• brain stem A small stalk-like area at the bottom of the brain, lying in between the spinal cord and the rest of the brain. The brain stem controls many vital basic bodily functions, such as breathing, swallowing and blood pressure regulation. Because so many neural pathways pass through the brain stem, damage to this area can have profound effects.

  Çeviri ;Beyin sapı =Beynin dibinde, omurilik ve beynin geri kalanı arasında yatan küçük bir sap benzeri alan. Beyin sapı nefes alma, yutma ve tansiyon düzenleme gibi hayati temel vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Beyin sapından bu kadar çok sinir yolu geçtiğinden, bu bölgeye verilen zarar derin etkilere neden olabilir.
 • 260 syf.
  ·16 günde·10/10
  Orijinal adı The Human Brain Book olan ve Türkçede Beyin Kitabı olarak yayımlanan çalışma İngilizcede ilk basımını 2009'da Türkçede ise 2013'te görüyor. İçeriğiyle hacimli bir kitap olmakla birlikte beyni anlamak için de temel giriş niteliği taşıyor. Özellikle Nöropsikanalize yönelmiş bir ilginin de bu çalışmayla nispeten doyurulacağını söyleyebilirim. Beynin yapıları ve işlevleri oldukça anlaşılır bir anlatımla sunulurken bu yapı ve işlevler görsellerle, fMRI, PET, EEG, MEG taramalarıyla da zenginleşerek okuyucuya daha verimli ve kaliteli bir kavrayış sunuyor.

  İçindekiler

  Sıradan Bir Organ Değil
  Beyni İncelemek
  Nörobilimin Sınır Taşları
  Beynin Taranması
  Beyne Doğru Bir Yolculuk

  1. BEYİN VE BEDEN
  Beyin Foksiyonları
  Sinir Sistemi
  Beyin ve Sinir Sistemi
  Beyin Büyüklüğü, Enerji Kullanımı ve Korunma
  Evrim

  2. BEYNİNANATOMİSİ
  Beyin Yapıları
  Beyin Bölge ve Bölümleri
  Beynin Çekirdekleri
  Talamus, Hipotalamus ve Hipofiz Bezi
  Beyin Sapı ve Serebellum
  Limbik Sistem
  Serebral Korteks
  Beyin Hücreleri
  Sinir Uyarıları

  3. DUYULAR
  Dünyayı Nasıl Duyumsarız
  Göz
  Görsel Korteks
  Görsel Yollar
  Görsel Algılama
  Görme
  Kulak
  Sesi Duyuma Çevirme
  İşitme
  Koku
  Kokuyu Algılamak
  Tat Alma
  Dokunma
  Altıncı His
  Ağrı İletileri
  Ağrının Deneyimlenmesi

  4. HAREKET VE KONTROL
  Düzenleme
  Nöroendokrin Sistem
  Bir Hareketi Planlama
  Bir Hareketi Gerçekleştirmek
  Bilinçsiz Eylem
  Ayna Nöronlar

  5. DUYGUVE HİS
  Duygusal Beyin
  Bilinçli Duygu
  Arzu ve Ödül

  6. SOSYAL BEYİN
  Seks, Aşk ve Yaşamkalım
  Duyguların İfade Edilmesi
  Benlik ve Diğerleri
  Ahlaklı Beyin

  7. DİL VE İLETİŞİM
  Mimikler ve Beden Dili
  Dilin Kökenleri
  Dil Alanları
  Karşılıklı Konuşma
  Okuma ve Yazma

  8. BELLEK
  Belleğin İlkeleri
  Anılar Ağı
  Anıların Kaydedilmesi
  Geri Çağırma ve Tanıma
  Alışılmadık Bellek

  9. DÜŞÜNME
  Zeka
  Yaratıcılık ve Mizah
  İnanç ve Batıl İnanç
  Bilişsel İllüzyonlar

  10. BİLİNÇ
  Bilinç Nedir?
  Bilinci Konumlandırmak
  Dikkat ve Bilinç
  Bilincin Değiştirilmesi
  Uyku ve Rüyalar
  Zaman
  Benlik ve Bilinç

  11. BİREYSEL BEYİN
  Doğa ve Eğitim
  Beyni Etkilemek
  Kişilik
  İlginç Beyinler

  12. GELİŞİM VE YAŞLANMA
  Gelişen Beyin
  Yaşlanan Beyin
  Gelecekteki Beyin

  13. HASTALIKLAR VE BOZUKLUKLAR LİSTESİ
  Bozuk Beyin
  Bozukluklar Listesi

  Sözlük
  Dizin
  Teşekkür