Lysis Bütün Yapıtları - 18

8,4/10  (8 Oy) · 
20 okunma  · 
9 beğeni  · 
713 gösterim
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir.

Sokratik diyaloglar arasında yer alan Lysis'in ele alıp tartıştığı ana konu "dostluk"tur. Diyalog Sokrates'in açılış konuşmalarıyla başlar. Sokrates'e göre, hakiki bir sevgi ilişkisinde amaç, segilinin kibirli biri olmasına yol açarak, onu olduğundan daha kötü biri haline getirmek değil, daha iyi biri olmasını sağlamak, kendini geliştirme yolları bulması için onu harekete geçirmektir. Zira gerçekten sevme, sevgilinin iyi ve mutlu olmasını istemekten başka bir şey değildir.

Diyalog boyunca dostluğun dört farklı tanımı ortaya konulsa da, bütün Sokratik diyaloglar gibi, Lysis de dostluğun tam olarak tanımlanamamasıyla sona erer.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Kasım 2013
 • Sayfa Sayısı:
  72
 • ISBN:
  9786050202915
 • Çeviri:
  Furkan Akderin
 • Yayınevi:
  Say Yayınları
 • Kitabın Türü:
Halil Yavuz KAYA 
16 Oca 00:08 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Eflatun ya da Platon'un, diyologlar halinde ki bu eseri "LYSIS" Dostluğun gerçek manada anlamını felsefi bir izahat ile ele almış.Ama, kendi ifadesi ile gülünç duruma düştüğünü sonuca varamadığını, DOSTLUK'un tanımını yapamadığı beyan etmiş.
Tabii, biz okurlar elimize bir filozofun eserini elimize aldığımız da; Filozofların engin felsefe denizinde fikirlerinin, tezlerinin, önermelerinin, teoremlerinin, yarattığı tufanların, girdapların, boranların, yıldım ve fırtınalarının karşısında ne yapa biliriz ki? Bilhassa da felsefenin temel direkleri karşısında?
Eflatun bu eserinde yukarıda da belirttiğim üzre, Dostluk fırtınası yaratmış.Bu fırtınada kendide bocalamış ve bunu da ifade etmiş...
Bizler felsefe akımlarının ekollerin, içine girip bilgilendikçe, eminim ki onların içinden kendimize, aklımıza, mantalitemizle uygununa doğru küçük sandalımız ile kürek çekerek yol alacağız. Bu yolculukta her bir bilgi sandalımıza daha fazla bir güç verir hale gelecektir. Hepimiz için geçerli olmasa da içimizden bazıları öyle aşama kateder ki sandalı sandal olmaktan çıkar Cazibe merkezi haline geliverir. O artık felsefe denizinde kendi girdabını, fırtınasını yaratmış kendine başka başka sandallar çekmektedir.
İşte bizim beklentimiz genç arkadaşlardan bunu başarabilmeleri umududur..
Galiba bir müddet felsefe ile oyalanacağız gibi geliyor bana Hadi hayırlısı...

Kitaptan 22 Alıntı

Halil Yavuz KAYA 
15 Oca 23:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Hesiodos der ki: Çömlekçi çömlekçinin, şair şairin, dilenci dilencinin düşmanıdır.

Lysis, Platon (Sayfa 35)Lysis, Platon (Sayfa 35)
Halil Yavuz KAYA 
15 Oca 21:06 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Pek tuhafsın, Hippothales, dedim; Sen daha zafere varmadan şiirler ve şarkılarla zaferini övüyorsun.

Lysis, Platon (Sayfa 13)Lysis, Platon (Sayfa 13)
Halil Yavuz KAYA 
15 Oca 22:09 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Senin bir öğretmene ihtiyacın olduğuna göre aklın bir çok şeye ermiyor demektir.

Lysis, Platon (Sayfa 24)Lysis, Platon (Sayfa 24)
Halil Yavuz KAYA 
15 Oca 21:12 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Avını ürkütmekle işe başlayan kendi işini güçleştiren avcıya ne dersin?

Lysis, Platon (Sayfa 14)Lysis, Platon (Sayfa 14)
Halil Yavuz KAYA 
15 Oca 23:47 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Siz de gülünç oldunuz çocuklar. bu yaşımda ben de gülünç oldum. Bizi dinleyenler buradan giderken diyecekler ki, birbirlerine dost diyen bu insanlar-- çünkü ben de kendimi dostunuz sayıyorum-- daha dost nedir bulup çıkaramıyorlar.

Lysis, Platon (Sayfa 54)Lysis, Platon (Sayfa 54)
Halil Yavuz KAYA 
15 Oca 21:10 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Güzel çocuklar, övülüp pöhpöhlendiler mi hemen kibirlenir, kendilerini görmeye başlarlar...

Lysis, Platon (Sayfa 14)Lysis, Platon (Sayfa 14)
Halil Yavuz KAYA 
15 Oca 23:30 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Dost, ister ruh, ister beden ister bambaşka bir şey olsun, ne iyi ne kötü iken bir kötülükten ötürü iyi olmak arzusuna düşendir.

Lysis, Platon (42)Lysis, Platon (42)
3 /