Adı:
Şehit Enver Paşa
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754376814
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun çöküşünü birlikte düşünmek şaşırtıcıdır ve haksızlık gibi görünür. Onların yürekleri dağ gibiydi; hayalleri de öyle... Asla küçük düşünmüyorlardı. Yüce Devlet’i, ülkesi ve milletiyle kurtarmak için kendilerini ateşlere atarken, her biri İmparatorluğun bir uzak köşesinde, bütün Müslüman dünyayı kurtarmayı düşlüyor ve bunun heyecanı ile sarsılıyorlardı. Büyük düşünmek, büyük rüyalar görmek büyük zamanların görüntüleridir. Oysa bunlar çöküyorlardı ve çökerken bile yüreklerindeki ve kafalarındaki büyüklükleri terk etmiyorlardı.

Sonra, Anadolu’ya çekildik. Artık onları anlamak zorlaştı. İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasî endişeler girdi. Erzurum’u, Sarıkamış’ı “Turan” zannedip Enver Paşa’yı, “askerlerimizi Turan yolunda kırdırmakla” suçladık. Oysa, dedelerimiz Irak’ta, Filistin’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de vatan topraklarını savunuyorlardı. İngiliz ordularının buralarda ne aradıklarını sormak yerine, onların yüce makamlarını tartışmaya açtık...

Enver Paşa o mübarek neslin başbuğu idi.

M. Kemal Atatürk diyor ki: “Enver bir güneş gibi doğmuş, bir gurûb ihtişamıyla batmıştır; arasını tarihe bırakalım.”

İsmet İnönü diyor ki: “Enver Paşa ihtilalden önce ahlak, cesaret ve kahramanlık misali olarak tanınmıştır. Enver’e en çetin kıta hizmetleri tam ve itimatla emniyet edilmiştir. Enver Paşa şahsî meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir subay olarak, cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir.”

Zeki Velidî Togan diyor ki: “Enver Paşa son Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Bu zât, Türk ve dünya siyasi hayatındaki konumunu şüphesiz ki tesadüfen yahut birisinin korumasında elde etmedi.”

Ziya Nur diyor ki: “Enver’in Ravza-i Mutahhara’ya girişini canlandıran cümleler; tüyler ürpertici bir inanç ve edep yüksekliğinin muhteşem tablosudur.”

Bu kitapta, Osmanlı son dönemlerimizin büyük kahramanının hayatını ve temiz kişiliğini yakından tanıyacaksınız.
Enver Paşa hakkında tüm bilgi ve fikirlerimi değiştiren bir kitaptı. Tarafsız bir şekilde kaleme alınmış olması, Enver Paşa'nın tuttuğu günlüklerle desteklenmesi ve çeşitli kişilere yazdığı mektuplara yer vermesi kitabın kalitesini arttırmış. Enver Paşa'nın hangi koşullar altında dağa çıkıp " Hürriyet Kahramanı" olarak askerlikte bir anda nasıl yükseldiğini, Trablus'ta Arapları nasıl bir arada tuttuğunu ve başarılara imza attığını, Balkan Savaşları sonrasında hangi koşullar altında Savaş Bakanı ve Başkomutan vekili olduğunu, bu görevlerinde iken yaptıkları ile 1. Dünya Savaşına katkılarını, Sarıkamış harekatındaki kararlılığının sebeplerini, yurt dışına çıkışını ve Türkistan'da yaptığı çete savaşlarını heyecanla okudum. Nasıl olur da böyle bir kahramanı doğru düzgün tanıyamayız diye hayıflandım. Ne yazık ki çeşitli sebeplerle tarihimiz eksik ve yanlış anlatılıyor. Bu yüzden olabildiğince çok alıntı yapmaya çalıştım. Bazı mektupları kısaltarak paylaştım. Enver Paşa hakkında olumsuz düşünceler taşıyanlara tavsiyem bu kitabı alın okuyun. Bu kahraman vatan evladına haksızlık yaptığınızı benim gibi sizde fark edeceksiniz.
Okumakta çok geç kaldığım, güzel ülkemin her ferdinin okumasını istediğim bir eser. Yazar özellikle mektuplardan alıntı yaparak, başka yazılmış eserlerden kaynaklarıyla birlikte örnekler vererek yeri geldiğinde kendi değerlendirmesini yaparak kitabı adeta zenginleştirmiş. Böylesine detaylı ve geniş bir çalışmayı yazarken de anlatımdaki kalitesini hiç düşürmemiş. Devletimizin bekası için, Din-i İslam için eşinden evladından kendinden feragat eden, enerji sarf eden, her türlü fedakarlığı göstermekten geri durmayan bütün geçmişlerimize Cenabı Hak Rahmet eyleye.
İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasî endişeler girdi.
Besmelesiz adım atmayan bu genç subay, " Ya Rabbi! Bana, vatanıma, milletime ve dinime iyi hizmetler etmeyi nasip eyle." diye sürekli dua ediyor; korku tanımıyordu.
Dışarıda ihtiyar bir redif askerinin (askerliğini yapıp ihtiyata geçtikten sonra tekrar askere çağrılan) siluetini gördüm. Nöbet tutuyordu ve soluk ay ışığıyla aydınlanan esmerleşmiş yüzünde hüzünlü ve ağırbaşlı bir hava vardı. Hiç kıpırdamıyordu. Çok uzakları, buradan çok uzakları, belki de sevdiklerini düşünüyordu. Ona uzun uzun baktığım için, ruhunu okuduğumu hissetti. Sallandı, sonra ağır ağır yürüdü; adımlarının zayıf sesi birbiri ardınca kayboldu. Derken, birden bir sessizlik çöktü.
Bu dünyada tek başıma olduğumu hissettim. İşte subaylar çadırından gelen bir kahka sesi; diğer yanda alkışlar, derken sessizlikten yükselen boğuk ve derin bir melodi. Karadeniz kıyısındaki Rizeli askerlerin şarkısının bir kaç mısrası geliyor kulaklarıma. Ve sonra askerleri yatsı namazına çağıran müezzin sesi... Ah, bazen insan nasıl da bütün kalbiyle dua edebiliyor!...
"Bugün soğukkanlılıkla baktığımızda görüyoruz ki, Enver Paşa ve o nesilden gelecek nesillere kalan, onların ülkücülükleri, bağlanışlarındaki derinlik ve bir de Cumhuriyetimizdir."
Nevzat Kösoğlu
Sayfa 23 - Ötüken Yayınevi
"Doksan bin kişinin Allahuekber Dağlarında tek kurşun atmadan donduğu" safsatalarının, Enver Paşa'yı değil, Sarıkamış Savaşlarının büyük kahramanlarını ve aziz şehitlerini aşağıladığı, ruhlarını muazzep ettiği fark edilememiştir. Savaş kazanıldığı zaman ölenleri şehit bilip yüceltmek ve kaybedildiği zaman boşu boşuna öldüklerini söylemekten daha çirkin ve düşmanca bir değerlendirme olabilir mi?"
Nevzat Kösoğlu
Sayfa 22 - Ötüken Yayınevi
Eğer insanlık dünyası bizlerin erkek, kadın vatanımızı savunmak için nasıl çalıştığımızı anlasaydı, belki bize yardım ederlerdi... Ah, boş bir ümit bu. Artık dünyadan insanlık adına hiçbir şey beklemiyoruz; tek başımıza çalışacağız ve Allah'a inanıyoruz.
Hayatı olduğu gibi kabullenmek gerekir. Ama, ben deliyim; her şeyi değiştirmek, hayata hatta tabiata başka yol çizmek istiyorum. Sonra bir ruhun çizgisini bile değiştiremeyeceğimi gördüğümde, tamamen çaresiz kalıyorum.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şehit Enver Paşa
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754376814
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun çöküşünü birlikte düşünmek şaşırtıcıdır ve haksızlık gibi görünür. Onların yürekleri dağ gibiydi; hayalleri de öyle... Asla küçük düşünmüyorlardı. Yüce Devlet’i, ülkesi ve milletiyle kurtarmak için kendilerini ateşlere atarken, her biri İmparatorluğun bir uzak köşesinde, bütün Müslüman dünyayı kurtarmayı düşlüyor ve bunun heyecanı ile sarsılıyorlardı. Büyük düşünmek, büyük rüyalar görmek büyük zamanların görüntüleridir. Oysa bunlar çöküyorlardı ve çökerken bile yüreklerindeki ve kafalarındaki büyüklükleri terk etmiyorlardı.

Sonra, Anadolu’ya çekildik. Artık onları anlamak zorlaştı. İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasî endişeler girdi. Erzurum’u, Sarıkamış’ı “Turan” zannedip Enver Paşa’yı, “askerlerimizi Turan yolunda kırdırmakla” suçladık. Oysa, dedelerimiz Irak’ta, Filistin’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de vatan topraklarını savunuyorlardı. İngiliz ordularının buralarda ne aradıklarını sormak yerine, onların yüce makamlarını tartışmaya açtık...

Enver Paşa o mübarek neslin başbuğu idi.

M. Kemal Atatürk diyor ki: “Enver bir güneş gibi doğmuş, bir gurûb ihtişamıyla batmıştır; arasını tarihe bırakalım.”

İsmet İnönü diyor ki: “Enver Paşa ihtilalden önce ahlak, cesaret ve kahramanlık misali olarak tanınmıştır. Enver’e en çetin kıta hizmetleri tam ve itimatla emniyet edilmiştir. Enver Paşa şahsî meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir subay olarak, cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir.”

Zeki Velidî Togan diyor ki: “Enver Paşa son Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Bu zât, Türk ve dünya siyasi hayatındaki konumunu şüphesiz ki tesadüfen yahut birisinin korumasında elde etmedi.”

Ziya Nur diyor ki: “Enver’in Ravza-i Mutahhara’ya girişini canlandıran cümleler; tüyler ürpertici bir inanç ve edep yüksekliğinin muhteşem tablosudur.”

Bu kitapta, Osmanlı son dönemlerimizin büyük kahramanının hayatını ve temiz kişiliğini yakından tanıyacaksınız.

Kitabı okuyanlar 18 okur

  • 3Hilal
  • Demoklesin Kitabı
  • Gökalp
  • Mesut Emre ÇELENK
  • Serdar Semih Uysal
  • mahmut ferhat alptekin
  • Hasan Çağrı Demiriz
  • Oğuz
  • Nurullah Koç
  • Volkan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%71.4 (5)
9
%28.6 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0