Erdinç BİGE, bir alıntı ekledi.
 7 saat önce · Kitabı okuyor

Tolstoy büyük adam
her şeye rağmen büyük,
düşman askerleri ne güzel konuşturur
Sivastopol Harbi'ndeki hatıralarından almış bunu,
Sivastopol önünde yatan gemiler
Harp ve Sulh'ün Fransızca tercümesindeki not:
"Ateşkes zamanlarında düşman orduların askerleri toplanırlardı
bir araya
ve anlamadıkları halde birbirlerinin dilini
kardeşçe gülüşürler
vururlardı omuzlarına birbirlerinin.
Harbi hazırlayanların ruhu yanında onlarınki ne kadar yüksek,
onlara, ayrı milletlerden gelmişler diye
onlara, insan ve kardeş değilsiniz
düşmansınız, diyenler"

Memleketimden İnsan Manzaraları, Nazım Hikmet Ran (Sayfa 257 - Yapı Kredi Yayınları)Memleketimden İnsan Manzaraları, Nazım Hikmet Ran (Sayfa 257 - Yapı Kredi Yayınları)
Ceylan Mumoğlu, Diriliş'i inceledi.
18 Mar 21:38 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Dirilmə" romanı Lev Tolstoyun yarım əsrlik yaradıcılıq fəaliyyətinin yekunu, son monumental bədii əsəridir. Qısa olaraq xatırladım ki, müasirlərinin yazdığına görə, L. Tolstoy son əsərini F. Dostoyevskinin "Ölü evdən qeydlər" əsərini təkrar oxuduqdan sonra yazmışdır. Beləliklə, xalq fikri əsas götürülmüş "Hərb və sülh", ailə problemi əsas götürülmüş "Anna Karenina" romanlarından "Diirlmə" romanına qədər (əsas fikri insan və cəmiyyət) gərgin ideya axtarışlı uzun zaman keçmişdir. Bu zaman ərzində Rusiya cəmiyyətində cərəyan edən hadisələr, proseslər də dəyişmiş, kəndlilərin torpaqsızlaşması, yoxsullaşması və kapitalizmin gücü artmışdı.
️Roman haqqında məlumatları incələyəkən romanın real hadisədən təsirlənərək yazılması faktına rast gəldim. Andlı məhkəməsinin üzvü (prisyajnı iclasçı)aldadıb atdığı qadını məhkəmədə görür, günahını yumaq üçün həmin xanımla evlənmək istəyir, ancaq o qadın həbsxanada vəfat edir. Amma romanı oxuyanar artıq bilirlər ki, roman başqa süjet xətti əsasında yazılıb.
Tolstoy romanın ərsəyə gəlməsinə on ilini (düşünmək və yazmaq) sərf etmişdir. Özü roman haqqında belə yazırdı: "Mən romandan məmnunam, çünki orda uzun müddət məni məşğul edən şeyləri demişəm". Yazıçı həmçinin son romanını milyonlarla oxucuya ünvanlanmış "yığılmış məktub" adlandırırdı.
️"Dirilmə" romanı nəşr olunan zaman müəllifin digər əsərləri kimi bu qədər səs-küylə və maraqla qarşılanmamışdır. Hətta araşdırmalarda bir neçə min tirajla satıldığı qeyd olunub. Çarizm də bu əsərdən ehtiyat edirdi. Senzuranın əsərdən çıxardığı hissələr var idi. Bu roman çap edildikdən cəmi 6 il sonra 1905-ci il inqilabı baş verdi. Tolstoy cəmiyyətin böhranlı vəziyyətini yazmaqla rus inqilabının uzaqda olmadığını öngörmüşdü.
Tolstoy dünya ədəbiyyatına və mənəviyyatına böyük təsir göstərib və bu təsir bu gün də davam etməkdədir. "Dirilmə" romanı da digər möhtəşəm əsərləri kimi həm bədii süjet cəhətdən, həm də siyasi-iqtisadi, fəlsəfi, sosioloji və psixoloji məsələlərə böyük yazıçının özünəməxsus yanaşması ilə diqqəti cəlb edir.
"Dirilmə" romanında çar Rusiyası dövründə məhkəmələrdəki ədalətsizlikləri, həbsxanalardakı qanunsuzluqları, özbaşınalıqları, katorqa və sürgünləri, məşəqqətli Sibir həyatını öz kəskinliyi ilə və ifşaedici qüdrətilə təsvir edir.
️Romanın süjetinə görə Tolstoy dirilmə prosesini iki obrazın nümünəsində göstərib. Nexlyudovun Katyuşa Maslovaya qarşı günah işləməsindən sonra duyduğu dirilmə ehtiyacı və Katyuşa Maslovanın bütün insanlığa nifrət hissindən sonra katorqada ruhunun dirilməsi.
Yazıçıya görə nə qədər ki, Nexlyudov öz günah hissindən və Maslova da nifrət hissindən azad ola bilməyiblər, deməli, ruhları ölüdür.
Əsərin əvvəlində insanların ikili təbiətdə olması haqqında yazıçının ustalıqla təsvir etdiyi "üç öpüş" səhnəsiylə oxucuya mesaj göndərməsi diqqətimdən yayınmadı. "O, qızı bir də haqlayıb yenə qucaqladı və boynundan öpdü. Bu öpüş artıq, - biri yasəmən kolunun dalında, biri də bu gün səhər kilsədəki ilk iki öpüşdən tamamilə başqa cür öpüş idi. Bu dəhşətli idi və qız da bunu hiss etdi" (səh. 70).
Gördüyümüz kimi burda Nexlyudovun heyvani tərəfinin aktiv olduğu səhnədir və günah işlənməsinə itələyən səbəb də məhz bu idi. Etdiyi günahı unutmaqla insan ruhunu sanki yuxuya verir, ancaq bununla daha ağır mənəvi əzaba düçar olur. Bu əzab günlərin bir günü şimşək kimi çaxaraq sahibini qəflət yuxusundan oyadır, ona təmizlənmək ehtiyacını xatırladır. Günahdan təmizlənmə ehtiyacı elə bir qüclü qüvvədir ki, hətta Nexlyudovu var-dövlətdən, malikanədən, öz nişanlısından imtina edərək Katyuşa Maslovanın dalınca Sibirə qədər "sürünməyə" məcbur edir.
️Eyni zamanda Katyuşa Maslova obrazı da dirilməyə gedən yolda əzablarla qarşılaşır. Katyuşa Nexlyudov tərəfindən aldadılır, buna baxmayaraq ümidini itirmir, onu gözləməyə davam edir. Nexlyudov isə nəinki qayıtmaq, öz kefli halından geri qalmırdı. Bu səhnəni romanda yazıçı təsirli təsvir edib. Katyuşa Nexlyudovun yaxındakı dəmiryol stansiyasından qatarla keçəcəyini öyrənir, axşamın qaranlığından bir kəndli oğlan uşağı ilə (filmdə qız uşağı olur) stansiyaya gəlir. Nexlyudovu işıqlı bir vaqonda öz yoldaşları ilə düyib-gülən vəziyyətdə görür. Bu səhnə Katyuşaya ağır psixoloji zərbə vurur. Katyuşa qərar verir ki, özünü bir növbəti qatrın altına atsın (maraqlıdır ki, qatarın altına atılmaq səhnəsi yazıçının "Anna Karenina" əsərində də var. Düşünürəm ki, bu hadisə Tolstoyun şüuraltında dərin iz buraxan hadisə olub, bəlkə də belə bir hadisəni həyatda canlı müşahidə edib). Lakin Katyuşanı özünü qatarın altına atmaqdan bətnində tərpənən körpəsi xilas edir və onlar evə geri qayıdırlar. Hamilə olduğunu biləndə isə qadınlar onu evdən qovurlar. Bundan sonra Katyuşanın daha əzablı günləri başlayır, uşağı ölür, özü də xəstəlikdən güclə sağ qurtarır və insanlığa nifrət edir. Katyuşa nifrət etməklə qalmır, əl əməyi ilə dolanmağı çətin hesab etdiyi üçün həyatda qalmağı asan yolla həll edir. Katyuşanın insanlara qarşı tüğyan edən nifrət hissini katorqada dustaq Simonsona olan sevgisi xilas edir. Onun da dirilməsi belə baş verir.
️Romandan ən çox təsirləndiyim səhnə:
Nexlyudovun günahdan təmizlənə bilməsi üçün hər dəfə gündəlik tutub yeni həyata başlayacağına söz verməsi və yazdıqlarına əməl edə bilməməsi. Bu səhnə mənə "Aydınlanma səyahəti"ndə yazdığım və inandığım bir həqiqəti xatırlatdı: "Digər canlılardan fərqli olaraq təkcə insan varlığını sürdürə bilmək üçün ağlının gücü ilə sona qədər bələdçilik etməlidir, ustalaşmalıdır (səh. 11)".
Romanda - "O dua edir, Allaha yalvarırdı ki, ona kömək etsin, varlığına daxil olub onu təmizləsin, halbuki onun yalvarıb istədiyi şey artıq olmuşdu. Onun daxilində olan Allah şüurunda oyanmışdı" (səh. 116).
️Tolstoy və Dostoyevski haqqında monumental əsərin müəllifi D.S. Merejovski "Dirilmə" romanını "dahinin intiharı" adlandırmışdır. Bu "intihar" Tolstoyun "Dirilmə" əsərində təklif etdiyi dünyanı diriltmək üsullarının dini utopiya olması məsələsinə işarə idi.
Həyat isə ziddiyylətlərlə doludur. "Dirilmə" əsərindəki dirilmə üsulları kiminə görə dini utopiya, kiminə görəsə həqiqətən də günahlardan, mənəvi tənəzzüldən xilas yoludur. Tərcih fərdə görə dəyişir.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində “Dirilmə” romanı əsasında iyirmidən çox film çəkilmişdir. Mən onlardan birini 1960-cı ildə rejissor Mixail Şveytser tərəfindən ekranlaşdırılmış romanla eyni adlı iki seriyalı "Dirilmə" filmini izlədim. Məsləhətli filmdir, bir şeyə diqqət etdim ki, romandakı diaqlolarla filmdəki dialoqlar tamamilə eynidir.
http://cinema.mosfilm.ru/...resenie/voskresenie/
Xoş mütaliələr! ️
@mumogluceylan

Günel Həsənova, Budala'yı inceledi.
16 Mar 23:47 · Kitabı okudu · 17 günde · Beğendi · 10/10 puan

Dünya ədəbiyyatı müxtəlif xalqların ədəbiytat nümunələrini özündə birləşdirir. Rus ədəbiyyatı da bunlardan biridir. Dünya ədəbiyyatını sözsüz ki, rus ədəbiyyatsız təsəvvür etmək nəinki olmaz, hətta qeyri-mümkündür. Bir düşünək Tolstoyun “Hərb və Sülh”-ü, “Anna Karenina”-sı, Bulqakovun “Master və Marqarita”-sı, “İt ürəyi”, Puşkinin “Yevgeni Onegin”-I, Turgenevin “Atalar və oğullar”-I, Qoqolun “Müfəttiş”-i, Çexovun hekayələri, Dostoyevskinin istisnasız bütün əsərləri və s. olmadan bir ədəbiyyat təsəvvür etmək mümkündür mü? Bir inkişaf mümkündür mü? Sadalanan bütün əsərlərdən, yazıçılardan xeyli yazmaq mümkündür. Ancaq son günlərdə oxuğum Dostoyevskinin “İdiot”əsərindən yazmaq istədim. Dostoyevski bütün zamanların psixoloji roman janrının zirvəsi sayılacaq əsərlər yazıb və 150 ildən çoxdur ki, bu əsərlər oxunur. Dostoyevski oxumaq asan, ancaq onu başa düşmək çox qəlizdi. Sözləri, ifadələri, cümlələri sindirə-sindirə oxumaq tələb olunur. Tələsmədən məsələ 1 kitab bitirmək deyil də, o kitabı başa düşməkdir onu anlamaqdır. Yazıçı tam mənası ilə əsərdə ixtiyarı öz əlində saxlamır, o aydın bir yerdə əlindən tutur səni qaranlıqlara doğru aparır, ən dərinə, ən bilinməzə sonra əlini buraxır və səndən öz yolunu özünün tapmağını tələb edir. Sən o qaldığın yedə dayanıb tərpənməyədə bilərsənn, yola davam edib, azada bilərsən, yada yolu tapıb aydınlığada çıxa bilərsən. Yazıçı bu seçimi sənə buraxır. Bir neçə əsərin oxuduqdan sonra artıq öz yolunu tapmaq o qədər də çətin olmur. Həmişə düşünmüşəm ki, niyə Dostoyevski oxudulmur? Niyə insanı bir addım irəli götürə biləcək əsərlər bizə lap gənc yaşlardan təlqin olunmur? Niyə bunları oxumağı bizim öhtəmizə buraxırlar? Ya yolumuz bu əsərlərdən keçməzsə, ya bizə daim təlqin edilən ucuz ədəbiyyatın içində boğulub qalarsaq? Cavab çox sadədi. Bütün zamanların ən dəhşətli germəyi “İNSANLAR İNKİŞAFDAN QORXURLAR”, “ İNSANLAR YIXILAN KÖHNƏ DİVARLARIN YERİNDƏ ÇİÇƏKLİ BAĞÇALAR YARADILACAĞINDAN QORXURLAR” Dostoyevski oxumadan ölsəz çox şey itirəcəksiz  4 il öncə “Cinayət və cəza”-nı oxuduqdan sonra ağlımda o qədər suallar yaranmışdı ki, daha öncə hansısa kitabı oxuyarkən bu qədər sualları öz-özümə verdiyimi xatırlamıram. “ Niyə, bütün əsər boyu peşman olmayan Raskolnikov sonda peşman oldu?” “ O, müsbət qəhrəmandı?” və s. bu tipdə suallar. “Cinayət və cəza” xoşbəxt sonluqla bitən ən gözəl əsərlərdəndir.
Yazıçının digər əsəri psixoloji eşq romanı sayılan, yazıçının da çox sevdiyi hesab olunan “İdiot”dur. Əsəri ilk dəfə oxuyanda davam edə bilməyib yarımçıq buraxmışdım. Yenidən əsəri oxuyanda belə bir əsəri yarımçıq buraxdığıma inana bilmədim. Necə belə bir səhv etmişdim?! Anladım ki hər hadisənin olduğu kimi, hər əsərin də öz zamanı varmış və 4 il öncə o zaman deyilmiş.
Bu roman Dostoyevskinin digər romanlarına nisbətən daha axıcıdır. Əsəri oxumadan öncə Dostoyevskinin həyatı haqqında qlsa araşdırma aparsaz daha yaxşı olar, çünki romanda yazıçının həyatına dair bir çox hadisə yer almışdır. Və bu hadisələrin bu cür ustalıqla ifadə olunması məhz yazıçının həmin situasiyanı yaşaması ilə əlaqədardır. Əsərin qəhrəmanı Dostoyevski kimi epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən knyaz Mışkindir. Əsər knyaz Mışkinin mualicə üçün getdiyi İsveçrədən Peterburqa qayıtması ilə başlayır. O onu əhatə edən cəmiyyət üçün yaddır, hamı kimi deyil, onlardan tamamilə fərqlənir ona görə də hamı onu ilk zamanlar axmaq hesab edir və bunu onun xəstəliyi ilə əlaqələndirirlər. Halbuki knyaz, ancaq yüksək mənəvi keyfiyyəti ilə digər insanlardan fərqlənir. Hər nə qədər ilk vaxtlar knyaz onu əhatə edən cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmasa da onunla ünsiyyət qurduqdan sonra insanların fikri dəyişir.
Məlumdur ki, yazıçı epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkmişdir, həmçinin knyaz Mışkin də bu xəstəliyə mübtəladır. Yazıçı xəstəliyin şiddətləndiyi dövründə qəhramanın şüuru vəziyyətinin adi vaxtlara nisbətən daha yüksəldiyini, hissiyatının, ağlının, süurunun daha fəal olduğunu ifadə edir. Lakin bu çox qısa zammanda hətta bir neçə saniyədə baş verir, lakin əsərin qəhrəmanı bunun daha uzun olmasını arzulayır. İnsan oxuyarkən düşünür ki, yazıçının yazdığı əsərlər məhz bu qısa zamanların məhsuludur.
Əsərdə Dostoyevski və Turgenev arasında münasibətlərə də incə göndərişlər var. Nihilizm, liberalizm haqqında danışarkən məhz nəyə işarə etdiyini anlamamaq mümkün deyil.
Əsərdə yazıçının edam cəzasına məhkum edib, son anda əhv edilərkən yaşanılan psixoloji gərginlikıərdən də bəhs olunur. Yazıçı 1849-cu ildə Petraşevskinin dərnəyində iştirak edir və orada Vussarion Belinskinin “Qoqola məktub”-nu oxuyur. Buna görə də edan cəzasına məhkum edilir, lakin çar son anda onu əhv edir və edamın həbs cəzası ilə əvəz edilməsini əmr edir. Yazıçı bundan sonra 4 il Omsk həbsxanasında 6 il isə sürgündə olmuşdur. Son anda edam olunmaqdan canını qutaran yazıçının yaşadığı psixoloji gərginliyin bədii portreti çox incəliklə işlənmişdir ( bu hissəni oxuyarkən Dostoyevskinin edam cəzasına məhkum olunduğunu bilmirdim, düşündüm ki yaşamadan bu gərginliyi necə ifadə etmək mümkündür?!)
Digər əsərlərdə olduğu kimi bu əsərdə də yazıçı sosializmə bir bəla kimi baxır, onu katolikliklə eyniləşdirərək bunun minlərlə can hesabına başa gəldiyini və xalqın rifahından daha çox şəxsi rifaha xidmət etdiyini göstərməyə çalışır. Yenə bir Dostoyevski ənənəsi olaraq ruslar və provaslıq çox şirirdilir.
Əsər eşq romanı olsa da əmin olun ki, oxuduğunuz zaman sizə çox sey qatacaq. Dərin düşünməyinizə səbəb olacaq. Hadisələrin sürətli və gözlənilməz şəkildə cərəyan etməsi, xarakterlərin düşüdüyü vəziyyətlərə psixoloji baxış əsəri daha da maraqlı etmişdir. Mütləq oxunması lazım olan əsərlərdəndir.

ManahoS, bir alıntı ekledi.
14 Mar 13:16 · Kitabı okumayı düşünüyor

Hz. Ömer / Adalet Teşkilati
“Şunu bil ki, sana bir dava getirildiği zaman tatbiki mümkün olmayan delillerin faydası olmaz. İnsanlara karşı şahsî münasebetlerinde ve adaletinde eşit muamele yap ki, kuvvetli senin nüfuzundan korksun, zayıf da adaletine sığınsın. Delil göstermek davacıya aittir. İnkâr edene yemin etmek düşer. Bununla beraber, Müslümanlar arasında barış yapmak da caizdir. Ancak helâli haram, haramı da helâl kılan sulh kötüdür. Bir davada hüküm verdikten sonra bu hükmün yanlışlığına kanaat getirdiğinde doğruya dönmekte tereddüt etme.
Çünkü asıl olan doğruya ulaşmaktır ve bu esas, yanlışta devam etmekten daha hayırlıdır. Kur’ân ve Sünnet’te açık bir hüküm bulamadığın hallerde hüküm vermekte zorluk çekersen, önce buna benzer davalar ve Örnekler ara ve önündeki dava ile aralarındaki ortak yanları tespit et. Ondan sonra Kur’ân ve hakka en yakın olduğunu umduğun fikre itimat et ve bu hususta özellikle dikkatli ol. Hak iddia edenlere bunu ispatlayabilmeleri için delil getirebilecekleri bir mühlet tanı. Bu süre zarfında delil getirebilirse lehte, aksi halde aleyhte hüküm vermen gerçeğe daha yakın ve şüpheden daha uzak olur. Müslümanlar, hukukî meselelerde birbirlerine lehte ve aleyhte şahitlik edip adaletin tecelli etmesine yardımcı olmalıdırlar. Ancak sabıkalı olanlar, yalancı şahitliği veya iftirası sabit olanlar ve soyu bilinmeyenler, bu iş için makbul kişiler sayılmaz. Çünkü Allah, insanların vicdanlarında olanları bilir, şahitlik ve yemin gibi tamamen vicdanî faktörlerle adaletin tecellisini sağlar. Davalara bakarken telâşa, çığırtkanlığa ve tarafların haysiyetini kırıcı davranışlara asla müsadere. Çünkü adaletin yerini bulması için sukunet ve ciddiyet şarttır. Hakkın tecelli etmesi ise ilahi adaletin itibar kazanmasına sebep olur.Bir Müslümanı niyeti iyi ise Allah, onun insanlarla olan münasebetlerini ıslah eder.Ama içi başka dışı başka olursa , Allah ona musibet verir.Bu durumda hakimin görevi Allah'ın rızık ve rahmet hazinelereninin kulları arasında adaletle dağıtılmasını sağlamaktır.

İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 142)İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 142)
sitare, bir alıntı ekledi.
 13 Mar 21:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Suat Taşer
Yaşamak ummaktır.
Yeşil yapraklar umar
şu beli bükülmüş agaç,
yelkenler rüzgar umar
bir kız tanırım, sarışın
sevgilisini esmer umar.
Aç karnına istiklal umar
Bombay'lı amale, Cava'lı topraksız,
Hamburg'lu ana ekmek umar,
Paris'li çocuk intikam
ben sulh umarım
Ramazan oğlu Recep
kışlanın duvarına vermiş sırtını
memleketten mektup umar
ve her talim dönüşünde,
her nöbete çıkışında tezkere umar.
Ummaktır yaşamak.
Çık bu saatte evinden
kilitle odanın ve kalbinin kapılarını,
keder seni evde bulmasın,
pişmanlık geri dönsün kapından.
Vehimlerini azat et;
soyun hatıralarından,
tazelensin adımlarındaki kuvvet
doğacak günü yolda karşıla:
yeni umutlarla başlar yeni gün;
tahammül umuttan doğar.
Zaman bizim dostumuzdur, unutma
en az HÜRRİYET kadar.
Ummaktır yaşamak.
İbret al, ders al geceden
çevir başını gökyüzüne
yıldızlara bak.
Güneşli sabahların umududur yıldızlar.

Büyük Türk Şiiri Antolojisi 1. Cilt, Ataol BehramoğluBüyük Türk Şiiri Antolojisi 1. Cilt, Ataol Behramoğlu
Burak, bir alıntı ekledi.
12 Mar 21:04 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dediğimiz gibi, Shakespeare dahil, Yeni Batı tiyatro yazarları, eski yunan tiyatro yazarlarının, kuşların kartal gölgesinden geçmeleri gibi, topraklarından geçmişler, iklim ve sularından yararlanmıştırlar, obalarında konaklamışlardır.

Romansa, nispeten, yeni bir olay. Bu yüzdendir ki, Tolstoy ve Dostoyevski gibi en büyük romancılar, eski yunan tragedya yazarlarına biraz yaklaşmışlardır. Harp ve Sulh, yeni çağlar için bir İlyada ve Odise değil midir? Karamazoflar da da bir parça, Oidipus denemesi yok mudur? Anna Karenina'da da Electro. Araştırılırsa, bu büyük romancıların, eski yunan edebiyatı zirvelerine doğru tırmandıkları gerçeği ortaya çıkacaktır, bütün uzak bağlantı ilişkilerine rağmen. Suç ve Ceza, Budala, Diriliş romanlarında da, İncil ruhunun yeni zamanlar içinde yeniden aranması söz konusudur. Belki sadece, Dostoyevski'nin, Çarpılmışlar( Ecinniler)ıyla daha çok gelecek zamana dönük yeni bir duyarlılık aşamasına girilmesinin arandığı söylenebilir.

İnsanlığın Dirilişi, Sezai Karakoç (Sayfa 115)İnsanlığın Dirilişi, Sezai Karakoç (Sayfa 115)
sueda reyyan, bir alıntı ekledi.
11 Mar 19:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Kadın ve erkek meselesi... Davaların belki en incesi ve girifti... Sulh içinde en nazik bir harp.

Hikayelerim, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 127)Hikayelerim, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 127)
..., bir alıntı ekledi.
11 Mar 12:31

ALLAH'IN, RASÜLULLAH'IN VE İSLAM HALİFESİNİN ŞERİATİ
Nisa Suresi
Meal 61. Onlara Allah Teâlâ'nın "indirmiş olduğuna" ve "Peygambere geliniz" denildiği vakit de o "münafıkları" görürsün ki, senden kaçındıkça kaçınıyorlar...
Tefsir 61. (Onlara) O Tagut'u hakem kılmak isteyenlere her kim tarafından (Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğuna) hikmet dolu "Kur'an'ı Kerim'e (ve) Allah tarafından gönderilmiş ve kendisine itaat edilmesi kesin bir dinî vazife bulunmuş olan (Peygamber'e) peygamberlerin en mükemmeli olan Hz. Muhammed'e (geliniz) bütün davalarınızı onlara arzediniz", o sayede cehaletten kurtularak İlim şerefine nail olunuz (denildiği vakitte o münafıkları görürsün ki) bu yüce hayre ihtarı kabul etmiyorlar, (senden kaçındıkça kaçınıyorlar) senden son derece yüz çevirerek yine şeytanlara müracaat etmek isterler. "Cenab'ı Hak'kın kutsî hükümleri dururken dinsizlerin, münafıkların hükümlerine" sarılmak al-çak-lı-ğın da bulunurlar.
***
Meal 62. Ya onlara kendi ellerinin evvelce yaptığı şey sebebiyle bir musibet isabet ettiği zaman -halleri- nasıl olacak? Sonra da sana gelirler, biz başka değil, ancak iyilik etmek ve ara bulmak istedik diye Allah Teâlâ'ya yemin ederler.
Tefsir 62. (Ya onlara) o münafıklara, o hak sözü kabulden yüz çevirenlere (kendi ellerinin) kendi şahısların in (evvelce yaptığı şey) "Tagut'un hükmüne müracaat gibi Rasülullah'ın hükmüne rıza göstermemek gibi bir cür'et" (sebebiyle bir musibet) bir ceza, bir felâket (isabet ettiği zaman) halleri (nasıl olacak?.) Artık onlar bu musibetten kurtulmaya kâdir olabilecekler mi? Ne gezer! Onlar (sonra da) böyle bir musibete düştükleri zaman da (sana gelirler) yaptıkları fenalıklardan dolayı özür dilemeye (bîz başka değil) Senden başkasının muhakemesine müracaat etmekle (ancak iyilik etmek) sulh yapmak (ve ara bulmak) iki hasının arasını bulup barıştırmak (istedik) yoksa sana muhalefette bulunmak işlemedik, bizi tenkit buyurma (diye Allah Teâlâ'ya yemin ederler) böyle bir yalan yere yemin etmekten çekinmezler.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali ve Tefsiri 8 Cilt Takım, Ömer Nasuhi BilmenKur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali ve Tefsiri 8 Cilt Takım, Ömer Nasuhi Bilmen

Bedri Rahmi Eyüpoğlu | Bahar ve Biz
Biz de bir kere sevinebilseydik.
Çiçek açmış ağaçlar gibi çıldırasıya.
Kimbilir belki bir gün sulh olunca
Biz de deliler gibi seviniriz,
Ağaçları ve baharı taklit ederiz
Renkli bez parçalarıyla donatırız şehri
Renkli ampuller asarız pencerelerden
Kimbilir belki bir gün sulh olunca
Biz de çatır çatır çatlarız binbir yerimizden
Ağaçlar gibi.