Sosyalizm ve Savaş

9,3/10  (4 Oy) · 
17 okunma  · 
2 beğeni  · 
729 gösterim
İçindekiler

Önsözler

İlk Yabancı Baskıya Önsöz

İkinci Baskıya Önsöz


1. Bölüm: Sosyalizmin İlkeleri Ve 1914-1915 Savaşı

Sosyalistlerin Savaşa Karşı Tutumları

Modern Zamanların Tarihinde Savaş Türleri

Saldırgan Ve Savunucu Savaş Arasındaki Ayrım

Bugünkü Savaş Emperyalist Bir Savaştır
Köleliği Sürdürmek Ve Güçlendirmek İçin Büyük Köle Sahipleri Arasındaki Savaş

"Savaş, Politikanın Başka Araçlarla Devamıdır" (Yani Şiddet) "Araçlarıyla"

Belçika Örneği

Rusya Niçin Savaşıyor?

Sosyal-Şovenizm Nedir?

Basle Bildirisi

Marx Ve Engels'e Yapılan Yanlış Atıflar

Iı. Enternasyonalin Çöküşü

Sosyal-Şovenizm Tastamam Bir Oportünizmdir

li> Oportünistlerle Birlik Olmak, İşçilerle "Kendi" Ulusal Burjuvazileri Arasında
İttifak Kurmak Ve Uluslararası Devrimci İşçi Sınıfını Parçalamak Demektir

"Kautskicilik"

Marksistlerin Sloganı, Devrimci Sosyal-Demokrasi Sloganıdır

Siperlerde Doğan Kardeşleşme Örneği

İllegal Örgütün Önemi

Emperyalist Savaşta "Kendi" Hükümetinin Yenilgisi Üzerine

Pasifizm Ve Barış Sloganı

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı


2. Bölüm: Rusya'da Sınıflar Ve Partiler

Burjuvazi Ve Savaş

İşçi Sınıfı Ve Savaş

Devlet Dumasında Rus Sosyal-Demokrat İşçi Grubu Ve Savaş


3. Bölüm: Enternasyonalin Yeniden Kurulması

Sosyal-Şovenlerin Ve "Merkez"İn Yöntemi

Muhalefetin Durumu

Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Ve Iıı. Enternasyonal


4. Bölüm: Bölünmenin Tarihi Ve Rusya'da Sosyal-Demokrasinin Bugünkü Durumu

"Ekonomistler" Ve Eski İskra (1894-1903)

Menşevizm Ve Bolşevizm (1903-1908)

Marksizm Ve Tasfiyecilik (1908-1914)

Marksizm Ve Sosyal-Şovenizm (1914-1915)

Rus Sosyal-Demokrasisinde Bugünkü Durum

Partimizin Görevleri


Proletarya Devriminin Asker" Programı

Burjuva Pasifizmi Ve Sosyalist Pasifizm

Birinci Makale (Ya Da Bölüm). - Dünya Politikasında Dönüm Noktası

İkinci Makale (Ya Da Bölüm). - Kautsky Ya Da Turati'nin Pasifizmi

Üçüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Fransız Sosyalistlerinin Ve
Dördüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Zimmerwald Yol Ayrımında

Balkanlardaki Ve İran'daki Olaylar

İkinci Enternasyonalin Çöküşü (Seçme)

Savaşan Bütün Ülkelerin Askerlerine Çağrı

Kardeşleşmenin Anlamı

Savaş Ve Devrim

İşçi Ve Asker Vekilleri Sovyetler Bütün Rusya İkinci Kongresi

Barış Üzerine Rapor

Barış Üzerine Karar

Günümüzün Başlıca Görevi

Kahince Sözler

Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresi

Uluslararası Durum Ve Komünist Enternasyonalin Temel Görevleri Üzerine Rapordan

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  176
 • ISBN:
  9789757399230
 • Çeviri:
  N. Solukçu
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 1 Alıntı

Emre Kesikhalı 
22 Eki 2014 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Devrim bir kez başladıktan sonra, liberaller ve devrimin diğer düşmanları tarafından bile "tanınır"; ama çoğunlukla bunu, aldat­mak ve ihanet etmek için yaparlar. Devrimciler ise devrimi, dev­rimden önce öngörürler, kaçınılmazlığını fark ederler ve kitlelere bunun gerekliliğini anlatırlar, yol ve yöntemlerini açıklarlar.

Sosyalizm ve Savaş, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 73)Sosyalizm ve Savaş, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 73)