Tabiat Risalesi

9,2/10  (18 Oy) · 
48 okunma  · 
14 beğeni  · 
874 gösterim
Tabiat Risalesi

Elhâsıl: Tabîiyyûnların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey, olsa olsa ve hakikat-i hâriciye sahibi ise ancak
Bir sanat olabilir, sâin' olamaz.
Bir nakıştır, nakkâş olamaz.
Ahkâmdır, hâkim olamaz.
Bir şeriat-ı fıtriyedir, şâir' olamaz.
Mahlûk bir perde-i izzettir, hâlık olamaz.
Münfail bir fıtrattır, fâtır bir fâil olamaz.
Kanundur, kudret değildir; kâdir olamaz.
Mistardır, masdar olamaz.
 • Baskı Tarihi:
  2012
 • Sayfa Sayısı:
  98
 • ISBN:
  9789759090937
 • Yayınevi:
  Yeniasya
 • Kitabın Türü:
Hakan TEKİN 
 29 Eyl 2016 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 10/10 puan

Üstad Bediüzzaman bu Risale 'de Dünya' nın nasıl oluştuğunu ve neden Allah 'ın yarattığını, meydana getirebilecek seçenekleri ele alarak, akıl almayan seçenekleri çürüterek, Allah' ın yarattığını ispat ediyor.
Nedir bu seçenekler?
1.Sebepler bu şeyi icat etmiş.
2.Kendi kendine meydana geliyor, oluyor, bitiyor
3.Tabiidir,tabiat gerektirdiği için icad oluyor.
4.Bir Yaratıcı yaratmış.

Aklı başından gitmiş filozoflara tokat gibi cevaplar bulunan, aynı zamanda her müslümanın okuması lazım gelen değerli bir eser.
Hayırlı okumalar...

Başucumda Kitap 
09 Oca 08:56 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Allah'ın varlığını iki kere iki dört derecesinde hatta hakkalyakin derecesinde bir ilmelyakin ile ispat ediyor. Bunu da tabiata dayanarak, doğayla ilişkilendirerek kafalarda yer ediyor. Avuç içi kadar bir kitap. Bazı kelimeler ağır olsa da genel olarak anlam çıkarılabilecek düzeyde. Zaten bulunduğunuz yerde mutlaka bir nur dershanesi vardır. Onlardan yardım isteyebilirsiniz. Çok sıradışı insanlardır. Daha önce böyle bir kitap okumadığınıza öleceğime inandığım kadar inanıyorum. Körü körüne inanıyorsunuz diyenler bu kitabı da diğer aklı kalbi doyurmayan türlerden zannedip geçerse en büyük körlüğü kendi dinlerinde yapıyor olacaklardır. Selametle...

ALPEREN YEŞİLBAYRAK 
07 Ağu 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tabiat Risalesi, tabiatçılığın ve maddeciliğin çok popüler olduğu ve Müslümanlar arasında şüphelerin uyandığı/uyandırıldığı dönemde kaleme alınmış, tabiatçılığın (tabiatın her şeyi yarattığı düşüncesi) ve maddeciliğin yanlışlarını 2 kere 2 dört edercesine akla ve mantığa uygun şekilde anlatan, şüpheleri olan her Müslümanın okuması gerektiği bir kitaptır.

Halit KÜÇÜK 
08 Eyl 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Tabiata tapmanın, kainatı sebeplerin yarattığı inancının, kendi kendine oluyor zırvalıklarının belahatlerinin yanlışlıklarını ve yaratıcının yalnızca Allah olabileceğini delilleriyle ispat eden bir eser.

Kitaptan 4 Alıntı

Hakan TEKİN 
28 Eyl 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın!

Tabiat Risalesi, Bediüzzaman Said NursîTabiat Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî
Başucumda Kitap 
15 May 22:51 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Senin vücudun bin kubbeli hârika bir saraya benzer ki; her kubbesinde taşlar, direksiz birbirine başbaşa verip, muallakta durdurulmuş. Belki senin vücudun, bin defa bu saraydan daha acibdir. Çünki o saray-ı vücudun, daima kemal-i intizamla (üstün bir düzenle) tazelenmektedir. Gayet hârika olan ruh, kalb ve manevî letaiften kat'-ı nazar, yalnız cesedindeki herbir a'zâ, bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler(atomlar), o kubbedeki taşlar gibi birbirleriyle kemal-i müvazene ve intizam ile başbaşa verip, hârika bir bina, fevkalâde bir san'at, göz ve dil gibi acib birer mu'cize-i kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler, şu âlemin ustasının emrine tâbi' birer memur olmasalar; o vakit herbir zerre, umum o ceseddeki zerrelere hem hâkim-i mutlak(mutlak hakim) hem herbirisine mahkûm-u mutlak(mutlak mahkum), hem herbirisine misil hem hâkimiyet noktasında zıd, hem yalnız Vâcib-ül Vücud'a(varlığı kesin olana) mahsus olan ekser sıfâtın masdarı(faili), menbaı(kaynağı), hem gayet mukayyed hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber, sırr-ı vahdetle yalnız bir Vâhid-i Ehad'in eseri olabilen gayet muntazam bir masnu-u vâhidi(allahın sanatını) o hadsiz zerrata isnad etmek(dayandırmak); zerre kadar şuuru olan, bunun pek zahir(açık) bir muhal belki yüz muhal olduğunu derkeder.

Tabiat Risalesi, Bediüzzaman Said NursîTabiat Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî
Hakan TEKİN 
29 Eyl 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Cenab-ı Hakk'a zerrat adedince şükür ve hamd ü sena ediyorum ki, kemal-i imanı kazandım, evham ve dalaletlerden kurtuldum ve hiçbir şübhem de kalmadı."

Tabiat Risalesi, Bediüzzaman Said NursîTabiat Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî
Başucumda Kitap 
09 Oca 09:26 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Evet herkes, kâinatı kendi âyinesiyle görür. Cenab-ı Hak insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem vermiş. O âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor.

Tabiat Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 37)Tabiat Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 37)