Sümeyye TETİK, bir alıntı ekledi.
14 dk. · Kitabı okuyor

"...Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip: Rabbim! Ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam' diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır..."

(Münafikun suresi ayet.9-11)

ve Ruha Aşk Üflendi, Ali Elmalı (Sayfa 51 - Minval yayınları)ve Ruha Aşk Üflendi, Ali Elmalı (Sayfa 51 - Minval yayınları)
Nurhan Işkın, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

Yüreğimde sadece senin bilebileceğin sırlar var, Rabbim.

İkinci Mesih, Glenn Meade (Sayfa 103 - Kırmızı Kedi Yayınevi)İkinci Mesih, Glenn Meade (Sayfa 103 - Kırmızı Kedi Yayınevi)

Hud/47
Nûh dedi ki: "Ey rabbim! Ben, hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten sana sığınırım.

Uçurtma Avcısı
İpeksi bir sessizliğe büründük, Bir hayat, mahçup ve duru. Rabbim gülleri ve sessiz harfleri koru..!.

Kübra Nur, Mesnevi-i Nuriye'yi inceledi.
14 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Böyle bir eser için inceleme yazmak çok zor. Belki de doğru değil... Yine de benim için anlamını aktarmaya çabalayacağım,

Bu 6. kez bitirişim Mesnevi-i Nuriye'yi her okuduğumda başka bir yarama merhem olmasaydı 6 kez okumazdım sanırım. Yine yeterli değil kanaatımca. Bir teyze vardı 'ben daha 1. Söz'den (bismillah bahsi) çıkamadım.' derdi. Belki 30-40 defa okumuştur. Öyle de böyle hakikatler ışık gibi inceldikçe incelebiliyor, en başta renkleri daha sonra röntgen şuaı gibi derinleri görüyorsun.
Üstadım der ki, -aklımda kalan cümleleriyle-
Nasıl ki bedenimizin suya gıdaya ihtiyacı var; ruhumuzun da elbet bir suyu bir gıdası olmalı. Onlar da böyle hakikatlerdir, nurlardır. Her gün ihtiyacımız zaruri ve elzemdir.
O vakit ne ruh sıkıntısı kalır ne de gavîleşme...
Asrımızın hastalığı depresyona birebir çare.
Küçükken bir ders sonrası Risale'lerden birini alıp " Dünyanın değil KAİNATIN tüm sırları bu kitapta yazıyor!!" diye bağırarak eve koşmuşluğum var...
Hala daha bağırıyorum; Rabbim'in güzel ikramları alın, okuyun. Bu kitaplarda seni, sana daha iyi tanıtan kullanma kılavuzları var.
Mesnevi-i Nuriye "İllem" leriyle bir çekirdek. Tarla sensin. Bağistan olacak gönlüne, su olacak hararetine.
Dalaletin gözüne elmas, kılınç vuracak, iki cihan saadeti kazandıracak bir ab-ı hayat olacak.

Elif Sabır, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Bir Ölünün Arkasından
Nasıl son defa konuştun, son defa güldün?
Nasıl öldün?
Nasıl öldü, ya Rabbim, nasıl öleceğiz?
Hangi sonsuz geceler, iklimler geçeceğiz

Cümlemiz, Ziya Osman Saba (Sayfa 26)Cümlemiz, Ziya Osman Saba (Sayfa 26)

"Ey Sevgilim, seninle kol kola gül bahçesinde dolaşırken,
bir gül yaprağının gölgesi yanağına düşse,
seni o yaprağın gölgesinden kıskanırım.”

Aşkın olduğu yerde, kin, nefret, öfke, haset barınamaz. Aşkın olduğu yerde, her zaman güzellikler, hoşluklar ve Hakk’ın nuru vardır.
Aşk okyanus gibidir. Hiç karşı koymadan hareketsizce durduğunda, o zaman aşk seni alır, seni senle tanıştırır, sana kimliğini kazandırır. Senden yepyeni bir insan yaratır. Seni kendine katar. O andan itibaren artık okyanusla bir olursun. O okyanus artık sensindir, sen yoksundur artık, var olan okyanustur.
Sen sevgiline “Rabbim, dinim, imanım” diyemezsen, senin aşkın sahi değildir.
Aşıkları görmek istersen, sararmış yüzlere, kurumuş dudaklara bak. Binlerce kişi arasından kendini gösterir... <3
Hasan Çıkar Dede

Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri en büyük müfessirlerden biri olmakla beraber,O'nun tefsirlerini her açıp okuduğunuzda daha evvel görmediğiniz bambaşka bir buutla hakikatin keşfine mazhar olur,sonunu getiremeyeceğiniz bir ilmin nuruyla serfiraz olursunuz.
Lemalar, Otuzüç Lema ve Münacaat'tan oluşan,pek çok meselenin bir bütün içinde sırt sırta verdiği bir hazine...

Hz. Yunus'un (a.s.) kıssası ile başlayan eser,Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasının tefsiriyle devam ediyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerini ve diğer eserlerini okuyanların aşina oldukları 'nükteler' ve 'sırlar' la genişletilen mevzularda ki örgü ve belâgat hayret uyandırıcıdır.

Lemalar'dan birkaçı Sözler ve Şualar eserlerinde de neşredilmiş.

Böyle muhteşem bir ilim membagını tahlil etmek şöyle dursun,tedrisine mazhar olmak en büyük temennimdir.

Yalnız bir paragrafı bile üzerinde günlerce mütalaa gerektirir ki,ayrı bir kitap konusudur.

"Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar kıymetdar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar. Ve O Zât-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğna-i zâtîsi var ve istiğna-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak'tır. Ve bütün kâinat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir."

Bu kısmı anlıyabilmek için dimağlarınızı,
kâinatın bütününü ve içinde ki en küçük misgâl zerrelerini (ki bu bilinen en küçük ağırlık birimidir.),atomu ve atomun içindeki çekirdeği, elektronu, nötronu,güneşi,ayı, gezegenleri yekün tefekküre davet ediyorum,aralarında öyle bir yardımlaşma, dayanışma, bütünlük, haberleşme ve birbirini koruma altında, emniyette tutma vardır ki,hiçbir ordu donanımıyla,hiçbir birim iştiyâkıyla,hiçbir harekât proğramıyla bu aksamayan teşkilâta misâl teşkil edemez.Örneğin çekirdek elektronu ve protonu şevkâtle kollamasa atomda işler karışır,şimdi uzay boşluğunu düşünelim, sayısız göktaşı,sayısız gezegen,sayısız yörünge,birbirine dostluk ve vefa sunmasa, yeryüzü kendini koruyabilir mi? Ve atmosferin katmanları bu müthiş kenetlenmeyi stâbil ve dengeyi aksatmadan yürütebilir mi?Peki Rahman'ın bu olağanüstü işbirliğine ihtiyâcı var mı?Kainatla birlikte 70 bin âlemi ve içindekileri Rabb'im şefkâtinden ve Rahmetinden nâsipdar etmese,onlara kim merhamet edebilir.Onları kim helâk olmaktan kurtarabilir.

Bu Rahmetin sahibi Allah (c.c),hem mükemmel yaratılışımızın bütün tasarrufunu, kullanma hakkını elimize veriyor,hem de benim dostluğum senindir, dilersen yakınlığım senindir,hem de bunun için söze gerek yok,hissetmeyi dilemen yeter, perdeler,engeller,koşullar hiçbiri aramızdaki konuşmayı ve buluşmayı engelleyemez diyor. Yani uyuman gerekmez,uyanman gerekmez,yol yürümen,bedel ödemen gerekmez,yeter ki beni bulmak için dön kalbine,ritmini ve işleyişini sonsuzmuş gibi varettiğim kalbin,sonsuz lezzetleri yâlnız haz duygusunu yaradana,emrine verene,seni nefes nefes kuşatana tâlip olursan beni sana getirir diyor.Ben meselâ en aciz anlarımda,elimin kulağımın, gözümün, bütün uzuvlarımın silindiğini hissederim, sanki sadece ilticâ makamı ve benim tâkâtsiz ruhum kalır,demek ki sâdece ruhtan ve O'nun ünsiyetinden ve dostluğundan ibâretiz.Madde âleminde ise toprağın içine akıtılan bir damlanın güneşin mevcudiyetine yakın olabilmesi nasıl izafiyete sığmaz,akla aykırıdır,öyle de Mevlâ yalnız bize kendini Esması,isimleri ve şefkâtiyle gösterebilir.

Rabbim'in rahmeti üzerinize olsun...
Feyizli okumalar...

《Mizgine_İslâm / ميزگينه اسلام》Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, bir alıntı ekledi.
 Dün 11:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Ömer Hayyam -4 :
Ömer Hayyâm’ın olmadıkları düşüncesiyle bu çeviriye almadığım rubailer hangileridir?
1.Ömer Hayyâm, yaşamının herhangi bir döneminde bağlı olduğu İslâmiyet dışındaki düşüncelere yönelmiş olsa bile -ki yönelmemiştir- dini kötülememiştir. Hemen belirtmeliyim ki onun softalığa, gericiliğe, bağnazlığa karşı olan düşünceleri bunun dışındadır ve bunlara karşı olmak bilen bir kişi olarak zaten göreviydi. Öyleyse inanç ve ibadetlere ters düşen rubailer onun değildir, olamaz. Şimdi, şiir olarak ilk defa tarafımdan çevrilen aşağıdaki rubaiyi (1.rubai) dikkatlerinize sunuyorum:

Ey, salt varlık olan rabbim! Sen yokluktan uzaksın,
Hiçbir yerde değilsin ama her yerde varsın.
Ey, yeri yönü bulunmadan var olan varlık!
Sen nerdesin? Neresi var ki orda olmayasın?

Bir de şu rubailere bakalım:
“Yardım et rinde, nedir bil rintlik.
Yok namazmış, ya oruç; hep delilik!
Sana Hayyâm desin en doğru sözü:
Şarap iç, yol kes, aman, yap iyilik.”(*10)

“Ölünce badeyle yıkayın beni.
Saf şarapla telkin edin beni.
Bulmak isterseniz mahşer günü beni.
Meyhane kapısının toprağında arayın beni.”(*11)

Birinci rubaiyi söyleyen Hayyâm, bu iki rubaiyi söyleyen kişi olabilir mi? Yaşadığı dönemde “Hoccetü’l Hak” (Gerçek Belge, tam gerçeğe ulaşmak için başvurulacak birinci belge) diye anılan koskoca Hayyâm, bu kadar ipe sapa gelmez şeyi söyleyebilecek kadar küçük müdür?

Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 17 - Ötüken (10 Rüştü Şardağ, Bütün Yönleriyle Hayyâm Rubaileri, Özgür yay., İst.1985. s.167. 11 Mehmet Kanar, Hayyam’ın Teraneleri,YKY., İst.2000, s.84)Ömer Hayyâm Rubâîleri, Ahmet Kırca (Sayfa 17 - Ötüken (10 Rüştü Şardağ, Bütün Yönleriyle Hayyâm Rubaileri, Özgür yay., İst.1985. s.167. 11 Mehmet Kanar, Hayyam’ın Teraneleri,YKY., İst.2000, s.84)

"Yusuf ile Züleyha” adlı eserin yazarı Nazan Bekiroğlu, kitabı altı bölüm şeklinde oluşturmuştur.

-SÖZ BAŞI: Her hikayenin bir başlangıcı, gelişmesi ve sonucu vardır ya hani. Yaptığı o muazzam tasvir ve akıcı üslubu bu bölümde farkedilmektedir.

- YUSUF'UN RÜYASI: Ayet kerime de geçen “ Bir vakit Yusuf babasına: «Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.» dedi.(YÛSUF SÛRESİ/4.) Hz.Yusuf’un başına gelen, ve gelecek olan olaylardan bahsediliyor.

DİĞER BÖLÜMÜN KONULARI: Yusuf’un güzelliği, gördüğü rüya, kardeşlerinin kıskançlığı, Hz.Yakub’un Yusuf'a düşkünlüğü, kardeşlerin kıskançlık uğruna Yusuf'u ölüme terketmeleri veya öyle sanmaları.

-ZÜLEYHA'NIN RÜYASI: Züleyha’nın rüyası, pazara düşen Yusuf’u esir olarak yanına alması, Yusuf’un Züleyha’nın yanında büyümesi, akabinde Yusuf’a karşı bakışının değişmesi… Mısırlı kadınların Yusuf’un güzelliğine kayıtsız kalamaması, Züleyha’nın Yusuf’u odasına çağırması-gömlek hadisesi ve zindan…

-FİRAVUN'UN RÜYASI: Rüya gören Firavun'un gördüğü rüyanın tabiri için Yusuf’a başvurması anlatılmaktadır.
-YUSUF'UN DUASI: Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin. Ve bana rüya ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür. Ve beni Salihlerin arasına kat! (Yusûf,101)

- SON SÖZ, YAZININ KADERİ: Nazan Bekiroğlu’nun kitap hakkındaki son sözleri bu bölümün içeriğini oluşturmaktadır.

Kitabı okuyunca daha iyi anlayacağız ama öyle bir kıssa ki Yusuf ile Züleyha, hissemize inanın ki çok şey düşüyor.

Kalbinin bir köşesine dokunan hikaye nedensiz yazılmıyor...

" Şaşılacak kadar eksik kalmayacak mı yine de, bitti zannedilen hikâye?"

Gece birazdan bitecek. Hastaların ıstırabı, uykusuzluğu annelerin, zaman güne değecek...

Kitabı çok beğendim sade , şiirsel ve akıcı insanı yormayan anlatımı var...