Adı:
Kültür ve Dil
Baskı tarihi:
1 Ağustos 2020
Sayfa sayısı:
230
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759952815
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Baskılar:
Kültür ve Dil
Kültür ve Dil
Türk dili ve kültürü üzerinde söz söyleyenler, ayrı kanaat ve ilkelerden hareket etmenin tabii neticesi olarak ayrı neticelere varmaktadır. Ayrı ilkeleri belirleyen temel unsurlar arasında Türk kültürünün kaynakları, İslam dininin Türk toplumunun yapısına etkileri ve Batılılaşma meselesinin boyutları gibi önemli konular vardır. 

"Eşyayı kullanma ve ona hakim olma tarzı" şeklinde tarih edilen kültür, bir çok yerde ancak dil sayesinde, ifadeye bürünmekte ve manalar kazanmaktadır. Bu noktada dili kültürden, kültürü de ortaya çıktığı ve boy verdiği ortamın ortamın dünya görüşünden ayrı düşünmek mümkün değildir. 

Prof. Dr. Mehmet Kaplan, elinizdeki eserinde bu önemli konulara açıklık getirmektedir. 
(Arka Kapak)
230 syf.
·54 günde·Beğendi·8/10
anahtar kelimeler: kültür, dil

her üniversite çağına gelmiş, edebiyat okuyan öğrencinin okumasının farz olduğu mehmet kaplan’ın deneme kitabı.
kaplan, “kültür, dilden doğar.” der. fakat bu onların ayrı semantiklere sahip olduğu gerçeğini değiştirmez. belli bir insan topluluğuna (millet) ait sesli göstergeler dizesi dil olarak nitelendirilir. aynı millete mensup toplumlar, aynı dili konuşurlar. milletin oluşumu ile birlikte maddi ve manevi özellikler oluşur. bu özelliklerin bütününe kültür denir. kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar.
mehmet kaplan kitapta “ağaç da bir kültür mahsulüdür.” der. atalarımız ağaç ile mimariyi uzlaştırmışlardı.
bununla beraber kitabında sıkça yahya kemal’i methetmiş, hatta “kendi gök kubbemiz” şiirine de yer vermiştir. türk asıllı olmayan, fakat yüzlerce yıldan beri türkler tarafından benimsenmiş, sevilmiş, türk kültürüne hizmet etmiş “saat, hür, mimar, sükûnet, tarih...” gibi kelimelerin türkçe’den atılırsa, şiirlerin güveler tarafından yenilmişe benzeyeceğini söyleyerek öz türkçe akımını yermiştir.

kültürü dilden ayrı tutmak, onu dilin içine ihtiva etmemek millet kavramına aykırı ve yanlış bir tutumdur. konuyla ilgili kitaptaki bir pasaj: “ milli şuur” adı üstünde “şuur” demektir. şuur ise bilmek, farkına varmak mânasına gelir. milletinin tarihini bilmeyen, kelimenin gerçek mânası ile “milli şuur”a sahip olamaz.
230 syf.
Edebiyat profesörü Mehmet Kaplan' ın dil, kültür, sanat, musiki, edebiyat içerikli denemelerinden oluşan "tespit" kitabıdır.

Sindire sindire ve küçük notlar alarak okuduğum bir kitap oldu. Düşüncelerini örneklediği küçük hikâyelerle bile birikimin ne kadar çok olduğunu görebildiğim bir yapıt.

Kaplan, dile ve kültüre dair akıldaki çoğu sorunun cevabını yeterince vermiş.
Edebiyattan, tarihe, sanattan musikiye, dine, orduya değin her konunun nasıl dönüp dolaşıp dile ve kültüre dayandığını gösteren tespitleri içeriyor.

Geçmişe, köklere verdiği değeri ve verilmesi gereken değeri divan şair ve yazarlarına atıfta bulunarak sunar.
Öyle ki yeniliği isteyenlerin bile eskiye muhtaç olduğunu söyler.

Kaplan aslında dil felsefecisi Wittgenstein' ın "Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır." görüşüne paralel düşünür, kelime ne kadar fazlaysa dünyaya bakış, dünyayı görüş o kadar artacak düşüncesindedir. Aktif kelime hazinesi yüksek olan bireylerin olaylara geniş açıdan bakması tesadüf olamazdı zaten..

Düşüncenin tesirine fazlasıyla inanır.
Baskıcı, otoriter rejimlerin korktuğu şey düşünen insandır. Bu yüzden alıkoydukları insanlar genelde "düşünce suçluları"dır.
Ve topluma mâl olmuş kelimeleri yabancı menşeilidir diye dilden atmak düşünce akımını durdurduğunu söyler, halkın gerçeği bilmekten mahrum bırakıldığını savunur.
Bir Öz Türkçeleştirme çabası olacaksa da bu, henüz dile yerleşmemiş, yeni kelimelerle yapılmalıdır. Aşırı Öz Türkçeleştirme Kaplan' a göre dile zarar verir, nesilleri geçmişinden koparır. Bu çaba içinde olanlara "Dil Güveleri" yakıştırmasını yapar.

(Güve: Eşyalara, gıdalara zarar veren böcekler.)

Sözün özü dile, kültüre bu ikilinin etkilediği tüm alanlara dair boşluk bırakmadan, doyurucu bilgiler içeren bir kitap.
230 syf.
·Puan vermedi
Milli benlik duygusunun yaşanması için yetişen her neslin kültür yolu ile milli tarihin içinden geçmesi zaruridir. Aksi takdirde milli benlik duygusu kaybolur. Türkiyede son nesillerin geçirmekte oldukları buhran bu hadise ile çok yakından ilgilidir.
Kitap Prof.Dr.memet kaplan 'ın düşünceleri üzerinde şekilleniyor. Sadece kültür değil edebiyat,tarih gibi konulara 'da değiniliyor.
230 syf.
Hızla küreselleşen ve farklılıkların da aynı hızla yok olduğu dünyada kültürel değerlerimizden koptuğumuzu, kendimize ve içine doğduğumuz topluma yabancılaştığımızı fark edemiyoruz, belki de fark etmek istemiyoruz. Peki günlük yaşamda dilimize pelesenk olan kültür nedir?

Kültür kavramının kökeni; Latince cult- "ekip biçmek, toprak işlemek" fiilinden +tura sonekiyle türetilmiştir. Fransızlar da bu kavramı culture "toprağı ekip biçme, tarım; terbiye, eğitim" olarak Latince’den almışlardır. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Mehmet Kaplan adeta bu tanımları harmanlayarak; “kültür, maddi ve manevi her şeyi işlemek ve geliştirmek demektir. İnsanoğlu tabiatı işleyerek kendi iradesi altına aldığı gibi, kendisini de maddi ve manevi olarak işlemiştir.” diyerek kültürün insan yaşamıyla bağlantısını kurmuş, bir milletin kültürel değerlerinin başına da ‘dil’i yerleştirmiştir.

Buram buram Türk tarihi kokan kitap, milletlerin kültürel değerlerini koruması gerekliliğinin altını çizmekte buna karşın günümüz değerlerinin de göz önünde bulundurulmasını ve her iki değerin harmanlanarak milletlerin kültürlerinden kopmadan çağın gerekliliklerine ayak uydurabileceklerini belirtmektedir.

‘Kültür’ ve ‘dil’in; ince elenip sık dokunarak ele alındığı, sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı kitabı yalnızca edebiyat çerçevesi içinde değerlendirmenin yetersiz kalacağı kanısındayım. Zira bunların dışında tarih, güzel sanatlar, doğal güzellikler, İslamiyet ve sosyo-ekonomik konular da kültür ve dil kavramlarıyla ilişkileri bağlamında ele alınmıştır. Bu sebeplerle, edebiyat bölümü öğrencilerine ders okuması olarak verilmesinin dışında, bakış açısını geliştirmek isteyen herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum.
230 syf.
·Puan vermedi·
Türk dili arâştırmaları konusunda uzman bir kişiliğin kaleminden dil bilgisi Türk dili hakkında gerçek bir şeyler okuma isteyenler için bence gayet faydalı bir kitap.
Ama size en büyük tavsiyem eğer bir Edebiyat veya Türkçe Öğretmeni adayıysanız hocanızın zoruyla okumak yerine isteyerek okuyun inanın daha çok faydasını göreceksiniz.
-Bir Türkçe Öğretmenii
230 syf.
Edebiyatla ilgilenen herkesin okuması gereken bir eser. Özellikle edebiyat bölümünde okuyorsanız yahut yeni mezunsanız Mehmet Kaplan’ı iyi anlamalı ve okumalısınız bence. Türk Dilinin temel sorunlarını, kültür meselesini izah eden en güzel eserlerden. üniversitelerde genellikle Mehmet Kaplan’ın hikaye ve şiir tahlilleri okutulur halbuki bu eser hem anlatımın işlekliği hem de değindiği meseleler bakımından öncelikle okunması gereken bir eser.
230 syf.
·21 günde·10/10
Bir milleti millet yapan değerleri dilidir . Ve Kaplan hoca bunu sıkmadan gayet başarılı bir şekilde aktarmayı başarmış. Yanlış batılılaşmanın, islamiyete geçişin sonuçlarını, getirilerini, götürülerini her şeyi göz önüne seriyor. Kitabı sadece Türk dili ve edebiyatı eğitimi alan kişilerin değil, en azından lise müfredatında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bir ülkenin ilerlemesi veya gerilemesi için en birinci faktör eğitimdir. Doğru eğitim, doğru kişiler tarafından aktarıldığı zaman bir ülkenin kalkınmaması olanaksızdır. Bilinçli bir toplumu, kendi özünü kaybetmemiş bir toplumu kimse yıkamaz. Son olarakta siyasi hayata atılan insanların bu kitabı illa okuması gerektiği kanatindeyim.
Bir ülkeyi yalnız orduları değil, fikir adamları, şairleri, ressamları da korur. Bilgi ve sevgi de bir koruma vasıtasıdır. Hem de en güzel , en tesirli koruma vasıtası !!
230 syf.
·10/10
Çok önemli dilcilerimizden olan Mehmet Kaplan, bu eserinde kültür ve diğer unsurların ilişkisini tek tek ele alıp açıklamıştır.
Aslında ayrı ayrı zamanlarda oluşturduğu yazıların bir derlemesi denebilir eser hakkında.
Sade ve açık bir anlatıma sahip olan eser kültür alanında alanında okunacak temel eserlerden biridir. Diğer unsurlarla kültürün ilişkisi anlaşıldıktan sonra kültürün korunması, anlaşılması ve yeni kuşaklarca yaşatılması görevine daha çok bağlanacağız.
230 syf.
·7 günde
Eser Mehmet Kaplanın çeşitli zamanlarda yazdıkları denemelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş. Denemeler, arasında ufak tefek düşünce farklılıkları var, bunun da normal karşılanması gerek çünkü denemelerde 1945 yılında yazılmış olan da var, 1982 yılında yazılmış olan da. Arada ki yaklaşık kırk yıllık zaman farkı insanın düşüncelerinin değişmesi olasılığını da mümkün kılıyor. Genel olarak Kültür üzerine yazılan denemeler ile başlayan eser, daha sonraları kültürü oluşturan en büyük değerlerden dil üzerene yazılmış denemeler ile son buluyor. Ancak yazarın dil konusunda ki ileriye dönük olarak yaptığı tespitlerden yerinde olmayanları da yok değil. Örnek verecek olursa yazar 1982 yılında yazmış olduğu eser de Türkiye'de o dönemde küçük bir çevre tarafından kullanılan ''ulus'', ''örneğin'', ''saptamak'' gibi kelimelerin günlük yaşama asla yerleşemeyeceği tahmininde bulunuyor. Bu tahminin yerinde olmadığını, Bugün bu kelimelerin günlük yaşantımızda sıklıkla başvurduğumuz kelimelerden olması açıkça gösteriyor.
Eser Kültürümüzü ve Dilimizi nasıl korumamız ve geliştirmemiz gerektiği konusunda bizlere telkinlerde bulunup, kendi fikirlerini de bizlere anlatmaktan çekinmiyor. Özellikle yabancı kelimelere bakış açısı benim de kelimelere bakışımla örtüşüyor. Sonuç olarak fikrimce okunması ve kütüphanenizde yer alması gereken bir kitap.
230 syf.
·5 günde·Beğendi·8/10
Baş ucu niteliğinde bir eser bırakmış okuyucuya Mehmet Kaplan. Eserde bireyin örf ve adetini, geçmişi ile geleceğini anlamlandırmak için kültür ve dile muhtaç olduğu vurgulanır. Bireyin diline, dinine, musikisine, mimarisine, tarihine, kültürüne gereken değeri vermesi ve ona sahip çıkması, ondan feyz alması, onu koruması gerektiği anlatılır. Kültürü geçmişten bugüne İpek Yolu'ndaki kıymetli kervanlar gibi taşıyanın dil olduğunun üzerinde durulur. Asırlardan bugüne bize öğütler veren Orhun Kitabeleri, ilahi aşka ulaşmayı anlatan Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, Türkçenin kıymetli inci olduğunu gösteren Divan-ı Lügatit Türk, Itri ve Dede Efendi'nin zarif besteleri milli kültürün yapı taşlarıdır. Kişi kendini her yönden donanımlı ve bilgili yetiştirmek istiyorsa atalarının manevi hazinesi kültürden payına düşeni almalıdır. Ata mirası olan milli kültüre milli dile sahip çıkması, onu koruyup yaşatması, onunla gurur duyması gerektiğinin bilincine her genç ulaşmalıdır. Yazar bununla ilgili " Milletinin yetiştirdiği yazarları okumayan ve anlamayan insanlara, başka milletlerin de kültürlü diyeceklerini sanmıyorum" demiştir. Eserde özetle benliğini bulmak için özüne dön ve kim olduğunu hatırla, bolca kitap oku diyor okuyucuya.
230 syf.
·9/10
Kültür ve Dil: bana soracak olursanız, Kültür, Din, Dil ve Tarih olmalıydı. Zira, ötekilere de el atıyor. Peki kim bu Mehmet Kaplan? Bildiğim kadarıyla sağ cephenin mütefekkirlerinden... Merkez sağ, hafif de Milliyetçi-İslamcı eğilimi var yazarın. Yazar, realist geldi bana. Eğri de oturmuyor, doğruları da konuşuyor. Aslında Cemil Meriç gibi dönemin maarif nezaretine atıp tutası var, gel gör ki malum parti yüzünden biraz korkuyor. Özellikle de Kemal Paşa'nın dil devrimini eleştirmekten kaçınmış. Buna puan kırdım, dikkatli bir okuyucunun aradığı ilk şey tutarlılıktır: yazar, göremeyeciğimizi sanmış.
Kitabın başlıca kavşak noktaları şunlar: Türk, Türklük ve İslamiyet, Dil ve İslamiyet, Öztürkçe vs. bu konular etrafında toplanıyor denemesi.
Kaplan'ın düşünceleri şu: Osmanlı-Selçuklu devrinin, yani bin yıllık mazinin, asla ve kat'a red edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Kaplan için bu bin yıllık mazi, dili, dini, inancı, hayat felsefesi ile Türklerin biricik devridir diyor. Yahya Kemal'e hayran biri. Ne diyordu Yahya Kemal: Kökü mazide olan atiyim... Kaplan da öyle. İrfanın farkında, fakat geçmişi taassupca savunmuyor, sadece kıymet verilmesini ve Türk kültürünün "itidalli ve ilmi bir şekilde" ilerlemesini savunuyor. Yazarın hemen hemen her tespitine katılıyorum. Dokuz puan verdim. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim
Bir ülkeyi yalnız orduları değil, fikir adamları, şairleri, ressamları da korur. Bilgi ve sevgi de bir koruma vasıtasıdır. Hem de en güzel, en tesirli koruma vasıtası!
Süleymaniye'yi yaratan bir milletin çocukları, bugün Türk şehirlerini çirkinleştiren beton yığınlarına tahammül etmemeli, aynı teknik ve malzeme ile çağın en güzel mimari eserlerini vücuda getirebilmelidir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kültür ve Dil
Baskı tarihi:
1 Ağustos 2020
Sayfa sayısı:
230
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759952815
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Baskılar:
Kültür ve Dil
Kültür ve Dil
Türk dili ve kültürü üzerinde söz söyleyenler, ayrı kanaat ve ilkelerden hareket etmenin tabii neticesi olarak ayrı neticelere varmaktadır. Ayrı ilkeleri belirleyen temel unsurlar arasında Türk kültürünün kaynakları, İslam dininin Türk toplumunun yapısına etkileri ve Batılılaşma meselesinin boyutları gibi önemli konular vardır. 

"Eşyayı kullanma ve ona hakim olma tarzı" şeklinde tarih edilen kültür, bir çok yerde ancak dil sayesinde, ifadeye bürünmekte ve manalar kazanmaktadır. Bu noktada dili kültürden, kültürü de ortaya çıktığı ve boy verdiği ortamın ortamın dünya görüşünden ayrı düşünmek mümkün değildir. 

Prof. Dr. Mehmet Kaplan, elinizdeki eserinde bu önemli konulara açıklık getirmektedir. 
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 612 okur

  • Ollricc
  • Biri-kim
  • Murat
  • Türkan ülgüdür
  • Eda Ayar
  • MERVE
  • mustafa bilgin
  • hatice nur
  • Gamze Gülmez
  • Aleyna Yiğit

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%5.5
13-17 Yaş
%1.8
18-24 Yaş
%23.6
25-34 Yaş
%38.2
35-44 Yaş
%20
45-54 Yaş
%7.3
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%3.6

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%59.7
Erkek
%40.3

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%27.8 (37)
9
%16.5 (22)
8
%21.8 (29)
7
%18 (24)
6
%8.3 (11)
5
%3.8 (5)
4
%0.8 (1)
3
%1.5 (2)
2
%0.8 (1)
1
%0.8 (1)