Kitleler Psikolojisi

8,1/10  (12 Oy) · 
35 okunma  · 
11 beğeni  · 
1.558 gösterim
Kitleyi tanımak için her şeyden önce onun psişik yapısını bilmek gerekmez mi? Bu bireyin psikolojik yapısıyla ne derecede aynılık gösterir? İşte sosyal psikoloji bugün bu-nunla uğraşıyor.

Kitleler, sosyal psikolojide, "grup" genel başlığı altında, çeşitli biçimlerde incelenmektedir. Bu konuda bütün dillerde sayısız kitaplar, araştırmalar var. Ülkemizde ise bu konu henüz yeni yeni ele alınmakta. Türk okurlarının bu konuda temel bir kitabının olmaması bizi bu kitabı yayına hazırlamaya yöneltti. Gustave Le Bon, büyük bir açıklıkla bu problemleri ele almaktadır. Onun yapmak istediği şey, bir kitlenin psikolojik yapısını çözmek ve mevcut fonksiyonlarıyla betimlemektir. Bu kitle neleri başarabilir, neler kar-şısında acizdir? Kitlelerin sevk ve idaresi nasıl olmalıdır? Zararlı kitle, faydalı kitle.. Kitle içinde, kalabalık içinde bireyin durumu.. İşte bütün bunlar eserde örneklerle açıklana-caktır.
(Tanıtım Bülteninden)
Gökhan Taşpınar 
02 Nis 2016 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 8/10 puan

Toplum ve kitleleri harekete geçirme psikolojisinin kaynağını tüm detaylarıyla analiz eden yazar, pratikte de örnekleri ve dayanaklarıyla teorilerini desteklemiştir. Günümüz Türkiye'sine özel güncel örnekleri de çağrıştıracağınız kitapta, kitlelere hükmeden asıl şeyin zeka, bilgelik,eğitim, kültür ya da değerler sisteminin değil, hükmedenin nüfuzu, tekrar ve sirayet etme yeteneği, akla değil duygulara etkin şekilde hitap edebilme yeteneği olduğu güzel bir şekilde aktarılmıştır.Kütüphanenizde bulunması gereken önemli bir kitap olduğu kanaatindeyim...

Cavid Necefov 
20 Şub 01:30 · Kitabı okudu · 42 günde · 5/10 puan

Hani insan bazı kitapları okurken kafasına sorular takılır, yazarlar okuru düşündürmeyi ve kendi cevaplarını bulmasını istermiş gibi gelir. Bu kitap toplumun özü, istekleri, yapısı, çeşitleri gibi konularda okura direkt cevaplar veriyor.
Zaman zaman çok yorucu bir kronoloji ve tarihi döküman toplusu gibi gelse de bitire bildim nihayetinde. Bence ille de aynı konuları ele alan daha güzel kitaplar vardır.

mehmet tekiner 
30 Oca 2015 · Kitabı okudu · 4/10 puan

Güzel ama, aynı şeyler tekrarlanmış ve biraz sıkıcı

İnsan bazen hayatda demek istediklerinin karşısında büyük bir duvar görür.Bak işte o duvar senin bazı insan kitlelerini kabul etmediyin kitledir.Lakin bi şeyi unutmayalım ki, sen o duvarın arkasındamısın, yoksa önündemisin?!
Ey insan! Bu sorunun cevabı hayat boyunca değişir.Bazen önünde, bazen arkasında olursun.En iyisi ise kendi kitlenin olmasıdır.

Kitaptan 25 Alıntı

Deniz ATAÇ 
03 Haz 2015 · Kitabı okuyor · Beğendi

Milletlerin kaderi artık hükümdar divanlarında değil, kitlelerin ruhunda hazırlanmaktadır.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 7)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 7)
Gökhan Taşpınar 
27 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yalnızca organik hayatta değil, zekanın işlemesinde de bilinçaltı olayları büyük bir rol oynar. Zihnin bilinçli hayatı, bilinçaltı hayatının yanında pek az bir etkiye sahiptir.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 23)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 23)
Gökhan Taşpınar 
30 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kitlelerin ruhuna daima hakim olan özgürlük gereksinimi değil, bağlılık gereksinimidir. Bağlılığa susamış olmaları, kendilerinin yöneticisi olduğunu söyleyen kimseye içgüdüsel olarak onları bağlar.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 122)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 122)
Gökhan Taşpınar 
30 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kitle halinde bulunan bireyler bütün iradelerini kaybettiklerinden, iradeye sahip olan kimseye içgüdüsel olarak yönelirler.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 120)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 120)
Gökhan Taşpınar 
28 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kitlelerin hayalgücü üzerine etki etmek sanatı, onları idare etmek sanatıdır.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 69)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 69)
Gökhan Taşpınar 
27 Mar 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Kolektif bilinç içerisinde bireylerin akli yetenekleri ve kişilikleri silinir.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 24)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 24)
Cemre Kara 
23 Şub 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Zaman en büyük yaratan ve en kuvvetli yıpratandır.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 68)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 68)
Cavid Necefov 
02 Şub 00:32 · Kitabı okudu · İnceledi · 5/10 puan

Tapınaklarda ananelerden daha heybetli putlar yoktur. Saraylarda ananelerden daha kudretli hükümdarlar bulunmaz.

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 86)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 86)
Cemre Kara 
24 Şub 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Her türlü kontrolden, her nevi ispattan uzak, saf ve sade iddia... Kitlelerin ruhuna bir fikri yerleştirmek için en emin araçtır... İddia ne kadar açık ve deliller ne kadar sade ve ispattan ırak olursa, yargı ve etki de o nispette büyük olur. Bütün çağların din kitapları ve yasaları daima böyle sade iddlalar ortaya koymuşlardır. Her hangi bir politik davayı savunmayan davet edilen devlet adamları ve ürünlerini ilanlarla
her tarafa dağıtan sanayiciler iddianın değerini iyi bilirler.
Napolyon, "biricik ciddi söz sanatı tekrardır" demiştir. İddia olunan şey tekrar
edilmek şeklinde sonunda kanıtlanmış bir gerçek gibi kabul edilecek kadar ruhlara yerleşir.
En aydın ruhlar üzerinde bile, etki ettiği görülünce tekrarın kitleler üzerindeki etki derecesi daha iyi anlaşılır. Şurası bir gerçektir ki, tekrar edilen şey sonunda
hareketlerimizin etkenlerinin hazırlandığı bilinçaltının derin tabakalarına kadar iner, yerleşir.
Birkaç zaman sonra tekrar edilen iddianın kimin tarafından ortaya atıldığını unutarak o tekrar olunan sözlere inanırız. İlanın hayret verici gücü ancak böyle
açıklanabilir.
En iyi çikolatının x marka olduğunu yüzlerce defa okuduğumuz zaman, bunun birçok defa söylendiğini düşünür ve sonunda okuduklarımızın bir gerçek olduğuna kanaat getiririz. Y markalı tozun en büyük kimselerin hastalıklarına iyi geldiği yolundaki binlerce şahidin tasdiklerine bakarak, biz de aynı hastalığa tutulduğumuz zaman Y markalı tozu deneyime kalkarız. Aynı gazetede filan adamın tam bir alçak
ve falan adamın pek namuslu bir kimse olduğunu
okuya okuya sonunda bunların bu özellikleri gerçekten
taşıdıklarına kanaat getiririz.
Şu şartla ki, bu iki sıfatı bu adamlar için tersine
kullanan, o gazeteye aykırı fikirde bulunan başka bir
gazeteyi sık sık okumalıyım. İddia ve tekrar hayatta
yarışabilmek için en güçlü araçlardır.
Bütün tahvilleri satın alan bazı mali işletmelerde
olduğu gibi, tekrar tekrar aynı tarzda ortaya atılan iddialar,
fikir cereyanı dediğimiz şeyi meydana getirir

Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 103)Kitleler Psikolojisi, Gustave Le Bon (Sayfa 103)
3 /