Adı:
Sofist
Baskı tarihi:
Eylül 2015
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050201321
Kitabın türü:
Çeviri:
Furkan Akderin
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili fi-ozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve Islam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir.

Sofist diyaloğu, Parmenides, Theaetetos ve Devlet Adamı diyaloglarıyla yakından ilişkilidir. Çoğu diyaloğun aksine bu kez Sokrates’in yerine konuşan, Elealı bir yabancıdır. Bu yabancı aracılığıyla Platon, Parmenides’in “var olmayanın düşünülemeyeceği ve söylenemeyeceği”ni dile getiren görüşünü eleştirir. Eserin temel fikri varlığın olumsuzlanmasını yokluktan ayırt etmek ve doğru ile yanlış yargı veya inancı tanımlamaktır. Sokrates’in yerini Elealı bir yabancıya bırakması, gençlik diyaloglarına özgü Sokratik çürütme yönteminin yerine yeni bir yöntem olarak toplama-bölme yönteminin ikame edilmesi üzerinden ifade edilir. Platon bu diyalogda ayrıca üç farklı insan daha doğrusu uzman tipinden birisi olarak sofisti değişik açılardan tanımlar. Diğer iki uzman tipi ise, devlet adamı ve filozoftur.

Platon’un olgunluk dönemi diyaloglarından biri olan Sofist, metafiziksel ve epistemolojik konulara yönelmesi açısından temel eserlerden biridir.
136 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Platon'un yaşlılık dönemi eserlerinden olan Sofist diyaloğu, inşacı eserlerinden birisidir. Ne demek inşacı eser? Platon ilk dönem diyaloglarında Sokrates aracılığıyla belirli bir konuyu derinlemesine analiz eder ve genellikle net bir uzlaşıya varmadan tartışmayı sonlandırır. Bu eserlerde temel amaç, "bilmediğini bilmeyenlere" "bilmediklerini" göstermektir. Ancak yaşlılık dönemi eserlerinde Platon artık bildiklerini dökmeye, felsefesini biçimlendirmeye başlar. Sofist diyaloğunda da Platon'un metodoloji, ontoloji ve epistemolojisine dair bilgiler elde etme imkanı buluruz. Eser bu nedenle felsefe tarihinde de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Sofistlerin gerçekte nasıl oldukları üzerine tartışmalar felsefe camiasınca bir nihayete erişmemiş olsa da, Platon'un kullandığı anlam bellidir. Platon sofistleri bir konuda derin malumatları olmamasına rağmen söz sanatlarını kullanarak gençleri kandıran; para karşılığında bilgi satan, halka açık alanlarda söylevlerle kendilerini öne çıkaran tipler olarak tanımlar. Sofistlerin bir diğer özelliği ise, her şeye kuşkuyla yaklaşarak rasyonalitenin temellerini yıkması, sahte ile gerçek bilgi arasındaki ayrımı yok etmeleridir. Tabi Platon gibi bir rasyonalistin bunlarla hesaplaşmadan felsefesini inşa etmesi düşünülemez.

Aslında burada Platon'un kitaptaki metodoloji, epistemoloji ve ontolojisini anlatmayı düşünüyordum lakin o zaman incelemeyi okuyanlara kitaptan bir şey bırakmamış olurum. Dolayısıyla günümüzde de özellikle post-modernizm ile yeniden canlanan radikal şüphecilik ve görelilik dünyasında Platon'un düşüncelerini nasıl inşa ettiğini görmek oldukça öğretici bir deneyimdir diye düşünüyor ve incelemeyi kitabın temel tartışma konusuna gönderme yapan şu dizelerle bitiriyorum:

Vara yok deyip de edemem inkar,
Akarsu’yum bunu bilenim yoktur.

Muhlis Akarsu
136 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Sofist, Platon'un temel eserlerinden birisidir. Dialog şeklinde düzenlenmiştir, Platon'un görüşleri dialoglarla açıklanmaya çalışılmıştır. Genel itibari ile sofist kimdir?, Sanat, sanatçı, varlık nedir? Yokluk nedir? gibi ana temalara değinir, metafizik meselelere Platon'cu bakış açısıyla önermeler sunar. Varlık ve yokluğun tanımına dair bölüm mutlaka okunmalı. Özellikle yokluğun da cins olduğuna dair görüş ilgi çekicidir. Felsefi sınıflandırmanın nasıl yapılacağına dair güzel örnekler de içermektedir. Keyifli okumalar dilerim.
136 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Genel hatlarıyla okunası olan kitap ilk bakışta biraz karmaşık gözükebilir. Bazı yerlerde gereksiz uzatıldığını düşündüğüm yerler olsada mantığı açıklama yönünden gerekli buldum..

Konusu; kitabın isminden de anlaşılacağı gibi sofist'leri anlatmaktadır. Kitap, Sokratesin öğrencisi Theaitetos ile yabancı arasında geçen dialoglardan oluşur. Yabancı sofist'leri kendi fikir ve düşünceleriyle açıklarken karşısındakini de ikna gayreti duymaktadır..

Bir gün yolunuz düşerse bu incelemeye bakar kitabı okursunuz. Zaten yolunuz düşmedikçe siz bu yola girmiceğiniz için sıkıntı yok :)
136 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Sofist ne demek biliyormusunuz,eskiden kasaba kasaba gezip bilgiyi ve erdemliligi parayla(bir nevi ozel dersle) ogretenlere denir.Platon/Sokrates te bilginin ve erdemin bu sekilde ogretilemeyecegini savunur...Sofistler felsefede devrim yapmistir."İnsan herseyin ölçüsüdür "derler yani dunyada insan kadar dogru vardir,halbuki Platon a gore dogru tektir ve evrenseldir..,bazi Sofistler o kadar sacmalamistir ki soyle bir diyolog gecmistir:
-sokrates bu ne?
-köpek
-peki kac yavrusu var
-3 ((salliyorum))
-seninde 3 yavrun var o zaman sende bir kopeksin sokrates
136 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Platon'un Sofist diyaloğu, yanılmıyorsam geç dönem temel eserlerindendir. Varlık ve Hiçlik üzerine gerektiğinden fazla bir tartışmanın sürüp gitmesinin nedenlerinden birisi de, mevcut ikiliğin halen yakıcılığını sürdürmesi dolayısıyladır. Hiçlik derken ne demeye çalışırız veya varlık? Antık çağın ılksel demos-kratasi ( Demokrasi ) döneminde retorik 'sanatı'nin' davaları kazanmak için en büyük geçer akçe olması dolayısıyla, Atinalı olmayan sofist filozoflarin Atinaya gelip retorik dersi verip iyi konuşma sanatının öğrenilebileceği teziyle atina halkını arkasına alması ve yanlış konuşmanın mümkün olmadığını öne sürmeleri , idealist filozoflarin başı sanı kuşağını elinde bulunduran Platon için büyük bir tehlike olarak görülmüştür. Özellikle Socrates'in Atina demokrasinin kurbanı olması ve aynu zaman da Platonun aristokrat sınıfa mensup olması sebebiyle, Platon, hem yunan demokrasisinden hem de atinali olmayan ve para karşılığında ders veren sofistlerin tezgahını ortaya çıkarıp tezlerini çürütmeye çalışması açısından çok önemli bir yer edinir Sofist diyalogu. Kitabı 8 - 9 kez okuyup anca idrak edebilmeme karşılık, her seferinde aldığım tat bambaşka oldu. Ayrıca Platonun 5 tümel öğretisini acimlandirip sistematiklestirdigi kitabı olması dolayısıyla da önemli bir diyalog olmayı sürdürmektedir. 20. Yy filozofu olan Heidderger de varlık problemine karşılık antik yunandan beslenmistir ve o açığı kapatmaya çalışmıştır. Son olarak Platonun "Baba Katli " olarak gördüğü bu eseri, psikoanalizmin baba katlini gerçekleştirmiş ilk filozof olmayı başaran platonun dehasını ortaya koyması bakımından değerli bir yere konulmuş bir kitaptır.
136 syf.
Sofist Platon'un yaşlılık eserlerinden biridir. Daha önce kaleme aldığı Parmenides, Theaetetos ve Devlet Adamı kitaplarıyla ilişkisi vardır.
Ben bir felsefe öğrencisi olarak bu kitabı okurken sürekli bırakmak ve bir daha kapağını bile açmak istemedim ama kitap kendini okutmak için çabaladı resmen. Kitabı kapattığım anda bir sonraki sayfada hangi problemi ele alacağını ve o problem üzerinde nasıl bir tartışma yaşanacağını merak ettim. Platon'un okuduğum Gorgias, Sokrates'in Savunması kitaplarından daha ilgi çekici geldi. Dediğim gibi kitabı ne kadar merak etsem bile kapatıp bir daha açmamak istedim. Çünkü bu eseri beni çok zorladı. Ama iyi ki okumuşum diyorum ve felsefeye ilgi duyan herkese tavsiye ediyorum.
136 syf.
·Puan vermedi
temel sorunu 'var olmayan' bilmecesi olan platon'un yaşlılık dönemi diyaloğu.

özellikle söz söyleme sanatı başta olmak üzere çeşitli konularda parayla ders veren sofistler için kavram bölümlemeleri yoluyla çeşitli tanımlamalar yapılarak sofistler yerilmiş, hatta adeta yerin dibine sokulmuştur bu diyalogda. idea öğretisi de bahsi geçen kavram bölümleme yönteminde kendini gösterir. bunun yanı sıra 'var olmayan' sorununu 'var olan', 'hareket', 'dinginlik', 'aynı' ve 'ayrı' kavramları ışığında ele aldığı düşünüldüğünde platon'un ontoloji anlayışını en iyi yansıtan diyaloglarından biri olduğu söylenebilir.

her şeyin ötesinde, filozof - sofist kıyaslamasında yerinin parlaklığından dolayı filozofu, karanlığından dolayı ise sofisti görmenin zorluğuna işaret edilmesi, platon'un sofistlerle ilgili tutumunu en iyi yansıtan ifadedir kanımca.
YABANCI: Bence diğer bilgisizliklerin hepsine yetecek şekilde çok büyük ve yenilmez bir bilgisizlik vardır.
THEAİTETOS: Nedir?
YABANCI: Bilmediğini bildiğini zannetmek. Sanırım hata yapmamızın nedeni de bu.
Düşünce ve konuşma aynı şeydir. Ruhun kendi kendine içten yaptığı konuşmaya düşünce deriz.
Hiçbir şeyin hiçbir şeyle birleşme gücü yoktur. Bu, hareket ve sükûnetin varlıkla birleşemeyeceklerini söylemek olmaz mı?
YABANCI - Sorduğum şudur: bir insan her şeyi bilebilir mi ?
THEAITETOS - Bilseydi, insan soyu bahtlı bir soy olurdu, aziz misafirim.
YABANCI - Öyleyse, nasıl olur da bilmeyen bileni çürüterek akla uygun bir şey söyleyebilir?
THEAITETOS - Bu olamaz.
YABANCI - O halde, sofistliğe bu göz kamaştırıcı gücü kim verebilir?
Platon
Sayfa 36 - MEB
Tabiatı gereğince başka bir şey üzerine etkide bulunmak veya en önemsiz bir etkenin en ufak bir etkisine uğramak gücünde olan bir şey, gerçekten vardır.
Platon
Sayfa 66 - MEB
YABANCI: Bir olan, Parmenides'in söylediği gibi, "her tarafından yuvarlak bir küreye benzeyen, bir tarafı daha büyük ya da küçük olmadığından dolayı merkezden her yana doğru aynı güce sahip olan" bir bütünse, onun ortası ve sonu olması lazım gelir. Bundan dolayı, bölümleri de olması gerekir, değil mi?
THEAİTETOS: Haklısın.
YABANCI: Bu şekilde bölünen şeylerin parçaların toplamı olması, bu nedenden dolayı da birlik oluşturması ve sadece bütün ve toplam değil aynı zamanda bir olması gerekir.
THEAİTETOS: Elbette.
YABANCI: Ancak bu durumda onun bir olması da imkânsız olur, değil mi?
THEAİTETOS: Neden?
YABANCI: Çünkü gerçek anlamda bir olan mutlaka bölünemez olmalıdır...
Ruh, bilgisizliği çürümeye alışana ve bu çürüme ile kendisinden utanarak öğrenmesini engelleyen tüm nedenleri ortadan kaldırana ve bildiğinden ve bilmediğinden emin oluncaya kadar, öğretilen bilgiden yararlanamaz.
Platon
Sayfa 58 - Say yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sofist
Baskı tarihi:
Eylül 2015
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050201321
Kitabın türü:
Çeviri:
Furkan Akderin
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili fi-ozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve Islam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir.

Sofist diyaloğu, Parmenides, Theaetetos ve Devlet Adamı diyaloglarıyla yakından ilişkilidir. Çoğu diyaloğun aksine bu kez Sokrates’in yerine konuşan, Elealı bir yabancıdır. Bu yabancı aracılığıyla Platon, Parmenides’in “var olmayanın düşünülemeyeceği ve söylenemeyeceği”ni dile getiren görüşünü eleştirir. Eserin temel fikri varlığın olumsuzlanmasını yokluktan ayırt etmek ve doğru ile yanlış yargı veya inancı tanımlamaktır. Sokrates’in yerini Elealı bir yabancıya bırakması, gençlik diyaloglarına özgü Sokratik çürütme yönteminin yerine yeni bir yöntem olarak toplama-bölme yönteminin ikame edilmesi üzerinden ifade edilir. Platon bu diyalogda ayrıca üç farklı insan daha doğrusu uzman tipinden birisi olarak sofisti değişik açılardan tanımlar. Diğer iki uzman tipi ise, devlet adamı ve filozoftur.

Platon’un olgunluk dönemi diyaloglarından biri olan Sofist, metafiziksel ve epistemolojik konulara yönelmesi açısından temel eserlerden biridir.

Kitabı okuyanlar 88 okur

  • rozax
  • Murad Czr
  • Rosax
  • LDA
  • Alaca Cafer
  • Ahu Sena
  • Esas Adam
  • Hakikat Avcısı
  • Adnan bozkurt
  • tabula rasa

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%22.2 (4)
9
%33.3 (6)
8
%22.2 (4)
7
%16.7 (3)
6
%0
5
%5.6 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0