• Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir herkesin durumuna konumuna göre davranmaktır. Yani adalet eşitlik değildir!
 • Cesaret tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.

  Şehir halkı ne kadar iyi olursa idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

  Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

  İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

  Terbiyenin gâyesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

  Kanun sahibinin en önemli vazifesi gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

  Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

  Bir hüküm bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

  Kendini idare etmesini bilmeyenler kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

  İktidar iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

  Devlet işleri devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

  Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

  Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur tanrı.

  Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

  Devlet işleri içten gelen bir sevgi edep ve kâmil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

  Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

  İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendiişleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

  Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

  Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkânsızdır.

  Sevginizi belli edin dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

  Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

  Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

  Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir herkesin durumuna konumuna göre davranmaktır. Yani adalet eşitlik değildir!

  Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan karakteri sağlamlaştıran insanı cömertliğe ve cesarete iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

  Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

  Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kanaati varsa bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.

  İnsanoğlu bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

  Bir zorba ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

  Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

  Bu güzel sözümüze bir örnek verelim kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

  Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

  Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder yanlışlıklara karşı olan nefretleri onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.

  Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

  Oğullarım büyüdüğünde dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin yapacağınız her pekguzelsozler.com işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

  Edep devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.
 • Eşitlik, nicelik ve nitelikli bakımından aynı olmaktır. “ Ne eksik, ne de fazla olana” eşit denir. Her eşitlik bu tanıma uymayabilir. Mantıkta aynı değere sahip olmak iken; matematikte farklı ifadelerle aynı anlama gelmek eşitliktir.

  Adaleti sağlamak için bir bireye hak ettiğini vermek gerekir. Bu hakkı vermek diğer bireylerle eşit tutmak anlamına gelmez. Eşit tutmak ise birisine hakkını verip de diğerine onun hak ettiğinin azını vermek eşitliğe girmez.

  Toplumumuzda eşit olmak istenilmektedir. Bu sağlanmamıştır her zaman. Zaten sağlanılmamalıdır da. İnsanları birbirinden ayıran yaşamdaki yerleri vardır. Kalkıp adam öldüren biriyle adam öldürmeyen birini eşit göremezsiniz. Çünkü onun yapmış olduğu bir suç vardır. Ve ona göre de bir suç. Suçu olan birisine ve suçu olmayan kişiye aynı davranışı (cezayı) vermek adaletsizliktir.