·
Okunma
·
Beğeni
·
6,7bin
Gösterim
Adı:
Gönül Hanım
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054138234
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Elips Kitapları
İlk gençlik heyecanlarıyla okunan kitapların etkisini, o ilk okumanın verdiği benzersiz hazzı unutmak mümkün mü?

İletişim ve bilgi edinme imkânlarının son hızla arttığı bir çağda, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmak eskisi kadar kolay olmasa gerek. Bu anlamda, Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretime yönelik 100 Temel Eser seçimi; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere, kısacası kültür dünyamıza katkıda bulunacak herkese yararlı olacak niteliktedir.
92 syf.
·2 günde·Beğendi·Puan vermedi
Eserimiz Milliyetçi duygularla "Turancılık" fikrini savunarak, tarihimizi ve dünyadaki Türk asıllı kavimlerin birbirleriyle sıkı bağlar kurmasını ön planda tutmaktadır. Yazarımız aslında kendi ilgi alanına da giren "Orhun Yazıtları" hakkındaki bilgilerini biz okuyucularıyla paylaşmıştır.

İçerisinde aşkı da barındırması üstelik bunu güçlü bir Türk Kadın karakteri ile Gönül Hanım üzerinden aktarması da hoş olmuş. Kısacası hem bir aşk hikayesi, hem tarihi bir roman, hem de seyahat kitabı tadında bir eserdi.

Bu arada klasikleri mutlaka okuyun gençler. Çünkü bir KPSS sınavında çıkan "Kaşgarlı Mahmut'un Türk'ün kanadı diye adlandırdığı savaş aracı nedir?" sorusunun cevabı bu kitapta vardı:
"Karargahımız civarında onlara kavuştuğum zaman çabuk döndüğüme şaştılar.
- At yiğidin kanadıdır dedim." Sf.47
151 syf.
·1 günde·Beğendi·7/10 puan
Güzel bir kitaptı. Orhun yazıtları ile ilgili merak ettiğimiz bir takım bilgilere ulaşabiliriz ama çok kapsamlı değil. Tarihe ilgisi olanlar okuyabilir.Kendi ismim olduğu için ayrıca merak ederek okudum :)
144 syf.
·3 günde·9/10 puan
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, genel olarak tarz bakımından her ne kadar Servet-i Fünun dönemi yazarlarından olsa da düşünce bakımından Milli Edebiyat taraftarı sayılabilir. Öyle ki ilk temsilcileri arasında da kabul edilebilir.
Bu eserinde de daha önceki eserinde (Çağlayanlar) değindigimiz üzere Türk felsefi düşünce yapısı üzerindeki fikirlerini ifade etmiştir. Türklük ve Turancılık ile ilgili bir takım bilgilerin yanı sıra bu eserde müthiş derecede Türklerin ilk yazılı belgeleri olan Orhun Yazıtları hakkında da derin bilgilere değiniliyor. Daha önceden bu konuda fikir sahibi olan kimseler için oldukça akıcı olmakla birlikte konu hakkında bilgisi olmayanlar içinde öğreticidir.
Genel kültür bakımından okunmasını tavsiye ederim.
151 syf.
·Beğendi·8/10 puan
Bu eser Orhun Abidelerinin kısmen de olsa ilk tercümesi kabul edilir. Bu abideler hakkında bilgisi olanlar için oldukça akıcı olduğunu söyleyebilirim. Geçmişten eserin yazıldığı tarihe kadar olan Orta Asya toplumunun nasıl değiştiği gözler önüne serilmiş. Bütün bu tarihi ve toplumsal bilgilerin içine biraz aşk katmayı ihmal etmemiş yazarımız. Türk subayı ile esere ismini veren Gönül Hanımın aşkını. Eserde benim asıl dikkatimi çeken nokta şudur: 2015 kpss sınavına girenler hatırlarlar “Kaşgarlı Mahmut’un Türkün kanadı diye adlandırdığı savaş aracı nedir” diye bir soru vardı. İşte bu kitapta tam da bu sorunun cevabını içeren cümle mevcuttur.
“Karargâhımız civarında onlara kavuştuğum zaman çabuk döndüğüme şaştılar.
- At yiğidin kanadıdır, dedim.”
Bu demek oluyor ki her ne kadar yoğun bir sınav sürecinden geçsek de kitap okumaktan vazgeçmemeliyiz. Tabi keşke ben de sınavdan önce okumuş olsaydım.
142 syf.
·8 günde·10/10 puan
Milli Edebiyat anlayışının romana yansımış en iyi örneğidir. Tema milliliktir. Türk dünyasını konu edinmesi, gezilip gözülen coğrafyadaki Türklerin içinde bulundukları sosyal,siyasi,dini,iktisadi durumlarının tespiti, tarihi ve kültürel eserleri halka tanıtma, yeni bir uyanış hamlesi için yapılması gereken girişimleri ve bu girişimleri başlatmak için üzerimize düşen vazifelere bir göndermedir. Turan düşüncesinin romana yansımış halidir.
Büyük bir ilgi ve beğeniyle okuyacaksınız.
151 syf.
·9 günde·Puan vermedi
Evet seyyahların kitabı gezginlerin kitabı tarihin dillerle ifade edilip araştırıldığı ve araya ufakta olsa bir aşkın sıkıştırılıp yazıldığı, mutlulukla okunabilecek tarzda çünkü orta asyayı tarihimiden kalan yazıları bulup incelemek için elinden gelenleri yapıyorlar.

Yapmakta ne var diyeceksiniz varda var birinci dünya savaşı sırasında oluyor bu araştırmalar o güzelim gönül hanımın evliliği 1917 yılında oluyor.

Sıkıntılı olan kişiler değil zamanın çaresizliği her istediğin yere elini kolunu sallayarak girip çıkma yok gizli gizli gittiği yetlerde geride gizli gizli dönüyorlar.

Fazlada aldatıcı olmasın anlaşılırlığı ortadan yüksek olmakla beraber dilde sadelik orta derecede.

Tavsiye : %55
Dil ve akıcılık : %57
Yaş aralığı : 20-45
Konu : tarihi aşk serüveni

Belki kısa tarzda bir yazı olmuş fakat gönül hanım bunun mutluluğuna kavuşmuş.
92 syf.
·2 günde·10/10 puan
İsmail Gaspıralı;
"Dilde, fikirde, işte birlik!"

Gönül Hanım kitabı, İsmail Gaspıralı'nın bu mükemmel sözünün adeta romanlaşmış hâli.

Kitaptaki dört karakterde birbirinden harika ve bilgili insanlar ancak şüphesiz Gönül Hanımın yeri bende bambaşka oldu. Bilgisine, düşüncelerine, kendini ifade ediş tarzına hayran oldum. Tam bir TÜRK kadını!

Mehmet Tolun'u da çok sevdim ancak Gönül Hanım ile nişanlandıktan sonra hatıralarına yazdığı kısmı biraz saçma buldum.

Namık Kemal'in şiiri, Gazi Giray'ın şiiri ve Kül Tigin abidesinin yer alması muazzamdı.

Râyete meyl ederiz kâmet-i dilcû yerine 
Tûğa dil bağlamışız kâkül-i hoşbû yerine 

Heves-i tîr ü kemân çıkmadı dilden asla 
Nâvek-i gamze-i dildûz ile ebrû yerine 

Sürerüz tîğımuzun zevk ü safâsın her dem 
Sîm tenlerle olan lezzet-i pehlû yerine 

Gerden-i tevsen-i zîbâda kutas-ı dilbend 
Bağladı gönlümüzü zülf ile giysû yerine 

Severüz esb-i hünermend-i sabâ-reftârı 
Bir peri şekl-i sanem, bir gözü âhû yerine 

Gönlümüz şâhid-i zîbâ-yı cihâda verdik 
Dilber-i mâh-ruy u yâr-i perî-rû yerine 

Seferin çevri çok ümmîd-i vefayile velî 
Olduk aşüftesi bir şûh u cefâ-cû yerine 

Olmışuz cân ile billah Gazâyî teşne 
İçerüz düşmen-i dinin kanını sû yerine
151 syf.
·7/10 puan
https://caglaninkitapligii.blogspot.com/...gonul-hanim.html?m=1

Türkolojiyle ilgilenen Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Gönül Hanım adlı didaktik bir roman yazmıştır. Ruslara esir düşmüş olan üsteğmen Mehmet Tolon, Macar Kont Bela Zichy ve onların esir karargâhı çevresine gelenler arasından tanıştıkları Bahadır Kaplanoğlu ve kardeşi Gönül Hanım'ın milli Kâbe saydıkları Orhun Yazıtları'na doğru yaptıkları seyahati anlatan bu kitabın asıl amacı; yazarın, ilgilendiği Orhun Yazıtları hakkındaki bilgilerini okuyucuyla paylaşmaktır. Bu yüzden sürekli bilgi verme yarışında olan karakterler, romanda yeterince belirememiştir.

Gönül Hanım romanı bir seyahat romanıdır. Ancak bu, olağan şartlarda yapılan bir gezi değildir. İki tutsak subayın, tutuldukları karargâhtan kaçarak sahte pasaportlarla birkaç ülkenin sınırını geçerek yapılan tehlikeli ve heyecanlı bir yolculuktur. Biz bu seyahati yazarın dikkatiyle takip ederiz. Zaten romanın başında ve sonunda konuşan odur. Diğer bölümlerse Mehmet Tolon'un günlükleri şeklinde devam eder. Yazar kendisine sözcü olarak Mehmet Tolon'u seçmiştir, diyebiliriz.

Yazar, olay örgüsünün içinde Türklerin geleceği için yeri geldiğinde birtakım teklifler sıralar. Zaten kitabın önemi Türk, Tatar, Macar dostluğu ve geniş Türk dünyasından haber vermesidir. Yazar -ve onun karakterleri- Turan'ı hayal ederler. Romanın bir yerinde Ahmet Hikmet; Ziya Gökalp'ın "Türkçülüğün Esasları"na benzer bir program çizer.

Müftüoğlu, romanına bir kadının adını vermiştir. İlk romanlarımızın aksine burada oldukça güçlü ve aktif bir kadın karakter görüyoruz. Bu, Milli Edebiyat dönemi eserlerinin ortak özelliklerindendir. Bakın Ali İhsan Kolcu bu konu hakkında ne diyor:

"...Artık Arap'ın, Acem'in hiçbir işe yaramayan Leyla'sının yerini yeni bir hülyanın figürü almıştır (...) Bu bir 'Turan meleği'dir..."

Romanda dikkate değer bulduğum bazı bölümleri paylaşmak isterim:

Kitabın bir bölümünde karakterler "kan kardeş" olurlar. Ahmet Hikmet bunu "ecdad ayini" olarak adlandırır:

"Kont bu sırada, ellerini tertemiz yıkadıktan sonra parmağının ucunu deşerek birkaç damla kan çıkardı. Bunu gören tercümanımız Mengüberdi hemen bir kâse kımız getirdi. Zichy kızıl kanını bu beyaz ayranın içine damlattı. Arkadan ben ve Ali Bahadır da aynı suretle bileğimizden, kolumuzdan birkaç damla kan döktük. Sonra kâseyi karıştırarak içeceği bardaklara taksim ettik ve birbirimizinkini afiyetle içtik..."

Yazar, Budizm ile ilgili bilgi verirken bu dinin Türk gelenekleriyle benzerlik gösterdiğini fark eder:

"...Buda heykelinin üstüne başına sayısız mavi kumaş parçaları asılmış, bağlanmış. Bizi gezdiren mabet muhafızının anlattığına göre, bir dileği olan buraya mavi bir bez bağlarmış. Acaba bizde evliya türbelerinin hacet pencerelerine bağlanan bezler Şamanîlikten, putperestlikten kalma bir âdet midir?.."

Ahmet Hikmet, Latin harflerinin kabulüne karşıdır:

"...Latin harflerini kabul etmek de fikir yolundaki ilerleyişimizin eserlerini bir anda yok etmek demek olduğundan, elimizdeki Arapça harflerini dilimize göre ilmî bir surette ıslah ve imlâmızı ona göre değiştirmek ve düzeltmek şarttır..."
151 syf.
Birinci dünya savaşı sürerken Ruslara esir düşen Üsteğmen Mehmet Tolun daha sonra şehre indiğinde, Ali Bahadır Kaplanof ve kız kardeşi Gönül Hanım ile tanışır. Eski Türk uygarlığının kurulduğu çevreleri Türk bilginleri gezmeli, incelemelerde bulunmalı ve dünyaya tanıtmalıyız diyerek Hayatı Seferiye dedikleri bir geziye çıkmışlardır. GeZide gördüklerini yaşadıklarını akıcı sade bir dille anlatmışlardır.
Türk edebiyatında orta Asya’dan bahseden ilk tarihi romandır.
112 syf.
·4 günde·Puan vermedi
Bir Türk kurulunun Türkistan'a gezisini ve Orhun Anıtları'nı incelemesini anlatan bu eser,estetik bakımdan olmasa bile,tarihsel,ulusal,hatta bilimsel açıdan değer taşımaktadır.

I.Dünya savaşı sırasında Kafkas cephesinde Ruslara esir düşen bir askerin Türkistan'daki esir kampında "Gönül"adlı bir Tatar kızının rehberliğinde eski Türk ülkelerini dolaşmasını ve ülkü birliği yaptığı bu kızla arasındaki sevdayı anlatıyor..

Keyifli okumalar..
Sağlıklı kalın!..

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Gönül Hanım
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054138234
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Elips Kitapları
İlk gençlik heyecanlarıyla okunan kitapların etkisini, o ilk okumanın verdiği benzersiz hazzı unutmak mümkün mü?

İletişim ve bilgi edinme imkânlarının son hızla arttığı bir çağda, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmak eskisi kadar kolay olmasa gerek. Bu anlamda, Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretime yönelik 100 Temel Eser seçimi; öğrencilere, velilere ve öğretmenlere, kısacası kültür dünyamıza katkıda bulunacak herkese yararlı olacak niteliktedir.

Kitabı okuyanlar 749 okur

  • ka
  • Duygu Ziftci
  • Fehamet çetin
  • Aleyna Bulut
  • P. Estarigon Septim
  • Samed Zengin
  • Şulee
  • Şamil
  • Hüseyin Demirkol
  • Esma ÇETİNKAYA

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%1.8 (3)
9
%1.8 (3)
8
%2.4 (4)
7
%3.6 (6)
6
%3 (5)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0