Biz dünya nimetleriyle aramızdaki mesafeyi ayarlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü medeniyetin temelini oluşturan kitap ve sünnet bize böyle emrediyor. Çağın gerekleri neyse onu yapacağız; ama teknolojiyle aramızda bir hudut var.
Cüneyd "Bizim yolumuz Kitap ve Sünnet ile kayıtlıdır" der.
Sayfa 34
Reklam
Çocuklarin en büyük şansı iyi bir ögreticiye denk gelmesi...
İman henüz çocukluk yıllarında kalp ve zihinlerine iyice yer etsin diye, öğrencilerin müfredatına Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ın görüşlerinin esas alındığı İslam akaidi derslerinin de eklenmesi gerektiğini fark etmişti.( Ebu Mafûz )
EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ VE BİLİMCİLERİNE.
TÜRK EDEBİYATINDA DİL VE MİLLİ EDEBİYATIN SEYRİ Geçmişten günümüze edebiyatımızın seyrine kısaca göz atalım. 1299’da Osmanlı’nın kurulmasından bir süre sonra Divan edebiyatı başlamıştır. Bu edebiyatın zemini Arap, Fars ve Acem dilleri ve edebiyatları üzerine teşekkül ettirilmiştir. Edebiyat sahası, ecnebi ülkelerin milli değerlerini kullanarak
Hz. Peygamber’in akranı olan ashabın taşıdığı yüksek ruhu, o ruhu taşıyanların yaşadığı zamana Saadet Çağı denilmesini anladım. Onlar, ahlakları, anlayışları, düşünüşleri, her şeyleri Kur’an ve sünnet olan kutlu bir nesil idiler.
Müslümanları fetihlere sevk eden, onları muvaffak kılan bir iman vardı ve bu iman iki kaynaktan fışkırıyordu: kitap ve sünnet.
Sayfa 332 - 19. BaskıKitabı okuyor
Reklam
590 syf.
10/10 puan verdi
·
25 günde okudu
Selam sana, salât sana ya Resûlallah. Hz.İbrahim döneminden bir bülbülün alemin yaratılış sebebi Hz.Muhammed'i görme konusunda Hz. İbrahim ile anlaşma yapması üzerine başlıyor kitap ve sonrasında bülbülün ağzından efendimizin doğumundan öncesi, doğumu, gençliği, vahiy dönemi, peygamberlik dönemi, İslam yolundaki savaşları ve veda hutbesi anlatılıyor. Roman tadında harika bir siyer kitabı olmuş. İskender Pala'nın hem dini hem edebi bilgisine diyecek sözüm yok yine şaşırtmadı ve güzide bir eserle karşımıza çıkmış. Okudukça yer yer Hz.Ebubekir olup en yakın dostu olmayı, onu uyandırmamak adına bir yılan tarafından sokulacak kadar onu sevmeyi istedim. Kızı Fatıma olup üstüne pislik attıklarında onu temizleyip herkese karşı korumayı istedim. Hz.Ali olup onun kılığına girmeyi ve onu öldürmek isteyenlerin karşısına korkusuzca çıkmayı istedim. Daha kimlerin kimlerin yerinde olmak istedim de sonra sen kim onların iman ve peygamber aşkı kim diyip haddimi bildim. Ama sonra efendimizin "Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi ne çok isterdim." sözünü hatırlayıp mutlu oldum. Efendimizin yolunda olup Kuran ve sünnet rehberliğinde hayatımızı yaşamak dileğiyle, hayırlı bayramlar
Bülbülün Kırk Şarkısı
Bülbülün Kırk Şarkısıİskender Pala · Kapı Yayınları · 202010,3bin okunma
Ümîd ve îmân gibi pek àlî sermâyemiz var. Hoca Efendi Hazretlerinin àlî tavsiyeleri: Beş vakit namazını ta'dil‑i erkân ile kıl; yani başka ibâdete gücün yetmez. Namazın nihâyetindeki tesbihleri yap; yani başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kebâiri terk et; çünkü sağâiri arayacak zamanda değiliz. İttibâ'‑ı sünnet et; zîra bu zamanda arkasında gidilecek ve harekâtı taklide değer, sâf, hàlis ve muhlis bir hâdî ( ki, o da seni yine bu yola götürecektir ) maalesef bulamayacaksın. Belki bu yola çıkaracaklar vardır. Fakat kömür ile elması kim fark edecek? Öyle ise sen çalış; ondan daha iyi kılavuz bulamazsın.
Herkes Sorumlu
Dinimiz hiç kimseye sorumsuzluk ya da dokunulmazlık gibi bir ayrıcalık tanımamıştır: "Kendilerine peygamber gönderdiklerimize de gönderdiğimiz peygamberlere de elbette hesap soracağız."(A'raf Sûresi, 6) Bu sebeple hiçbir yöneticinin kendisini kural üstü yani Kitap ve Sünnet dışı görme ve gösterme hakkı yoktur. Öte yandan "Kıyamet günü her grup kendi önderleriyle çağırılacaktır." (İsra Suresi, 71) Bu da dünyadaki liderliğin dünyada bitmeyip ahirete de uzanan ciddi bir sorumluluk çizgisine sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim vefatından önce "kendine bir halife tayin et" dedikleri zaman Hazreti Ömer, şu cevabı vermiştir: "Sorumluluğunuzu hayatımda olduğu gibi ölümümden sonra da mı üstleneyim?"
Sayfa 317 - Siyer YayınlarıKitabı okudu
71 syf.
·
Puan vermedi
Özellikle eğitimciler için çok faydalı olucak Osman Hocamızdan sade anlaşılır bir eser olmuş.Eğitim ve üslup konularında Kuran ve Sünnet ışığında bir kitap
O'nun (s.a.v.) Eğitim Lisanı
O'nun (s.a.v.) Eğitim LisanıOsman Nuri Topbaş · Yüzakı Yayıncılık · 2015133 okunma
Reklam
Soru: “Tanrı Buyruğu" isimli Kur'ân-ı Kerim tercüme ve tefsiri (yazarı: Ömer Rıza Doğrul) hakkında sormak istiyorum. Bu kitabın başındaki Tanrı" kelimesine zihnim takılıyor. Bir de bu kitap bizde mevcut. Bunu okumakta bir mahzur var midr? Cevap: "Tanrı" kelimesi, ma'bud veya ilâh karşılığında kullanılacak olursa bir mahzur yoktur. "Allah" lâfzının karşılığı olarak kullanılması doğru değildir. Bahsi geçen kitaba gelince, üstâd Hasan Basri Çantay (merhum), Kur'ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim adlı eserin 1. cildinin önsözünün hâşiyesinde şöyle demektedir: "Ömer Rıza Doğrul beyin Tanrı Buyruğu adlı eseri; şekli, tertibi ve tanzimi itibariyle güzeldir. Fakat gerek âyetlerin meâllerinde, gerek bu meâllerin notlarında sayılmayacak derecede hatalar, hatta bazı tahrifler vardır. Eserin "Lahor" daki Ahmediyye: "Kadiyânî" mez- hebi reisi Mevlânâ Mehmet Ali'nin İngilizce yazdığı ve o cemiyetin "İşâa-i İslâm Encümeni"nin bastırdığı tefsirli Kur'ân tercümesinin bir kopyası olduğuna dair merhum "Hamdi Akseki" beyin vaktiyle bize gönderdiği mektup elimizde mahfuzdur. Ahmet Kadiyâní, Ehl-i sünnet dışı ve sapık bir mezhebin mürevvici efkârıdır. Ömer Rıza Doğrul'un ilmi ve şahsı tenkit edilmiştir. Cevat Rıfat Atilhan'n eserlerinde 19 dereceli bir mason olduğu göze çarpmaktadır. Daha fazla yazmaya hacet görmüyorum. Yazılan ile yazarı hakkında bu kadar açklama kâfidir, sanırım.
Sayfa 307Kitabı okudu
·
Puan vermedi
Çöl Çiçeği #okudumbitti #ÇölÇiçeği , Waris Dirie ‘nin yaşam yolculuğunu samimi bir dille anlatan, derinden sarsan bir eser. Waris'in çocukluk günlerinden başlayarak, içinde büyüdüğü kültürün zorluklarıyla nasıl mücadele ettiğini ve kendi yolunu nasıl bulduğunu görmek gerçekten etkileyici. Kadınların sünnet edildiği bir toplumda doğmak,
Çöl Çiçeği
Çöl ÇiçeğiWaris Dirie · Bilge Kültür Sanat Yayınları · 20142,794 okunma
408 syf.
·
Puan vermedi
·
26 günde okudu
Padişahın 3oğlu sünnet olacaktır ve o zaman zarfında ordu savaştan geldiğinde sadrazamda vefat etmiştir. Sadrazamın yerine geçmek için Kazasker ve Derterdarın kendi himayeleri altında birbirleriyle girdikleri etrikalar ,birbirlerinin kuyularını kazmaları vs . şahit oluyoruz. Tabiki baş karakterimiz Nasrettin,kardeşi Nusrettin ve arkadaşı Şaban'nın olaya dahil olup oyunlarını bozmalarınınele alıyor kitap. Okuyacaklara Keyfli okumalar ...
Surname
Surnameİskender Pala · Kapı Yayınları · 20221,776 okunma
Yapılan bir alan araştırmasında; namaz kılma sıklığını ölçen sorular sorulmuş, her gün beş vakit namaz kılanların oranı % 36 olarak tesbit edilmiştir 451. Aynı ölçüm bayram namazı için yapılmış, her bayram namazını kılanların oranı kentte % 71, kırsalda %95 olarak belirlenmiştir Sanayileşmenin dine etkisi konusunda ya-pılmış bir araştırmada ise, günlük namazları her zaman kılanların oranı kadın-erkek ortalama % 22 olarak, bayram namazını her zaman kılanların oranı, tarım kesiminde % 94.33 iken, sanayi kesiminde % 78.24 olarak belirlenmiştir. Üniversite gençliği üzerin- de yapılan bir araştırmada, günde beş vakit namazı sürekli kılanıların oranı % 27.9, bayram namazını devamlı kılanların oranı % 80.5 olarak belirtilmiştir.
İfav YayınlarıKitabı okudu
304 syf.
10/10 puan verdi
·
7 günde okudu
Peygamber'i Yeniden Düşünmek
İnanan herkesin okumasını istediğim bir kitap PEYGAMBERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK...Kitap o kadar güzel ki beni çok etkiledi. Hayatımızda bir kez de olsa siyer okunmalı, öğrenmeli.. önemli olan okuduklarımızı anlamak ve hayatımıza uygulamak... tekrar tekrar okuyacağım bir kitap... bazı cümlelerde kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissettim.. bazı cümlelerde o dönemlere gittim.. Peygamberimizin hayatı tüm dertlerimize deva, şifa olduğunu anladım. Kitapta Hasan isimli çocuğun hikayesi beni derinden etkiledi. Duygularımı tarif etmem zor... okuduktan sonra hayatınızı sorgulayacağınız bir kitap. Sünnet deyince aklımıza sadece davranış şekli gelmemeli. İşte bu kitap Peygamberimizin yaşamına farklı bir açıdan bakarak kendi yaşamımızı nasıl inşaa etmeliyizin yolunu gösteriyor. Keyifli okumalar diliyorum
Hz. Peygamber'i Yeniden Düşünmek
Hz. Peygamber'i Yeniden DüşünmekYasin Pişgin · Timaş Yayınları · 2021457 okunma
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.