulaşmak istediğinin göstergesi. Bir otobiyografik nitelik taşıyan eser Augustinusun tüm düşünce tarzını bize açık bir şekilde sunuyor. Çocukluktan itibaren yaptığı hataları nasıl yaptığını, onca zaman tanrının varlığını nasıl da yok sayıp zaaflarına yenik düştüğünü biz okurları karşısında tanrıdan afdileyerek dile getiriyor. Tanrıyla konuşarak günah çıkarma formunda anlatmıştır. En çok önem verdiği konulardan biri de itiraflarından anladığımız kadarıyla, insanın kendisini araştırmasıdır. Hakikat insanın içindedir ve hakikatte tanrının kendisidir der. Bir nevi tanrının insan olduğunu, öte yandan insanın kendisi de tanrıdadır. Bunu anlamaya çalışmakta felsefe olduğunu savunur. Felsefe insanın kendisiyle uğraşmasıdır. Eser boyunca Aziz Augustinus kendisiyle uğraştığına göre amacının felsefe olduğu sonucunu çıkarmak yanlış olmaz. Felsefe seven herkesin okuyup anlamlaştırması gereken bir eser...
384 syf.
·Beğendi·7/10
Eserin en etkileyici yönü yaşı. 1600 yaşında bir kitabı okumak her zaman karşınıza çıkacak bir fırsat değil. Yaşına rağmen halen geçerli bir üslubu, hiç ölmeyecek yaklaşımları var. Felsefe/Din alanında okumalarınız var ve bu alan ilginizi çekiyorsa bu ölümsüz esere zaman ayırmanızı ısrarla öneririz. İnsanın kendini tanıma arayışında verdiği uğraşların hemen hemen hiç değişmediğini fark edeceksiniz. Bir diğer farkındalığınızda bir insanın o tarihlerde neden yazmaya merak saldığı olabilir. Yazdıklarından para veya şöhret kazanmanın imkansız olduğu tarihlerde hangi itki ile böyle zahmetli bir işe soyunur insan? Okumaya, üzerinde düşünmeye, zaman ayırmaya değer bir kitap. tekrar hatırlatmakta yarar olacak; Din - Felsefe ilginizi çekiyorsa başlayın.
645 syf.
·12 günde·Beğendi·10/10
Acaba yaptığımız her şeyden(iyi şeyler de kısmen dahil olmak şartıyla) pişmanlık duyar mıyız?
Neden gücü yeten Tanrı her şeyi kendi akışına bırakır,ya da biz öylece bıraktığını mı düşünüyoruz?
Zaman kavramı tanrıdadır.
Bu gibi düşündürücü cümlelerin hakikat ile örtüştüğü eserin yazarını saygıyla okumak lazım.
Bizim öncemiz ve sonramız olan Tanrı;Muhakkak ki bizi afedecektir. Çünkü bizim ne kadar zayıf bir varlık olduğunu yaratıcımız olarak bilir.Dolayısıyla pişmanlık dolu,empati dozu yüksek ,duyguların yoğunluğu ile harmanlanmış bu felsefi, edebi ve inançsal eserin okurlarının hiçbir zaman bitmeyeceği kanaatindeyim.
384 syf.
·Beğendi·8/10
Yazarın, kendi yaşamını bir spesimen olarak önümüze koyduğu paragraflarında, Tanrı'yı arayışını ve bu zaman süresince neler yaşadıklarını korkusuzca yazdığını okuyoruz. Yeri geldiğinde yaptığı özeleştirilerle, delillendirimlerle ve elbette samimiyet kokan Tanrı sevgisiyle, kendisini çok iyi anlatmış. İtiraflar, Aziz Augustinus'un Maniheizm'den Hristiyanlığa olan serüvenini ve Hristiyanlığı keşfettikten sonra onun ihtiva ettiklerini Apolojetik olarak savunduğu yazıları, sizlerle buluşturuyor.
384 syf.
·6/10
Hayatımda gördüğüm en samimi yazarlardan birisi. Gençlik yılları hareketli geçmiş ama sonradan Hıristiyan olarak yaşamı değişmiş birisi. Aristo okumuş birisi. Gerçek bir Hıristiyan. Kıvırmıyor yani. Hayata ve hayatın anlamına yönelik sorular soruyor ve cevaplar bulmaya çalışıyor. Akılcı birisi.
1032 syf.
·Puan vermedi
Değerli hocam Çiğdem Dürüşken'nin çevisiyle düşün dünyamıza sunulmuş itiraflar Augustinus'un iç hesaplaşmasının bir özeti diyebiliriz. Dilin seçkinliği, anlamlılığı hayran bırakıcı etkisiyle kaleme alınan eserin benim açımdan en dikkat çeken yanı, zamansallık üzerine bahsettikleri.
653 syf.
·12 günde
Gerek felsefe, gerek Ortaçağ Tarihi, gerek ise teoloji ile ilgilenen okurların, muhakkak eserin tamamını okumasını; Hristiyanlık dininin en önemli azizlerinden kabul edilen Aziz Augustinus'un hayatını merak eden okurların ise ilk 400 sayfayı okumalarını tavsiye ederim. Böyle bir ayrıma gitme nedenim: Augustinus'un ilk 400 sayfada ağır felsefi tartışmalara girmekten ziyade, Confessiones'i (İtiraflar) yazdığı tarihe kadar olan yaşantısını, yaptıklarını, düşüncelerini, arkadaş çevresini, ilişkilerini yani kısaca anılarını anlatıyor olmasıdır. Bu ilk kısım Augustinus'un yaşadığı Roma İmparatorluğu döneminin koşullarında bir çocuğun/gencin/yetişkinin hayatını anlamak için çok faydalı ve kolay okunan bir kısım. Fakat 400. sayfadan kitabın sonuna kadar olan kısım, en azından Kitab-ı Mukaddes ile haşır neşir olmuş, Platon ve mümkünse Cicero okumuş okurlar için daha uygun olabilir. Çünkü Augustinus eserin bu bölümünde, zaman kavramını, Kitab-ı Mukaddes'in "Genesis" bölümünü, genel olarak Hristiyanlık düşüncelerini ve Hristiyanlık evren anlayışını, Üçlü Birlik (Teslis) inancını inceliyor. Bu kısımlar Kitab-ı Mukaddes'e ve Platon'a aşina olmayan okurları zorlayabilir bir mahiyet taşımaktadır.
384 syf.
·Beğendi·10/10
En sevdiğim Azizlerden ve Kilise Babaları arasında en büyük filozoflardan olan Aziz Augustinus, bu şaheserinde adı üstünde itiraflarını anlatmaya başlayarak daha sonrasında felsefi ve teolojik konulara da giriş yapıyor, bazı yerlerlerde kafam tam olarak basmasa da oldukça beğendim. İleride mutlaka tekrar okuyacağım. İtiraflar
O dementiam nescientem diligere homines humaniter!

''Ah, insanları insandan başka bir şeymiş gibi sevmek ne delilik!''

[Confessions (İtiraflar) 4. 7. 12, Augustinus]
"Kalbimi bu kadar kolay ele geçiren bu yeisin kaynağı, fani bir insanı sanki ölümsüz gibi severek ruhumu kayıp giden kumun istikrarsızlığına bağlamış olmamdan başka ne olabilir?"
Çünkü sen çok önceleri şöyle demiştin ve bunu Kutsal Kitabına nakşetmiştin:

''Bilge insanı azarla, seni sevecektir.''
Augustinus
Sayfa 321 - Kabalcı Yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İtiraflar
Baskı tarihi:
Kasım 1999
Sayfa sayısı:
384
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756963622
Kitabın türü:
Çeviri:
Dominik Pamir
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaknüs Yayınları
Baskılar:
İtiraflar
İtiraflar
İtiraflar
İtiraflar
İlkçağ Hıristiyanlığının en büyük düşünürü sayılan Saint-Augustinus (354-430), Yunan felsefesinin Platoncu geleneği ile Hıristiyanlık öğretisini kaynaştırmaya çalışmıştır. Spekülatif ve mistik eğilimlerin ağır bastığı eserlerinde işlediği en temel sorun Tanrı ve mutluluk sorunudur. Katolik öğretiyle ilgili kuşkularından bir türlü arınamayan Augustinus, bir içe bakış anında, hem içkin hem de aşkın “değişmez ışık” olan Tanrı’yı keşfeder. Ve “anlayayım diye inanıyorum” önermesini benimser.

Düşünce -ve dolayısıyla edebiyat- tarihinin 4 büyük itirafından- diğerleri J.J Rousseau, Gazali ve Tolstoy’a ait- birisi olan bu eser, bir filozofun ruh ve düşünce dünyasının bir anatomisini sunmaktadır bizlere. Felsefi ve tanrıbilimsel düşünüş biçiminin yer aldığı, otobiyografik nitelikli bu kitapta okuyucu, Augustinus’un dehasını görecek ve yüreğinin atışlarını içinde hissedecektir.

Kitabı okuyanlar 179 okur

  • Fatma karaduman
  • Z..
  • Nikolas Augustinus
  • Bir Kadın Bir Erkek
  • Yorgo
  • Mehmet Emin Kangal
  • Jda
  • Melike Güç
  • Harun Azizoğlu
  • Bünyamin palancı

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%20
25-34 Yaş
%60
35-44 Yaş
%6.7
45-54 Yaş
%6.7
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%6.7

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%40.7
Erkek
%59.3

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%7.6 (5)
9
%1.5 (1)
8
%3 (2)
7
%3 (2)
6
%4.5 (3)
5
%1.5 (1)
4
%1.5 (1)
3
%0
2
%0
1
%0