Sözler (Osmanlıca - Büyük Boy)

·
Okunma
·
Beğeni
·
10
Gösterim
Adı:
Sözler
Alt başlık:
Osmanlıca - Büyük Boy
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Envar Neşriyat
• Besmelenin sırrı ve mevcudatın lisan-ı hal ile nasıl Bismillah dediği.
• Cenab-ı Hakk’ı ve birliğini; zâtıyla, sıfatlarıyla ve kâinattaki tasarruflarıyla tanımak.
• Başta namaz olmak üzere, Allah’a kulluğun mahiyeti ve lüzumu.
• İbn-i Sina gibi bir dahinin bile “Haşre inanırız, fakat akıl bu yolda gidemez” dediği, öldükten sonra dirilme hakikatının en âmi bir insanın dahi anlayacağı tarzda izah ve isbatı.
• Kur’an’ın Allah kelamı olduğunun isbatı. Dinsiz felsefenin itiraz ettikleri bazı Kur’an âyetlerinin ilmî ve mukni izahları.
• Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğinin, kesin, parlak ve sağlam delillerle ispat ve izahı.
• Kader nedir? Bu sualin hiçbir esere nasip olmayan bir mükem­mellikte açıklanması.
• Meleklerin, cinlerin ve diğer ruhanilerin Kur’ânî, aklî, mantıkî delillerle izah ve ispatları.
• Cemiyetin ve ferdin ıslahı için gerekli manevi tedbirler.

Daha bunlar gibi birçok mesele ve suallerin en güzel cevaplarını SÖZLER’den okuyacak, tahkikî imânı elde ederek, imânın bahşettiği hakiki lezzet ve saadeti hissedeceksiniz.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Elhasıl her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zâhiren bir cennet içinde olsa da, manen cehennemdedir ve her kim hayat-ı bâkiyeye ciddi müteveccih ise saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fenâ ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizâr salonu hükmünde gördüğü için hoş görür. Tahammül eder. Sabır içinde şükreder.
Ey Hayy ve Kayyûm olan! Hayy ve Kayyûm isimlerin hürmetine, bu perişan kalbe bir hayat ver, bu müşevveş akla doğru yolu göster.
Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: 
"Fânîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâkî isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcûdâtı umumen isterim."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Sözler
Alt başlık:
Osmanlıca - Büyük Boy
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Envar Neşriyat
• Besmelenin sırrı ve mevcudatın lisan-ı hal ile nasıl Bismillah dediği.
• Cenab-ı Hakk’ı ve birliğini; zâtıyla, sıfatlarıyla ve kâinattaki tasarruflarıyla tanımak.
• Başta namaz olmak üzere, Allah’a kulluğun mahiyeti ve lüzumu.
• İbn-i Sina gibi bir dahinin bile “Haşre inanırız, fakat akıl bu yolda gidemez” dediği, öldükten sonra dirilme hakikatının en âmi bir insanın dahi anlayacağı tarzda izah ve isbatı.
• Kur’an’ın Allah kelamı olduğunun isbatı. Dinsiz felsefenin itiraz ettikleri bazı Kur’an âyetlerinin ilmî ve mukni izahları.
• Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğinin, kesin, parlak ve sağlam delillerle ispat ve izahı.
• Kader nedir? Bu sualin hiçbir esere nasip olmayan bir mükem­mellikte açıklanması.
• Meleklerin, cinlerin ve diğer ruhanilerin Kur’ânî, aklî, mantıkî delillerle izah ve ispatları.
• Cemiyetin ve ferdin ıslahı için gerekli manevi tedbirler.

Daha bunlar gibi birçok mesele ve suallerin en güzel cevaplarını SÖZLER’den okuyacak, tahkikî imânı elde ederek, imânın bahşettiği hakiki lezzet ve saadeti hissedeceksiniz.

Kitap istatistikleri