"Hey koca dünya, dün aziz kıldığı bir kişiyi bugün zelil ediyor. Dünya bir bela ve musibet yeridir. Onun iyiliğinden de kötülüğünden de kimse emin olamaz." Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah
Sayfa 288Kitabı okudu
330 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
5 günde okudu
Tabiat dörtlemesinin üçüncü kitabı Hava. Derne Kaman ve Umay Ninemiz bizi bu kez Kayseri’ye götürüyor. Defne’ye,Nükleer Santrallerle ilgili yazdığı yazıdan dolayı dava açılmış ve tüm aile Kayseri’ye gelmiştir ona destek olmak için. Gevher Nesibe Sultan’ın şifahanesinden, Selçuklu tarihine kadar her şey yine ustalıkla anlatılmış olan bu kitapta zihnimize aydınlık verecek birçok bilgi mevcut. Aileye yeni katılan ve ayrılanlar dahil her şey yine çok güzeldi. Ayrıca ilk iki kitapta Semahat ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa bu kitapta cevabını buluyorsunuz. İlk iki kitaptan farklı olarak daha duygulu okudum Hava kitabını. Hiç yorulmayan Umay Nine’nin yorulmuşluğuna, Defne’nin kırgınlığına ve bıkkınlığına değinilince bir tık sonun geldiğini düşündüm sanırım. Yine de keyifli bir beş gün geçirdim kendisiyle. Son kitap için geri sayımı başlatıyorum
Hava
HavaBuket Uzuner · Everest Yayınları · 20181.611 okunma
282 syf.
10/10 puan verdi
·
3 günde okudu
Ahmet Yaşar Ocak, tarihçiliğimizin en mühim isimlerinden. Bilimsel tavrı, meselelere yaklaşımı her daim bir disiplin, bir sağlamlık içerisinde. "Babaîler İsyanı" da bu tavrın ürünü, hem de onun en kapsamlı, en başarılı ürünlerinden biri. Ocak'ın konuları ekseriyetle zor konular.
Babailer İsyanı
Babailer İsyanıAhmet Yaşar Ocak · Dergah Yayınları · 2011118 okunma
TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR SAFSATASI
-Göktürkler, Sasaniler ile anlaşma yaparak Akhunları yıktı. -Göktürkler, Uygurlar tarafından yıkıldı. -Uygurlar, Kırgızlılar tarafından yıkıldı. -Karahanlılar, Harzemşahlılar tarafından yıkıldı. -Harzemşahlar, Anadolu Selçuklu devletiyle yaptığı savaşlar sonucunda yıpranarak yıkıldı. -Selçuklar Gaznelileri zayıflatılarak Gurluların yıkmasına imkan sağladı. -Altınorda devletini, Kırım Hanlığı yıktı. -Timur neredeyse Osmanlıyı yıkıyordu. Türk kılıfına girmiş kafirler, geçmişte egemenlik için birbirleriyle savaşan Türk devletlerine bir şey demedikleri gibi Araplarla olan geçmişimize de karışamazlar. Arap isyanını bahane edip Türkün Türkten başka dostu yoktur diyen Türk ve İslam düşmanlarına dikkat edin.
Türkiye Selçuklu Devleti’nde yetişmiş en büyük vezîr Sâhib Fahreddin Ali’dir. Fahreddin Ali birçok Selçuklu sultanına vezirliği ve kırk yıldan fazla yüksek makamlarda bulunması ile devlete hizmet etmiş ve hayır müesseseleri ile de bütün Türkiye’de ve hatta İslâm dünyasında tanınmış bir şahsiyet idi.
“…Umay nine, Mevlânâ Celaleddin Rumî’yi düşünüyordu. Mevlâna’nın Konya’da Selçuklu Türklerinin arasında yıllarca varlıklı, rahat ve saygın bir hayat yaşamasına rağmen Türkçe öğrenmeyi reddedip sadece Farsça yazdığını ve Türkler hakkında hiç de nazik olmayan sözler sarf ettiğini, hatta Türkleri asıp kesen Moğollarla işbirliği yaptığını üzülerek düşünüyordu.”
Sayfa 131 - Prof. Halil İnalcık “Devlet-i Aliye”Kitabı okuyor
Burada Türklerin daha Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde halifeliği ele geçirme olanağına kavuştuklarını, fakat böyle bir sanı almak gereğini duymadıklarını hatırlamamız gerekir. Şöyle ki, 1058 yılında Bağdat'a giren Tuğrul Bey, yalnızca "Sultan-ı İslam" sanını almakla yetinmiş, Abbasoğullarından El-Kaim'i halifelik makamında bırakmıştı. Yüzyıllar sonra, 1931'de ortaöğretim için yeni tarih kitapları yazılırken, Atatürk, Tuğrul Bey'in bu laik davranışını övgüyle belirtmiştir.
Sayfa 159Kitabı okudu
Türkiye Selçuklu veziri hükümdarın vekili sıfatıyla devletin bütün işlerini sevk ve idare eden en yüksek memurdur. O, hükümdarın vekili olarak muayyen konularda ferman çıkarabilirdi
İlhanlılar'ın (Moğol Devleti!) Türkiye Selçuklu hanedanı ve sultanı üzerindeki baskıları gittikçe artmış, devletin son zamanlarında Sultan artık İlhanlı merkezinden tayin edilen bir memur durumuna düşmüştü.
Bu devlet 1040'ta Horasan'da Selçuklu Tuğrul Beğ'in padişahlığı ile kurulmuş, sonra büyüyerek diğer birçok topraklarla birlikte Anadolu'yu da kendisine eklemiştir. Fakat tarihin garip bir cilvesi olarak bu devlet, üzerinde kurulmuş olduğu toprakları kaybetmiş, kuruluşundan sonra fethettiği yerlerde tutunmuştur. Bu garip tarihi gidiş, başka devletlerin tarihinde yoktur. Almanya, Fransa, İngiltere ilk kuruldukları toprakları sonra elden çıkarmamışlardır. Tarihçilerimizi şaşırtanın bu olduğunu sanıyorum.
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.