·
Okunma
·
Beğeni
·
637
Gösterim
Adı:
Nurlar Hazinesi
Baskı tarihi:
Mayıs 2015
Sayfa sayısı:
195
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550766
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Baskılar:
Nurlar Hazinesi
Nurlar Risalesi
Nurlu Öğütler
"İbn Arabî'nin eseri her şeyden önce, Kur'an ve Sünnet'ten kaynaklanan metafizik ve tasavvufî eşsiz bir doktrinal açıklamadır. En büyük otorite olarak o bizzat İslam'ın 'batınî' doktrinlerini ortaya koymaya tercüman olduğu kadar, aynı zamanda Şeriat'in zâhiri disiplinlerinin de tam olarak üstatlığına sahip idi. Nitekim, tercümesini sunduğumuz Mişkatü'l-Envar onun mükemmel bir muhaddis olduğunu bize göstermektedir." (Muhammed Valsan, Fransızca önsözden)
İbn Arabî'nin eserlerinde ayet-i kerime, hadis ve hadis-i kutsilerin yorumu gerçekten dikkat etmeye ve üzerinde durulmaya değer. Mişkatü'l-Envar adı altında derlediği 101 kudsî hadis kitabı ve onun eserleri arasında sözü edilen hadis ile ilgili diğer eserleri, İbn Arabî'nin 'hadis'e hususi alakasını göstermektedir. Gerek Fütühat-ı Mekkiyye ve gerekse Fusûsu'l-Hikem'de ortaya koyduğu bütün görüş ve düşüncesinin temel ve esas kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'tir. (Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Kitabın Sunuş'undan)
195 syf.
Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi'nin Mişkatü'l Envar isimli eserin tercümesi üzerine bir kitaptır. Mişkatü'l Envar da İbnü'l Arabi 101 kudsi hadisi derlemiş. Prof.Dr.Mehmet Demirci bu tercümeyi Muhammed Valsan'ın "La Niche des lumieres" isimli fransızca eserinden yapmış.

Kudsi hadis Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu diyerek aktardığı ve peygamber efendimizin hadisleri gibi rivayet edilerek günümüze ulaşan hadislerdir. Bu hadisler vahiy yoluyla gelen ayetlerden farklıdır ve Kurandan değildir. Ayetler doğrudan doğruya ilahidir. Hadisi kudsiler ise peygamber efendimize vahiy değil ilham yoluyla geldiği için peygamber efendimizin aynasından yansıyarak ortaya çıkar. İkisi arasındaki önemli fark budur.

Mişkatü'l Envar, Muhyiddin Arabi'nin kudsi hadisleri derlediği bir eserdir. Bu kitapta derlediği hadislerin açıklamalarına rastlanmaz. İbn Abbas'tan rivayet edilen "Ümmetim için benim sünnetimden kırk hadis hıfzedenin kıyamet gününde ben şefaatçisi olacağım" ve Enes bin Malik'ten rivayet edilen "Kim ki ümmetim için, ihtiyaç duydukları hususlarda kırk hadis hıfzederse Allah onu fakih ve alim olarak kaydeder" hadislerinin müjdesine mazhar olmak için neşredilmiş bir eserdir.

Mişkatü'l Envar miladi 1202 yılında üç bölüm olrak neşredildi. 40,40,21 şeklinde tanzim edilen hadisler başlangıçta 100 hadis neşredeceğim niyetiyle başlanıp Allah tektir, teki sever diyerek 1 hadis daha eklenmiş ve 101 olarak tamamlanmıştır.
Nurlar hazinesi kitabında bu 101 hadisin yanında, Muhyiddin Arabi'nin kısaca hayatı ve diğer muhtelif eserlerinde kudsi hadislere getirdiği açıklamalarla ilgili yaklaşım usulünü ortaya koyan örneklemeler mevcut.
105 syf.
·32 günde·Beğendi·10/10
Bu risale, bu âlemin görüntülerı hakkında elde ettikleri bilgilerle ve manevi âlemde ulaştıkları makamlarla yetinmeyip daha ileri noktalara gitmek isteyen ve nihaî gayeye ulaşmaya çalışan hakikat araştırıcıları için ışıklı, nurlu, aydınlık bir rehberdir. Seyr-ü sülüka giren salikler için, Yüce Kudret'e doğru yaptıkları manevi yolculuk sırasında tecelli eden sırları ve nurları açıklamaktadır. Eser Hicrî 602'de Konya'da bir dostunun sorularını cevaplamak için yaşılmıştır.

Kitabın önsözünden yapılan alıntı sanırım kitapla ilgili her şeyi anlatıyor. Kısa olmasına rağmen önemli bilgiler içeren eser, verilmek istenen mesajları kıssalar eşliğinde hikayeleştiriyor, yalnız dili tasavvuf bilgisi az olanlar için zorlayıcı olabilir. İslam tasavvufunun değerinin anlaşılabilmesi için okunması gereken kitaplardan biri desek hata yapmayız sanırım.

İncelemeyi, Çevirmen konuya son derece hakim Mahmut Kanık hocanın, Yazarımız Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn Arabi'nın Fütuhatı Mekkiyye eserinden bir parçayı daha kitap haline getirmesi diyerek bitirelim.
Keyifli okumalar

Bu arada, Hicri 602 yılı Miladi olarak 1205 yılına tekabül ediyor.
Resûlüllah (sa) şöyle buyurdu: Üç kimse vardır ki duâları reddedilmez: İftar sırasındaki oruçlu, âdil devlet adamı ve mazlûmun duâsı. Allah onların duâsını bulutların üstüne kaldırır, göğün kapıları onlara açılır. Her şeyden münezzeh olan Rabb şöyle buyurur: “İzzetim hakkı için, bir zaman sonra da olsa mutlaka sana yardım edeceğim!”
Aziz ve Celîl olan Allah buyurur: “Ey Âdem oğlu, seni Kendim için, eşyâyı da senin için yarattım. Kendim için yarattığım şeyi, senin için yarattığım şey uğruna helâk etme!”
"Kulum Beni zikrettiği ve dudakları Benim (ismim) ile hareket ettiği vakit Ben onunla birlikteyimdir."

Ya Rabbi sen zikrimizi ve şükrümüzü artır.
Ebû Hureyre (ra) Resûlüllah (as)’ın Kıyâmet günü hakkındaki bir hadîsinde şöyle buyurduğunu nakleder:

Ben: “Ümmetim yâ Rabbi, ümmetim yâ Rabbi, ümmetim yâ Rabbi!” diyeceğim. Allah şöyle buyuracak:

“Ey Muhammed, ümmetinden hesap ve suâl gerektirmeyenleri cennet kapılarından olan sağ kapıdan içeri koy! Onlar bunun dışında, cennetin öteki kapılarında da insanlara ortaktırlar.”
Mûsâ (as) şöyle sordu: “Yâ Rabbi Sen uzak mısın ki Seni yüksek sesle çağırayım, yâhut yakın mısın ki alçak sesle Sana yalvarayım?”

Allah Taâlâ buyurdu: “Ben, Beni zikredenin yakın dostuyum ve onunla birlikteyim.”

Mûsâ sordu: “Sana en sevimli gelen amel hangisidir yâ Rabbî?” Allah cevap verdi: “Her hal ve durumda Beni çok zikretmendir!”

(Bunu Makburî’den adı geçen eserden mevkuf olarak rivâyet ettim.)
Aziz ve Celîl olan Allah buyuruyor:”Ey Âdem oğlu, herkes seni kendisi için ister. Ben ise seni senin için isterim, oysa sen Benden kaçıyorsun. Ey Âdem oğlu, bana karşı hiç de âdil değilsin!”

(Kâ’bü’l-Ahbâr’dan rivâyet ettim. Rabaî (rahımehullah)’ın Cüz’ünde mevcûd olup, onu Tevrat’tan naklettiğini söyler.)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Nurlar Hazinesi
Baskı tarihi:
Mayıs 2015
Sayfa sayısı:
195
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753550766
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Baskılar:
Nurlar Hazinesi
Nurlar Risalesi
Nurlu Öğütler
"İbn Arabî'nin eseri her şeyden önce, Kur'an ve Sünnet'ten kaynaklanan metafizik ve tasavvufî eşsiz bir doktrinal açıklamadır. En büyük otorite olarak o bizzat İslam'ın 'batınî' doktrinlerini ortaya koymaya tercüman olduğu kadar, aynı zamanda Şeriat'in zâhiri disiplinlerinin de tam olarak üstatlığına sahip idi. Nitekim, tercümesini sunduğumuz Mişkatü'l-Envar onun mükemmel bir muhaddis olduğunu bize göstermektedir." (Muhammed Valsan, Fransızca önsözden)
İbn Arabî'nin eserlerinde ayet-i kerime, hadis ve hadis-i kutsilerin yorumu gerçekten dikkat etmeye ve üzerinde durulmaya değer. Mişkatü'l-Envar adı altında derlediği 101 kudsî hadis kitabı ve onun eserleri arasında sözü edilen hadis ile ilgili diğer eserleri, İbn Arabî'nin 'hadis'e hususi alakasını göstermektedir. Gerek Fütühat-ı Mekkiyye ve gerekse Fusûsu'l-Hikem'de ortaya koyduğu bütün görüş ve düşüncesinin temel ve esas kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'tir. (Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Kitabın Sunuş'undan)

Kitabı okuyanlar 25 okur

  • S.....
  • Ömer
  • yankı~
  • Edeb-î Kelâm
  • Tubarsln
  • Fatma kaya
  • Büşraaaaa
  • M. Beldek
  • lazcuk
  • Ahmet Gökdağ

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (4)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0