Adı:
Şehit Enver Paşa
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754376814
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun çöküşünü birlikte düşünmek şaşırtıcıdır ve haksızlık gibi görünür. Onların yürekleri dağ gibiydi; hayalleri de öyle... Asla küçük düşünmüyorlardı. Yüce Devlet’i, ülkesi ve milletiyle kurtarmak için kendilerini ateşlere atarken, her biri İmparatorluğun bir uzak köşesinde, bütün Müslüman dünyayı kurtarmayı düşlüyor ve bunun heyecanı ile sarsılıyorlardı. Büyük düşünmek, büyük rüyalar görmek büyük zamanların görüntüleridir. Oysa bunlar çöküyorlardı ve çökerken bile yüreklerindeki ve kafalarındaki büyüklükleri terk etmiyorlardı.

Sonra, Anadolu’ya çekildik. Artık onları anlamak zorlaştı. İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasî endişeler girdi. Erzurum’u, Sarıkamış’ı “Turan” zannedip Enver Paşa’yı, “askerlerimizi Turan yolunda kırdırmakla” suçladık. Oysa, dedelerimiz Irak’ta, Filistin’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de vatan topraklarını savunuyorlardı. İngiliz ordularının buralarda ne aradıklarını sormak yerine, onların yüce makamlarını tartışmaya açtık...

Enver Paşa o mübarek neslin başbuğu idi.

M. Kemal Atatürk diyor ki: “Enver bir güneş gibi doğmuş, bir gurûb ihtişamıyla batmıştır; arasını tarihe bırakalım.”

İsmet İnönü diyor ki: “Enver Paşa ihtilalden önce ahlak, cesaret ve kahramanlık misali olarak tanınmıştır. Enver’e en çetin kıta hizmetleri tam ve itimatla emniyet edilmiştir. Enver Paşa şahsî meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir subay olarak, cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir.”

Zeki Velidî Togan diyor ki: “Enver Paşa son Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Bu zât, Türk ve dünya siyasi hayatındaki konumunu şüphesiz ki tesadüfen yahut birisinin korumasında elde etmedi.”

Ziya Nur diyor ki: “Enver’in Ravza-i Mutahhara’ya girişini canlandıran cümleler; tüyler ürpertici bir inanç ve edep yüksekliğinin muhteşem tablosudur.”

Bu kitapta, Osmanlı son dönemlerimizin büyük kahramanının hayatını ve temiz kişiliğini yakından tanıyacaksınız.
640 syf.
·19 günde·Beğendi·10/10
Enver Paşa hakkında tüm bilgi ve fikirlerimi değiştiren bir kitaptı. Tarafsız bir şekilde kaleme alınmış olması, Enver Paşa'nın tuttuğu günlüklerle desteklenmesi ve çeşitli kişilere yazdığı mektuplara yer vermesi kitabın kalitesini arttırmış. Enver Paşa'nın hangi koşullar altında dağa çıkıp " Hürriyet Kahramanı" olarak askerlikte bir anda nasıl yükseldiğini, Trablus'ta Arapları nasıl bir arada tuttuğunu ve başarılara imza attığını, Balkan Savaşları sonrasında hangi koşullar altında Savaş Bakanı ve Başkomutan vekili olduğunu, bu görevlerinde iken yaptıkları ile 1. Dünya Savaşına katkılarını, Sarıkamış harekatındaki kararlılığının sebeplerini, yurt dışına çıkışını ve Türkistan'da yaptığı çete savaşlarını heyecanla okudum. Nasıl olur da böyle bir kahramanı doğru düzgün tanıyamayız diye hayıflandım. Ne yazık ki çeşitli sebeplerle tarihimiz eksik ve yanlış anlatılıyor. Bu yüzden olabildiğince çok alıntı yapmaya çalıştım. Bazı mektupları kısaltarak paylaştım. Enver Paşa hakkında olumsuz düşünceler taşıyanlara tavsiyem bu kitabı alın okuyun. Bu kahraman vatan evladına haksızlık yaptığınızı benim gibi sizde fark edeceksiniz.
688 syf.
·16 günde·Beğendi·10/10
Okumakta çok geç kaldığım, güzel ülkemin her ferdinin okumasını istediğim bir eser.

Yazar özellikle mektuplardan alıntı yaparak, başka yazılmış eserlerden kaynaklarıyla birlikte örnekler vererek, yeri geldiğinde kendi değerlendirmesini yaparak kitabı adeta zenginleştirmiş. Böylesine detaylı ve geniş bir çalışmayı yazarken de anlatımdaki kalitesini hiç düşürmemiş.

Devletimizin bekası için, Din-i İslam için eşinden evladından kendinden feragat eden, enerji sarf eden, her türlü fedakarlığı göstermekten geri durmayan bütün geçmişlerimize Cenabı Hak Rahmet eyleye.
640 syf.
·63 günde·10/10
Çok değerli bir kitap. Türk dünyasının çok önemli komutanı Enver Paşanın hayatını çok mükemmel şekilde anlatan tarihi bir yapıt. Detaylı bilgiler ve tarafsız yaklaşımı çok beğendim. Aynı zamanda bu değerli yapıtı azericeye kazandırdığım için çok mutluyum. Enver Paşa şahsiyetini tanımak, onun savaşını anlamak için tavsiye ederim.
Bu konuda yazılan masalları okumakdansa bu kitapı seçmeniz daha doğru olur.
Bazen beynimin nefes alabilmek üzere, yeterince geniş bir mekân bulmak için kafatasımı delmek istediğini düşünüyorum.
İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasî endişeler girdi.
..

Bizim için dikkati çeken nokta şudur: Türk yazarlar, İran üzerinden Afganistan ve Hindistan'a inmek, buralardaki İslam halkı İngilizlere karşı ayaklandırmak yahut Kafkasya ile bağlantı kurup buradaki Türkleri ayağa kaldırmak gibi projeler söz konusu olduğunda , tereddüt etmeden Enver Paşa'yı hayalcilikle suçlar ve onun, kendi adına imparatorluk kurmak gibi ihtiraslar peşinde olduğunu söylerler. Ziya Nur Bey'in bu tür yorumlar karşısındaki öfkesini anlamak gerekiyor. Ancak, asıl önemlisi, aynı yazarlarımızın, Almanya'nın bu tür hayallere olan ilgisini ve bu uğurda o kadar insan ve para harcamış olmasını, izlediği büyük politikaların bir tezahürü olarak değerlendirmeleri ve Almanların Osmanlıyı bu politikaları için basit bir araç gibi kullandıkları anlayışıdır. Orta Avrupa'dan kalkıp Kafkaslara girmeye çalışan Almanya büyük politikalar izlemiş olurken, Bakü'yü kendi dininden ve cinsinden olan insanları kurtarmak uğruna savaşan Nuri Paşa'nın askerleri, Enver Paşa'nın hayalleri için dövüşüyorlardı ! Olaylara ve tarihe kendi gözümüzden, milli duyarlılıklarımızın, yararlarımızın ve kutsallarımızın belirlediği bakış açılarından bakamamak zaafından doğsa da, bu gafleti kabul edemeyiz.

..
Nevzat Kösoğlu
Sayfa 286 - Ötüken Neşriyat
Besmelesiz adım atmayan bu genç subay, " Ya Rabbi! Bana, vatanıma, milletime ve dinime iyi hizmetler etmeyi nasip eyle." diye sürekli dua ediyor; korku tanımıyordu.
Dışarıda ihtiyar bir redif askerinin (askerliğini yapıp ihtiyata geçtikten sonra tekrar askere çağrılan) siluetini gördüm. Nöbet tutuyordu ve soluk ay ışığıyla aydınlanan esmerleşmiş yüzünde hüzünlü ve ağırbaşlı bir hava vardı. Hiç kıpırdamıyordu. Çok uzakları, buradan çok uzakları, belki de sevdiklerini düşünüyordu. Ona uzun uzun baktığım için, ruhunu okuduğumu hissetti. Sallandı, sonra ağır ağır yürüdü; adımlarının zayıf sesi birbiri ardınca kayboldu. Derken, birden bir sessizlik çöktü.
Bu dünyada tek başıma olduğumu hissettim. İşte subaylar çadırından gelen bir kahka sesi; diğer yanda alkışlar, derken sessizlikten yükselen boğuk ve derin bir melodi. Karadeniz kıyısındaki Rizeli askerlerin şarkısının bir kaç mısrası geliyor kulaklarıma. Ve sonra askerleri yatsı namazına çağıran müezzin sesi... Ah, bazen insan nasıl da bütün kalbiyle dua edebiliyor!...
"Bugün soğukkanlılıkla baktığımızda görüyoruz ki, Enver Paşa ve o nesilden gelecek nesillere kalan, onların ülkücülükleri, bağlanışlarındaki derinlik ve bir de Cumhuriyetimizdir."
Nevzat Kösoğlu
Sayfa 23 - Ötüken Yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Şehit Enver Paşa
Baskı tarihi:
Ekim 2013
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754376814
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun çöküşünü birlikte düşünmek şaşırtıcıdır ve haksızlık gibi görünür. Onların yürekleri dağ gibiydi; hayalleri de öyle... Asla küçük düşünmüyorlardı. Yüce Devlet’i, ülkesi ve milletiyle kurtarmak için kendilerini ateşlere atarken, her biri İmparatorluğun bir uzak köşesinde, bütün Müslüman dünyayı kurtarmayı düşlüyor ve bunun heyecanı ile sarsılıyorlardı. Büyük düşünmek, büyük rüyalar görmek büyük zamanların görüntüleridir. Oysa bunlar çöküyorlardı ve çökerken bile yüreklerindeki ve kafalarındaki büyüklükleri terk etmiyorlardı.

Sonra, Anadolu’ya çekildik. Artık onları anlamak zorlaştı. İnsanlarımızda yürekler daraldı, ufuklar kapandı; araya anlamsız siyasî endişeler girdi. Erzurum’u, Sarıkamış’ı “Turan” zannedip Enver Paşa’yı, “askerlerimizi Turan yolunda kırdırmakla” suçladık. Oysa, dedelerimiz Irak’ta, Filistin’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de vatan topraklarını savunuyorlardı. İngiliz ordularının buralarda ne aradıklarını sormak yerine, onların yüce makamlarını tartışmaya açtık...

Enver Paşa o mübarek neslin başbuğu idi.

M. Kemal Atatürk diyor ki: “Enver bir güneş gibi doğmuş, bir gurûb ihtişamıyla batmıştır; arasını tarihe bırakalım.”

İsmet İnönü diyor ki: “Enver Paşa ihtilalden önce ahlak, cesaret ve kahramanlık misali olarak tanınmıştır. Enver’e en çetin kıta hizmetleri tam ve itimatla emniyet edilmiştir. Enver Paşa şahsî meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir subay olarak, cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir.”

Zeki Velidî Togan diyor ki: “Enver Paşa son Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Bu zât, Türk ve dünya siyasi hayatındaki konumunu şüphesiz ki tesadüfen yahut birisinin korumasında elde etmedi.”

Ziya Nur diyor ki: “Enver’in Ravza-i Mutahhara’ya girişini canlandıran cümleler; tüyler ürpertici bir inanç ve edep yüksekliğinin muhteşem tablosudur.”

Bu kitapta, Osmanlı son dönemlerimizin büyük kahramanının hayatını ve temiz kişiliğini yakından tanıyacaksınız.

Kitabı okuyanlar 25 okur

  • Osman Alperen Er
  • Döndü BARUT
  • büyük yolların haydudu
  • Fırat Araz
  • evren kara
  • Celil Cavanşir
  • Yasin Karakaya
  • 3Hilal
  • Demoklesin Kitabı
  • Gökalp

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%70 (7)
9
%20 (2)
8
%10 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0