mısra, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okudu

Denebilir ki, 1960’dan 1965’e kadar gençlik hareketleri üç aşağı beş yukarı aynı karakterde olmuştur. Bu karakter daha önce de ifade edildiği gibi Atatürk İlkeleri ve 27 Mayıs’ı benzeştiren ve o güne dek neler devrim denilmişse, onlara sahip çıkma ve yaşatma olmuştur. Bir başka deyişle,1960 ile 1965 arasındaki gençlik hareketleri, Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs’a karşı olan davranışlara cephe alan ilerici tavırlar niteliğindedir.
1965’ten sonradır ki, gençlik örgütlerinin bildirilerinde ve yöneticilerinin konuşmalarında “SÖMÜRÜ”, “FAŞİZM”, “EMPERYALİZM” sözcüklerine sık sık rastlamaya başlıyoruz.

Olaylı Yıllar ve Gençlik, Harun Karadeniz (Sayfa 25 - Literatür Yayınları)Olaylı Yıllar ve Gençlik, Harun Karadeniz (Sayfa 25 - Literatür Yayınları)
Menekşe, bir alıntı ekledi.
24 May 18:01 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

"Faşizm konuşma yasağı değil, söyleme mecburiyetidir."

İzdiham - Sayı 34, Kolektif (Sayfa 62)İzdiham - Sayı 34, Kolektif (Sayfa 62)
Recep Yıldırım, Sineklerin Tanrısı'ı inceledi.
23 May 11:47 · Kitabı okudu · 30 günde · Beğendi · 9/10 puan

Kitabın kitap yurdu açıklamasında da belirtildiği gibi Mercan Adası kitabına benzetilebilir. Ama mercan adası kitabındaki gençler adada İngiltere krallığının bir örneğini kurarken, Sineklerin Tanrısı kitabında tam tersi, adayı yakıyorlar ve 2 kişiyi öldürüyorlar. Karakterler çeşitlilik gösteriyor. Ralfh, Domuzcuk, Jack, Simon, Roger isimli ana karakterler mevcut.

Domuzcuk: Akli selim olan, sağlıklı düşünebilen bir karakter
Ralfh: İyi ve zeki bir çocuk, liderlik vasfı var.
Jack: Liderlik özelliği olan ama çevresine zorbalıkla insan toplayan birisi.
Simon: İyiliğin sembolü
Roger: Kötülüğün sembolü

Kitapta verilmek istenen mesaj herkes tarafından farklı anlaşılmaya müsait bence. Benim kitaptan aldığım mesaj, (kitap ikinci dünya savaşından sonra yazıldığı için) kötülük, faşizm, despotizm gibi fikir takımlarına karşılık iyiliği, realizmi savunan ve bu akımların ne kadar makul ve mantıklı olduğu yönünde.


....

İrem, bir alıntı ekledi.
 21 May 19:44

" 1933 yılında, Hitler' in Almanya' da iktidar olmasıyla yükselen faşizm dalgasından Türkiye de etkilenip, “Ne mutlu Türk yaratılana” sloganları atılırken, Atatürk, cumhuriyet'in 10. yıl söylevinin sonunda, Tanrı tarafından seçilen bir ırkın olamayacağını vurgulayan şu anlamlı ve güzel sözü söylemiştir:
"Ne mutlu Türküm diyene!" "

Bir Çift Ayakkabı, Sunay Akın (undefined)Bir Çift Ayakkabı, Sunay Akın (undefined)
Nilüfer Kuzu, bir alıntı ekledi.
21 May 12:45

Eşit paylaşılsa, bütün nüfusa kişi başına ancak bir ya da iki portakal düşerdi.
Vitamin açısından hiçbir fark yaratmazdı; ama "eşit fedakârlık" konulu konuşmalara bir anlam verirdi...

Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sayfa 89 - Sel Yayıncılık)Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sayfa 89 - Sel Yayıncılık)
Nilüfer Kuzu, bir alıntı ekledi.
21 May 12:29

Komünist ve komünizme yakın duran propaganda Rus dış politikasına geçici fayda sağlamış olabilir, ama bu ve bu şekillerde yapılan propagandanın gerçekte Sosyalizm davasının önünü kesmekten başka bir işe yaramadığını söylemeliyim...

Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sayfa 114 - Sel Yayıncılık)Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sayfa 114 - Sel Yayıncılık)
Ekrem Yasin, bir alıntı ekledi.
19 May 17:16 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Olimp'teki Kavga
Nihayet bir gün profesör:
Burjuvazi, dedi, tarihinde iki defa silahlanır. Birincisi doğarken, Fransız İhtilâli onun birinci silahlanmasıydı. Şimdi de faşizm, onun ikinci ve son silahlanmasıdır. Almanya, belki de faşizme gebedir!

Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 287 - Remzi Kitabevi)Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir (Sayfa 287 - Remzi Kitabevi)
SosyologÇa, bir alıntı ekledi.
19 May 00:04 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

“Adorno, hayatı boyunca faşizm, komünizm ve Batı kitle tüketimciliği tehlikeleriyle mücadele etmiş ve bence yirminci yüzyıl ortalarının entelektüel vicdanı olmuştu.”

Entelektüel, Edward Said (Sayfa 92 - Ayrıntı yay)Entelektüel, Edward Said (Sayfa 92 - Ayrıntı yay)
Nilüfer Kuzu, bir alıntı ekledi.
18 May 19:22

Şimdi görünüşe bakılırsa işçi sınıfının hayat standardını bırakın yükseltmeyi, sürdürmenin bile mümkün olmadığı noktaya gelindi. Zenginler yeryüzünden silinse bile halkın genelinin ya daha az tüketmesi ya da daha çok üretmesi gerekiyor. Yoksa içinde bulunduğumuz kesmekeşi ben mi abartıyorum?

Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sel Yayıncılık)Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sel Yayıncılık)
Nilüfer Kuzu, bir alıntı ekledi.
18 May 14:59

Siyasi çağda yaşıyoruz. Savaş, faşizm, toplama kampları, kauçuk coplar, atom bombaları v.b. adlarını açıkça söylemesek de gündelik düşüncelerimizde ve dolayısıyla yazılarımızın büyük kısmında yer alıyor...

Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sel Yayıncılık)Faşizm Kehanetleri, George Orwell (Sel Yayıncılık)