İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
436
Gösterim
Adı:
İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri
Baskı tarihi:
Haziran 2018
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050828641
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Baskılar:
İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri
İslam’ın Yükseliş ve Çöküşleri
Roger Garaudy bu kitabında özetle şöyle sesleniyor: İslâm, bir yüzyıl içinde Atlas okyanusundan Çin denizine, İspanya ve Portekiz’den Malezya ve Endonezya’ya şimşek hızıyla yayılmıştı. İnsanlık gece kelebekleri gibi İslâm’ın ışıltısına koşmuştu. Avrupa karanlıklar içinde yüzerken, İslâm asırlarca dünyayı aydınlatmıştı. Ne oldu da o ışıltılı İslâm sönükleşti? Canlılığını niçin yitirdi? Neden çöktü? Avrupa’nın ve Amerika’nın yalancı parıltısına artık kanmayalım! Aslında onlar ürkütücü bir hızla çöküyorlar! Bütün Batı âlemi ve onun güdümündeki dünya hızla uçuruma, daha doğrusu toplu bir intihara gidiyor! O yüzden de günümüz insanlığı, İslâm’a dünün insanlığından çok daha fazla muhtaç! Bütün bir dünya insanlığının yok oluşa doğru bu gidişini ancak İslâm durdurabilir! Bu kurtarıcı rolü üstlenebilmesi içinse, İslâm’ın yeniden ışıldaması gerekiyor.

Bu eserde sadece müslümanları ve İslâm âlemini değil, bütün yeryüzü insanlığını çok yakından ilgilendiren en hayatî sorunlar ele alınıyor.
Zeynep gundogdu
Zeynep gundogdu İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri'ni inceledi.
192 syf.
·10/10
Roger Garaudy kitaplarının hepsinin okunması tavsiye ediyorum ,özellikle de bu kitabın herkes tarafından okunması gerekiyor, sadece müslüman ve islam aleminin değil, bütün insanlığı çok yakından ilgilendiren hayati sorunları ele alıyor. Öğretiyor, düşündürüyor,şaşırtıyor,sorgulatıyor.
184 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10
Cemal Aydın, Roger Garaudy'in ağzından şunları ifade ediyor: İslam hızla yayıldıktan sonra ne oldu da durağanlaştı? Avrupa karanlık içindeyken, İslam dünyası etrafı aydınlatırken ne oldu da bir yerlere sabitlendi?

Kitap, 'İslam nedir?', 'İslam'ın çöküşleri', 'Yaşayan İslam', 'İslam geleceğimizde yerini nasıl alabilir?' ana başlıklarına sahip.

Roger Garaudy İslam tarihini anlatmayacağını bildiriyor. Bunun yerine 'İslam'ın yükselişi sonra çöküşü ve günümüzde görülen belirsizlik' (s.13) durumu hakkında bilgilendirme yapacağını ifade ediyor. İslam dünyasında bilimsel faaliyetler ve bunların Batı'da yansımaları üzerine düşüncelerini aktarıyor.

Çok yerde duymayacağınız ve hatta şaşıracağınız istatistik bilgiler de vererek, okuyanları daha da şaşırtıyor. Peki ne diyor Garaudy: Kur'an'ın sadece -yaklaşık- yüzde 5'i hukuk ve ceza konusu içerirken, yüzde 95'i iman, ahlak ve doğru yol hedefleri içerir, diyor. Toplumu ele geçiren geleneksel din anlayışının totemleri, baronları, tağutları ise kendi hedefleri doğrultusunda bir din anlayışı peşinde koşarlar. Aklı bir tarafa iterek yalnız nakil üzerinden hareket ederler. Bu yüzde 5'lik kısmı ön plana çıkartıp yüzde 95'lik kısımdan çok fazla bahsetmeyen din baronları yine kafalarına göre bir kural koyarak da içtihat kapısının kapandığını ifade ederek, aklı, bilgiyi yok saymışlar.

Bugün Ortadoğu (Müslüman coğrafya) kan, gözyaşı, zulüm içinde inlerken, din baronları, totemleri ve tağutları kendi iktidarlarını devam ettirmenin yollarını ararlar. Sırf saltanatlarını korumak için Müslüman'ın Müslüman'ı kırmasına göz yumarlar. Ve hatta yabancılarla Müslümanları öldürmek için işbirliği yaparlar; ve iktidar sahiplerinin emri altında yaşayan din adamı kisvesi altındaki sözde din alimleri de bu iktidarlar için özel hadis, fetvalar yayınlarlar.

Kitap önce İslami yükselişteki bilimi anlatır. Daha sonra bilimin bir anda yok sayılıp bunun yerine biat anlayışına geçilmesiyle birlikte çöküşünde başladığını ifade eder. Kitap, İslam dünyasındaki durgunluk ve bayır aşağıya inme sebepleri üzerine duruluyor. Roger Garaudy hızlı bir şekilde ana hatlarıyla konuları anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışmış. Bu kitap ile, Fransızca konuşan coğrafyaya, Fransızca ve Arapça kaynakları kullanarak İslam'ın yükseliş ve çöküşünü anlatmaya çalışmış.

Geçmişi ikiye ayırır. Öncelikle Müslüman bilim insanlarının faaliyetleri hakkında bilgi veriyor, daha sonra bundan faydalanan Avrupalılar hakkında görüşlerini açıklıyor. Çok sayıda alıntı eklendiği için bu yazı içine alıntı eklemedim. Şu anki İslam dünyasındaki çöküşü (öncü olamaması, sinik, birilerin güdümünde ve çoğu zamanda maşa olan devletler) görmek için eski tarihlere gidip neler yaşandığını görmek gerekir. Buradan hareketle 21.yüzyılda İslam dünyasında ne kadar buluş ortaya konmuş, bunun irdelenmesi gerekmez mi?

Bu kitap, daha önce farklı bir isimle çıkmış. Cemal Aydın, bu konuda küçük bilgilendirme ekleyerek, bu metnin tam çeviri olduğunu ifade ediyor. Mutlaka temin edip okunmasını tavsiye ederim.

Okuduğum kitap, 2017 tarihli Türk Edebiyatı Vakfı Yayınlarına ait. Şimdi külliyatını Timaş yayınları çıkartıyor (ama kitap kapak tasarımları çok kötü).

Bu kitabı 20 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında okuyup inceleme yazısı ise 12 Şubat 2020 tarihinde 1000Kitap sitesine eklenmiştir.
sancak
sancak İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri'ni inceledi.
192 syf.
·6 günde·Puan vermedi
İslam tarihi üzerine güzel yaklaşımlar var kitapta. Sonradan müslüman olan bir yazar olduğu için olsa gerek farklı ve güzel bir bakış açısıyla yazılmış.
Ayşenur
Ayşenur İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri'ni inceledi.
192 syf.
Garaudy, İslam'ın yükselişini 3 aşamada incelemiş. Bunlar:
1. Dini bir uyanış.
2. Sosyal bir devrim
3. Kültür devrimi
Yazar bu başlkları yeterince açıkladıktan sonra çöküş sebeplerini 3 aşamada incelemiş. Bunlar:
1. Despot yönetim ve saltanat için haksızlıkların yapıldığı Emevi dönemi. Tantanalı servet ve diktatörlük sistemi İslam'ın kemirici kanseri ve ruhunu bozan ilk aşamadır.Bu ahlaki çürüme dini sapmalara yol açar. Din, kralların meşrulaştırdığı yanlışlarla mevcut yönetimi destekleyen bir çeşit ideolojiye dönüşür.
2. Mevcut otoritelerine zarar gelir korkusuyla bütüm gelişim faaliyetlerine ket vurulur. İslam kendi içine hapsedilirken şeriat sadece recmedip, hırsızın elini kesen hükümler olarak uygulanır. Şeriat ile küçük hırsızın eli kesilrken büyük yolsuzluklara ses çıkarılmaz.
3. İslamcılık hastalığı. Yani tali hükümlerde bağlanıp asıl meseleyi görmemek. Oysa peygamberimiz hırsızın elinin kesilmesinden önce onu aç bırakan zenginlere ceza veriridi.

Yazar bu üç bölümden sonra İslam'ın tekrar dirilişinin yollarını İslam'ı kendi otoritesini meşrulaştırıcı bir araç olarak tahkim etmek yerine, kendi bünyesiyle uygulanması gerektiğini anlatarak bugünün Suud rejiminin petrol sevdasıyla nasıl İslam'ı kirlttiğinden bahsetmiş.
Bazı yerleri gereksiz tarihi veri ve fazlaca isim içerdiğinden dolayı okuyucu zaman zaman sıkılabilir. Biraz daha yalın anlatılmasının daha iyi olacağı kanaatinde olsam da güzel bir kitap.
Mehmet DOĞAN
Mehmet DOĞAN İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri'ni inceledi.
192 syf.
·8 günde·10/10
Yazar geçmişten günümüze İslam dünyasının yükseliş ve çökülerini nedenleri ile ikna edici sebeplerle açıklamış. Kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar konuyu anlalamamızı biraz zorlaştırıyor. Ama sonraki sayfalarda ki açıklamalar ve örnekler konuyu tam olarak anlamamızı sağlıyor. Günümüz müslüman ülkelerinin neden bu durumda olduğunu merak ediyorsanız bu kitap bu sorularak cevap veriyor. Aslında kitap sadece müslümanlara hitap etmiyor. İslamiyetin nasıl bir din olduğunu (Günümüzde algılandığı gibi olmadığını) anlatıyor.
192 syf.
·Puan vermedi
İslam dünyasının 13. yy dan sonra gerilemesinin sebeplerini çok güzel bir biçimde ele alan garaudy, islam dünyasının tekrardan yükselişe geçmesinin islam dinin doktrinlerine( içtihat, tefsir akaid) yeniden bir soluk getirmek ile olacağını ve bu amaç doğrultusunda emek harcayan bazı insanların fikri anlayışını çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.
İslam'ın birlik (tevhid) anlayışı, varlığın birliği olmakla kalmayıp birleştirme eylemi olarak da görüldüğü için, bu anlayış kendisine geçmiş kültürleri derinlemesine yenileme imkânı verir.
Kriz dönemlerinde, siyasi altüst oluşlarla yakından etkilenen hukukçular ve ilahiyatçılar , dinin sahihliğini ve özgünlüğünü koruma bahanesiyle, hangi alanda olursa olsun her türlü yenileşmeden kuşku duyar hale geldikleri zaman çöküş başladı.
Halife Harun er-Reşid (786-809) Ankara'yı zaptettiği veya Halife el-Me'mun (814-833) Bizans İmparatoru 2. Mikail karşısında bir zafer kazandığı zaman, her iki halifenin de savaş tazminatı olarak eski el yazması kitapların kendilerine verilmesini istemeleri son derece manidardır.
" İslâm'ın yayılışının birinci sebebi dinî bir uyanışsa, ikinci sebebi de, Medine topluluğunun sosyal mesajıdır. "
Kadına boşanma hakkının daha Hz. Peygamber zamanından itibaren verildiğini hatırlatalım mı? Hz. Muhammed’in bir hanımı Ümeyme (İbnetu 1-Cevn) boşanmak isteyince, Hz. Peygamber kabul etti ve kendisine armağan bile verdi (Buhari, 68/3). Hâlbuki Batı’da kadının boşanma hakkı, kendi malını kullanma hakkıyla birlikte ancak 20. yüzyılda tanındı.
Roger Garaudy
Sayfa 122 - 2017 - Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
İşin başından itibaren her muhatap karşısındakinden öğreneceği bir şey olduğuna kanaat getirirse, o zaman aralarında hakiki bir diyalog olur.
Roger Garaudy
Sayfa 112 - 2017 - Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri
Baskı tarihi:
Haziran 2018
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050828641
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
Baskılar:
İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri
İslam’ın Yükseliş ve Çöküşleri
Roger Garaudy bu kitabında özetle şöyle sesleniyor: İslâm, bir yüzyıl içinde Atlas okyanusundan Çin denizine, İspanya ve Portekiz’den Malezya ve Endonezya’ya şimşek hızıyla yayılmıştı. İnsanlık gece kelebekleri gibi İslâm’ın ışıltısına koşmuştu. Avrupa karanlıklar içinde yüzerken, İslâm asırlarca dünyayı aydınlatmıştı. Ne oldu da o ışıltılı İslâm sönükleşti? Canlılığını niçin yitirdi? Neden çöktü? Avrupa’nın ve Amerika’nın yalancı parıltısına artık kanmayalım! Aslında onlar ürkütücü bir hızla çöküyorlar! Bütün Batı âlemi ve onun güdümündeki dünya hızla uçuruma, daha doğrusu toplu bir intihara gidiyor! O yüzden de günümüz insanlığı, İslâm’a dünün insanlığından çok daha fazla muhtaç! Bütün bir dünya insanlığının yok oluşa doğru bu gidişini ancak İslâm durdurabilir! Bu kurtarıcı rolü üstlenebilmesi içinse, İslâm’ın yeniden ışıldaması gerekiyor.

Bu eserde sadece müslümanları ve İslâm âlemini değil, bütün yeryüzü insanlığını çok yakından ilgilendiren en hayatî sorunlar ele alınıyor.

Kitabı okuyanlar 38 okur

  • Ayşenur
  • Muhammed yakan
  • Abdülkerim Kaya
  • Vakt-i Garîbe Âlem-i Muhal
  • Musab
  • Zeynep gundogdu
  • Zeynep ekinci
  • Nesrin A.
  • Lluvia
  • mehtâb

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%80 (8)
9
%10 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0