Adı:
Haşir Risalesi
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438281
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Baskılar:
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
"Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız-eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz. Yoksa, isyan edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara atılacaksınız." Şu fâni masnuat fena için değil; bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar-belki, vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, mânâları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Meselâ, ehl-i ebed için daimî manzaralar nesc edilsin. Hem âlem-i bekàda başka gayelere medar olsun.
304 syf.
·10/10
Haşir inancı, iman prensipleri içinde çok önemlidir. Nice ayetlerde ve hadis-i şeriflerde, Allah'a imandan sonra sayılmıştır.
Pek çokları, "Haşre iman, bir mesele-i nakliyedir, inanırız, fakat akıl onda yol bulamaz." demişlerdir. İbn-i Sina bunlardan birisidir...
208 syf.
·10/10
Kurân-ı Kerim’in üçte biri haşri anlatır. Ve çoğu zaman Allah’a iman ahirete imanla beraber zikredilir. İman bir bütündür. Elbette parçalanma kabul etmez. “Ben Allah’a inanıyorum, ama ahirete inanmıyorum.” diyemezsiniz. İnsanda ahiret inancı önemlidir. İnsan faniliği, yok olmayı kabul etmiyor. Bekayı, sonsuzluğu arıyor. Yine bu dünyada yaptıklarının hesabını bir sonraki âlemde vereceğini bilen biri hak’tan, adaletten ayrılabilir mi? Ayrılamaz. Ayrılıyorsa bu konudaki inancı zayıf demektir.

Haşir risalesini geçen yıl okumuştum, bu yıl da okudum, daha sonra yine okuyabilirim. Biliyorum ki her her okuduğumda ahiret inancım kuvvetleniyor. Haşir risalesi (10. Söz) Allah’a iman ve ahirete iman bahsini en kesin delillerle, aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Bu ispatlardan aklımız ve kalbimiz ikna oluyor. Cennet ve cehennemi kavrıyoruz. Kimler için cennet var, bilsin ve sevsin. Böylece sevaplara, güzelliklere devam etsin. Kimler için cehennem var. Bilsin ve korksun. Böylece fenalıklardan, kötülüklerden, günahlardan kaçınsın. Haşir risalesini okuduğunda insan, Allah’ın Rabb, Kerîm, Âdil, Cevvâd, Cemîl, Mucîb, Bâki, Celîl, Hayy, Kayyûm, Mümît; bilhassa Rahîm ve Hafîz isimlerinin anlamlarını temsillerle çok iyi kavrıyor.
304 syf.
·Beğendi·10/10
Haşir inancı, iman prensipleri içinde çok önemlidir. Nice ayetlerde ve hadis-i şeriflerde, Allah'a imandan sonra sayılmıştır.
Pek çokları, "Haşre iman, bir mesele-i nakliyedir, inanırız, fakat akıl onda yol bulamaz." demişlerdir. İbn-i Sina bunlardan birisidir...
Bu kitap haşir akidesini, bütün delilleri ortaya koyarak ele almıştır.
304 syf.
Elhasıl: Haşre mani' hiçbir şey yoktur. Muktezî ise her şeydir. Evet mahşer-i acaib olan şu koca Arzı, âdi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve Güneş'i onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zâtın, bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hâkimiyeti; elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nâkıs, tekemmülsüz umûr-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste, daimî, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı âher var. Başka bâki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine; zahirden hakikate geçen ve kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulûb-ü münevvere aktabı, bütün ukûl-ü nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükâfat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli va'd ve pek şiddetli tehdid eder, naklederler.
Haşir - 79
Madem dünya var . Ve dünya içinde bu âsârıyla Hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var , elbette dünyanın vücûdu gibi kat'i olarak ahiret var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek , dünya ve mâfîhâyı inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.
“Belki kainatın harekatı ve hidemati bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi, Halikindan bir ağaç olmasına bir nevi duadır”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Haşir Risalesi
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438281
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Basım Yayın
Baskılar:
Haşir Risalesi
Haşir Risalesi
"Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız-eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz. Yoksa, isyan edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara atılacaksınız." Şu fâni masnuat fena için değil; bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar-belki, vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, mânâları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Meselâ, ehl-i ebed için daimî manzaralar nesc edilsin. Hem âlem-i bekàda başka gayelere medar olsun.

Kitabı okuyanlar 178 okur

  • Ayşe ŞAHİN
  • Şeyma şen
  • Taner Tan
  • Bir garip yolcu
  • Baran ŞİMŞEK
  • tozcan
  • sude
  • PassengeR
  • Rogojin
  • Said Cebeci

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%9.1
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%27.3
25-34 Yaş
%18.2
35-44 Yaş
%27.3
45-54 Yaş
%18.2
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%52.4
Erkek
%47.6

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%78.2 (43)
9
%3.6 (2)
8
%0
7
%1.8 (1)
6
%0
5
%1.8 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%9.1 (5)