Herkese eşit davranmak, adalet değildir”
Eşitlik, nicelik ve nitelikli bakımından aynı olmaktır. “ Ne eksik, ne de fazla olana” eşit denir. Her eşitlik bu tanıma uymayabilir. Mantıkta aynı değere sahip olmak iken; matematikte farklı ifadelerle aynı anlama gelmek eşitliktir.

Adaleti sağlamak için bir bireye hak ettiğini vermek gerekir. Bu hakkı vermek diğer bireylerle eşit tutmak anlamına gelmez. Eşit tutmak ise birisine hakkını verip de diğerine onun hak ettiğinin azını vermek eşitliğe girmez.

Toplumumuzda eşit olmak istenilmektedir. Bu sağlanmamıştır her zaman. Zaten sağlanılmamalıdır da. İnsanları birbirinden ayıran yaşamdaki yerleri vardır. Kalkıp adam öldüren biriyle adam öldürmeyen birini eşit göremezsiniz. Çünkü onun yapmış olduğu bir suç vardır. Ve ona göre de bir suç. Suçu olan birisine ve suçu olmayan kişiye aynı davranışı (cezayı) vermek adaletsizliktir.