İnsan toplumdaki düzeni ilk olarak ataerkil ya da hiyerarşik form altında, yani, ilke olarak iktidar, eylem olarak Devlet şeklinde kavradı.
Sayfa 86 - Versus YayınlarıKitabı okudu
160 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
4 günde okudu
İstanbul'daki bir gecekondu semtinin yoksul çevresinde geçen bir hikâye anlatılıyor. Önce cinayet, sonra derme çatma kebapçı- nın önünde oturan erkeklerin siyaset muhabbeti. Umumi tuvaletlerde çalışan kadınların kendi sohbetleri. Sefil semte mafya hakim. Kendi iktidarı olmayanlar iktidar savaşında. Hep eğlence var, hayatta kalma savaşı da var hep. Neşeli bir tuvaletçi kız, yolu gecekondu semtinden geçen bir sosyete beyzadesi onu görünce bayıldı diye beklenmedik şekilde sevimsiz zenginlerin arasına karışır.
Keşanlı Ali Destanı
Keşanlı Ali DestanıHaldun Taner · Bilgi Yayınevi · 20131.779 okunma
Garip durumdur, insan ne kadar genç, ne kadar deneyimsiz, ne kadar mahcup olursa olsun kendisine özgü bir sır, bir teşebbüs peyda ettiği gibi derhal çocukluktan erkekliğe geçer. Nefsinde hemen her şey için bir yeterlilik, bir iktidar görür. Her işe karışmak ister, hiçbir türlü tavır içinde olmaktan çekinmez.
Birçok yerlerde, ağalık, beylik, hanedanlık davaları insanları sürüklemiştir. Bu arada asker olmamak, fakat silâha sarılmak, başına buyruk olmak, köylerde, kasabalarda renk renk giysiler, üstüne kamalar, tabancalar, fişekler kuşanıp omuzda silah dolaşmak zevki, yani ya hükümetsiz bir nizamın ya da
Sayfa 316 - Remzi KitabeviKitabı okudu
Eski Anadolu bir kıtadır ki orada, merkezi iktidar zayıflayınca, derhal isyanlar, ayrılıklar başlar. Eski Anadolu tarihinin kanunu budur. Birinci Dünya Savaşı sonunda devlet yenilip ordu dağılınca, Anadolu başsız kaldı. Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen kanununun hükmünü yürütmesi için, gene koşullar belirmeye başladı. Fakat 1919'da ilk kıvılcımları parlayıp 1920'de yurdun en önemli bölgelerini saran ve bir aralık Ankara'yı boğacak hale gelen iç isyanlar, yalnız bir iktidar anarşisinin eseri değildi. Bu isyanlarda, milli mücadeleye karşı iç direnişler, psikolojik ve sosyal bütün çağdışı güçler harekete getirildi.
Sayfa 279 - Remzi KitabeviKitabı okudu
Ömer b. Abdülaziz
2. Halifelik Anlayışı ve İlk İcraatları Veliaht tayin edildiğini Halife Süleyman'ın ölümünden sonra onun vasiyetinin açıklanması üzerine öğrenen Ömer b. Abdülaziz, aklından geçirmediği bu önemli görevin kendisine bilgisi dışında ve istişaresiz verildiğini söyleyerek bundan muaf tutulmasını
“Sahi kimdik biz? Orta Asya steplerinden gelip, bu toprakların uygarlıklar kurmuş halklarıyla karışarak yeni bir imparatorluk kurmuş bir milletin kendini kaybetmiş çocukları... Kendini kaybetmiş... Şu kaybettiğimiz kendimiz neydi acaba? Irkımız mı? Dinimiz mi? Onurumuz mu? Aklımız mı? Hafızamız mı? Toplumsal psikojenik füg... Bir toplumun geçici olarak hafıza kaybı... Geçici olduğundan pek emin değildim ama bir hafıza kaybımız olduğu muhakkaktı. Çünkü her gelen hükümdar, her gelen iktidar, tarihi kendi çıkarma göre yeniden yazdırıyordu. Çıkarlara göre yazılan tarihin gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktu.”
"..Çağımız insanı topraktan veya taştan yapılmış putlara tapmıyor, ama yeni putlar edinmiş kendine.. Başarı,maddi güç, iktidar....
Güçlü aslan yoluna çıkan fareyle oynar, başka türlü tepki korkutucu şöhretini zedeler
Kadınların Sistem İçinde Erilleşmesi
Endüstri Devrimi, Tarım Devrimi'nden istim aldığını söylediğimiz eşitsizliği yok edemediyse de hayli törpüledi ve sorgulamaya açtı. Bazılarınca kadının üstünlüğünü istediği sanılan, ama aslında kadın-erkek eşitliğini savunan feminizmi endüstriyel yaşam biçimine borçluyuz. Kadınlar, günümüzde özellikle de servis endüstrisinin hayata damgasını vurduğu ülkelerde, profesyonel meslek sahibi ve yönetici olarak erkeklerle aynı düzlemlerde, hatta onlardan önde bile olabiliyor artık. Ama “iktidar” ortadan kalkmadı. Tersine, mali, idari ve iradi öncelik sahibi hale gelen kadınların, rekabetçi sistem içerisinde “erilleştikleri” gözlenmekte. Kadın dilini, aklını, ruhunu hayata hâkim kılamayınca kadının iktisadi ve içtimai özgürleşmesi bir anlam ifade etmiyor. Tersine erkek iktidarı bu defa “unisex” olarak yoluna devam ediyor.
Sayfa 113
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.