Adı:
Haset ve Şükran
Baskı tarihi:
6 Ekim 2016
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753422314
Orijinal adı:
Envy and Gratitude
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis Yayınları
"Nesne ilişkileri" okulunun kurucusu Melanie Klein, Freud'dan sonra psikanaliz tarihinde en etkili olmuş kuramcıların başında yer alır. Kendini sadık bir Freud yorumcusu olarak sunmakla beraber klasik kuramdan önemli ölçüde uzaklaşmıştır. Freud'un kızı Anna Freud ile tüm yaşamları boyunca sürdürdükleri kuramsal tartışma İngiliz psikanaliz okulunda ciddi bölünmelere yol açmış, ama öte yandan zengin ve verimli bir üretkenliğe de zemin hazırlamıştır. Çalışmalarıyla, günümüzün önde gelen psikanaliz kuramcısı Kernberg'e kadar uzanan yolda pek çok psikanalisti etkilemiş olan Klein'ın en önemli metinlerinden "Haset ve Şükran", insandaki iyi ve kötünün mücadelesini soyut bir metapsikolojiden hareketle değil, karmaşık içsel deneyimlere yakın bir noktadan ele almak bakımından psikanaliz tarihinde önemli bir yer tutar.

Ötekini Dinlemek uzmanlaşmış bir dizi. Ama dizide yer alacak bütün kitaplar doğrudan insana dair. Hayatlarımıza, kendi kişisel deneyim alanımıza, ana babalarımıza, onlarla ilişkilerimize, zor büyüme yıllarımıza dair bir bilgi... Kendimiz ve diğer insanlarla ilgili sezgilerimizi geliştirmemize yardımcı olacak, yeni kavrayış imkanları verecek ve kuşkusuz öğrenirken herkesin kendi deneyimleriyle sınayacağı türden bir bilgi... Psikiyatri ve psikanaliz alanında yüzyıl boyunca yazılmış temel yapıtları bir kütüphane oluşturacak kapsamda bir araya getirirken bunu amaçladık.
(Arka Kapak)

 
96 syf.
·3 günde
Klein çocuk psikanalizi alanının öncülerinden biridir. "Nesne ilişkileri" okulunun kurucusudur. Freud'a göre dürtüler köken olarak haz ile ilişkiliydi ve dürtünün temelinde yatan nesnenin bir önemi olmadığını düşünüyordu. Klein ise içgüdünün doğuştan itibaren nesnelere bağlı olduğunu savunmuştur.

Klein suçluluk ve vicdan duygularının cezalandırılma korkusundan değil saldırganlığın yöneldiği sevgi nesnesinden kaynaklandığını söyler.

Bu kitapta ele alınan şey haset ve şükran duygularının temelinde ilişki kurulan ilk nesne ele alınmış. Haset, şükran, sevgi gibi duyguların ilk ilişkiyi yani birincil bakıcı anneyle ilişkiyi etkilediği görülmektedir. Bu ilişkinin bireyin tüm duygusal yaşantısını etkilediği üzerinde durmuştur. Yetişkin kişiliğin anlaşılması için hastanın geçmişi yani çocukluğu araştırılmalıdır. Bilindışını araştırmak kişiliği anlamanın önkoşuludur.

Klein'e göre, çocuğun ilk nesne ilişkisi -anne memesi ve anneyle olan ilişkisini- kapsar ve bunun üzerinde durmuştur.

Olumlu bir gelişimin ve kişiliğin temelinde anne ile kurulan ilk ilişkinin önemli olduğunu savunmuştur.
Genelde doğum hikayesi önemlidir çünkü doğum sırasında meydana gelen sorunlar dış dünyaya uyarlanırken sarsıntı oluşturur ve anne memesiyle ilk ilişki elverişli olmayan koşullarda gerçekleşir. Bu kişiliğin bütünlüğüne ve sentezine zarar verir ve parçalara ayrışmasına neden olabilir. Çocuğun memeye duyduğu açlık sadece açlıktan kaynaklanmıyor ilk nesnenin yani annenin sevgisinden her an emin olma ihtiyacından da kaynaklanıyor. Bebeğin yaşam ve ölüm içgüdüsünün anne ile ilişkisinde belirleyici rol olduğunu dile getirmiştir eğer anne ile ilişki benliğe verilecek zararı ve yıkıcı itkileri gidermeye yönelik olarak kurulmazsa ölüm içgüdüsü daha baskın olabilir.

Meme bebek için sadece fiziksel bir nesne değildir ve içgüdüsel arzuların, bilinçdışı fantezilerin bazı özellikleri memeye yükleniyordur.

Haset bebeğin iyi nesne ile kuracağı ilişkide zorlukları arttırır çünkü yoksun kaldığı doyum hüsrana uğramasına yol açar.

Bebekte çatışmanın olmaması kişiliği geliştirmesinde ve benini güçlendirmesinde sorunlara yol açabilir. Çatışmanın yaratıcılığın temel kaynaklarından biri olduğunu kabul etmemiz lazım.

Bebek için tek nesne anne olduğu için aşk ve sevgi gibi duyguların temeli bu erken bağdır. Birincil bakıcıyla kurulan bağ yetişkinliğin temellerinin nasıl atılacağı konusunda bize ipuçları verir. Kötü kurulan bir nesne ilişkisi hasete yol açarken iyi kurulan nesne ilişkisi şükran duygularına yol açar.

İlk nesnenin sağlam zemine oturtulamamış ve başarısızlığa uğramış olması karakter değişimlerine değil karakter bozulmasına yol açar diyor Klein.

Kötü nesne ilişkisi hasetin ortaya çıkmasına sebep olur bunun sonucunda erken yaşlarda başlayan suçluluk duygusu kaçınılmazdır. Başkalarının mutluluğundan ve yaratıcılığından zevk almayı bilmezler. Ağır bir mutsuzluk yaşamlarına hakim olur.

Yaşamın başlangıcı anne ile mutlu ilişkide yatıyor çünkü iyi nesne kurmuş bebek yetişkinliğinde yaşadığı kayıpları telafi edecek mekanizmayı rahatlıkla kullanabilir. İyi nesne ilişkileri kuran bebekler ruh sağlığı, kişilik ve benlik açısından başarılı bir yetişkinlik geçirirler. Bağlanma stilinin nesne ilişkileri ile sentez halinde olduğunu düşünüyorum.

Bağlanma kuramlarına göz atmanızda fayda var. Tavsiye ediyorum ve linkleri aşağı ekliyorum.

http://www.egitimpsikolojisi.com/...-ve-bartholomew.html

http://www.egitimpsikolojisi.com/...baglanma-kurami.html

https://youtu.be/lp4J3N9eqIA
96 syf.
Benjamin Kilborne , Utanç ve Haset kitabında bolca Klein'a atıf yapar. Kilborne, haset kelimesinin İngilizce envy kelimesinin Latince videre (görmeye izin verilebilir) kelimesinden ve bilhassa delici bakışlarla bakmak, dolayısıyla haset duymak anlamına gelen invidere kelimesinden türemiş olmasını anlamlı bulmaktadır. Kilborne, haset kelimesinin etimolojik kökeninin kötü bakıştan geldiğini vurgular, TDK ise hasedi çekememezlik kıskançlık olarak açıklar.
Haset konusu gerek çağdaş psikoterapiler gerekse dini kaynaklar açısından önem arz eden bir konu olmuştur. Nesne İlişkileri bağlamında hasedi dinamik boyutlarıyla değerlendiren psikoterapistler anne ve annenin memesiyle kurulan ilişkiye yoğunlaşırken, İslam âlimleri önemli bir konu olan hasede yıkıcı bir günah ve düzeltilmesi gereken bir davranış olarak yaklaşmışlardır. Özellikle Gazali, Razı gibi islam alimleri hased konusunda detaylı açıklamalar getirmişlerdir. Gazali, Hasedi öfkenin bir sonucu olarak yorumlarken Klein is hasedi, bebeğin anneyle kurduğu ilişkinin bir sonucu olarak gömüştür. Eğer çocuk meme ile kurduğu bağda, sütten kesilme döneminde sağlıklı bir ayrılık yaşamasa hasedin kalıcı hale geleceğini söylemiştir.
Klein'a göre hasetten şükrana giden bir yol vardır ve çocuk annesi ile kurduğu güvenli ilişkide hasetten açgözlülüğe, açgözlülükten kıskançlığa, kıskançlıktan da şükrana doğru giden bir ilerleme kaydedecektir. İnsanın dünyaya, yaptıklarına, çevresine şükreden bir ruh hali içinde olmasını sağlıklı bir yapılanma olarak kaydeder Klein.
Nancy Williams da psikanalitik tedavinin temel kaynağı ola kitabı Psikanalitik Tanı'da hasedi Narsisistik kişiliklerin en temel özelliği olarak vurgular. Narsistlerde görülen haset öylesine yıkıcıdır ki kendisinde olmayana yoğun haset duyar. . Psikanalitik kökenli ve aktarım odaklı terapinin kurucusu Kernberg de hasedin kötücül narsistler de var olan yıkıcı bir duygu olduğu görüşündedir. Büyüklenmecilik ve sömürücülüğe karşı asıl bilinçdışı nefrete yansıyan bilinçli ve bilinçdışı haset, dolaylı ifadelerinde olduğu gibi, savunmadır. Bu hastalar, öz-saygılarını korumak için hayran olunmaya ihtiyaç duyarlar ve güç ve potansiyel hayranlık uyandıracak konumlar almaya şiddetle motive olmuşlardır der.
En nihayetinde Klein, hasedin iyileşmesindeki en temel dinamiğin karşısındaki insanlara duyduğu tahripkar duyguların zamanla sakinleşmesi ve şükrana doğru giden bir yola girmesi gerektiğini düşünür. Nesne ilişkileri okulunun kurucularından olan Klein'İn bu en temel kaynağını okumak faydalı olacaktır. En azından kendi ilkel haset duygularımızın kaynaklarıyla yüzleşmek için faydalı olacaktır.
96 syf.
·Beğendi·10/10
Alana dair mükemmel ötesi bir kitap ve normal okuyucu kitlesinin de okuması gereken, insanı regrese eden bir kitap. Kitabı okurken kendi bebekliğinizdeki anılarınız, korkularınız, kaygılarınız hepsini tekrar edeceğiniz ve üstüne düşünüp taşları yerine koyamayışınızı size acı bir şekilde hissettiren kitap.
99 syf.
·22 günde·7/10
Kitabı okumaya başlamadan daha temel bilgileri edinmeniz gerekiyor yoksa kitap çok ağır gelebilir.

Melanie Klein'in nesne kuramını okuyup, psikanalizdeki diğer bazı temel bilgileri bilerek okursanız daha fayda alabilirsiniz.

Ben zorlayarak okudum ama çok da faydalanamadım maalesef. Çok teorik dille yazılmış.

Birkaç yerde mantığını anladım, o kısımlar için de okunabilir diye düşünüyorum.
*Kıskançlık, elinde olanı yitirmekten korkar; hasetse, kendi istediğinin bir başkasında olduğunu gördüğü için acı duyar...Hasetli kişi, haz ve memnuniyet görüntülerinden sıkıntı duyar.Ancak başkalarının sefaleti huzur verir ona.Bu yüzden, hasetli kişiyi tatmin etmeye yönelik her tür çaba nafiledir.*
"İdealleştirmeye dayanan ilişki çökmeye yatkındır; sevilen nesnenin yerine sık sık bir başkasını geçirme zorunluluğu doğar; çünkü hiçbiri beklentileri tam karşılamıyordur."
"Bu dönemde bebek için tek nesne annedir. Bu erken bağın daha sonraki bütün sevgi ve aşk ilişkilerinin de temeli olduğunu söylemiştim."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Haset ve Şükran
Baskı tarihi:
6 Ekim 2016
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753422314
Orijinal adı:
Envy and Gratitude
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Metis Yayınları
"Nesne ilişkileri" okulunun kurucusu Melanie Klein, Freud'dan sonra psikanaliz tarihinde en etkili olmuş kuramcıların başında yer alır. Kendini sadık bir Freud yorumcusu olarak sunmakla beraber klasik kuramdan önemli ölçüde uzaklaşmıştır. Freud'un kızı Anna Freud ile tüm yaşamları boyunca sürdürdükleri kuramsal tartışma İngiliz psikanaliz okulunda ciddi bölünmelere yol açmış, ama öte yandan zengin ve verimli bir üretkenliğe de zemin hazırlamıştır. Çalışmalarıyla, günümüzün önde gelen psikanaliz kuramcısı Kernberg'e kadar uzanan yolda pek çok psikanalisti etkilemiş olan Klein'ın en önemli metinlerinden "Haset ve Şükran", insandaki iyi ve kötünün mücadelesini soyut bir metapsikolojiden hareketle değil, karmaşık içsel deneyimlere yakın bir noktadan ele almak bakımından psikanaliz tarihinde önemli bir yer tutar.

Ötekini Dinlemek uzmanlaşmış bir dizi. Ama dizide yer alacak bütün kitaplar doğrudan insana dair. Hayatlarımıza, kendi kişisel deneyim alanımıza, ana babalarımıza, onlarla ilişkilerimize, zor büyüme yıllarımıza dair bir bilgi... Kendimiz ve diğer insanlarla ilgili sezgilerimizi geliştirmemize yardımcı olacak, yeni kavrayış imkanları verecek ve kuşkusuz öğrenirken herkesin kendi deneyimleriyle sınayacağı türden bir bilgi... Psikiyatri ve psikanaliz alanında yüzyıl boyunca yazılmış temel yapıtları bir kütüphane oluşturacak kapsamda bir araya getirirken bunu amaçladık.
(Arka Kapak)

 

Kitabı okuyanlar 78 okur

  • ElVan uzun
  • Xxx
  • G.
  • Cansu Çilbaş
  • Emutlu
  • S T
  • Esma
  • Ebrustaynbooks
  • Nilay YT
  • Esra ALGAN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%26.9 (7)
9
%26.9 (7)
8
%23.1 (6)
7
%7.7 (2)
6
%11.5 (3)
5
%0
4
%0
3
%3.8 (1)
2
%0
1
%0