Adı:
Evrenin Zarafeti
Baskı tarihi:
Temmuz 2008
Sayfa sayısı:
523
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754034745
Çeviri:
Ebru Kılıç
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Tübitak Yayınları
Bir şey keşfetmenin insanın yeni bir şey görmesi değil de bakışını biçimlendirmesi demek olduğu söylenir. Evreni sicim kuramı tarafından biçimlendirilmiş bir bakışla gören okurlar yeni manzaranın nefes kesici olduğunu görecek.

Dünyanın her yerinde matematikçiler ve fizikçiler şimdiye kadar oluşturulmuş en iddialı fizik kuramı olan sicim kuramı üzerinde çalışıyor. Sicim kuramı Einstein'ın otuz yıl boyunca üzerinde çalıştığı birleşik alan kuramına giden yolda önemli bir adım. Bilim nihayet “büyük olana ilişkin yasalar” (genel görelilik) ile “küçük olana ilişkin yasalar” (kuantum mekaniği) arasındaki neredeyse yüz yıllık uçurumu kapadı. Sicim kuramı modern fiziğin en önemli konularından bu ikisini, evrendeki bütün harikulade olayların tek bir birimin (maddenin özünü oluşturan çok ama çok küçük enerji iplikçiklerinin) titreşimlerinden doğduğunu açıklayarak, büyük bir maharetle uyumlu bir bütün haline getirmiştir. Ayrıca doğanın tüm kuvvetlerini birleştirme olanağını da içinde barındırdığı için kimi fizikçiler süpersicim kuramını “Her Şeyin Kuramı” olarak nitelemektedir.

Önde gelen sicim kuramcılarından Brian Greene, çok açık ve anlaşılır bir dille yazdığı bu kitapta okuyucuya nihai kuram arayışının ardındaki bilimsel hikâyeyi ve bilim insanlarının çabalarını anlatıyor. Sicim kuramı, yazarın da gayet canlı bir biçimde anlattığı gibi evrenin öyle değişik bir görüntüsünü ortaya çıkarıyor ki, fizik dünyası hâlâ bu şokun dalgalarının etkisi altında. Heyecan verici ve çığır açıcı fikirlerin, örneğin uzayın dokusunda gizli yeni boyutlar, temel parçacıklara dönüşen kara delikler, uzay-zamanda yarıklar ve delikler, birbirlerinin yerine geçebilen çok büyük ve çok küçük evrenler ve bunlar gibi birçok başka fikrin, günümüzde fizikçilerin üstesinden gelmeye çalıştığı bazı sorunların çözümünde çok önemli bir yeri var.

Evrenin Zarafeti bu konuda yapılan keşifleri ve hâlâ çözülememiş gizemleri, durup dinlenmeden uzayın, zamanın ve maddenin nihai doğasını araştıran bilim insanlarının yaşadığı coşkuları ve hayal kırıklıklarını yetkinlik ve incelikle bize aktarıyor. Brian Greene akıllıca kullandığı benzetmelerle, fizikte bugüne kadar ele alınmış kavramlardan en karmaşık olanlarını gerçekten de eğlendirici bir anlatımla okuyucu için kavranabilir hale getiriyor ve bizi evrenin nasıl bir işleyişi olduğunu anlamaya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştırıyor.
Kitap ne kadar kolay anlatmaya çalışsa
da (konu zor) çoğu paragrafı anlamak için cümle cümle dikkatlice okumak gerekiyor ki geriye dönünce yine farketmedilmeyen bir bilgi bulunuyor,
ama güzel bir kitap tek sayfasını anlamak bile güzel.
Olasılıksız lık okunduktan sonra okunması daha iyi olur.
523 syf.
Fizikçi / yazarın bahsettiği ve ortaya koyduğu zarafet, içerikten evvel kitabın sahip olduğu dış tasarımıyla dahi size merhaba diyor. Bu zarafet kitabın içeriğinde de, anlatımında da devam ediyor.

Yazarın ilk başta kuantum fiziğini ve göreliliği anlatıp, sonra kitabın ana kuramı olan sicim teorisine geçişi okur açısından önemli ve rahatlatıcı bir durum oluşturmuş.

Akıcı bir kitap, Brian Greene'nin dehası ve anlatımının yanı sıra Ebru Kılıç'ın mütercimlik kabiliyeti ve hakimiyetininde kitabın okunur bir popüler bilim kitabı olmasında direkt etken diye düşünüyorum.

Not: Fizik (veya nevi) kitaplarına önyargılı olmamamız gerekiyor, anlayamam endişesi içerisine girmemeliyiz, zor bile olsa evreni idrak etmemiz, en azından idrak etmek için çaba göstermemiz gerekiyor.

Kitabı temin edip okumalı...
Kitabın %80ini okudum lakin beynim yazılanları anlayacak kapasitede değilki yarıda bıraktım. Şu ana kadar okuduğum kitap sayısı bi elin parmaklarını geçmez o yüzden değerlendirmemi göz ardı edebilirsiniz..
523 syf.
·Beğendi·9/10
Onlarca bilim kitabı okumama rağmen bu kitabın yeri bende kesinlikle ayrı. Sicim teorisine pozitif bakışı ve big bang teorisini sade anlatımı beni büyüledi
523 syf.
·Beğendi·10/10
Ağırlıklı olarak sicim kuramı üzerine yoğunlaşmış. Onun öncesinde fiziğin meşhur bazı problemlerinden başlayarak konuya hazırlık yapıyor. Newton fiziğinden Einstein fiziğine uzanıp, kuantumdan, kuark altı sicimlere doğru iniyor. Akıcı, merakı oldukça diri tutan, ilerilere doğru biraz daha ağırlaşan ama muhteşem bir kitap. Sicim kuramının bazı noktalarının kanıtlara dayanıyor olması hem umut verici hem de hayret. Büyüleniyorsunuz okurken. Calabi Yau uzay şekilleri kısmı en heyecan verici yerlerinden birisiydi.
523 syf.
·Beğendi·6/10
Newton ile başladık Einstein ile devam ettik her şey harika gidiyordu en karmaşık görünen olayları gayet basit anlatıyordu. Sonra kuantum fiziğine geçtik önce bi noluyo ya oldum ama ardından sicim kuramına geçince tamamen koptum. Sanırım en iyi ihtimalle %10unu anlamışımdır. Ne kadar basite indirgese de konu hayal gücümün sınırlarını baya aştı:) yine de evrenle ilgili hayalime çok anlamlı ve büyük bir katkısı oldu.
Evrenimizin üçten fazla uzamsal boyuta sahip olabileceği fikri pêkala kulağa budalaca, tuhaf ya da mistik gelebilir. Oysa gerçekte somut ve akla yatkın bir iddiadır bu.
Mutluluk, üzüntü, sıkıntı duyguları gerçekten de beyindeki kimyasal tepkimelerden -moleküler ve atomlar, daha da mikroskobik düzeyde bakınca, gerçekten de titreşen sicimlerden ve bazı parçacıklar arasındaki tepkimelerden- başka bir şey değil midir?
"Sicim kuramı, evrendeki bütün mucizevi olayların (atomaltı kuarkların çılgın dansından, birbirlerinin etrafında dönen çift yıldız sistemlerinin gösterişli valsine, Büyük Patlama'nın ilk ateş topundan göklerdeki galaksilerin muhteşem girdabına varıncaya dek) hepsinin, tek bir büyük fiziksel ilkenin, tek bir temel denklemin yansımaları olduğunu gösteriyor."
"Özel görelilik kuramı, görelilik ilkesi sayesinde, gözlem yapılan duruş noktalarının serbestliğini ilan eder; fizik yasaları sabit hız ve doğrultuda hareket eden bütün gözlemciler için aynıdır."
Einstein dikkat çekici bir iddiada bulunuyordu: Güneş gibi bir kütlenin var olması, o kütlenin etrafındaki uzay dokusunun yamulmasına yol açacaktı. Yararlı, sık sık kullanılan bir benzetme de şudur; üzerine bir bovling topu konmuş plastik bir branda gibi, uzayın dokusu da Güneş gibi büyük bir cismin varlığı sebebiyle bozulur. Bu radikal önermeye göre, uzay evrendeki olayların sahnesi olan edilgin bir platform değildir; aksine uzayın şekli, ortamdaki cisimlere karşılık verir.
Daha önceki bakış açısına göre, temel parçacıklar arasındaki farklılıklar, aslında her bir parçacık türünün "farklı bir kumaştan kesildiği" söylenerek açıklanıyordu. Her parçacık temel olarak görülse de, her birinin oluşturduğu "malzemenin" farklı olduğu düşünülüyordu.
Örneğin elektron "malzemesi" negatif elektrik yüklüydü, nötrino "malzemesi" ise elektrik yüküne sahip değildi.

Sicim kuramı, bütün maddenin ve bütün kuvvetlerin "malzemesinin" aynı olduğunu söyleyerek bu tabloyu kökten değiştirir.

Her temel parçacık tek bir sicimden oluşur-yani her parçacık tek bir sicimdir- ve bütün sicimler de kesinlikle birbirinin aynıdır. Parçacıklar arasındaki farklılıklar, sicimlerinin farklı titreşim örüntüleri göstermesinden doğar. Farklı temel parçacıklar olarak görünen şeyler aslında temel bir sicimin çıkardığı farklı "notalardır".

Muazzam sayıda böyle titreşen sicimden oluşan evrenin kozmik bir senfoniden farkı yoktur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Evrenin Zarafeti
Baskı tarihi:
Temmuz 2008
Sayfa sayısı:
523
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754034745
Çeviri:
Ebru Kılıç
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Tübitak Yayınları
Bir şey keşfetmenin insanın yeni bir şey görmesi değil de bakışını biçimlendirmesi demek olduğu söylenir. Evreni sicim kuramı tarafından biçimlendirilmiş bir bakışla gören okurlar yeni manzaranın nefes kesici olduğunu görecek.

Dünyanın her yerinde matematikçiler ve fizikçiler şimdiye kadar oluşturulmuş en iddialı fizik kuramı olan sicim kuramı üzerinde çalışıyor. Sicim kuramı Einstein'ın otuz yıl boyunca üzerinde çalıştığı birleşik alan kuramına giden yolda önemli bir adım. Bilim nihayet “büyük olana ilişkin yasalar” (genel görelilik) ile “küçük olana ilişkin yasalar” (kuantum mekaniği) arasındaki neredeyse yüz yıllık uçurumu kapadı. Sicim kuramı modern fiziğin en önemli konularından bu ikisini, evrendeki bütün harikulade olayların tek bir birimin (maddenin özünü oluşturan çok ama çok küçük enerji iplikçiklerinin) titreşimlerinden doğduğunu açıklayarak, büyük bir maharetle uyumlu bir bütün haline getirmiştir. Ayrıca doğanın tüm kuvvetlerini birleştirme olanağını da içinde barındırdığı için kimi fizikçiler süpersicim kuramını “Her Şeyin Kuramı” olarak nitelemektedir.

Önde gelen sicim kuramcılarından Brian Greene, çok açık ve anlaşılır bir dille yazdığı bu kitapta okuyucuya nihai kuram arayışının ardındaki bilimsel hikâyeyi ve bilim insanlarının çabalarını anlatıyor. Sicim kuramı, yazarın da gayet canlı bir biçimde anlattığı gibi evrenin öyle değişik bir görüntüsünü ortaya çıkarıyor ki, fizik dünyası hâlâ bu şokun dalgalarının etkisi altında. Heyecan verici ve çığır açıcı fikirlerin, örneğin uzayın dokusunda gizli yeni boyutlar, temel parçacıklara dönüşen kara delikler, uzay-zamanda yarıklar ve delikler, birbirlerinin yerine geçebilen çok büyük ve çok küçük evrenler ve bunlar gibi birçok başka fikrin, günümüzde fizikçilerin üstesinden gelmeye çalıştığı bazı sorunların çözümünde çok önemli bir yeri var.

Evrenin Zarafeti bu konuda yapılan keşifleri ve hâlâ çözülememiş gizemleri, durup dinlenmeden uzayın, zamanın ve maddenin nihai doğasını araştıran bilim insanlarının yaşadığı coşkuları ve hayal kırıklıklarını yetkinlik ve incelikle bize aktarıyor. Brian Greene akıllıca kullandığı benzetmelerle, fizikte bugüne kadar ele alınmış kavramlardan en karmaşık olanlarını gerçekten de eğlendirici bir anlatımla okuyucu için kavranabilir hale getiriyor ve bizi evrenin nasıl bir işleyişi olduğunu anlamaya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştırıyor.

Kitabı okuyanlar 56 okur

  • Deniz Özkaya
  • Mustafa Murat Sezer
  • Çağlar Uzunali
  • gege
  • Fırat Kahraman Aykara
  • Rezistif
  • Akif İnan
  • Welat BARNİÇ
  • salaskafa
  • Mehtap

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%5
14-17 Yaş
%20
18-24 Yaş
%0
25-34 Yaş
%40
35-44 Yaş
%30
45-54 Yaş
%5
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%25
Erkek
%75

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%47.8 (11)
9
%30.4 (7)
8
%13 (3)
7
%4.3 (1)
6
%4.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0