Arzulardan Allaha Ulaşmak

7,5/10  (10 Oy) · 
36 okunma  · 
12 beğeni  · 
386 gösterim
İnsanların en temel özelliklerinin başında doğal arzuları gelmektedir. Bu çalışmada insanların altı tane doğal ve temel arzusu ele alınıyor. Bunlar; yaşam arzusu, korkuların giderilmesi arzusu, mutluluk arzusu, gaye arzusu, şüpheden uzak bilgi edinme arzusu ve başkaları tarafından iyi davranılma arzusudur. Bütün bu doğal ve temel arzularımızın karşılanması, Allah merkezli bir varlık anlayışını (ontolojiyi) gerektirmektedir.

Burada sunulan 'arzu delili'yle; teizmin yani Allah inancının, natüralizm-ateizmden daha rasyonel olduğu ortaya konuldu. Ayrıca Allah'ın önemli sıfatları bu delille temellendirildi. Bununla birlikte insanların, içlerindeki arzulardan dolayı Allah'ın varlığını uydurduğunu iddia eden natüralist-ateist felsefeci ve psikologların yaklaşımındaki hata gözler önüne serildi.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Aralık 2014
 • Sayfa Sayısı:
  80
 • ISBN:
  6051623955
 • Yayınevi:
  Etkileşim
 • Kitabın Türü:

Arasıra tv programlarında görüp konuşmalarına aşina olduğum Caner Taslaman'ın kitaplarıyla tanışma vaktim gelmişti. Herhangi bir kitabı olabilir düşüncesiyle İstanbul Yayınevinden Arzulardan Allah'a ismiyle çıkan 85 sayfalık bu kitabıyla başlangıç yapmış oldum.

Kitapta ,Arzu Delili ( Doğal Arzuların Gerektirdiği Ontoloji Delili..) başlığı altında , insanlarda bulunan altı tane doğal arzu hareket noktası kabul edilerek Allah' ın varlığına işaret ediliyor.
Bunlar:
- Yaşam arzusu -Mutluluk arzusu -Gaye arzusu -Korkuların giderilmesi arzusu
-Şüpheden uzak bilgi edinme arzusu -Başkaları tarafından iyi davranılma arzusu.
Herbirini ayrı başlık altında inceleyen yazar, naturalist-ateist , teist ve agnostik düşüncelere de yer vererek Allah merkezli varlık anlayışına dikkat çekiyor.
Felsefe-din ilişkisi üzerine yazılmış kitaplara merakı olanların kolaylıkla okuyabilecekleri akıcı,güzel bir kitap...

Musa Kubilay POLAT 
09 Oca 00:37 · Kitabı okudu · 1 günde · 6/10 puan

Kolay anlaşılabilmesi için belli bir bilgi ve ilgi gerektirmektedir. Akademik bir çalışma genel düzeyde kapabileceğiniz bazı şeyler var. Kısa bir kitap olduğu için tekrar tekrar okunabilir.

Arzulardan Allaha Ulaşmak benzeri kitaplar

funda horasancı 
16 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 9/10 puan

İnsanların doğal ve temel arzularından olan; yaşam arzusu , korkuların giderilmesi arzusu, mutluluk arzusu, gaye arzusu, şüpheden uzak bilgi edinme arzusu ve başkaları tarafından iyi davranılma arzularından bahsediyor ve bu arzuların insanda doğaldan oluşunu Allah merkezli bir varlık anlayışına bağlıyor.
Felsefe-din ilişkisine merakı olanların kolaylıkla okuyabilecekleri güzel ve akıcı bir kitap.

Kitaptan 15 Alıntı

Bay X 
13 Oca 2017 · Kitabı okudu

Yaşam arzusu’na özel vurgu yapan filozoflardan
biri Schopenhauer’dir. Ona göre bu arzu-irade, her şeyden daha temeldir. Schopenhauer, intiharın bile ‘yaşam
arzusunun-iradesinin’ bir reddi olmadığını, reddedilenin sadece acı çekmek ve yaşamın şartları olduğunu
söyler.
Albert Sweitzer de ‘yaşam arzusu’nu teolojik, felsefi ve etik yaklaşımlarının temeline koymuştur:
“Yalnızca bu—yaşam iradesi—her şeyde, bende olduğu gibi mevcuttur. Bunu bana bildirmesi için bilime
de ihtiyacım yok, zaten bilim bundan daha temel bir
şeyi haber veremez.”

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 30 - İstanbul yayınevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 30 - İstanbul yayınevi)
Bay X 
13 Oca 2017 · Kitabı okudu

Descartes dış dünyanın varlı-
ğına dair bildiği bilgilerin hepsinin şüpheli olduğunu
kabul ederek bilgisini sıfırlamış, daha sonra şüpheden
uzak bir şekilde felsefi sistemini kurmaya çalışmıştır.
Bunu yaparken ancak Allah’ın varlığı kabul edilirse,dış dünya gibi çok ‘açık ve seçik’ şekilde gerçek olarak algıladıklarımızdan şüphe etmeyebileceğimizi söylemiştir. Descartes’ın bu yaklaşımı, yaygın olarak ‘modası geçmiş’ bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir,
fakat bugüne kadar bu yaklaşıma karşı tatmin edici
bir cevabın verilebildiğini düşünmüyorum.

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 46 - İstanbul yayınevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 46 - İstanbul yayınevi)
Bay X 
13 Oca 2017 · Kitabı okudu

Korkuların giderilmesi arzusu’nun
tatmin edilmesinin Allah’ın varlığını gerektirmesi,
aşağı yukarı yaşam arzusunun Allah’ın varlığını gerektirmesiyle benzer şekildedir. Fakat ‘yaşam arzusu’
ve ‘korkuların giderilmesi arzusu’ birbirlerine indirgenemeyecek iki ayrı arzu oldukları için bunları farklı
başlıklarda inceliyorum. Gelecekle ilişki kuran insan
zihninin en temel korku konusu olan ölüm korkusundan kurtulma arzusunu tatmin edecek tek obje, ahiret hayatının varlığıdır. Ahiret hayatının varlığı ise ancak
Allah varsa mümkündür.

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 33 - İstanbul yayınevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 33 - İstanbul yayınevi)

Pascal'ın birçok arzunun dünyaya yönelik olmadığı iddiası:
Bütün insalar mutluluğu arar. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Bütün insanlar şikayet emektedir; prensler, hizmetçiler, asiller, halk , yaşlı, genç, güçlü, zayıf, eğitimli, cahil, sağlıklı, hasta, her ülkede , her zamanda, her dönemde, her şartta... Boş yere etrafındaki her şeyle boşluğu kapamaya çalışır, o şeylerden hiçbiri ona yardımcı olamaz, çünkü bu sonsuz boşluk ancak ancak sonsuz ve değişmez bir objeyle yani Allah ile kapatılabilir.

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 16 - İstanbul yayıbevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 16 - İstanbul yayıbevi)

Gaye Arzusu
Etrafındaki varlığı gayesel olarak yorumlayan insan, bütün olarak evrene ve daha da önemlisi kendi varlığına yöneldiğinde evrenin ve kendisinin gayesini de öğrenmeyi arzu eder. Fakat yaşamın ve evrenin gayesini-anlamını bulmaya yönelik bu arzu, ancak evrene aşkın olarak evreni ve insanı yaratan bir Allah varsa tatmin olabilir. Naturalist-ateist yaklaşıma göre evren kendiliğinden vardır ve insan zorunluluk ve şansın bileşimiyle tesadüfen oluşmuştur. Allah'ın olmadığı bu tabloda, evrenin ve insanın bir gayesi olamaz. İnsanın içindeki 'gaye arzusu'nun karşılanması mümkün değildir ve bunun mantıki sonucu 'kaçınılmaz ümitsizlik'tir.

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 42 - İstanbul Yayınevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 42 - İstanbul Yayınevi)
Bay X 
13 Oca 2017 · Kitabı okudu

insanlar, doğuştan—apriori—gelecekle
ilişki kurma özelliğine ve doğuştan ‘yaşam arzusu’na
sahiptir ve bu dünyadaki insanlık hâli ölümlü olmaktır. Sonuçta insanlığımıza içkin bu durumlar, apriori olarak, arzularımızın karşılanması için Allah’ın
varlığına ihtiyaç duyduğumuzu gösterir. Bunun farkında olup olmamamız da bu durumu değiştirmez. Bu,
(a+b)²’nin hiçbir deney ve gözlemle desteklenmeye ihtiyaç duymaksızın (a²+2ab+b²)’ye eşit olmasından habersiz olmamızın, bu eşitliği değiştirmemesine benzer. Allah’a karşı doğrudan bir arzunun varlığına—Augustinus
gibi—inanan kişiye, böyle bir arzuyu duymadıklarını söyleyerek karşı çıkanlar olabilir. Fakat burada hareket noktası, böylesi itirazların getirilemeyeceği ‘yaşam
arzusu’dur. Bu arzunun ancak Allah varsa karşılanabileceğini görmek ise zor değildir.

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 31 - İstanbul yayınevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 31 - İstanbul yayınevi)
funda horasancı 
16 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

"Boş yere etrafındaki her şeyle boşluğu kapamaya çalışır, o şeylerden hiçbiri ona yardımcı olamaz, çünkü bu sonsuz boşluk ancak sonsuz ve değişmez bir objeyle yani Allah ile kapatılabilir."
"Eğer kendimde, bu dünyadaki hiçbir deneyimin tatmin edemediği bir arzu tespit edersem, bunun en muhtemel açıklaması, başka bir dünya için yaratılmış olduğumdur. Eğer dünyevi hazların hiçbiri onu tatmin etmezse bu, dünyanın bir hile olduğunu göstermez, muhtemelen dünyadaki hazlar onu tatmin için değil, bilakis onu açığa çıkarmak içindir."

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner TaslamanArzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman
Sedâbiyât 
02 Haz 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

C. S. Lewis:
“Eğer kalplerine gerçek anlamda bakmayı öğrenir-
lerse, insanların çoğunluğu, şiddetli bir şekilde iste-
dikleri şeyin bu dünyada olmadığını anlayacaklardır...
Öyle bir hasrettir ki hiçbir evlilik, hiçbir seyahat, hiç-
bir eğitim, gerçek anlamda onu tatmin edemez. Bunu
söylerken başarısız evlilikleri, tatilleri, eğitimleri kas-
tetmiyorum. Olması mümkün en başarılılarını kaste-
diyorum. Eğer kendimde, bu dünyadaki hiçbir deneyi-
min tatmin edemediği bir arzu tespit edersem, bunun
en muhtemel açıklaması, başka bir dünya için yara-
tılmış olduğumdur. Eğer dünyevi hazların hiçbiri onu
tatmin edemezse bu, dünyanın bir hile olduğunu gös-
termez. Muhtemelen dünyadaki hazlar onu tatmin için
değil, bilakis onu açığa çıkarmak içindir. Böylece ger-
çek hayatın farkına varalım. Eğer böyleyse, bir yandan
bu dünyevi nimetleri hiçbir zaman küçük görmemeli
ve şükürsüzlük etmemeliyim, diğer yandan bunları bir kopyası, yankısı, serabı oldukları şeyle karıştırma ya-
nılgısına düşmemeliyim. Kendimde gerçek vatanım
için arzuyu muhafaza etmeliyim, o vatan ki ölmeden
ona kavuşamam...”

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 39)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 39)
Bay X 
13 Oca 2017 · Kitabı okudu

İçimizdeki doğal arzular, bu arzuların objesi olduğunu gösterse de bu objelere mutlaka ulaşacağımızı garanti etmez. Suya karşı arzumuz suyun varlığını gösterir ama susuzluktan ölmeme garantisi vermez. Aynı şekilde Allah’ın yolladığı dinlerin hakikati temsil etmesi, bu dinlere herkesin inanacağının garantisini vermez. Ayrıca doğal arzularımızdan olan susamayı tatmin eden suların, ağır metallerle insanlar tarafından
kirletilme olasılığı olduğu gibi özgür irade sahibi insanların, Allah’ın yolladığı dinleri kirletme ve tahrif etme olasılığı da mevcuttur.

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 77 - İstanbul yayınevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 77 - İstanbul yayınevi)
Bay X 
13 Oca 2017 · Kitabı okudu

Şüpheden Uzak Bilgi Edinme
İnsanların, evrenin kökeninden uzak galaksilerden atomun yapısına kadar birçok şeyi bilme arzusu, bu evrende yaşamak ve üremek için gerekenden çok daha
fazladır. Yaşaması için gerekenden çok daha fazla bilmek isteyen insan, bilme süreci üzerine derinlemesine
düşününce en temel bilgilerinin ne kadar şüpheli olabileceğini kavrar ve şüpheden uzak bilgi edinme arzusu duyar.
Daha çok felsefi düşünce sürecinde ortaya çıkan bu şüpheleri üretebilecek bir zihinsel kabiliyette olmak da bu dünyada yaşamak ve üremek için gerekmemektedir. Ayrıca en temel bilgilerimizin ancak Allah’ın varlığını kabul edersek rasyonel temel bulacağı iddiasını
ancak felsefeyle ilgilenen bir kesim anlayacak fakat onların önemli bir bölümü de bu iddiayı reddedecektir. Sonuçta şüpheden uzak bilgi edinme isteğinin de bu isteğin rasyonel bir temel bulmasının Allah’ın varlığını gerektirmesi de bu dünyada yaşama ve üreme için bir avantaj sağlamaz.

Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 67 - İstanbul yayınevi)Arzulardan Allaha Ulaşmak, Caner Taslaman (Sayfa 67 - İstanbul yayınevi)
2 /