Konfüçyüs
"Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet sahibi olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. "

Volkan ersöz, bir alıntı ekledi.
 8 saat önce · Kitabı okuyor

Yakında küle ya da iskelete dönüşeceksin; bir addan başka bir şey olmayacaksın, belki adın bile olmayacak. Ama bir ad bir sesten, bir yankıdan başka bir şey değildir. Yaşamda en çok değer verilen her şey boş, bozuk bayağıdır; birbirlerini ısıran enikler, bir gülüp bir ağlayan kavgacı çocuklar. İnanç, alçakgönüllülük, adalet ve gerçek, ''yeryüzünün enginliklerinden Olimpos'un yüceliklerine dek'' uçup gittiler. Öyleyse; seni hâlâ burada tutan nedir? Algıladığın nesneler değişken ve kararsız, duyular izlenimlerce aldatılabilir, ruh bir soluk veriş; ünse böyle bir dünyada bomboştur. Öyleyse ne yapmalı? Sabırla yokolmayı ya da bu dünyadan göçmeyi beklemeli. Peki o an erişinceye dek ne yapmalı? Tanrılara tapınmaktan, onları kutsamaktan, insanlara iyilik etmekten, onlara hoşgörülü olmaktan, onlardan uzak durmaktan başka ne olabilir?

Düşünceler, Marcus Aurelius (Sayfa 77)Düşünceler, Marcus Aurelius (Sayfa 77)
Gökhan Özkan, bir alıntı ekledi.
15 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Köleliğe İtiraz
Köleler, hiç bir zaman köleliğe karşı çıkmamışlardır, bu sisteme asıl karşı çıkanlar özgür insanlardır. Köleler, kendi durumlarını kabullenerek, sadece sahiplerinden durumlarını iyileştirecek şeyler yapmasını (daha iyi muamele, biraz daha fazla yemek, vb) talep etmişler, köleliğin adaletli olmasını istemişlerdir; halbuki varoluş temeli bakımından adaletsiz bir sistemden adalet beklemek boşuna bir çabadır.

Haliç'te Yaşayan Simonlar, Hanefi Avcı (Sayfa 357 - Angora Yayıncılık)Haliç'te Yaşayan Simonlar, Hanefi Avcı (Sayfa 357 - Angora Yayıncılık)

“Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür.”
Fatih Sultan Mehmet Han

Ilber Ortaylı Tavsiyeli Kitaplar.
1. Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet – Halil İnalcık

2. Sultanın Paşaları – Oliver Bouquet

3. Yavuz Sultan Selim – Feridun M. Emecen

4. Belgrad 500 Yıl Sonra – Süha Umar

5. Sultan Alp Arslan\Fethin Babası – Cihan Piyadeoğlu

6. 4. Murad – Abdülkadir Özcan

7. Ortaçağ (1. Cilt) – Umberto Eco

8. Bu Mülkün Sultanları – Necdet Sakaoğlu

9. Suyu Arayan Adam – Şevket Süreyya Aydemir

10. Çankaya – Falih Rıfkı Atay

11. Osmanlı Dönemi Kırım Hanlığı – V. D. Smirnov

12. Dünya Tarihi – Clive Ponting

Bazı insanlar çok rahat
İddiası olmayan sınanmaz
Kim kendini hangi özellikle nitelerse
O özelliğe göre imtihana tabi olur
İhya = Dirilmek
Dirilmek ise hayat
Hayatın zıddı, etkisizlik
Munkız = Kurtaran
Gazali nin
“ el munkızi min ed dalal “ eseri,
Açılımı , ihya
Bizi ne kurtaracak ?
Vahiy – Rasul – Akıl – İnsan tecrübeleri,
Her meslek erbabı kişiye güven verir
Talebe = Talep eden
Zihinsel olarak talebeyiz
Ey soru soran
Ben senden iyi durumda değilim
Sahicilik, en ileri eleştiri
Sahicilik, İhlas tır
İhlas,
Kimseyi dikkate almadan Kendindekini konuşmak,
Kimse yokmuş gibi hakikate bakmak
Her birimizin zihninde tecrübeler var
Futuhul ibare = Sözün açılmasıdır
Her kelimenin gerçek manasına ulaşmalıyız
Doğrular ayakta tutulmalı
Bir ana fikirde toplanmalı
Ve İHYA
Bütünlük sağlanmalı
Kemalât = Bilmek- yaşamak- Ahlaklı olmak
Önce dert anlaşılacak
Temel kavramlar netleşecek
Dönüştürecek bilgi külli bilgidir
Bilgi – Eylem arasında fark olmayacak
Marifet, eylemin kendisinden çıkar
Cömertlik dendiğinde,
Cesaret dendiğinde,
Alim dendiğinde,
Adalet dendiğinde,
Bilmemiz ile olmamız eşit olacak
Kötülük ise bilgisizlik ve olmamaktır

Yol notları,

Bazı insanlar çok rahat
İddiası olmayan sınanmaz
Kim kendini hangi özellikle nitelerse
O özelliğe göre imtihana tabi olur
İhya = Dirilmek
Dirilmek ise hayat
Hayatın zıddı, etkisizlik
Munkız = Kurtaran
Gazali nin
“ el munkızi min ed dalal “ eseri,
Açılımı , ihya
Bizi ne kurtaracak ?
Vahiy – Rasul – Akıl – İnsan tecrübeleri,
Her meslek erbabı kişiye güven verir
Talebe = Talep eden
Zihinsel olarak talebeyiz
Ey soru soran
Ben senden iyi durumda değilim
Sahicilik, en ileri eleştiri
Sahicilik, İhlas tır
İhlas,
Kimseyi dikkate almadan Kendindekini konuşmak,
Kimse yokmuş gibi hakikate bakmak
Her birimizin zihninde tecrübeler var
Futuhul ibare = Sözün açılmasıdır
Her kelimenin gerçek manasına ulaşmalıyız
Doğrular ayakta tutulmalı
Bir ana fikirde toplanmalı
Ve İHYA
Bütünlük sağlanmalı
Kemalât = Bilmek- yaşamak- Ahlaklı olmak
Önce dert anlaşılacak
Temel kavramlar netleşecek
Dönüştürecek bilgi külli bilgidir
Bilgi – Eylem arasında fark olmayacak
Marifet, eylemin kendisinden çıkar
Cömertlik dendiğinde,
Cesaret dendiğinde,
Alim dendiğinde,
Adalet dendiğinde,
Bilmemiz ile olmamız eşit olacak
Kötülük ise bilgisizlik ve olmamaktır

Yol notları,

Yağmış olan karların
Ve yağacak olan karların,
Ardında bir büyük soğuk kalır.

Ve Kat kat soyunurlar
Çıplak şeytanlar
Ayazda üşümezler.

Adalet yağsa bile gecede
Onlar isyan dağıtır
İnsanlar da bir bir giyinir.

Yanan ateşin ardındaki,
Küllerinden tiksinirken
Ateş, daha sıcak gelir adaletten.

Yine de yağan karlar güzel,
Ve yağacak olan karlar.
Ben soğuk seviyorum. (Kadir Sefa)

Yr beni ağlatır merhameti yok
Öldüren bir zehir hiç adalet yok
Ben nasıl sevdim ah nasıl yandım
Kahroldum derdimden haberin yok
Anladım yokluğun en acı gerçek
lslanır gözlerim zormuydu sevmek
Hasretim sendin özlemim sendin
Ben sevdim sen buna değermiydin . .
Görmedim sen gibi bir hain asla
Aldatan kandıran hep bir yalanla
Yar beni sevmez yar bana gelmez
Gelsen de ben öldüm fayda etmez