·
Okunma
·
Beğeni
·
1008
Gösterim
Adı:
Sosyalizm ve Savaş
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399230
Kitabın türü:
Çeviri:
N. Solukçu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Sosyalizm ve Savaş
Sosyalizm ve Savaş
İçindekiler

Önsözler

İlk Yabancı Baskıya Önsöz

İkinci Baskıya Önsöz


1. Bölüm: Sosyalizmin İlkeleri Ve 1914-1915 Savaşı

Sosyalistlerin Savaşa Karşı Tutumları

Modern Zamanların Tarihinde Savaş Türleri

Saldırgan Ve Savunucu Savaş Arasındaki Ayrım

Bugünkü Savaş Emperyalist Bir Savaştır
Köleliği Sürdürmek Ve Güçlendirmek İçin Büyük Köle Sahipleri Arasındaki Savaş

"Savaş, Politikanın Başka Araçlarla Devamıdır" (Yani Şiddet) "Araçlarıyla"

Belçika Örneği

Rusya Niçin Savaşıyor?

Sosyal-Şovenizm Nedir?

Basle Bildirisi

Marx Ve Engels'e Yapılan Yanlış Atıflar

Iı. Enternasyonalin Çöküşü

Sosyal-Şovenizm Tastamam Bir Oportünizmdir

li> Oportünistlerle Birlik Olmak, İşçilerle "Kendi" Ulusal Burjuvazileri Arasında
İttifak Kurmak Ve Uluslararası Devrimci İşçi Sınıfını Parçalamak Demektir

"Kautskicilik"

Marksistlerin Sloganı, Devrimci Sosyal-Demokrasi Sloganıdır

Siperlerde Doğan Kardeşleşme Örneği

İllegal Örgütün Önemi

Emperyalist Savaşta "Kendi" Hükümetinin Yenilgisi Üzerine

Pasifizm Ve Barış Sloganı

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı


2. Bölüm: Rusya'da Sınıflar Ve Partiler

Burjuvazi Ve Savaş

İşçi Sınıfı Ve Savaş

Devlet Dumasında Rus Sosyal-Demokrat İşçi Grubu Ve Savaş


3. Bölüm: Enternasyonalin Yeniden Kurulması

Sosyal-Şovenlerin Ve "Merkez"İn Yöntemi

Muhalefetin Durumu

Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Ve Iıı. Enternasyonal


4. Bölüm: Bölünmenin Tarihi Ve Rusya'da Sosyal-Demokrasinin Bugünkü Durumu

"Ekonomistler" Ve Eski İskra (1894-1903)

Menşevizm Ve Bolşevizm (1903-1908)

Marksizm Ve Tasfiyecilik (1908-1914)

Marksizm Ve Sosyal-Şovenizm (1914-1915)

Rus Sosyal-Demokrasisinde Bugünkü Durum

Partimizin Görevleri


Proletarya Devriminin Asker" Programı

Burjuva Pasifizmi Ve Sosyalist Pasifizm

Birinci Makale (Ya Da Bölüm). - Dünya Politikasında Dönüm Noktası

İkinci Makale (Ya Da Bölüm). - Kautsky Ya Da Turati'nin Pasifizmi

Üçüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Fransız Sosyalistlerinin Ve
Dördüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Zimmerwald Yol Ayrımında

Balkanlardaki Ve İran'daki Olaylar

İkinci Enternasyonalin Çöküşü (Seçme)

Savaşan Bütün Ülkelerin Askerlerine Çağrı

Kardeşleşmenin Anlamı

Savaş Ve Devrim

İşçi Ve Asker Vekilleri Sovyetler Bütün Rusya İkinci Kongresi

Barış Üzerine Rapor

Barış Üzerine Karar

Günümüzün Başlıca Görevi

Kahince Sözler

Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresi

Uluslararası Durum Ve Komünist Enternasyonalin Temel Görevleri Üzerine Rapordan

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)
176 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10
Bu kitapta Lenin, dünya savaşının çıkışıyla ve Almanya'da işçi hareketinin kendi burjuvazisine destek vermesiyle büyük tartışmaların yapıldığı yıllarda, emperyalist savaşı iç savaşa çevirme anlayışları doğrultusunda Bolşeviklerin savaşa, ayaklanmaya, devrime ve kurucu iktidara ilişkin temel görüşlerini ortaya koyuyor… Ders niteliği taşıyan ciddi bir yapıt. Tartışmayı sevenler için iyi bir fırsat!
Eskiden ilerici bir niteliği olan kapitalizm, gerici oldu; üretici güçleri o derecede geliştirdi ki, uluslar ya sosyalizme geçme, ya da, sömürgeler, tekeller, ayrıcalıklar ve ulusların çeşitli yollardan ezilmesiyle, kapitalizmin yapay olarak korunması için "büyük" devletler arasındaki silahlı savaşımda yıllarca ve hatta on yıllarca acı çekme şıkları ile yüzyüze geldiler.
...Savaş da, tarihteki öteki bunalımlar gibi, büyük yıkımlar ve insan yaşamındaki ani değişmeler gibi, bazı kimseleri sersemletir ve yıkar, ama bazılarının da gözlerini açar ve bunları çelikleştirir... dünya tarihini bir bütün olarak düşünürsek, ikinci tür insanların sayısının ve gücünün... birinci türden daha fazla olduğu görülür.
''Başka ulusları ezen bir ulus özgür olamaz.'' (Marx ve Engels) 'Kendi' ulusunun başka uluslara karşı en ufak bir şiddetine göz yuman bir proletarya sosyalist olamaz.
...Bir Rus şovenine ya da sosyal-şovenine, Almanların giriştikleri toprak ilhaklarının anlamını sorunuz; size bunun çok iyi bir açıklamasını yapacaktır. Çünkü bunu çok iyi anlar. Ama, Almanya'ya da, İngiltere'ye de, Rusya'ya da uyan genel bir toprak ilhakı tanımını yapmasını isteyin, bu isteği dünyada yerine getiremez!..
...Almanya'da kapitalizmin bu hızla gelişmesi, genç ve kuvvetli bir soyguncunun Avrupa devletleri birliğine gelerek şunları söylemesine benziyordu: "Hollanda'yı mahvettiniz, Fransa'yı yendiniz, dünyanın yarısını mideye indirdiniz; şimdi, lütfedin, biz de payımıza düşeni alalım." Peki bu "payımıza düşen" ne demektir?...
Sosyalistler uluslar arasındaki savaşı her zaman barbarlık ve gaddarlık olarak görüp lanetlemişlerdir. Fakat bizim savaşa karşı tutumumuz burjuva pasifleri ve anarşistlerin tutumundan temelde farklıdır. Pasiflerden farkımız şudur: Biz savaşların ülke içindeki sınıf mücadelesiyle kaçınılmaz bağa sahip olduğunu görüyoruz; sınıflar kaldırılıp sosyalizm kurulmadığı müddetçe savaşın yok edilemeyeceğini biliyoruz.
Kalıcı ve demokratik barış isteyen biri hükümetlere ve burjuvaziye karşı iç savaştan yana olmalıdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sosyalizm ve Savaş
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399230
Kitabın türü:
Çeviri:
N. Solukçu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
Baskılar:
Sosyalizm ve Savaş
Sosyalizm ve Savaş
İçindekiler

Önsözler

İlk Yabancı Baskıya Önsöz

İkinci Baskıya Önsöz


1. Bölüm: Sosyalizmin İlkeleri Ve 1914-1915 Savaşı

Sosyalistlerin Savaşa Karşı Tutumları

Modern Zamanların Tarihinde Savaş Türleri

Saldırgan Ve Savunucu Savaş Arasındaki Ayrım

Bugünkü Savaş Emperyalist Bir Savaştır
Köleliği Sürdürmek Ve Güçlendirmek İçin Büyük Köle Sahipleri Arasındaki Savaş

"Savaş, Politikanın Başka Araçlarla Devamıdır" (Yani Şiddet) "Araçlarıyla"

Belçika Örneği

Rusya Niçin Savaşıyor?

Sosyal-Şovenizm Nedir?

Basle Bildirisi

Marx Ve Engels'e Yapılan Yanlış Atıflar

Iı. Enternasyonalin Çöküşü

Sosyal-Şovenizm Tastamam Bir Oportünizmdir

li> Oportünistlerle Birlik Olmak, İşçilerle "Kendi" Ulusal Burjuvazileri Arasında
İttifak Kurmak Ve Uluslararası Devrimci İşçi Sınıfını Parçalamak Demektir

"Kautskicilik"

Marksistlerin Sloganı, Devrimci Sosyal-Demokrasi Sloganıdır

Siperlerde Doğan Kardeşleşme Örneği

İllegal Örgütün Önemi

Emperyalist Savaşta "Kendi" Hükümetinin Yenilgisi Üzerine

Pasifizm Ve Barış Sloganı

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı


2. Bölüm: Rusya'da Sınıflar Ve Partiler

Burjuvazi Ve Savaş

İşçi Sınıfı Ve Savaş

Devlet Dumasında Rus Sosyal-Demokrat İşçi Grubu Ve Savaş


3. Bölüm: Enternasyonalin Yeniden Kurulması

Sosyal-Şovenlerin Ve "Merkez"İn Yöntemi

Muhalefetin Durumu

Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi Ve Iıı. Enternasyonal


4. Bölüm: Bölünmenin Tarihi Ve Rusya'da Sosyal-Demokrasinin Bugünkü Durumu

"Ekonomistler" Ve Eski İskra (1894-1903)

Menşevizm Ve Bolşevizm (1903-1908)

Marksizm Ve Tasfiyecilik (1908-1914)

Marksizm Ve Sosyal-Şovenizm (1914-1915)

Rus Sosyal-Demokrasisinde Bugünkü Durum

Partimizin Görevleri


Proletarya Devriminin Asker" Programı

Burjuva Pasifizmi Ve Sosyalist Pasifizm

Birinci Makale (Ya Da Bölüm). - Dünya Politikasında Dönüm Noktası

İkinci Makale (Ya Da Bölüm). - Kautsky Ya Da Turati'nin Pasifizmi

Üçüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Fransız Sosyalistlerinin Ve
Dördüncü Makale (Ya Da Bölüm). - Zimmerwald Yol Ayrımında

Balkanlardaki Ve İran'daki Olaylar

İkinci Enternasyonalin Çöküşü (Seçme)

Savaşan Bütün Ülkelerin Askerlerine Çağrı

Kardeşleşmenin Anlamı

Savaş Ve Devrim

İşçi Ve Asker Vekilleri Sovyetler Bütün Rusya İkinci Kongresi

Barış Üzerine Rapor

Barış Üzerine Karar

Günümüzün Başlıca Görevi

Kahince Sözler

Komünist Enternasyonalin İkinci Kongresi

Uluslararası Durum Ve Komünist Enternasyonalin Temel Görevleri Üzerine Rapordan

Açıklayıcı Notlar

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 52 okur

  • Mehmet Toprak
  • Ayhan Tunğ
  • Eylem
  • S.G.
  • Eflatun
  • Hasan Hüseyin Beydil
  • Bilgesu yurdakul
  • Kerem Behruz
  • Taha BAŞTUĞ
  • Durdu Yıldız

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%63.6 (7)
9
%27.3 (3)
8
%9.1 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0