• Bel hattındaki savaşta, bir numaralı
  düşman yağdır. Plastik cerrahlar
  insanları inceltmek amacıyla
  şekillendirdikleri ameliyatlarda yağ
  dokusunu çekip çıkarır ve diğer
  klinik atıklarla birlikte çöpe yollar.
  O halde, bir tür yağ dokusunun kilo
  kontrolünde rol oynaması garip değil mi?
  Bildiğimiz beyaz yağ dokusu değil de kahverengi yağ dokusu denilen özel bir doku.
  Kahverengi yağ bazı memelilerde
  besinlerden elde edilen enerjiyi memelinin
  hiçbir çaba harcamasına gerek olmadan
  kalori yakarak ısıya çevirir. Eskiden yetişkin
  insanlarda kahverengi yağ dokusunun
  olmadığı düşünülürdü, ancak bir dizi
  kanıt bunun yanlış olduğunu, en azından
  bazı kişilerde bulunduğunu ve işlevsel
  olduğunu gösteriyor. Kişiden kişiye değişen
  kahverengi yağ miktarı, neden bazılarımız
  inceyken bazılarımızın fazla kilolu olduğunu,
  neden çoğumuzun yaşlandıkça kilo
  aldığımızı açıklamaya yardımcı olabilir.
  Araştırmacılar kahverengi yağlarımızın
  miktarını ve etkinliğini artırmak için
  çeşitli ilaçlarla hatta cerrahi yöntemlerle
  deneyler yapıyor. Normal beyaz yağı
  vücuttan çıkararak kahverengi yağa
  dönüştürüyor, sonra tekrar vücuda
  naklediyorlar. Sadece 50 gram kahverengi
  yağ -bazılarımızın zaten sahip olduğu bir
  miktar- günde yaklaşık 500 kalori yakabilir.
  Kahverengi yağın aynı zamanda
  termojenez olarak bilinen ısı üretimi
  üzerindeki rolü, hayvan fizyologları
  tarafından detaylı olarak incelenmiştir.
  Kahverengi yağ hücrelerinin
  mitokondrilerinin (hemen hemen her
  hücrede bulunan, yiyecekten enerji
  çıkaran küçük yapılar) alışılmışın dışında
  olduğu anlaşılmıştır. Hücrelerin büyük bir
  çoğunluğunda bu enerji ya depolanır ya
  da hücresel süreçlere güç sağlamak için
  kullanılır. Ama kahverengi yağ hücrelerindeki
  mitokondri, enerjinin ısı olarak harcanmasına
  sebep olan thermogenin (yani çiftlenmemiş
  protein 1) adı verilen bir protein vardır.
  US National Institutes of Health’ten
  araştırmacı Francesco Celi “Bu, tek amacı
  yağ yakmak olan bir doku” diyor.
  Sizin de tahmin edeceğiniz gibi havanın
  soğuk olduğu zamanlarda bu tür ısı üretimi önemlidir ve bu yönüyle memelilerin
  evriminde önemli bir adım oluşturmuş
  olabilir. Bu tür ısı üretimi, vücutları küçük
  olduğundan yüzey/hacim oranları yüksek
  olan ve bu nedenle de ısı kaybına yatkın olan
  bebekler için yararlıdır. Ayrıca bebeklerin
  sıcaklık ayarlama sistemleri de olgunlaşmamıştır, titreyemezler bile. Bebeklerin deri
  altında, kolayca görülebilen, esas olarak
  da sırt, omuzlar ve boyun çevresinde yoğunlaşan kahverengi yağ depoları vardır.
  Ancak yetişkinlerde durum çok farklı. Otopsi sonuçları, yetişkinlerde ya hiç
  kahverengi yağ olmadığını ya da beyaz
  yağın içinde önemsiz görünen kalıntılar
  halinde bulunduğunu göstermiştir. Bu,
  gerektiğinde ısı üretimi görevini diğer dokuların üstlendiği varsayımına yol açmıştır.
  Örneğin kaslar titreme yoluyla ve ayrıca
  titremesiz termojenez yoluyla ısı üretebilir.
  2002’de insan vücudunu görüntülemenin
  yeni bir yöntemi olan PET-CT tarama
  yönteminin kullanılmaya başlanmasıyla bazı
  tuhaf sonuçlar ortaya çıkmış. Bu teknikte
  önce metabolik açıdan sorunlu bölgeleri,
  yani tümör belirtisi olan bölgeleri algılayan
  radyoaktif bir izleyici enjekte edilen kişiler
  daha sonra X-ışınlarıyla taranır. Fakat tarama
  sonucunda elde edilen görüntülerde kimi
  zaman köprücük kemiği, omuzlar ve sırt
  çevresinde parlak lekeler olduğu gözlenmiş.
  Hastalar tarama sırasında sadece hastane
  önlüğü giydikleri için üşüyorlarmış. Odalar
  daha sıcak olduğunda bu lekeler kaybolmuş.
  Radyologlar, kahverengi yağın soğuğa
  tepki olarak parladığını düşünmüş.
  Kahverengi yağa olan ilgi artınca bazı
  araştırma grupları gönüllüler üzerinde
  çalışmalar yaparak bu dokuyu daha
  sistematik olarak aramaya başlamış.
  Geçtiğimiz aylarda yayımlanan çalışmalar,
  bazı insanlarda her birinde yoğun bir kan
  akışı ve sinir ağı olan, küçük ama belirgin
  kahverengi yağ adacıkları olduğunu
  göstermiş. Metabolik açıdan sorunlu
  bölgelerden alınan doku örneklerinin
  analizi, bu bölgelerde kahverengi
  yağın ayırt edici moleküler özelliği olan
  thermogenin bulunduğunu gösteriyor.
  Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  kahverengi yağ eksikliğinin obezitenin
  bir sonucu değil nedeni olabileceği
  fikrini destekliyor. Örneğin, genetik
  değişiklikle thermogenin eksikliği yaratılan
  farelerin obez olması daha muhtemel
  (Cell Metabolism, Cilt 9, s. 203).
  Yani bu metabolik piyangoda aramızdan
  bazılarına şanslı bileti veren, diğerlerini de
  kilolarıyla hayat boyu bir savaşa mahkum
  eden kendi genlerimiz olabilir. Konuyla
  ilgili bir makale yayımlayan Ronald Kahn
  “Bazı hayvanlarda etkinleştirilebilen
  kahverengi yağ miktarının genetik bir
  farklılığa bağlıymış gibi göründüğünü
  biliyoruz” diyor ve ekliyor: “Bence aynısı
  muhtemelen insanlar için de geçerli.”
  Bu bizi asıl önemli soruya getiriyor:
  Fazla kilolu insanlar bel bölgelerindeki yağı
  eritmek için kahverengi yağın gücünden
  yararlanabilir mi? Bu, kuramsal olarak, ya
  kahverengi yağ miktarını ya da kahverengi
  yağın normal sıcaklıktaki etkinliğini artırarak
  yapılabilir. Tabii ikisi bir arada olsa daha da iyi.
 • “ insandan pahalı
  Ucuzlakırdı çıkar!”
  6

  “Kapıyı kilitlemiyor musun?” diye sordu.
  “Hiçbir zaman kilitlemedim ki! Sözde iki yıldır kilit alacağım...”
  Gülümseyerek Sonya’ya baktı.
  “Kilitleyecek hiçbir şeyi olmayan insanlar

  mutludurlar herhalde, öyle değil mi?”

  Dostoyevski
  7

  ER anne baba çocu-
  ğunun elbette iyiliğini
  ister. Ama, “Ben senin
  iyiliğini düşünüyorum”un içi,
  “Ben senin ahiretini düşünü-
  yorum” ile dolabilmeli…
  22

  Ateş seni
  çağırıyor!” O ateş gençleri her
  dönem çağırıyor. Gençliği
  ateşe değil, iyiye çağırmalı.
  Böylece tüm insanlığı iyiye
  çağırmış olursunuz.
  23

  “Tıp ilmini iki satırla topluyorum; sözün
  güzelliği kısalığındadır: Yediğin vakit az ye.
  Yedikten sonra dört beş saat kadar daha
  yeme. Şifa hazımdadır.”
  25

  AYATI boyunca yüz elliden fazla eser
  yazmış olan İbni Sina, 57 yaşında hasta-
  lanmış ve kendi kendini tedavi edeme-
  miştir ve son sözleri şu şekildedir:
  “Kara topraktan gökteki yıldızlara kadar,
  En bilge sözlerin ve işlerin sırrına erdim,
  İkiyüzlülükten kurtuldum, bütün düğümleri
  çözdüm,
  Çözemediğim tek düğüm, o da ölüm…”
  25

  Bir kaşık
  toprakta yaklaşık 10.000 çeşit
  bakteri bulunur.
  28


  Kediler âleminde fare değil
  de insan olarak yara-
  tılmışız. Bir tutam
  maydanoz değil de
  şerefli bir insan olarak
  yaratılmışız. Niye?
  İşte bunları düşünüp
  anlayacak her şey
  verilmiş bize.
  31


  Bazen bir çiçeği
  bile sevdiğimiz bir kişi gönderdi diye atmaya
  kıyamıyoruz. Solsa
  da, pörsüse de
  saklıyoruz. Ya bir
  de o çiçeği, Allah’ın
  armağanı bilsek, sahib-i haki-
  kisinin O olduğunu bilsek,
  nazarımız değişir, her şeye “bir
  ulu nazarla” bakarız. Ondan
  bilince, her şey güzel…
  32


  İNSANCA yaşanan bir
  hayat, insanlığı yaşatma-
  nın en güzel yolu değil mi
  zaten?
  37


  Sıradan insanlar,
  sadece kendi deneyimlerinden
  öğrenirler.
  Akıllı insanlar,
  herkesten ve her şeyden öğrenirler.
  Cahiller ise zaten her şeyi bilirler.
  — Sokrates
  43


  Kul iki hasleti olmadık-
  ça olgunlaşamaz:
  İnsanların elinde olan-
  dan ümit kesmesi.
  İnsanlarda ayıp ara-
  maktan vazgeçmesi.
  — Eyyub Sahtiyani
  50

  HARAMDA MUTLULUK ARAYANA,
  MUTLULUK HARAM OLUR.
  Hz. Ömer (ra)
  58

  DÜŞMANINDAN INTIKAM ALMANIN EN IYI YOLU,
  DÜŞMANINA BENZEMEMEKTIR.
  Aurelius
  58

  HER ŞEYIN BIR ÇARESI VARDIR.
  FAKAT INSAN BOZULDU MU, BUNUN ÇARESI YOKTUR.
  Ahmet Hamdi Tanpınar
  58

  YANLIŞ BEKLENTILER, KORKULARDAN DAHA TEHLIKELIDIR.
  Tolkien
  58

  DARDA KALDIM DIYE UMUTSUZ OLMA,
  YOK IKEN DÜNYAYI VAR EDEN VARDIR.
  Neşet Ertaş
  58
 • Küçük hesaplar, büyük hedefleri öyle örtmüştür ki, artı(+)lardan kurtulup çarpı(×)larla düşünemiyoruz. "Adalet" mefhumu "eşitlik" kelimesine öyle eşitlenmiş ki az bir gayretin bile büyük bir nimetle mükafatlandırılabileceğini göremiyoruz. Başarıyı o kadar dar bir çerçeveye oturtmuşuz ki yapabileceklerimizi hayal edemiyoruz.
 • Sinek Isırıklarının Müellifi
  Ölüm akla düşünce her şeyin her şeyle ilgi-
  si oluyor, bağlantılar kuruluyor ve korkunun kirli ampulü
  pır pır yanıyor. Sf. 6

  Evet, yolun sonunda iki adam, şiirin bile fayda et-
  mediği çünkü şiir çaredir bir bakıma ölüme, özellikle de son
  dize ve her şeye çengel atan kafiye. Sf. 7

  Kitaplar bir bakıma başarılmış, tamamlanmış şeylerdir.
  Oysa hayat başarılamayan ve tamamlanmayan şeylerle dolu-
  dur. Sf. 10

  Kendi dünyamdan çıktığımda basit cümlelerin öznesi oluyorum. Sf. 14

  Her şey bir şeyin etrafın-
  da hiç durmadan döner, insanın payına düşen sarhoşluktur. Sf. 15

  Cemil, eline kalem alan insanın sadece kendi
  düşürdüklerini değil bütün dökülenleri toplaması gerektiğini
  anladı. Sf. 15

  Ötesi bizden sorulur, ruh insan-
  dan sorulur, ama soruluyor da ne oluyor! insan yalnızca bir beden olmayı kaldıramıyor, bu çok belli, diye düşündü Cemil. Halbuki yalnızca bedeniz ve bununla baş edemediğimiz
  için ruh diye bir şey icat etmişiz. Doğrusu parlak bir fikir! Sf. 22-23

  evden ayrı kalınca hayatın dışına itilmiş gibi hissettiğim söyledi. Sf. 24

  Dünyamızda alışılmışın dışındaki her şeyin açıklanması gerekir ve bu hiç de masum bir gereklilik değildir. Açıklama yaparsınız, neden gösterirsiniz, makul gerekçeler sunarsınız, sonra bir de bakmışsınız tam da sizden açıklama bekleyenlerin dilini kullanıyorsunuz, kendi dilinizi değil. Birilerine açıklama borçluysanız borcunuzu daima kendi dilinizi harcayarak ödersiniz. Sf. 27

  İnsanın kendi dünyasını ve dilini susarak koruması ne tatlı paradoks! Sf. 28

  Çünkü aşk başta anlam olmak
  üzere pek çok şeyi karşısına alır, huzuru örneğin, kararlılığı
  ve dengeyi. Kendi kendine sözler verirsin. Boşunadır. Sf. 28

  Bu kadar yükseklen ancak düşerek inilir. Sf. 29

  Halbuki sızıntı hep vardır, ip gibi, yaşadıklarımızdan, okuduğumuz kitaplardan, seyrettiğimiz filmlerden zihnimize akan bir şeyler hep vardır. Sf. 36

  “Editör Hanım, biliyorsunuz Eski Yunanlılar güzellik karşısında hüzünleniyorlardı ve bunu başarabildikleri için de tarihe geçtiler. Biz modern insanlar ise güzellik karşısında huzursuzluk, şaşkınlık, hatta kimi zaman da öfke duyuyoruz; tarih bizden söz etmeyecek.
  Bizi bu güzel gezegende böyleşine huzursuz, şaşkın ve öfkeli kılan şey, Eski Yunan’dan bugüne soyumuzun epey hırpalanmış, çirkinleşmiş, parçalanmış olduğunu bilmemiz ve bunun acısını çıkarmak istememizdir belki de, kim bilir. Modern insan, adaleti ‘hiçbir kötülük cezasız kalmaz’ tehdidine indirgeme eğiliminde. Edebiyatçılar da bu eğilimden
  nasiplerini alıyor: Cezalandırmak istiyorlar, şaşkın ve öfkeliler. Edebiyatın ham duygularla yapılmayacağını söylerken haklıydınız. Sakin olmalıyız,
  Ama aforizmanın edebiyat için bir tehlike olduğuna dair görüşünüze bütünüyle katılamayacağım. Hem biyolojik yoksunluklar hem de politik saçmalıklar yüzünden bilginin, başka bir deyişle ‘asıl olanın uzağında yaşamak zorunda kalan bizler, birkaç cümle boyunca da olsa bilginin sahibiymiş gibi, asıl olanın ne olduğunu biliyormuş gibi davranamayacaksak yazmak, edebiyat ne işe yarar! Hayatın anlamını, evrenin başka bir yerinde bizimkine benzer bir yaşamın olup olmadığını, kapitalizmin işleyişindeki şeytani süreçleri bilmemeye katlanabilecek bir insanın hem aklından hem de vicdanından şüphe etmek gerekir. Aforizma belki bilmek demek değildir ama bilmek çabasıdır, ona en azından bir başlangıç önermesine verilen değeri vermek gerekir. Şu da yeteri kadar açık değil mi: Aforizma modern insanın kullandığı bir ağrı kesicidir. Hiç olmanın ağrısını dindirir. Sonra ağrı yine başlar. Sf. 38-39

  Bütün ayrıntılar mahrumiyetin, özlemin kırbacıyla şaha kalkıyor, böylece bir örümcek ağı da önem kazanıyor, duvardaki gölgeler ve renk değişimleri de. Hayatta kalabilmek, hatta gizliden gizliye özgürlüğe, ölümsüzlüğe İnanmak için ayrıntıları görmek, bunları kâğıda aktarmak gerekiyor. Sf. 43

  İş bahane, oraya kelimeleri aramaya gittin. Kelimeleri seviyorsun, bazen insanlardan bile fazla. Sf. 44

  Böyle hafif bir evrende anlam ne arasın? Anlam ağırdır... Dibe çöker. Falcılar bu nedenle kahvenin telvesine bakarlar.” sf. 50

  Rene Char’m Seçme Şiirleri’ nin önsözünde geçen şu cümleyi unutamıyordu: “Kırk yaşımızda, yüreğimize yirmimizde sıktığımız bir kurşunla ölüyoruz.”
  Böyle bir cümleyi okuyup yıllarca aklınızda tutuyorsanız zaten ölüyorsunuz demektir.
  Silaha gerek yok. Sf. 65

  “Karman çorman hissedişin tane tane çözüleceğini, yeniden, bu kez mükemmel bir düzen içinde bir araya geleceğini ve hayatın bir anlama kavuşacağını hayal etmek: yazmak.” Sf. 68

  zaten biz insanların saf gerçekle pek işi olmaz. Gerçekler av hayvanlan içindir. Sf. 74

  Yaşamak ilerlemek olamaz, diye düşünüyor Cemil, ama geride bırakmak olabilir. Sf. 83

  İnsan aslında nicelikten, akıl almaz büyüklükte bir sayıdan başka bir şey değil ve öldüğünde de sayı oluyor zaten. Sf. 89

  Önemsiz şeylerin, tali duyguların üzerinde gidiyor hayat, sanki önemli bir yere varacakmış gibi bütün gücüyle bütün hızıyla gidiyor. Sf. 90

  çünkü zihin hiçbir zaman tam olarak gömülmez rüyaya, yüzeyde kalmaya çalışır.
  Sf. 92

  Keder vardır. Hesap tutsun, denge sağlansın diye, büyük deftere yazılı, kaynağı belirsiz bir keder. İnsan, evet, simyacıdır; kıymıkları, çizikleri, ufacık şeyleri soy bir kedere dönüştürmeyi başarmıştır. Evrenin muazzam boşluğu madde, anti-madde ve keder ile doludur. Sf. 98

  “Bir bakıma doğruyu söylemişsin!” dedi Nazlı, “Mucize bekleyen herkes eninde sonunda fizik yasalarıyla yüzleşmek zorundadır.” sf. 102

  oysa hayatın sürekliliği hem birbirine eklenen hem de birbirini eksilten anların sürekliliğini. Sf. 116

  Yaşamanın ve ölmenin, insanın ve devletin mutlak zıtlığı görünüverdi. Sf. 127

  bunca acıya rağmen hâlâ hayatta olduğumuza göre ya üçkâğıtçıyız ya da umudumuz var. Ben kendimi üçkâğıtçı gibi hissediyorum. Sf. 128

  Kendi acılarımıza ve başkalarının acılarına hiçbir yeni biçim arayışına girmeden tanık olmamız ve sessizce katlanmamız bekleniyor. Günümüzün dünyası Beckmann’ın dünyasından daha tekin bir yer değil. Her şey kendini ölçüsüzce çoğaltarak var olmaya çalışıyor: insanlar, silahlar ve para. Sf. 129

  Editör Hanım, elbette biz küçük burjuvaların yalnızca tadını çıkardığımız lükslerimiz yok, bazı çilelerimiz de var: Hayatı ve insanları anlamak, her fırsatta ölüm üzerine düşünmek, küçük şeylerde ille de büyük ve asli şeylerin izlerini aramak, genelleme yapmak, zevklerimizi inceltmek ve suçluluk duymak gibi çileler. Aldığımız her nefes bize kendimizi suçlu hissettiriyor, lükslerimiz ve çilelerimizle bir kum havuzunda oynuyormuşuz gibi hissettiriyor. Bir yandan suçluluk duygusuyla havuzumuzda eşelenirken bir yandan da gerçek dünyanın dev bir yumruk olarak art arda üzerimize inmesini, kurduğumuz her şeyi tuzla buz etmesini bekliyor, hatta istiyoruz. Kafka okuduk, gerçeğe mazoşistçe bir düşkünlüğümüz var. Sf. 148

  Editör Hanım, gerçeğin böyle bir yumruk gibi üzerine inmesini beklerken insanın hiçbir şeye inancı tam ve daim olmuyor. Güzele, iyiye, edebiyata, kitapların dünyasına, hiçbir şeye... Sf. 149