Adı:
Türkiye'de Kadın
Baskı tarihi:
Ekim 2016
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051067056
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Müslümanlığın en etkili 'Bağlayıcı' unsur olduğu bir ülkede 'Batı' tipi laiklik istiyorsanız, öncelikle 'Müslüman Kadın'ı 'Laik Kadın' haline getirmeniz gerekir. Bu toplum bilim açısından olayın ABC'si niteliğindedir. Ve bu görevi de bizzat devlet yerine getirir. Türkiye'de de bu böyle olmuştur. Dileyen, eğer kendisini rahatlatacaksa, 'Hayır, Türkiyeli kadınlar yıllarca mücadele ederek erkekler düzeninden haklarını söke söke almışlardır,' diye düşünebilir."
"Türkiye Cumhuriyeti'nde, gerçekte 'kazanılmış' değil, sağlayacağı belirli yarar ve çıkarlar önceden düşünülerek 'verilmiş' göstermelik ve saptırıcı nitelikte bir takım haklar vardır. Bu nedenledir ki Türkiye'deki kadın nüfusunun gerçek anlamda demokratik haklarından ve iktisadi-siyasal bağımsızlığından söz edilemez."
Aytunç Altindal, Türkiye'de Kadın'da, T.C. Devleti'nde burjuva kadınlarına Verilmiş olan hakların' tarihsel, toplumsal, siyasal, iktisadi, dinsel ve kültürel kökenlerini ve sebep sonuç ilişkilerini sergiliyor. Kadınlara, burjuva terminolojisinde kullanımıyla 'Eşitlik, özgürlük, Kardeşlik' vaat etmiyor, Rasyonalizmdi, Ampirizm'i ve Metodik düşünmeyi öneriyor. Türkiye'de 'İnsan' olarak 'Kadm'ın ekonomideki, siyasetteki, toplum bilimdeki ve tarihteki yeri ve rolünü taklitçilikten uzak, yaratıcı yöntemlerle incelemeye, eleştirmeye ve sürekli olarak gündemde tutmaya davet ediyor.
İlk baskısı 1975 beşinci baskısı 1985 olan kitabın beşinci baskısını okudum. İ.Ö XX inci yüzyıldan başlayarak bu topraklarda yaşamış kadınlara dair özet nitelikli bilgiler sunup, Cumhuriyet öncesi ve sonrasına dair detaylı incelemeler yapıyor. Kaynakçalar ve dip notlar kitap sonunda yerleştirilmiş ve epeyce geniş yer kaplamış. Uzak tarih açıklamaları oldukça zevkli ve araştırmak isteyenler için yol gösterici olsa da yakın tarihe gelindiğinde yazım dili epey taraflı bir hal alıyor. Yakın tarihi sosyalizm ve komünizmin eleştirel bakış açısıyla sunuyor. Birçok kusuru olduğunu düşünsem de hiç sıkılmadan okudum ve sunulan kaynakçalardan bolca istifade ettim.
“Ne acıdır ki, 1984’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlara politik, ekonomik, toplumsal “bilinç” aşılamayı hedef seçmiş tek kadın dergisi ve gazetesi yoktur. Tersine kadınlarda “bilinçlenmeyi” önlemek için akla gelebilen her türlü uyutmaca ve hokkabazlığa başvurulmaktadır.”
Aytunç Altındal
Sayfa 105 - Anahtar Kitaplar
“Eski Sümer çağı vesikalarında şahsi mülkiyet daraltılmış devlet ve amme mülkiyeti esasları genişlemiştir. Şahıslar sadece küçük mülke sahip olabiliyorlar, mülk bir taraftan şehir beyine, karısına ve çocuklarına, diğer taraftan da ilahların hakim olduğu mabede aittir ve bu arazi geniş memurlar kitlesi tarafından idare edilmektedir.”
Aytunç Altındal
Sayfa 35 - Anahtar Kitaplar
“... tarikatlar, İslamiyet’te, göreceli olarak birbirlerine karşıt diye nitelendirilebilecek olan iki yönlü bir geliştirici - unsur rolünü oynamışlardır: 1) İslamiyet’i yaymak, 2) İslamiyet’i kendi görüşlerine göre yaydıkları için de bölücülükte bulunmak.”
Aytunç Altındal
Sayfa 63 - Anahtar Kitaplar
“Cumhuriyet dönemine geçilirken Osmanlı düzeninde kotarılmış ve rotası aşağı yukarı çizilmiş olan Kadın Hakları, eski düzeni iyiden iyiye zorlar duruma gelmişti/getirilmişti diyebiliriz.”
Aytunç Altındal
Sayfa 109 - Anahtar Kitaplar
“... İskitler’de kadının çok önemli bir toplumsal - siyasal etkinliği ve görevi olduğu kazılardan çıkan belgelerden anlaşılmaktadır. Bu görev her İskit kadınının her İskit erkeği gibi savaşçı ve asker olarak yetiştirilmesi geleneğidir...”
Aytunç Altındal
Sayfa 36 - Anahtar Kitaplar

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkiye'de Kadın
Baskı tarihi:
Ekim 2016
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051067056
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Müslümanlığın en etkili 'Bağlayıcı' unsur olduğu bir ülkede 'Batı' tipi laiklik istiyorsanız, öncelikle 'Müslüman Kadın'ı 'Laik Kadın' haline getirmeniz gerekir. Bu toplum bilim açısından olayın ABC'si niteliğindedir. Ve bu görevi de bizzat devlet yerine getirir. Türkiye'de de bu böyle olmuştur. Dileyen, eğer kendisini rahatlatacaksa, 'Hayır, Türkiyeli kadınlar yıllarca mücadele ederek erkekler düzeninden haklarını söke söke almışlardır,' diye düşünebilir."
"Türkiye Cumhuriyeti'nde, gerçekte 'kazanılmış' değil, sağlayacağı belirli yarar ve çıkarlar önceden düşünülerek 'verilmiş' göstermelik ve saptırıcı nitelikte bir takım haklar vardır. Bu nedenledir ki Türkiye'deki kadın nüfusunun gerçek anlamda demokratik haklarından ve iktisadi-siyasal bağımsızlığından söz edilemez."
Aytunç Altindal, Türkiye'de Kadın'da, T.C. Devleti'nde burjuva kadınlarına Verilmiş olan hakların' tarihsel, toplumsal, siyasal, iktisadi, dinsel ve kültürel kökenlerini ve sebep sonuç ilişkilerini sergiliyor. Kadınlara, burjuva terminolojisinde kullanımıyla 'Eşitlik, özgürlük, Kardeşlik' vaat etmiyor, Rasyonalizmdi, Ampirizm'i ve Metodik düşünmeyi öneriyor. Türkiye'de 'İnsan' olarak 'Kadm'ın ekonomideki, siyasetteki, toplum bilimdeki ve tarihteki yeri ve rolünü taklitçilikten uzak, yaratıcı yöntemlerle incelemeye, eleştirmeye ve sürekli olarak gündemde tutmaya davet ediyor.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • İlkay Şal
  • Gül Yıldız
  • Ercan Deniz
  • Elif t
  • Ahmet Gökdağ

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%100 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0