Politika

8,0/10  (5 Oy) · 
41 okunma  · 
7 beğeni  · 
1.110 gösterim
Aristoteles, Antikçağ felsefesinin en önde gelen filozofudur. Benzer düzeyde bir felsefeye İlkçağda sadece Platon'un erişebildiği kabul edilir. Antikçağa damgasını vurmuş olan Aristoteles, pek çoklarına göre tüm çağların en büyük birkaç filozofundan birisidir. Bilim ve felsefede onun başarmış olduklarıyla rekabet etme ümidi besleyebilen insan sayısının bir elin parmaklarını geçmediği hemen herkes tarafından kabul edilir.
Aristoteles, mantık, doğabilimleri, metafizik, psikoloji, etik ve siyaset felsefesi gibi pek çok alanda eser vermiştir. "Aristoteles külliyatı" olarak geçen, özgün haliyle Grekçe 1462 sayfadan oluşan eserler bütünü, derslerinin, kendisi ya da öğrencileri tarafından tutulmuş notlarından oluşur.
Aristoteles, Nikomakhos'a Etik'in sonunda sıradaki işinin devletlerin yönetim şekillerinin incelenmesi olduğunu söyleyerek, siyaseti etik konusunun bir parçası olarak ele almaya devam edeceğini belirtir ve siyasete dair görüşlerini aktarmaya başlar. Aristoteles'in siyasete dair görüşlerini içeren Politika, onun özellikle yayınlanması için hazırladığı çalışmalarından birisi değildir. Daha çok öğrencilerinin tuttuğu notlardan oluşan eser, sekiz kitap olarak düzenlenmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2013
 • Sayfa Sayısı:
  272
 • ISBN:
  9786050202625
 • Çeviri:
  Furkan Akderin
 • Yayınevi:
  Say Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 13 Alıntı

Yavuz Kestane 
23 Tem 00:51 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap I Bölüm 10
Öyleyse, para kazanma, dediğimiz gibi iki çeşittir: Biri zorunlu ve kabul edilecek niteliktedir, bunun yönetime ilişkin olduğunu söyleyebiliriz; öteki ticari olan, değiştokuşa dayanır ve buna haklı olarak kınamayla bakılabilir, çünkü doğadan değil, insanların birbirleriyle alışverişinden çıkmaktadır.Faizcilikten de pek çok nefret edilir ve bu nefret tamamiyle haklıdır; çünkü faiz paranın adına varolduğu şeyin bir ürünü değil, paranın kendisinden çıkan bir kazançtır Faizden, bir tahıl ürünü ya da hayvan yavrusuymuş gibi kazanç diye söz ediyoruz; çünkü, her canlı benzerini doğurur, faiz de paradan doğan paradır.Dolayısıyla, bütün servet edinme yolları arasında doğaya en aykırı olan budur.

Politika, Aristoteles (Sayfa 29 - Remzi Kitabevi)Politika, Aristoteles (Sayfa 29 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
21 Tem 20:29 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap I Bölüm 6
Bazı kimseler her yerde köledir, bazı kimseler ise hiçbir yerde köle değildir.

Politika, Aristoteles (Sayfa 19 - Remzi Kitabevi)Politika, Aristoteles (Sayfa 19 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
 23 Tem 00:59 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap II Bölüm 7
Servet eşitliği, hırsızlığı sona erdirmez.

Politika, Aristoteles (Sayfa 57 - Remzi Kitabevi-Homeros)Politika, Aristoteles (Sayfa 57 - Remzi Kitabevi-Homeros)
Yavuz Kestane 
21 Tem 20:27 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap I Bölüm 3
...çünkü besbelli ki, insan arının ya da topluluk içinde yaşayan başka herhangi bir hayvanın olmadığı anlamda bir siyasal hayvandır.Çoğu kez dediğimiz gibi, doğa hiçbir şeyi boşu boşuna yapmaz; insanı siyasal bir hayvan yapmak amacıyla da, bütün hayvanlar arasında yalnız ona dili, anlamlı konuşma yetisini vermiştir.Konuşmak ses çıkarmaktan oldukça ayrı bir şeydir; ses çıkarma yetisi öteki hayvanlarda da vardır, bununla duydukları acı ya da hazzı anlatırlar; çünkü gerçekten bazı hayvanların doğal güçleri, onların hem haz ve acı duymalarına hem de bu duygularını birbirlerine aktarmalarına elverişlidir.Oysa dil, yararlı ve zararlı olanı, doğru ve yanlışı bildirmeye yarar.Çünkü insanla öteki hayvanlar arasındaki gerçek ayrılık, yalnız insanların iyi ile kötü'yü, doğru ve yanlış'ı, haklı ve haksız'ı sezebilmeleridir.İşte bir aile ya da şehri meydana getiren şey de, bu konularda ortak bir görüşü paylaşmaktır.

Politika, Aristoteles (Sayfa 12 - Remzi Kitabevi)Politika, Aristoteles (Sayfa 12 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
23 Tem 01:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap II Bölüm 7
Bir devlette mülkiyet eşitliği olabilir, ama öyle yüksek bir düzey saptanır ki, aşırı lüks içinde yaşanır, yahut öyle aşağı bir düzey saptanır ki, ister istemez sıkıntı çekilir.Onun için, bir yasamacının mülkiyet paylarını eşitleştirmesinin yeterli olmadığı, aşırılıklar arasında ortalama bir tutar saptamayı amaçlaması gerektiği açıktır.Fakat herkes için ılımlı bir tutar saptansa bile, bu da amacı karşılamaya yetmez; çünkü mülkiyetten çok insanların isteklerini eşitlemek gerekir, buysa ancak yasalara uygun yeterli bir eğitimle sağlanabilir.

Politika, Aristoteles (Sayfa 57 - Remzi Kitabevi)Politika, Aristoteles (Sayfa 57 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
 23 Tem 01:18 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap III Bölüm 4
Bir gemicinin tayfalardan biri olduğu gibi, bir yurttaşta topluluktan biridir; tayfalardan her birinin kendi işlevi ve ona uygun bir adı olmasına karşın -kürekçi, dümenci, gözcü vb.- ve belirli işte bir ustalığı bulunmasına karşın, bütün tayfalarda olması gereken bir iyilik türü, hepsinin pay aldıkları bir işlev de vardır -yolculuğun güvenli geçmesi gibi- Benzer bir biçimde, birbirlerinden ne kadar ayrı olursa olsunlar, bütün yurttaşların hedefi de topluluğun yani anayasanın güvenliğidir.Onun içindir ki, yurttaşın iyiliği anayasaya ilişkin bir iyilik olması gerekir ve birden çok anayasa türü olduğu için de, iyi yurttaşın yalnızca tek bir yetkin iyiliği olamaz.Öyleyse, iyi bir adamı iyi kılan iyiliğe sahip olmadan da iyi ve ciddi bir yurttaş olunabileceği besbellidir.

Politika, Aristoteles (Sayfa 90 - Remzi Kitabevi)Politika, Aristoteles (Sayfa 90 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
25 Tem 23:15 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap III Bölüm 16
...bu nedenle, yasa'nın egemen olmasını isteyen, başka hiçbir şeyin değil, yalnız Tanrı'nın ve Zeka'nın egemen olmasını istiyor demektir; bir insanın egemenliğini isteyense, bir vahşi hayvanı işin içine sokmaktadır; çünkü insanların tutkuları bir vahşi hayvan gibidir ve güçlü duygular yöneticileri ve insanların en iyilerini bile yoldan çıkarır.Yasada, tutkuları olmayan zekayı bulursunuz.

Politika, Aristoteles (Sayfa 125 - Remzi Kitabevi)Politika, Aristoteles (Sayfa 125 - Remzi Kitabevi)
Yavuz Kestane 
25 Tem 23:30 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Kitap V Bölüm 10
Büyük servet ve ayrıcalık, kral olsun tiran olsun, tek egemenin özelliğidir ve bunları, bütün insanlar kendileri için isterler.Egemenlere karşı girişilen saldırılar ya kişiliklerine yöneliktir ya görevlerine.İnsanlar kişisel olarak bir kötü davranışa uğraşmışlarsa, saldırıları tiranın canına karşı olacaktır; çünkü bir tiranın zalimliği birçok biçimler alabilir ve bunların her biri öfke ve kızgınlık uyandırır.

Politika, Aristoteles (Sayfa 201 - Remzi Kitabevi (*)-Tiran, Antik Yunanda siyasal yönetimi tek başına ele geçiren kişidir.Bir nevi günümüzün diktatörüdür.)Politika, Aristoteles (Sayfa 201 - Remzi Kitabevi (*)-Tiran, Antik Yunanda siyasal yönetimi tek başına ele geçiren kişidir.Bir nevi günümüzün diktatörüdür.)
2 /