Haşir Risalesi (Risale-i Nur Külliyatından)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.552
Gösterim
Adı:
Haşir Risalesi
Alt başlık:
Risale-i Nur Külliyatından
Baskı tarihi:
Nisan 2018
Sayfa sayısı:
304
Format:
Ciltli
ISBN:
9789755258270
Dil:
Türkçe
Yayınevi:
Yeni Asya Neşriyat
Baskılar:
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
İbn-i Sina gibi bir dâhi öldükten sonra dirilme inancı hakkında şöyle demişti: İman ederiz, ama akıl bu yolda gidemez. Günümüz insanı bu inanca akılla varmakta güçlük çekmiyor. Çünkü Haşir Risalesi var.
304 syf.
·10/10 puan
Haşir inancı, iman prensipleri içinde çok önemlidir. Nice ayetlerde ve hadis-i şeriflerde, Allah'a imandan sonra sayılmıştır.
Pek çokları, "Haşre iman, bir mesele-i nakliyedir, inanırız, fakat akıl onda yol bulamaz." demişlerdir. İbn-i Sina bunlardan birisidir...
208 syf.
·10/10 puan
Kurân-ı Kerim’in üçte biri haşri anlatır. Ve çoğu zaman Allah’a iman ahirete imanla beraber zikredilir. İman bir bütündür. Elbette parçalanma kabul etmez. “Ben Allah’a inanıyorum, ama ahirete inanmıyorum.” diyemezsiniz. İnsanda ahiret inancı önemlidir. İnsan faniliği, yok olmayı kabul etmiyor. Bekayı, sonsuzluğu arıyor. Yine bu dünyada yaptıklarının hesabını bir sonraki âlemde vereceğini bilen biri hak’tan, adaletten ayrılabilir mi? Ayrılamaz. Ayrılıyorsa bu konudaki inancı zayıf demektir.

Haşir risalesini geçen yıl okumuştum, bu yıl da okudum, daha sonra yine okuyabilirim. Biliyorum ki her her okuduğumda ahiret inancım kuvvetleniyor. Haşir risalesi (10. Söz) Allah’a iman ve ahirete iman bahsini en kesin delillerle, aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Bu ispatlardan aklımız ve kalbimiz ikna oluyor. Cennet ve cehennemi kavrıyoruz. Kimler için cennet var, bilsin ve sevsin. Böylece sevaplara, güzelliklere devam etsin. Kimler için cehennem var. Bilsin ve korksun. Böylece fenalıklardan, kötülüklerden, günahlardan kaçınsın. Haşir risalesini okuduğunda insan, Allah’ın Rabb, Kerîm, Âdil, Cevvâd, Cemîl, Mucîb, Bâki, Celîl, Hayy, Kayyûm, Mümît; bilhassa Rahîm ve Hafîz isimlerinin anlamlarını temsillerle çok iyi kavrıyor.
143 syf.
"....Bu ahâli başka ve dâimî bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza, ya mükâfat görecek." dedi.

Yine o hâin sersem, temerrüd edip: "İnanmam. Hiç mümkün müdür ki, bu memleket harab edilsin, başka bir memlekete göç etsin." dedi.

Bunun üzerine emin arkadaşı dedi: "Madem bu derece inat ve temerrüd edersin. Gel, had ve hesabı olmayan delâil içinde ‘Oniki Sûret' ile sana göstereceğim ki: Bir Mahkeme-i Kübrâ var, bir dâr-ı mükâfat ve ihsan ve bir dâr-ı mücâzat ve zindan var ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi, bir gün gelir ki, bütün bütün boşanıp harab edilecek."

Haşir Risalesi
İmanın şartlarından birisi de Ahirete imandır. Bu itikad zayıf olursa insanın bütün hayatına yansıyan sıkıntılar baş gösterir. Hele böyle insanların sekülerleştiği, imanı muhafaza etmenin elde kor ateş tutmak kadar zorlaştığı bir asırda kişinin kendini koruyabilmesi gerçekten zor. Bu kitaplarla küfürle aramıza set çekmeliyiz...
304 syf.
·Puan vermedi
Haşir risalesi/10.söz, üstad hz.nin haşir mevzuunu Allahın isimleriyle delillendirerek anlattığı, dâhî seviyesindeki Islam filozofları bile "Akıl bu yolda gidemez(bu meseleyi idrak edemez)" derken üstadın gayet net ve açık delillerle haşri izah ve ispat ettiği bir risaledir. Sistematik -hatta imkan varsa şema çizilerek- okuma yapıldığı takdirde daha iyi anlaşılabileceği kanaatindeyim. Hala okumamış olanlara tavsiye ederim.
304 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Haşir inancı, iman prensipleri içinde çok önemlidir. Nice ayetlerde ve hadis-i şeriflerde, Allah'a imandan sonra sayılmıştır.
Pek çokları, "Haşre iman, bir mesele-i nakliyedir, inanırız, fakat akıl onda yol bulamaz." demişlerdir. İbn-i Sina bunlardan birisidir...
Bu kitap haşir akidesini, bütün delilleri ortaya koyarak ele almıştır.
Bir baharı halketmek, bir çiçek kadar ona ehven gelir.
Bütün hayvanatı icad etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zâttır.
Madem Kur'an-ı Hakîm'in bize verdiği en mühim bir ders; iman-ı bil-âhirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki; yüzbin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse, bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir.
Biz ihtiyarlar "Elhamdülillahi alâ kemali'l-iman" deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz.
Evet Cenab-ı Hak tarafından adem ve esîr ve sema perdelerini açıp, Güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta-misal bir lâmbayı, hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi.
Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak.
اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
kelimesiyle ifade eder ki: Haşirde herkesin bütün a'mali bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor.
Hazırlanınız; başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz... Yoksa isyan edip dinlemezseniz müdhiş zindanlara atılacaksınız.
Ehl-i delaletin çoğu ceza almadan; ehl-i hidayetinde çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar.
Demek bir mahkeme-i kübraya, bir saâdet-i uzmaya bırakılıyor.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Haşir Risalesi
Alt başlık:
Risale-i Nur Külliyatından
Baskı tarihi:
Nisan 2018
Sayfa sayısı:
304
Format:
Ciltli
ISBN:
9789755258270
Dil:
Türkçe
Yayınevi:
Yeni Asya Neşriyat
Baskılar:
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
İbn-i Sina gibi bir dâhi öldükten sonra dirilme inancı hakkında şöyle demişti: İman ederiz, ama akıl bu yolda gidemez. Günümüz insanı bu inanca akılla varmakta güçlük çekmiyor. Çünkü Haşir Risalesi var.

Kitabı okuyanlar 367 okur

  • Rümeysa Cebe
  • Gökçe
  • Kadir Akın

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0.9 (1)
9
%0.9 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0