1000Kitap Logosu
Müzekki'n Nüfus
Müzekki'n Nüfus
Müzekki'n Nüfus

Müzekki'n Nüfus

Nefisleri Temizleyen

OKUYACAKLARIMA EKLE
9.6
134 Kişi
359
Okunma
193
Beğeni
8,9bin
Gösterim
622 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 17 sa. 37 dk.
Adı
Müzekki'n Nüfus (Nefisleri Temizleyen)
Basım
Türkçe · Türkiye · Semerkand Yayınları · Mayıs 2012 · Karton kapak · 9786054214358
Diğer baskılar
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde yaşayan Eşrefoğlu Rumî (k.s) yazdığı eserlerle bu yükselişin manevi temellerini atmıştır. Onun kitapları Osmanlı tasavvufî hayatını inşa eden ana unsurlardan olmuştur. Yüzyıllardır okunarak ve yaşanarak canlı tutulan bu kitaplar değerini hiç yitirmemiştir. İste o kitapların en meşhuru olan Müzekki'n-Nüfus bizleri bu büyük geleneğe davet etmektedir. Ahmet Kasım Fidan?ın sadeleştirdiği Müzekki'n-Nüfus'u müellifin hayatını da ekleyerek yayınlıyoruz. Kitaptan bazı konu başlıkları şu şekilde: Marifetullah, İman, Nefs-i Levvame, Nefs-i Mülhimme, Dünya ve Dünya Sevgisi, Cimrilik ve Cömertlik, Nefs-i Emmare'nin İlacı, Ölümün Tarifi, Cennet Nimetleri, Dilin Afetleri, Uyku, Uzlet, Teslimiyet.
5 mağazanın 25 ürününün ortalama fiyatı: ₺40,43
9.6
10 üzerinden
134 Puan · 26 İnceleme
Arzuhâlim
Müzekkin Nüfus - Nefisleri Temizleyen'i inceledi.
512 syf.
·
111 günde
Şimdi Ey Aziz kardeş! Din yolunda bana yoldaş! Hak Teala sana tevfik versin. Benim sana olan vasiyetim budur ki bu garib kitabı eline alasın. Rağbet edesin. Doğru ve gerçek nazarıyla bakasın. Çünkü ancak bu takdirde bu kitap seni yücelerin yücesinin katına eriştirebilir. Bunun sebebi olabilir. Bu kitabın içindeki incileri canının kulağına 'birr ü takvâ' itikadı ile takasın. Bunun içindeki dürler (inciler) vahdet denizinden çıkarılmıştır. Bu kitabın içine dercolunan her söz Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden, Resulullah'ın hadislerinden, Meşayihin haberlerinden alınmıştır. Bu kitap necat ve kurtuluşa vesiledir. Bu kitaptaki sözlere itikat ile amel edesin. Nefs-i emmareden kurtulup, nefsi mutmainneye yükselesin. Sana 'irciî' hitabı gele. Âşıklardan ve âşıkların içindeki evliyadan olasın. Evliyalar içinde sultanlardan olasın. Her ne dilersen dilediğini yapmayı Allahu Teala sana kolay getirsin. Senin duan ile ölü gönüller dirilsin. Kara yüzler muhabbetinden dirilsin ve ağarsın. Nice açlar senin havandan doysun. İksir-i hakikîyi alıp nice bakırları altın edesin. Nice yarım gönülleri tam edesin. Nice kalbleri gıll-ü gıştan arıtıp pâk edesin. Dilersen bir adımda (tayy-i mekâna işaret eder) maşrıka ve mağrıba, Mekke ve Medine'ye varasın ve gelesin. Yeryüzünde ahlâk ve edep üzere yürüyesin. Lâkin bâtında arştan yukarı ve lâmekanda (kalben) seyrân edesin. Dünyada dahi merteben bunun gibi olsun. Daha bunun gibi nice kerametleri Hak Teala sana ihsan etsin. Âhirette dahi nice boynu zincirlileri zebanilerin elinden alıp kurtarasın (Allah'ın izniyle). Hak Teala sana öyle mertebeler versin ki gözler görmesin, kulaklar işitmesin, gönüllerden geçmemiş olsun. (Âmîn) Resulullah (SAV)Efendimiz bir hadis-i Kutsî'de buyururlar ki: "Kullarımdan sâlih olan kimseler için öyle nimetler hazırladım ki o nimetleri hiçbir göz görmemiştir, hiçbir kulak işitmemiştir. Hiçbir insanın hatır ve hayalinden de geçmemiştir." Fakat Ey Aziz tâlib ve gerçek âşık, sana emanet olsun ki bu kitabı ta'n edicilerden sakınasın. Her eğri bakıcılardan sakınasın. Ve her ta'n edici ve lânet edici bu kitabı okumaya lâyık değildir. Zira herkesin aklı buna erişmez, bazıları vardır ki sözü anlamaz. İnkâr edenler ya küfre, ya nifaka, ya günaha veyahut da İslam tarîkından düşmeye sebep olur. Bu kitabı herkese verme ki yaramaz. Zira anlamadığı bir hususu inkar eder de İslam dairesinden dışarı çıkar. Neûzü billah.. Ey okuyucu! Bir söz ki ya Allah'tan, ya Resulullah'tan, ya ashabından, ya onlara tabî meşayihden gelmiştir. İşte bu söze İnan. İnanmak kişiyi saadete ulaştırır. İnkârı bırak. İnkâr eden kimseler bu kitabın hedef edindiği saadetten mahrumdurlar. Eşrefoğlu Rûmî (K.S)
Müzekkin Nüfus - Nefisleri Temizleyen
OKUYACAKLARIMA EKLE
10
Gökhan
Müzekki'n Nüfus'u inceledi.
622 syf.
·
29 günde
·
Puan vermedi
Müzekkin Nüfus, Eşrefoğlu Rumi'nin nefsin mahiyetini ve nefsin hatalarından kurtuluş reçetelerini izah ettiği güzel bilgiler içeren bir eserdir. Eser; genel itibari ile islam'da "hayvanlardan aşağı" olarak işaret edilen "emmare nefs" den kurtulmayı ana hedef haline getirmiştir. Elbette nefs'e dair tüm makamlar, haller, hastalık ve tedaviler anlatılmış olsa da günümüz insanının en yaygın hasleti olan nefsi emmare'nin çirkin fiillerinden kurtuluş esas plandadır. Kitap insanı nefsi emmarenin bataklığından kurtarmayı görev edinmiştir. Rumi eserinde, diğer bazı tasavvuf kitaplarında izaha çalışılan harikulade işler, keramet gibi konulara girmemeyi tercih etmiştir ki; şahsen eseri seçmemin ana sebebi budur. Yazar, daha çok Kur'an ve Sünnet-i Resulullah esaslı nefs teskiyesine dair soru ve cevaplarla izaha yönelmiştir. Kanaatimce Doğrusu da budur. Zira kitaptada söylendiği gibi; önemli olan keramet değil, istikamettir; yani kulun dünyaya meyil etmeden her daim Hakk yolunda ilermeye ve gelişmeye devam etmesidir. Keramet ve harikulade şeyler bekleyen aslen nefsin ta kendisidir. Yüce Allah kullarından ziyadesiyle istikamet beklemektedir. İstikamette olmanın ana şartlarından birisi de Kur'an ve Sünnet'in gösterdiği dümdüz ve emin yolda ilerlemektir. Eserde bazı tasavvuf büyüklerinin, ariflerin, dervişlerin hayatlarından kıssalar da aktarılmıştır. Misalen öfke, açlık, kibir gibi insani haller açıklanırken Kur'an ve Sünnet-i Seniyye'den deliller aktarıldıktan sonra - veya önce- konuya dair din büyüklerinin hayatlarından kıssalar da aktarılmıştır. Kıssalarda coşkunluktan ziyade sadelik ön plandadır. Yazar, eserin girişinde belirttiğine göre; bazı konuları sadece işin manevi anahtarına sahip ariflerin anlayabileceğini beyan etmiş, bazı kısımlarda da rumuzlar kullanarak konuları izah edeceğini beyan etmiştir. Ki yazarı burada saygı ile karşılamak lazımdır: Çünkü tasavvufla iştigal eden pek çok mutasavvıf da bu yolu izlemişlerdir. Aslı zühd olan tasavvufun esasını korumak gayesiyle rumuzlu anlatılar halef ve selef eserlerde de tercih edilmektedir. Eser içeriği; güvenilirlik, kesin delillere bağlılık ve açıklamalardaki sadelik ile konuya yabancı dahi olsalar herkesin okuyabileceği ve istifade edebileceği, güvenilir ve doğru bir çizgide hazırlanmıştır. Bu sebeplerle İslam'ı hayat nizamı olarak seçen tüm okuyuculara tavsiye eder, keyifli okumalar dilerim.
Müzekki'n Nüfus
9.6/10
· 359 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
3
65
Serhat  قورت
Müzekki'n Nüfus'u inceledi.
Kitap size tasavvufun kapılarını açıyor. Tasavvuf ile ilgili kafanızda ki soru işaretlerini giderdiği gibi kitabın müellifi fevkalade üslubuyla sizi tesiri altında bırakıyor. Bir nevi onun rahle-i tedrisatından geçiyorsunuz. Eserin muhtevasında bolca ayetler, hadisler, veciz sözler ve ibretlik menkıber mevcut. Yalnız bu bir kere okunup rafa kaldırılacak bir eser değil sık sık ele alınıp dikkatle okunması gereken bir baş ucu kitabı. Hak tealanın dostları olan meşayihe tazim edenlerin bu kitaptan fayda göreceğine yakinen inanıyorum. Fakat İmam-ı Gazali'nin şu tespitiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. ''Sen tasavvuf ilminin bütün eserlerini yediden yetmişe okusan, Mürşid-i Kâmil eli tutmadıkça sana hidayet kapısı açılmaz'' 
Müzekki'n Nüfus
9.6/10
· 359 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
10