Adı:
Türkiye'de Kadın
Baskı tarihi:
Ekim 2016
Sayfa sayısı:
304
ISBN:
9786051067056
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Müslümanlığın en etkili 'Bağlayıcı' unsur olduğu bir ülkede 'Batı' tipi laiklik istiyorsanız, öncelikle 'Müslüman Kadın'ı 'Laik Kadın' haline getirmeniz gerekir. Bu toplum bilim açısından olayın ABC'si niteliğindedir. Ve bu görevi de bizzat devlet yerine getirir. Türkiye'de de bu böyle olmuştur. Dileyen, eğer kendisini rahatlatacaksa, 'Hayır, Türkiyeli kadınlar yıllarca mücadele ederek erkekler düzeninden haklarını söke söke almışlardır,' diye düşünebilir."
"Türkiye Cumhuriyeti'nde, gerçekte 'kazanılmış' değil, sağlayacağı belirli yarar ve çıkarlar önceden düşünülerek 'verilmiş' göstermelik ve saptırıcı nitelikte bir takım haklar vardır. Bu nedenledir ki Türkiye'deki kadın nüfusunun gerçek anlamda demokratik haklarından ve iktisadi-siyasal bağımsızlığından söz edilemez."
Aytunç Altindal, Türkiye'de Kadın'da, T.C. Devleti'nde burjuva kadınlarına Verilmiş olan hakların' tarihsel, toplumsal, siyasal, iktisadi, dinsel ve kültürel kökenlerini ve sebep sonuç ilişkilerini sergiliyor. Kadınlara, burjuva terminolojisinde kullanımıyla 'Eşitlik, özgürlük, Kardeşlik' vaat etmiyor, Rasyonalizmdi, Ampirizm'i ve Metodik düşünmeyi öneriyor. Türkiye'de 'İnsan' olarak 'Kadm'ın ekonomideki, siyasetteki, toplum bilimdeki ve tarihteki yeri ve rolünü taklitçilikten uzak, yaratıcı yöntemlerle incelemeye, eleştirmeye ve sürekli olarak gündemde tutmaya davet ediyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
“Eski Sümer çağı vesikalarında şahsi mülkiyet daraltılmış devlet ve amme mülkiyeti esasları genişlemiştir. Şahıslar sadece küçük mülke sahip olabiliyorlar, mülk bir taraftan şehir beyine, karısına ve çocuklarına, diğer taraftan da ilahların hakim olduğu mabede aittir ve bu arazi geniş memurlar kitlesi tarafından idare edilmektedir.”
Aytunç Altındal
Sayfa 35 - Anahtar Kitaplar
“Hititliler’in Anadolu’ya miras bıraktıkları devlet biçimi ve yönetim anlayışı çeşitli evrelerden geçerek, ama özünde büyük çapta ve değişikliliğe uğramaksızın Osmanlılar’ da ve yeni bir aşama ve devinimle Cumhuriyet döneminde de sürerek günümüze dek gelmiştir, denebilir...”
Aytunç Altındal
Sayfa 22 - Anahtar Kitaplar
“Hitit Devletin’de Anadolu Kadını’nın durumu toplumda zaten varolan Köleciliğin, aile içindeki aynası gibidir. Kadın, sözde özgür, fakat pratikte kesinkes bağımlıdır. Bu bağımlılığı hem ekonomik hem de siyasaldır. Yine bu bağımlılığın sonucudur ki, kültürel faaliyetleri engellenmiş ve köreltilmiştir. Erkek her bakımdan kendini ve entellektüel kapasitesini geliştirirken kadın, hem çalışmaktan zaman ayıramadığı hem de ipin ucunu kaçırmış olduğu için toplumunu ve kendini geliştirmeye entellektüel bakımdan bir katkı da bulunamaz...”
Aytunç Altındal
Sayfa 26 - Anahtar Kitaplar
“... aile hukuku, mülkiyet meseleleri kurallara bağlı olarak düzenlenmiştir. Evlilikte ana-baba onayı gerekmekte ve erkek tarafı kıza ağırlık (Kalıng) vermekteydi. Evli kadın kutsaldı ve tecavüz edenin cezası idamdı. Yüksek sınıftan olan bir kadın halktan olan biriyle evlenemezdi. Sınıflar, soylular ve esirler şeklindeydi. Soylular asker, esirler işçiydi. Kadın aile içinde eşit haklara sahipti. Din olarak hem kadının hem erkeğin ayrı ayrı tanrıları/tanrıçaları vardı. Şamanizme göre gökyüzü ve güneş (hayatın kaynakları) kadın; yeryüzü ve ay, erkek olarak kabul edilmişti. İyilik tanrıları kadın olarak düşünülmüştü. Kadın giyimi itibariyle kapalı değildi. Hak ve sorumluluklar siyasanın en üst kademesine değin değilse de büyük çapta paylaşılmıştı. Kavimin bütünlüğü ve devletin otoritesindenkadın, erkek ile beraber temsil edilmekteydi...”
Aytunç Altındal
Sayfa 37 - Anahtar Kitaplar
“Buna göre, “Ölen babanın ardından üvey anneyle cinsel ilişki de bulunmak suç değildir.”
Aytunç Altındal
Sayfa 27 - Anahtar Kitaplar
“... İskitler’de kadının çok önemli bir toplumsal - siyasal etkinliği ve görevi olduğu kazılardan çıkan belgelerden anlaşılmaktadır. Bu görev her İskit kadınının her İskit erkeği gibi savaşçı ve asker olarak yetiştirilmesi geleneğidir...”
Aytunç Altındal
Sayfa 36 - Anahtar Kitaplar

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkiye'de Kadın
Baskı tarihi:
Ekim 2016
Sayfa sayısı:
304
ISBN:
9786051067056
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Müslümanlığın en etkili 'Bağlayıcı' unsur olduğu bir ülkede 'Batı' tipi laiklik istiyorsanız, öncelikle 'Müslüman Kadın'ı 'Laik Kadın' haline getirmeniz gerekir. Bu toplum bilim açısından olayın ABC'si niteliğindedir. Ve bu görevi de bizzat devlet yerine getirir. Türkiye'de de bu böyle olmuştur. Dileyen, eğer kendisini rahatlatacaksa, 'Hayır, Türkiyeli kadınlar yıllarca mücadele ederek erkekler düzeninden haklarını söke söke almışlardır,' diye düşünebilir."
"Türkiye Cumhuriyeti'nde, gerçekte 'kazanılmış' değil, sağlayacağı belirli yarar ve çıkarlar önceden düşünülerek 'verilmiş' göstermelik ve saptırıcı nitelikte bir takım haklar vardır. Bu nedenledir ki Türkiye'deki kadın nüfusunun gerçek anlamda demokratik haklarından ve iktisadi-siyasal bağımsızlığından söz edilemez."
Aytunç Altindal, Türkiye'de Kadın'da, T.C. Devleti'nde burjuva kadınlarına Verilmiş olan hakların' tarihsel, toplumsal, siyasal, iktisadi, dinsel ve kültürel kökenlerini ve sebep sonuç ilişkilerini sergiliyor. Kadınlara, burjuva terminolojisinde kullanımıyla 'Eşitlik, özgürlük, Kardeşlik' vaat etmiyor, Rasyonalizmdi, Ampirizm'i ve Metodik düşünmeyi öneriyor. Türkiye'de 'İnsan' olarak 'Kadm'ın ekonomideki, siyasetteki, toplum bilimdeki ve tarihteki yeri ve rolünü taklitçilikten uzak, yaratıcı yöntemlerle incelemeye, eleştirmeye ve sürekli olarak gündemde tutmaya davet ediyor.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Ercan Deniz
  • Elif t
  • Ahmet Gökdağ

Kitap istatistikleri