Marx Neden Haklıydı?

10,0/10  (1 Oy) · 
3 okunma  · 
3 beğeni  · 
378 gösterim
Ünlü Marksist yazar Terry Eagleton, bu meydan okuma ve polemik kitabında, "Marksizm öldü, gününü doldurdu" iddiasının geçersiz ve dayanaksız olduğunu ortaya koyuyor. Marksizme yönelik en yaygın on itirazı özetleyip bunları tek tek çürütüyor. Marksizmin siyasi despotluğa yol açtığı, her şeyi ekonomiye indirgediği, insan doğasına safça inanan bir ütopyacılığa saplandığı, bir tür tarihsel determinizm olduğu vb. iddialarını tekrarlayanların, Marx'ın düşüncelerini ne kadar acınası biçimde hicvettiklerini gösteriyor. Kapitalizmin, büyük krizlerle temellerine kadar sarsıldığı günümüz dünyasında, Marx Neden Haklıydı? önemli ve tam zamanında bir kitapolmanın yanı sıra cesareti, açık yürekliliği ve nesnelliğiyle de öne çıkıyor. Eagleton'ın her zamanki mizahi üslubu, zeka kıvraklığı ve anlatım berraklığıyla dikkati çeken bu kitap, hem akademik çevrelerin, hem de çok geniş bir genel okur kitlesinin ilgisini çekecek özellikte.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Mayıs 2011
 • Sayfa Sayısı:
  270
 • ISBN:
  9786055541354
 • Orijinal Adı:
  Why Marx Was Right
 • Çeviri:
  Oya Köymen
 • Yayınevi:
  Yordam Kitap
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 16 Alıntı

Yabancılaşma, sosyal yaşamın "metalaşması", açgözlülük, saldırganlık, anlamsız hedonizm ve artan ni­hilizm kültürü, insanın varoluşundan beri sürekli anlam
ve değer kanamasına maruz kalmasıdır. Bu sorularla ilgili olarak ciddi biçimde Marksist geleneğe borçlu olmayan
aklı başında bir tartışmaya rastlamak güçtür.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Bazı insanlar yoksulken diğerlerinin
refah içinde olduğunu söylemek, dünyada hem detektif-
lerin, hem de suçluların olduğunu ileri sürmeye benzer.
Evet, böyledir ama bu iddia, suçlular olduğu için detektiflerin olduğu gerçeğini gizlemektedir ...

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Erkeklerin ve kadınların
kendilerini geliştirebilmeleri, kısmen de siyasi ve ikti-
sadi özyönetim için boş zamana ihtiyaçları o lduğundan,
sosyalizm işgününün kısaltılmasını da gere ktirir. Eğer
insanların giyecek ayakkabısı yoksa bunu yapa mazsınız
ve milyonlarca yurttaşa ayakkabı dağıtmak için de muh-
temelen merkezi bürokratik bir devlete gerek duyulur.
Bolşevik devrimin başında Rusya'da olduğu gibi eğer ül-
keniz bir dizi düşman kapitalist gücün işgali altındaysa,
otokratik devlet haydi haydi kaçınılmaz görünecektir.
Britanya 2. Dünya Savaşı sırasında otokrasiden uzaktı
ama beklenemeyeceği üzere kesinlikle özgür bir ülke de değildi.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Marx hiçbir zaman sosyalizmin yoksulluk koşullarında
gerçekleştirilebileceğine inanmamıştır.Eğer ortada çok az zenginlik varsa, bunu herke-
sin yararına olacak biçimde yeniden düzenleyemezsiniz.
Kıtlık koşullarında toplumsal sınıfları kaldıramazsınız
çünkü herkesin ihtiyacını karşılayamayacak kadar az olan
maddi servete ilişkin çatışmalar, sınıfları yeniden dirilte-
cektir.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Kapitalist sistem büyük yoksunluklar ya-
ratmadan, refah yaratmayı başaramamıştır. Uzun dönem-
de bunun fazla önemi olmayabilir çünkü şimdi kapitalist yaşam biçimi, gezegeni topyekun ortadan kaldırmakla
tehdit etmektedir.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Ama kapitalizmden ne haber? Şimdi bunları
yazarken Batı'da milyonlara varan ve devamlı yükselen
işsizlik var ve kapitalist ekonomiler içeriye doğru patla
malarını ancak zor durumdaki yurttaşların trilyonlarca
dolarına el koyarak önleyebildiler. Dünya finans sistemi-
ni uçurumun kenarına getiren bankacılar ve finansçılar,
öfkeli yurttaşlarca tanınıp, parça parça edilmemek için
kuşkusuz estetik ameliyat kuyruğuna girmekteler.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Sovyetler Birliği faşizm musibetine karşı kahramanca
savaşmanın yanı sıra sömürgeci güçlerin yıkılmasına da
yardımcı oldu. Ayrıca yurttaşları arasında bir tür daya-
nışma yarattı; Batılı milletler ise ancak başka ülkelerin
halklarını öldürürken kendi aralarında bir toparlanma
yaratabiliyordu.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Mike Davis, Late Victorian Holocausts [Geç Victoria
Dönemi Katliamlani kitabında geç 19. yüzyılda , on mil-
yonlarca Hintli, Afrikalı, Çinli, Brezilyalı, Koreli, Rus
ve diğerlerinin tamamıyla önlenebilir kıtlık, kuraklık ve
hastalıklardan öldüğünü yazar. Bu felaketierin birçoğu
serbest piyasa dogmasının sonucuydu; örneğin aşırı yük-
sek tahıl fiyatları, sıradan insanların bunlara erişmesini
engellemişti. Bütün bu tür gaddarlıklar Victoria dönemi
kadar eski de değildir. Yirminci yüzyılın son yirmi yılın-
da, günde iki dolardan az parayla geçinmeye çalışanların
sayısı 100 milyon artmıştır. 1 Bugün İngiltere'de üç ·çocuk-
tan biri açlık sınırının altında yaşarken, bankacılar yı !lık
primleri, çok az buldukları milyon poundun altına düşerse surat asmaktadırlar.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Kapitalizm, şim-
diyi tekrarlamayan bir gelecek yaratmaktan acizdir. Tabii söylemeye bile gerek yok ama daha fazla seçeneklerle ...
Kapitalizm çok büyük maddi ilerlemeler getirdi. Her
yerde insan taleplerini karşılamaya muktedir olduğunu
gösterebilecek kadar uzun bir zamandır işlerimizi örgüt-
lediği halde, buna her zamankinden daha yakın olduğu-
nu ortaya koymamaktadır. Beklentilerimizi karşılamasını
daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu üretim biçiminin yarattı­
ğı muazzam servetlerden zamanı gelince herkesin yarar-
lanacağı efsanesine niçin teslim olmaya devam ediyoruz?

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton

Eğer karlıysa kapitalizm insanlık kar­
şıtı davranabilir; bu da şimdi tahayyül edilemeyecek bir
çapta insanlığın yıkımı anlamına gelebilir. Bir zaman-
ların dinsel kıyamet günü fantezisi günümüzün akla yatkın gerçekliğidir. Geleneksel solun "Sosyalizm veya
Barbarlık", sloganı hiç bu kadar tatsız biçimde duruma
uygun düşmemişti ve asla retorik bir abartı değildir.

Marx Neden Haklıydı?, Terry EagletonMarx Neden Haklıydı?, Terry Eagleton
2 /