·
Okunma
·
Beğeni
·
25.446
Gösterim
Adı:
Nutuk
Baskı tarihi:
Aralık 2007
Sayfa sayısı:
717
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ege Yayınevi
"Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmişsem kendimi bahtiyar sayacağım..."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1927- 20 Ekim 1927 tarihleri arasında, Ankara'da bir yandan yaratıcısı bir yandan da canlı tanığı olduğu Türk inkilabını, Türkiye cumhuriyetini, İstiklal Savaşını, kısacası bir milletin şahlanış hikayesini açık, ayrıntılı ve coşkun bir biçimde anlatır. Nutuk bir devrin, bir devrimin, dostların, düşmanların, inancın, bir memleketin inşaasının ve bugünümüzü yaratan, bugünümüzü borçlu olduğumuz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hikayesidir. Bu kutsal emaneti sizlere eksiksiz ve günümüz Türkçesine uygun diliyle tam metin olarak sunuyoruz.

"Efendiler, bu nutkumla, milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir... Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum."
Çok güzel fakat dili cok ağırdı.. tarih sevenler için cok aydinlatici bir kitap. Tarihimizi atatürk u gercekten anlaamk tanimak isteyenler nutugu okumalı.. her türk nutugu okumalı...
Her Türk gencinin okuması gereken bir kitap. Okumaktan çok keyif aldım ve defalarca okuyacağım. Tarihi o anki koşullara göre algılanması gerektiğini bir kere daha bizlere gösteriyor.
Bu ülkenin kuruluş hikayesini, kurucusunda dinlemek, yaşadığı sıkıntılar ile empati yapmanızı ve daha iyi anlanızı sağlayacak. Bu ülke yurtaşlarının okuması geren bir eser. Ayrıca bu eser bir hesap verme niteliği ile dünyada tektir. Bu ülkenin bugün var olmasını ancak böyle büyük bir lider ile olurmuş da dedirtecektir. Ayrıca okuduğum baskı gayet anlaşılır ve güzel hazırlanmıştı. Tavsiye ederim.
Gazi Mareşal Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti için yazdığı rehberdir Nutuk!
Küllerimizden nasıl yeniden doğduğumuzu anlatan, aynı zamanda bizlere ileride çıkacak olan sorunlara nasıl çözüm bulacağımızı anlatan bir rehber!
Nutuk'u okuduğunuzda şu an yaşadığınız zamanın aslında yüzyıl öncesinden bir farkı olmadığını anlayacaksınız. İnsanların yaşayışlarının, fikir tarzlarının aslında değişmediğini göreceksiniz!
Yine bizleri yıkmak isteyen kişiler olduğunu, bunları farklı yollardan denediklerini göreceksiniz!
Ancak ne olursa olsun bunlara karşılık bir çözüm gösteren ATATÜRK, bizlere yani TÜRK GENÇLİĞİNE her zaman dik durmayı, TÜRK için, TÜRK'ün özgürlüğü için çalışmamız gerektiğini, gerekirse atalarımız gibi TÜRK için ölmemiz gerektiğini çok açık bir şekilde gösteriyor!
BİZLERE TÜRKÇÜ OLMAMIZI ANLATAN BİR REHBER!
Yediden yetmişe tüm Türklerin okuması gereken bir "rehber"...
Büyük Türk Ulu Önder Başbuğ Atatürk'ün kaleminden. Herşeyinden çok kıymet verdiği Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurma, sürdürme, yaşatma mücadelesi ve meşakkat, zorluk, yokluk ve başarılarla dolu destansı büyük bir vatan millet varoluş mücadelesi. 1919-1925 yıllarını kapsayan açıklamalı, samimi, ön görüşlü bir başyapıt. Olayları olguları siyaset ve askeri konuların neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirildiği bir tarihi eser. Son bölümü itibari ile bizlere kalan mirasın altında ezilmemek dileğiyle
Bence her Türk bireyinin görüşü ne olursa olsun okuması gereken bir kitap. Yazılan herşey bizler için çocuklarımız için. Kitaplığımda her zaman en başta durur.
Atalarımızın ne denli sıkıntılarla bu ülkeyi ayağa kaldırdığının belgeli hikayesi.Düşmanlarımızın sadece Yunanlılar olmadığı içimizde de şimdi olduğu gibi o dönemde de hainler olduğunu okudukça anlıyoruz.Hem iç hem dış düşmanlarla verilen diplomatik ve askeri mücadelenin her anı bu kitapta.
Başkomutan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK tarafından yazılan kitabin bir çok yayın evi tarafından basılmıştır. Ama bu kitap çok iyi tarihle ilgili bilgilerimizi anlatiyor
Ey Türk gençliği! Birinci görevin,Türk bağımsızlığını,Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Varlığın ve geleceğinin tek temeli budur.Bu temel,senin en değerli hazinendir.
Ah Atam, saygıdeğer Atam, gelmiş geçmiş en büyük ve en ileri görüşlü, en en en tarifi imkansız koca yürekli, Türkiye sevdalısı, Türk milleti sevdalısı Atam. Ne zor zamanlar geçirmişsin, ne badireler atlatmışsın, arkandan ne çok işler çevirmişler de "milletimin bağımsızlığı ve özgürlüğü" demekten hiç vazgeçmemiş, ömrünü bu uğurda feda etmişsin. Yıllarca emek emek işlediğin Cumhuriyet'ine sahip çıkamamışız. Ne acı ki Nutuk'unla bir kez daha anladım; Bu dünyaya Bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha gelmez.
Kıymetini bilememişiz Atam. Hakkını helal et.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!
Bütün ümidim gençIiktedir. AnaIarın bugünkü evIatIarına vereceği terbiye eski devirIerdeki gibi basit değiIdir.Bugünün anaIarı için gerekIi vasıfIarı taşıyan evIat yetiştirmek, evIatIarını bugünkü hayat için faaI bir uzuv haIine koymak pek çok yüksek vasıfIar taşımaIarına bağIıdır. Onun için kadınIarımız, hatta erkekIerimizden çok aydın, daha çok feyizIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar; eğer hakikaten miIIetin anası oImak istiyorIarsa.
Devrimin amacını kavramış oIanIar sürekIi oIarak onu koruma gücüne sahip oIacakIardır..
Dünümüz, bugünümüz, en çok da yarınımız... Her Türk gencinin, ulusal bağımsızlık mücadelemizi en güvenilir en doğru en bilgili en dürüst adamdan, ulu önderimizden okuması gereken başyapıt. Dününü bilmeyen yarınına bakamaz demişler. Gurur, hayranlık, minnet, vefa dolu.
Gerçi, benim açıkça ortaya atılmamda ve bütün milli ve askeri hareketlerin başına geçmemde elbette sakınca vardı. Ancak, o sakınca, başarısızlık halinde heresten önce ve herkesten çok benim, en büyük ceza ve azaba uğratılmamdan başka bir şey olabilecek miydi? Oysa, bütün vatanın ve koskoca bir milletin ölüm kalım davası söz konusu olurken, vatanseverim diyenlerin kendi sonlarını düşünmelerinin yeri var mıydı?
O halde kurtuluş çaresi ararken, iki şey söz konusu olmayacaktı. Önce, İtilaf devletlerine karşı düşmanca tutum takınılmayacaktı; sonra padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel koşul olacaktı
Ulus ve ordu bir yandan kurtuluş yolu düşünürken bir yandan da yüzyıllardır süregelen bu alışkanlığın güdüsüyle kendinden önce, "YÜCE" hilafet ve saltanat makamının kurtulmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavramak yeteneğinde değil...
Bu inanca karşıt fikir ve görüş ortaya koyacakların vay haline! Derhal dinsiz, vatansız, hain ve dışlanmış kişi olur...
Ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme yeteneğini, millî sır gibi vicdanımda taşıyarak, yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak zorunluluğunda idim.
Millet ve ordu bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken bir yandan da yüzyıllardır süregelen bu alışkanlık dolayısıyla, kendinden önce, yüce hilâfet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinde de değil... Bu inanca aykırı bir düşünce ve görüş ileri süreceklerin vay haline! Derhal dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi olur...
Atatürk Nutuk'un hedef kitlesi içinde gençliğe ayrı bir önem vermişti. Nitekim Atatürk bu nutukla ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan ulusal ve çağdaş bir devletin nasıl kurulduğunu anlatmaya çalıştığını ifade etmiş; ulaşılan sonucun yüzyıllardan beri çekilen ulusal felaketlerin yarattığı uyanışın bir eseri, bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu vurgulayarak bu sonucu Türk Gençliği'ne emanet etmiştir. Bu değerlendirmesinin ardından da Nutuk'u "Gençliğe Hitabe"yle tamamlamıştır.
İnsanlık dünyasında, din konusundaki uzmanlık ve derin bilgi, her türlü hurafelerden arınarak, gerçek bilim ve tekniğin ışıklarıyla tertemiz ve mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine, her yerde rastlanacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk
Sayfa 507 - Alfa Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Nutuk
Baskı tarihi:
Aralık 2007
Sayfa sayısı:
717
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ege Yayınevi
"Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmişsem kendimi bahtiyar sayacağım..."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1927- 20 Ekim 1927 tarihleri arasında, Ankara'da bir yandan yaratıcısı bir yandan da canlı tanığı olduğu Türk inkilabını, Türkiye cumhuriyetini, İstiklal Savaşını, kısacası bir milletin şahlanış hikayesini açık, ayrıntılı ve coşkun bir biçimde anlatır. Nutuk bir devrin, bir devrimin, dostların, düşmanların, inancın, bir memleketin inşaasının ve bugünümüzü yaratan, bugünümüzü borçlu olduğumuz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hikayesidir. Bu kutsal emaneti sizlere eksiksiz ve günümüz Türkçesine uygun diliyle tam metin olarak sunuyoruz.

"Efendiler, bu nutkumla, milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir... Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum."

Kitabı okuyanlar 4.615 okur

  • Mehmet Zeki Osmancik
  • Emre Yıldırım
  • Tugba Basay
  • Fatih Toprak
  • Mustafa Dinçer
  • Ali
  • Hasan KAPLAN
  • Filiz Pektas
  • Sema Antil
  • dila abdiloğlu

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%6.6 (121)
9
%0.3 (5)
8
%0.3 (5)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları