Giriş Yap
Esasen emperyalizme karşı dişi feryatlarıyla değil, emperyalizm iddiası ile çıkılır. Süfliliğe, bozukluğa, ahlâksızlığa, geriliğe, sefalete tarihimizin şerefli zamanları örnek alınarak karşı çıkılabilir. Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Akhun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuk, Harzemşahlar, Altınordu, Timur, Babür, Selçuklu, Osmanlı Devlet ve İmparatorluklarını düşünün. Hepsi ecdadımızın eseridir. Ve yeryüzünde hiçbir millet, bu kadar çok büyük devlet kurmuş olmakla övünemez. Böyle bir milletin çocukları ruhî küçülüşlerden kurtulmalıdır. Tarihin büyüklüğe çağıran saati kulak dibimizde vurmağa başlamıştır. | Ahmet Kabaklı, Kültür Emperyalizmi, TEDEV Yayınları, 7. Baskı: Kasım 2020, s. 89.
Kültür Emperyalizmi, Ahmet KabaklıSayfa 89 - TEDEV Yayınları, 7. Baskı: Kasım 2020
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Kayı Boyu
Osmanlı imparatorluğu da, Selçuklu gibi Oğuz'dur, Kayı boyudur...
Osmanlı imparatorluğu, Selçuklular gibi OĞUZ Boyudur.
Osmanlı'yı Türkçü olmamakla suçlamanın hiçbir TARİHİ REALİTEYLE ALAKASI YOKTUR. İmparatorluklarda çağdaş ulusçuluk aranmaz, mümkün de değildir. Padişahların anneleri Türk değilmiş diyor bazıları, yani Fransız, İngiliz krallarının anneleri aynı milletten mi? Mühim olan yaşadıkları ÜLKENİN DİLİNE ve KÜLTÜRÜNE SAHİP olmalarıdır. Bu memlekette HÜRREM SULTAN ŞAİRELERDENDİR. Muhtemelen Ukraynalı veya Polonyalıdır ama Türk şiirine şairedir. Bâkî'nin ve Fuzûlî'nin yaşadığı çağda gölgede kalmayacak bir şaire hem de. Sokollu Mehmed Paşa gibi İstanbul'u yaptırdığı eserleriyle güzelleştiren kaç kişi var?
Türklerin Tarihi 2, İlber OrtaylıSayfa 3 - Giriş bölümünde
Gönderiye Git
Karahanlı, cihan hâkimiyetinin yolu; Selçuklu o hâkimiyetin kapısı; Osmanlı, İslâm dünyasının, hattâ Müslüman olsun olmasın mazlumların kubbesi... (İstanbul'u) Fetih, hâkimiyetin ve hâkim olma hakkının belgesi; hilâfet o hakkın tescili...
Türk Kimliği, Ali ErdalSayfa 176 - III. BÖLÜM VATAN VE BAYRAK
1 yorumun tümünü gör
Umut
Ey özünün sırlarına akıl ermeyen; Suçumuza, duamıza önem vermeyen; Günahtan sarhoştum, ama dilekten ayık; Umudumu rahmetine bağlamışım ben. Hayyam’ın yaşadığı dönem, kendisi gibi çağları aşan ve tarihin gördüğü en büyük düşünürlerden birini yaratacak sosyo-kültürel altyapıya sahipti. Kendi tarihinin belki de en aydınlık dönemlerini yaşayan İslam dünyasında, felsefe hak ettiği ilgiyi gördü, Selçuklu saraylarında sentez bir Orta Doğu kültürünün (Türk, Hint, Arap, Çin, Bizans) oluşmaya başladığı bir dönemde yaşayan düşünür, böylece nispeten yansız ve bilimsel bir öğrenim görmüş, Müslüman fakat felsefeyi günah saymayan bir toplum içinde özgürce felsefe ile ilgilenebilmiştir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Zeybek kavramı, Selçuklu’dan beri vardı.Selçuklu Devleti’nin Bizans ve Moğol saldırılarına karşı, sınırlarını korumak için oluşturduğu askeri birimin adıydı, uç beylerinin sınır muhafızlarıydı.Efe ise, büyük erkek kardeşe saygı ifadesiydi, lige bölgesinde, yerel ağızda “ağabey” manasında kullanılıyordu.Efelik, zeybeklik, Ege bölgesinde yaygındı.
2
755
7,5bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.27.30