• Juana Manso, 30 Haziran 1819’da Buenos Aires’te vaftiz edildi.
  Kutsal sular onu uysallık yolunda yaşama başlattı, ama Juana Manso asla yumuşak başlı biri olmadı.
  Rüzgâra ve akıntıya karşı gelerek Arjantin ve Uruguay’da, kızlarla oğlanların birlikte öğrenim gördükleri dini eğitimin zorunlu olmadığı ve fiziksel cezanın yasaklandığı, laik ve karma okullar kurdu.
  Arjantin tarihinin ilk eğitim müfredatının yanı sıra daha birçok eser kaleme aldı. Bunların arasında evlilik hayatının ikiyüzlülüğünü yerden yere vuran bir roman da bulunuyordu.
  İlk halk kütüphanesini ülkenin iç kesimlerinde kurdu.
  Boşanma diye bir şey henüz yokken boşandı.
  Buenos Aires gazeteleri ona küfretmekten büyük zevk alıyorlardı.
  Öldüğünde, Kilise onun cenazesini kaldırmayı reddetti.  
 • 621 syf.
  ·5 günde·Beğendi·10/10
  Yüce İda dağından bir top ışık doğar
  Sarı rubalı şafak, Okeanos'un akışlarından doğdu
  Tanrıların kralı Yüce Zeus, yazdı tekmil canlıların kaderini
  Doğdu dünyanın en üstün diyarında bu büyük destan
  Adı şanlı kendi şanlı Homeros'un dilinden
  Anlatıldı binlerce yıl önce

  Şimdi ben de bu şiirsel destanı anlatacağım size
  Homeros gibi değilse de
  Verdim kendimi bu kutlu göreve
  Anlayabilir okusa bilal oğlan bile.

  Bir güzellik müsabakası ile başladı Truva'nın kaderi
  Güzelliğiyle yarışan üç tanrıça ateşledi fitili
  Tanrıların kralı Zeus'a çevrildi gözler
  Öyle kurnazdı ki Zeus, işmar etti dağdaki çobanı
  Versin dedi o yargıyı
  Yarışanlar içinde ak kollu Here başta idi, hem Zeus'un kardeşi hem de sevgili eşi
  Zeus'un kızı, aşk tanrıçası Aphrodite bir diğeri
  Gök gözlü Athene'dir üçüncüsü, o da Zeus kızı idi.
  Geldi birbiriyle güzellikte yarışan üç tanrıça
  Seçilebilmekti niyetleri tanrıların en güzeli
  Çalıştılar kandırmak için
  Bu mal çoban Paris'i
  Her biri şanlı ihtişamlı hediyeler sundu
  Here; Avrupa Asya krallığı vadetti
  Athene; Truvalıların tüm Yunanistan'ı almasına yardım edeceğini
  Aphrodite de; dünyanın en güzel kadınını.
  Bizim gerzek de elbette kadını seçti
  Kaçırdı dünyalar güzeli Helen'i
  Yalnız Helen karısıydı Menelaos'un,
  O gür naralı Menelaos ki
  Tanrıların kralı Agamemnon'un kardeşi.

  Olymposlu Tanrı' nın keyfi gelir böylece
  Ölümlülerle oynamak için
  Ares'in kucağına atar onları
  Patlar gürleyerek kanlı bir savaş
  Süzülür parlak kanlı kargılar, vurduğu yeri parçalayan tolgalar,
  parıl parıl zırhlar, göbekli kalkanlar...

  Tanrılar da karışır ölümlülerin kavgasına
  Tekmil tanrılar taraf tutar da
  Gökyüzünden kana bulanır yeryüzü
  Troya'yı savaşa sokan aşkı veren zalım tanrıça; Aphrodite
  Akhalarin destekçisi, iç yakan Aphrodite'in dayakçısı; Athene
  Troyalıların koruyucusu, av tanrıçası, Athene'den de nasibini alan; Artemis
  Zeus'un kardeşi,Akhalılar'ı kışkırtan denizlerin tanrısı; Poseidon
  Güç verir Troyalılar'a Güneşin efendisi; Apollon
  Gözü yaşlıdır oğlunun kaderinden, Akhilleus'un anası, denizlerin tanrıçası; Thetis
  Kin nefret içinde Troyalılara büyük Here
  Yer altı ülkesinin tanrısı insafsız; Hades
  Savaşın gerçek adı, öç mimari; Ares.

  Bir yiğit çıkar Truva'dan
  Ödlek, baş belası Paris'ten utanan
  Zeus'un sevdiği tanrısal Hektor.
  Hiçbir insan kaçamaz kaderinden
  Ister korkak olsun ister yürekli
  Hektor da kaçamadı kaderinden
  Öfke dolu, savaştan, kan akıtmaktan başka bir meziyeti olmayan, kindar Akhilleus aldı canını
  Her şafak söktüğünde
  Sürükledi günlerce bedenini acımadan.

  Akşam yıldızı denen bir yıldız vardır hani,
  Yıldızların en parlağı, en güzeli
  Gösterdiğinde gökte kendini
  Dünyaya bir büyük Homeros gelir
  Homerosoğlu Yaşar Kemal'dir sonuncusu
  Unutturmaz yayar destanları tüm dünyaya.

  Peki bu yazıyı yazan mı kim
  Elifoğlan'dır namı.
  Çağrıldı Olympos'a rüyasında bir gece
  Fısıldadı ona Poseidon ile Thetis.
  Güç verdi yazsın bu satırları
  Yaysın bu efsaneyi tekmil yurduna
  Anlasınlar da yaşadıkları yerin şanını
  Atmasınlar elindeki çöpü Kronos'un topraklarına.

  Elifoğlan der bu savaşın
  İler tutar yanı yok
  Örnek alasın bu destanı.
  Yüce Zeus'un bile sevmediği
  Ares'in peşinden gitmeyesin

  Destana özeneceksen ille de
  Özen şiirselliğine

  Homeroskızı Elif.
 • 30 Haziran
  Bir baş belası doğdu
  Juana Manso....
  ....Rüzgara ve akıntıya karşı gelerek Arjantin ve Uruguay’da, kızlarla oğlanların birlikte öğrenim gördükleri, dini eğitimin zorunlu olmadığı ve fiziksel cezanın yasaklandığı, laik ve karma okullar kurdu.
  ...İlk halk kütüphanesini ülkenin iç kısımlarında kurdu.
  Boşanma diye birşey henüz yokken boşandı.
  ....Öldüğünde kilise onun cenazesini kaldırmayı reddetti.