Okulsuz Toplum

7,5/10  (41 Oy) · 
99 okunma  · 
35 beğeni  · 
1.917 gösterim
"Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes gün be gün bir şeyler öğrenmektedir. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz, yaşamımızda okullaşmanın direk ve derin bir etkiden son derece yoksun olduğunu görürüz. Bu durumda iki soru ortaya çıkmaktadır: Her toplumda okullaşmaya bu derece büyük bir önem ve prestij kazandıran nedir? Eğitimin işlevi bir şüphe içeriyorsa, okullaşma gerçekte ne anlama gelmektedir?

Ivan Illich, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre günümüzdeki okullar eğitimi açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadır.
(Arka Kapak)
 • Baskı Tarihi:
  2013
 • Sayfa Sayısı:
  141
 • ISBN:
  9789757796664
 • Çeviri:
  Mehmet Özay
 • Yayınevi:
  Şule Yayınları
 • Kitabın Türü:
mukavvadan adam 
 25 Ağu 18:22 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 10/10 puan

Okul ne güzel bir kelime naifliği ise üzerine akıyor ama bu kitap onu bir şeytanî yapı olduğunu söylüyor peki öyle mi?

Okulun devlet kurumu olmaktan çıkarılması gerektiğini savunur.
fakir öğrencilere gerçek hayat ile karmaşaşık bir eğitim veriyor.
Eğitim ile diploma akıcılık sertifika arasında karşılıklı çatışma olsun isteniyor
Okul sadece bir örnek olarak alınmış bir kavramdır asıl anlatılmak istenenlerden biri kurumsallaşmaktır.
Kurumsal olan her şey kutuplaşma yapar yozlaştırır tektipleştirir.
Karşı çıkılıyor okul bize öğrenim edimini kazandırmalı özgürlüğümüzü kısıtlamamalı bize kurumsallaşmış olan fikirleri ideolojileri dayatmamalı.
Modern Çağın bu hastalığı Yunan mitolojileri ne kadar gider.
Modern çağ kendi bildiğini insanlara kanıksatmak için bütün gücüyle okul denen kurumla saldırır. Peki verilen bilgiler ne yapar zengini zengin yapmaz fakiride zengin yapmaz, fakir olan kişi eğitim alarak ancak zenginlere hizmetli olur.
Fakir ülkelerin halkları zenginliği düşleyerek fakir yaşamayı öğrendiler fakir ülkelerin eğitim için ayırdığı pay Zengin ülkelerden fazla olmasına rağmen yine de istenilen düzeye gelinemiyor.
Zorunlu eğitim kutuplaştırma ya sevk ettiği gibi kendi arasında bir kast sistemi de meydana getirmektedir. Okul eşit haklar vermiyor Hatta imkanların dağıtılmasında tekelleşme yapıyor.
Okumayı öğrenimi daha çok Okul dışında öğreniriz ki buna informal eğitim diyoruz
Kişi kendi eğitimini istediği branş hocasından almalı lakin branş hocalarının azlığından dolayı sertifikasyona gidilmektedir bu daha Piyasayı Manipüle etmektedir. Sertifika almış bir kişi ile zanaat erbabı almış kişi arasında dünya kadar fark var ve zanaatçı daha güzel daha iyi daha farklı şeyler meydana getirebileceği gibi farklı fikirler de ortaya çıkarabiliyor
Akran akran eğitimini önemsiyor ancak birbirleri yanlarına gelen iki kafadar iyi öğrenebilir deniyor.
Şimdi bize verilen bilgiler kurumsallaşmış Peki bu bilgileri bize veren kim o da okul bir döngü sonu gelmeyecek olan bir döngü işte bu döngüden kurtulmak için okula gitmeyen kişiler ona son verecektir.
Okullarda eğitim veren öğretmenler eğitimi verirken kendi ideoloji ve fikirlerini bize enjekte etmektedirler.
Peki o zaman nerede kaldı Özgür düşünce biz bir kalıbı alıp kafamıza yerleştiriyoruz uyup uymaması Önemli değil biz kendiimize göre bunu uydurabiliyoruz işte öğretmen bunu yapıyor
Üniversiteler tüketim toplumu için oluşturulmuş bir Akademi dir. çağdaş dünya bir tüketim toplumu oluşturmuştur ve okulda buna ön ayak olmuştur
Okullaşma bir derecelendirme olmadığından bir mevkiye hak etmeyen kişiler gelebiliyor Bu da sonrasında bir kaos meydana getiriyor
Şimdi düşünelim bu kadar eğitimli insan var ve bu eğitimde insanların birçoğu devlet adamı Bilgili ve bile kişi olmasına rağmen neden bu kadar savaş var
Bilmek Savaşı bitirmiyor ve aksine okullaşma bizi bu hal üzerine yatıştırıyor alıştırıyor.

Şervan Berşan 
24 Eki 2015 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 9/10 puan

okullarda gerektiği gibi eğitim verilemediğini, aslında amacın eğitim değil eğitilmeye çalışan ve sabit bir insan profili yaratmak olduğunu belirtiyor. insanlığın kabul görmüş olduğu bu eğitim ve öğretim sistemi üzerinden bir çok değerini yitirdiğini ve daha da bozulmaya uğradığını, müfredat üzerinden, istenilen kalıba sokulmuş,bu kurumların gün geçtikçe ticarethaneye dönüştüğünü, insanların değer sistemini kurumsallaştırdığını belirtiyor.

Menderes Urhan 
09 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Talim (öğretme), terbiye (eğitim) dediğimiz kavramların okullarda gerektiği gibi verilemediğini, insanın, dünyada kabul görmüş bu eğitim ve öğretim sistemi üzerinden bir çok değerini yitirdiğini ve daha da bozulmaya uğradığını, müfredat üzerinden, istenilen kalıba sokulmuş, robotlaşmış insanlardan oluşan bir dünyanın inşaa edildiğini ve okul denilen bu müesseselerin gün geçtikçe ticarethaneye dönüştüğünü, kolej, özel üniversite vb. kurumlara doğru evrildiğini anlatan bu kitap, anafikir olarak, toplumların, bu çarkın döngüsünden kurtulması gerektiğinden bahsediyor. Ancak, dilini çok akıcı bulmadığım fakat bu konuda bir uyanış için, okunmasını tavsiye edebileceğim bir kitap.

Birmuallim 
 26 Ağu 01:22 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 7/10 puan

Okulsuz toplumun getireceği felaketleri okuyacağımı umarken okulsuz toplumu savunan bir kitapla karşılaştım. Okurken yazarın haksızlığa uğradığını hissettim. Biraz araştırdığımda Ivan Illıch'in bir toplum eleştirmeni olduğunu öğrendim. Tabi ki bu onun eğitim alanında eleştiriler yapmasına engel teşkil etmiyor. Fakat Ivan Illıch sadece okula değil toplumsal diğer tüm kurumlara karşı durmuş ve eleştirmiş. Bu yüzden kitabı okurken içimi büyük bir karamsarlık kapladı. Haklı yönlerini görmeye çalıştım. Çocukların hayatın içinde olduğu şeyleri en iyi öğrendiğini savunarak "yaparak, yaşayarak öğrenme" tekniğinin haklılığını savunmuş. Yine çeviri olarak tam karşılığı mıdır bilmiyorum ama yetenek öğretimi dediği şey bana göre hayat boyu öğrenmeye karşı geldiği için haklılık içeren başka bir kısım diyebilirim. Bunun yanında okulun tüketici yetiştirdiğine ve okulun bir endüstri olduğuna dair görüşleri var. Okul dediğimiz yapının insanın kendi kendini yaratmasının önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor-varoluşçuluk akımı kokusu geldi burnuma-. Söyledikleri ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Zaten tartışılmış ve görüşlerinin fazla kötümser olması sebebiyle yaşadığı ülkede etkisi gitgide azalmış. Tüm bunlara rağmen eğitim adına karalanan tek bir çizginin bile kıymetli olduğunu düşündüğüm için ve farklı bir bakış açısı kazanmak için okunmalı diyorum.

Mêrxwas 
 02 Haz 23:13 · Kitabı okudu · Beğendi · 6/10 puan

Yazarın fikirlerine pek katılmıyorum. Eğitim ve okulu birbirinden tamamen koparmasını doğru bulmuyorum. Biz insanlar sosyal varlıklar olduğumuz için sürekli bir etkileşim içerisindeyiz. Evet yaşam boyu öğrenme diye birşey vardır ama bilginin kalıcı kalıcı yararlı hale gelebilmesi için örgün eğitim kesinlikle gereklidir.
Yazarın okul kurumlarını bize gereksiz gibi göstermesi kesinlikle yanlıştır ve kitap yanlış anlamaya müsaittir. Farklı eğitim alternatifleri olabilir ama bunun resmi bir halalması eğitim eğitim öğretimin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu gösterir bize. Eğitim süreci sadece okul ile alakalı olmayabilir ama insanların ileriye dönük yaşantısının temelleri okulda atılır. Insan bilgi birikimini okullarda daha iyi bir şekilde geliştirebilir. Farkindalik seviyesi de okullarda artar bu arada.

Okulsuz Toplum 
28 Ara 2016 · Kitabı okudu · 13 günde · 4/10 puan

Çeviriden kaynaklı sorunlar kitabın anlatımını olumsuz etkiliyor. Yine de okunmalı.

"Buzdağının görünen kısmında yüceleştirilen eğitim, okul gibi bir araçla, adaletsiz gelir dağılımıyla oluşan toplumlarda oluşan sınıf farklılıklarına sebep oluyor."

Türkan 
11 Haz 22:14 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Okulun salt bir eğitim ögesi olmaktan öte tüm kurum ve kuruluşlara yayılışını ve günlük hayatımıza kadar girişini açıklayan eser. Okulun eğitimi desteklemekten ziyade eğitimin önündeki en büyük engel olduğunu ve bundan nasıl kurtulunabileceğini tasvir eden roman.

Emrah Çakmak 
24 Tem 12:11 · Kitabı okudu · 6/10 puan

Okulsuz bir dünya nasıl bir yer olurdu ? Yazarın 7 makalesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kitap , okulun insan hayatına etkisini işlemekle beraber okullaşmanın aslında ideolojik bir proje olduğuna değiniyor. Okulların bir ticarethane olduğundan dem vurarak , okul ve öğretmenleri farklı açılardan eleştiriyor. Tez-antitez mantığıyla işleyen bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Makalelerden oluştuğu için yavaş yavaş okunarak hazmedilmesi gereken bir kitap.

FURKAN KARADAYI 
30 Ara 2016 · Kitabı okudu · 6/10 puan

Yazar bazı tezler, görüşler öne sürüyor. Fakat bu görüşleri desteklerken bazı şeylerin etrafında dönüyor, odak noktasını yakalayamıyor.

Kitaptan 103 Alıntı

mukavvadan adam 
22 Ağu 13:31 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Okuma ediminden zevk alan pek çok insan bu huyu okulda edindiklerine inanmaktadır. Doğruluğu araştırıldığındaysa, bunun bir yanılsama olduğu ortaya çıkmaktadır.

Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule yayınları ebup)Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule yayınları ebup)
mukavvadan adam 
22 Ağu 09:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Aynı okula, aynı yaşta başlasalar bile fakir çocuklar, orta sınıf çocuklar için pekala mümkün olan eğitim olanaklarının çoğundan mahrumdurlar.

Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule yayınları ebup)Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule yayınları ebup)
mukavvadan adam 
25 Ağu 02:26 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Okul, yaşadığınız topluma ihtiyacınız olduğuna sizi inandırmaya çalışan bir reklâm ajansıdır.

Okulsuz Toplum, Ivan IllichOkulsuz Toplum, Ivan Illich
mukavvadan adam 
 25 Ağu 12:17 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

...ve moderni tatlandıran şey, onların modasının hızla geçmekte oluşudur.

Okulsuz Toplum, Ivan IllichOkulsuz Toplum, Ivan Illich
Gül sev 
06 Tem 18:45 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

.....Fakat pek çok insan sahip oldukları bilgilerin çoğunu okul dışında edinmektedr.

Okulsuz Toplum, Ivan IllichOkulsuz Toplum, Ivan Illich
Gül sev 
06 Tem 18:47 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ana-babaları ,öğrenmeleri yolunda daha çok özen gostertemelerine rağmen, normal çocuklar ana dillerini kendiliklernden öğrenirler.

Okulsuz Toplum, Ivan IllichOkulsuz Toplum, Ivan Illich
mukavvadan adam 
23 Ağu 17:36 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Nostaljik ya da buruk bir şekilde bir zamanlar çocuk olduğumuzu da hatırlıyoruz.

Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule yayınları ebup)Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule yayınları ebup)
mukavvadan adam 
23 Ağu 22:46 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Avcı(okul)
İnsan, bir kez okulun bir ihtiyaç olduğunu kabul ettiğinde, diğer kurumlar için de artık kolay bir av haline gelmektedir.

Okulsuz Toplum, Ivan IllichOkulsuz Toplum, Ivan Illich
mukavvadan adam 
23 Ağu 18:01 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Dünyadaki insanların yarısı asla okula gitmemektedir. Bu insanlar öğretmenlerle asla temas kurmamakta ve hatta okuldan atılma imtiyazından bile mahrum kalmaktadırlar.:))

Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule Yayınları)Okulsuz Toplum, Ivan Illich (Şule Yayınları)

Kitapla ilgili 1 Haber

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Adaylarına Önerdiği 32 Kitap
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Adaylarına Önerdiği 32 Kitap MEB'in bu sene ilk defa uyguladığı aday öğretmen yetiştirme süreci kapsamında aday öğretmenlerin okuyacağı kitaplar ve aday öğretmenlerin izleyeceği filmler belli oldu. Stajyer öğretmenler 24 haftalık stajyerlik sürecinde bu kitapları okuyacak, filmleri izleyecek ve bir değerlendirme formu hazırlayacak.