Emirdağ Lahikası

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.287
Gösterim
Adı:
Emirdağ Lahikası
Sayfa sayısı:
592
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Baskılar:
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lâhikası
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lahikası
550 syf.
·23 günde·Beğendi·10/10 puan
Emirdağ Lahikası, Said Nursi'nin yazmış olduğu Risale-i Nur adlı kitap serisinin parçası olan eser.

Eser, hükümlü olarak bulunduğu Emirdağ ilçesinde yazıldığı için bu ismi almıştır.

Said Nursi, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1944 tarihli beraat karariyle tahliye olmuş ve iki ay kadar Denizli'nin Şehir Otelinde kaldıktan sonra Afyon'un Emirdağ'ı kazasında ikâmet edeceği kendisine bildirilmiş ve Emirdağ'ına gelmiştir. Bundan sonraki Lâhikalar, Emirdağ'ında ikâmeti esnasında yazılmış olup, Isparta'ya ve Isparta vasıtasiyle Risale-i Nur'un okuyucularına gönderilen mektuplardır. 1948 de yeniden Afyon Mahkemesinde davası görülmüştür.
550 syf.
·8 günde·Beğendi·10/10 puan
Bu lâhika mektûbları – ki "Yirmiyedinci Mektûb"tur  – Risale-i Nurun ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymetdâr talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak sûretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükrân borcu olarak muhterem müellifi Hazret-i Üstada mektûblarla takdim etmişler. Bazı müşkülâtlarının ve suâllerinin halledilmesini ricâ etmişler; böylece hem Hazret-i Üstadın, hem talebelerin mektûbları ile "Barla", "Kastamonu" ve "Emirdağ" lâhika mektûbları vücûda gelmiştir.

.....
....

Emirdağ Lâhika Mektûbları birinci kısmı:

15 Haziran 1944'de Denizli hapsinden berâet ile tahliyeden sonra Hey'et-i Vekile kararıyla Emirdağı'nda ikamete memur edilen Risale-i Nur

Müellifi Said Nursî Hazretleri 1947 sonlarına kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emirdağı'nda ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve Üniversite talebeleri ile Anadolu'da Nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektûb ve suâllerine cevaben yazdığı mektûblardır.

İkinci kısım ise:

1948-1949 Afyon Cezaevinde yirmi ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emirdağı'na avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1951 yılında Eskişehir'de iki ay ikameti müteâkib, oradan da Gençlik Rehberi mahkemesi münâsebetiyle iki defa İstanbul'a gelip üçer ay İstanbul'da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağı'nda iken talebelerine yazdığı mektûblar ve mahkemelere ve da'vâlara temâs eden mes'elelere dair müteaddid bahislerdir.


Emirdağ Lâhikası
250 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Risale-i nur külliyatına inceleme yazmak hattim olmadığı için ne yazacağım bilemedim.küçük yaşta okunmaya başlanması gereken eserler.ALLAH anlayıp idrak etmeyi nasip etsin..(AMİN)
710 syf.
·Puan vermedi
Nur müellifinin, Emirdağ'da ikameti esnasında Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ile Anadolu' da ki talebelerine hizmetleri ve onların suallerine cevaben yazdığı mektuplar iman ve Kur'an hizmetinin günümüzdeki içtimâî vechesini ortaya koymaktadır.
250 syf.
·39 günde·9/10 puan
Üstat Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerine yazdığı mektuplar ve talebelerinin üstad'a yazdığı mektupları konu almaktadır. Risaliye-i Nurların ne tür zorluklarla günümüze geldiğini anlayabilmek adına önemli bir eser.
Risaliye-i Nur okumak kainatın işleyişi hakkında bambaşka pencereler açıyor size. Farklı bir gözle olayları seyrediyor, Tefekküri anlamda hayretinizi cezb ediyor. Velhasıl Risaliye-i Nur hem dünyanızı hemde Ahiretinizi Kurtarmanıza vesile oluyor. Vesselam...
Bu hizmete, yani ehl-i imanı dalalet-i mutlakadan kurtarmağa -lüzum olsa- dünyevî hayat gibi, uhrevî hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim; binler dostlarım ve kardeşlerimin Cennet'e girmeleri için Cehennem'i kabul ederim.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 13 - Söz Basım Yayınları
Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarası'nda "Türkler'in istiklalini ne için tanıdınız?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevab:
"İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz."

Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk Milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır.
Çünki gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakikî vazife-i insaniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniş daire ise, siyaset dairesidir.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 54 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş
... bütün bütün kanun hilâfına olarak, beni tek başımla ve yalnız olarak kırda ve dağda otururken, üç silâhlı jandarma ile bir başçavuş yanıma gönderdiler.
"Sen başına şapka giymiyorsun" diye, zorla beni karakola getirdiler.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 145 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş/ Emirdağ Lâhikâsı - 2
Lozan Muahedesi'nden sonra, İngiltere Avam Kamarasında "Türklerin istiklalini ne için tanıdınız?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevap:
"İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Emirdağ Lahikası
Sayfa sayısı:
592
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Baskılar:
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lâhikası
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lahikası
Emirdağ Lahikası

Kitabı okuyanlar 686 okur

  • Özlem Çetiner
  • Cellat Deccal
  • Türker Elmas

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%1.1 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0